Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Graficzna prezentacja wyników w MATLABIE Dr inż. Mirosław Kwiesielewicz Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechnika Gdańska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Graficzna prezentacja wyników w MATLABIE Dr inż. Mirosław Kwiesielewicz Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechnika Gdańska"— Zapis prezentacji:

1 Graficzna prezentacja wyników w MATLABIE Dr inż. Mirosław Kwiesielewicz Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechnika Gdańska email: mkwies@ely.pg.gda.pl url: http://www.ely.pg.gda.pl/~mkwies/

2 2015-06-28 M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników... 2 Obiekty graficzne zKażdy rysunek bądź wykres składa się z szeregu obiektów graficznych zKażdy obiekt posiada atrybuty, które może ustawiać użytkownik zStruktura obiektów jest hierarchiczna zDwa poziomy prezentacji graficznej yfunkcje grafiki dwu- i trójwymiarowej wysokiego poziomu yfunkcje graficzne niskiego poziomu

3 2015-06-28 M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników... 3 Podstawowe funkcje graficzne Funkcje tworzące wykres zplot - skala osi x i y liniowa zloglog - skala osi x i y logarytmiczna zsemilogx - skala osi x logarytmiczna, y liniowa zsemilogy - skala osi x liniowa, y logarytmiczna

4 2015-06-28 M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników... 4 Podstawowe funkcje graficzne Funkcje definiujące wykres ztitle - dodaje tytuł do utworzonego wykresu zxlabel - dodaje etykietę opisującą oś x zylabel - dodaje etykietę opisującą oś y ztext - umieszcza tekst w wybranym miejscu wykresu zgtext - umieszcza tekst w wybranym miejscu wykresu przy pomocy myszy

5 2015-06-28 M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników... 5 Podstawowe funkcje graficzne Funkcje definiujące wykres zlegend - umieszcza legendę na wykresie zaxis - przeskalowuje osie wykresu zgrid - dodaje siatkę współrzędnych do wykresu zzoom - umożliwia zmianę wielkości wybranego miejsca wykresu zhold - umożliwia dodanie kolejnych krzywych do wykresu

6 2015-06-28 M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników... 6 Przykład tworzenia wykresu Wykres dwóch funkcji trygonometrycznych x=0:pi/100:2*pi; %definicja zmiennej niezaleznej ysin=sin(x);%obliczenie wartosci funkcji sinus ycos=cos(x);%obliczenie wartosci funkcji cosinus plot(x,ysin,’y--’,x,ycos,’r-.); %tworzenie wykresow title(‘Wykres funkcji sinus i cosinus w zakresie [0,2pi]’); %tytul xlabel(‘x’);%etykieta osi odcietych ylabel(‘y’);%etykieta osi rzednych text(0.2,-03,’cos(x)=0 x=pi/2’); %wstawienie tekstu zmienna=‘sin(x)=0 x=pi’; %wstawienie komentarza do zmiennej text(3.2,0.3,zmienna) %wyswietlenie komentarza legend(‘y--’,sin(x)’,’r-.’,’cos(x)’,0); %legenda axis([0 2*pi -1 1]; %zakresy osi grid on %dodanie siatki

7 2015-06-28 M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników... 7 Uwagi do przykładu zPołożenie legendy, utworzonej poleceniem legend można łatwo zmienić za pomocą myszy zStandardowo każde użycie funkcji plot wymazuje poprzednią zawartość aktywnego okna graficznego zW celu dodania kolejnej krzywej do istniejącego wykresu należy użyć polecenia hold hold on; plot(x,tan(x),’g:’); hold off;

8 2015-06-28 M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników... 8 Symbole kolorów oraz linii

9 2015-06-28 M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników... 9 Prezentacja graficzna macierzy - przykład 1 M = 1 2 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 2 1 >> plot(M) Wykreślenie na wspólnym wykresie 4 linii, odpowiadających kolumnom macierzy M

10 2015-06-28 M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników... 10 Prezentacja graficzna macierzy - przykład 2 M = 1 2 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 2 1 >> x=2:5 >> plot(x,M) Przeskalowanie osi x

11 2015-06-28 M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników... 11 Prezentacja graficzna macierzy - przykład 3 M = 1 2 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 2 1 >> x=2:5 >> plot(M,x) Przeskalowanie osi y

12 2015-06-28 M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników... 12 Prezentacja graficzna macierzy - przykład 4 M = 1 2 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 2 1 M1 = 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 >>plot(M,M1) Kolumny M1 względem M

13 2015-06-28 M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników... 13 Specjalizowane funkcje graficzne zbar - tworzy wykres słupkowy zcompass - przedstawia liczby zespolone w postaci wektorów - swobodnych zcomet - sekwencyjne rysowanie wykresu (animacja) zerrobar - wykres błędu zfeather - liczby zespolone w postaci wektorów zaczepionych zfplot - wykres funkcji f(x) w zadanym przedziale

14 2015-06-28 M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników... 14 Specjalizowane funkcje graficzne zhist - utworzenie histogramu zpolar - liczby zespolone w biegunowym układzie współrzędnych zquiver - wykres pól wektorowych zrose - histogram kołowy zstairs - wykres schodkowy zstem - wykressekwencji danych dyskretnych zfill - kreślenie krzywej z wypełnieniem pod nią

15 2015-06-28 M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników... 15 Przykłady wykresów x=-5:1:5; y=[-1 4 -7 3 8 -8 1 2 5 6 0]; bar(x,y); feather(x,y); fill(x,y,’r’); hist(x,y); hist(y); stairs(x,y); stem(x,y); err=ones(size(x)); errorbar(x,y,err); polar(x,y,'bo'); compass(x,y,); axis('normal'); x = 0:pi/100:4*pi; y=sin(x); comet(x,y);

16 2015-06-28 M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników... 16 Funkcja fplot przykład x=0:pi/50:pi; plot(x,sin(x.^3)); plik s3.m function t = s3(x) t=sin(x.^3); polecenie fplot('s3',[0 pi])

17 2015-06-28 M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników... 17 Funkcja fplot - opis zFunkcja fplot automatycznie dobiera gęstość próbkowania wykreślanej krzywej zFunkcja ta wykorzystuje poprzednio zdefiniowaną m-funkcję

18 2015-06-28 M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników... 18 Predefiniowane kolory

19 2015-06-28 M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników... 19 Mapa kolorów zMapa kolorów jest trójkolumnową macierzą liczącą standardowo 64 wiersze zWiersz k definiuje kolor poziomu k danej mapy kolorów zDo zmiany używanej mapy kolorów służy polecenie colormap zDostępne są następujące mapy kolorów: hot, bone, cool, copper, flag, gray, hsv, jet, pink, prism zUżytkownik może zdefiniować własną mapę kolorów zPrzykładowa komenda wybierająca mapę: colormap(‘cool’);

20 2015-06-28 M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników... 20 Operacje na kolorach zbrighten - zmiana jasności zcontrast - zmiana kontrastu zspinmap - obraca cyklicznie mapę kolorów zrgbplot - wykreśla mapę kolorów zhsv2rgb, rgb2hsv - konwersja z hsv na rgb i odwrotnie

21 2015-06-28 M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników... 21 Przykładowe operacje na kolorach >> colormap('hsv'); >> M=peaks(20); >> surf(M); >> contmap=contrast(hsv); >> colormap(contmap); >> surf(M); >> brg_map=brighten(-0.7); >> colormap(brg_map); >> rgbplot(hot); >>

22 2015-06-28 M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników... 22 Grafika trójwymiarowa zfill3 - tworzy wielokąt wypełniony kolorem zplot3 - wykreśla linię w trzech wymiarach zcomet3 - sekwencyjne rysowanie linii (animacja) zcontur3 - wykres konturowy zmesh - wykres siatkowy zmeshc - kombinacja wykresu siatkowego i konturowego zpcolor - reprezentacja elementów macierzy kolorami

23 2015-06-28 M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników... 23 Grafika trójwymiarowa zslice - wykreśla przekroje figury trójwymiarowej zsurf - wykres powierzchniowy zwaterfall - wykres falowy zcylinder - cylinder, stożek zsphere - sfera

24 2015-06-28 M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników... 24 Linia śrubowa >> k=0:pi/100:10*pi; >> plot3(k,sin(k),cos(k));

25 2015-06-28 M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników... 25 Wielokąt w przestrzeni trójwymiarowej >> >> k=0:pi/3:2*pi; >> x=sin(k); >> y=cos(k); >> z=ones(size(x)); >> fill3(x,y,z,'g'); >>

26 2015-06-28 M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników... 26 Pozostałe funkcje graficzne >> >> M=peaks; >> mesh(M); >> meshc(M); >> contour3(M,20); >> pcolor(M); >> waterfall(M); >> R=0:0.1:1; >> cylinder(R,20); >> sphere(30); >>

27 2015-06-28 M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników... 27 Funkcje graficzne zview - zmiana kąta patrzenia na wykres zsubplot - umieszczenie w jednym oknie graficznym większej liczby wykresów zfigure - otwarcie nowego okna graficznego zclf - wyczyszczenie zawartości okna zclear - zamknięcie okna zaxis - przeskalowanie osi

28 2015-06-28 M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników... 28 Przykłady funkcji graficznych >> M=peaks(20); >> M_pusta=NaN*ones(6,6); >> subplot(1,2,1), surf(M); >> view(15,50), grid on; >> title('Macierz funkcji peaks(20), view(15,150)’); >> xlabel('x'); >> ylabel('y'); >> zlabel('z'); >> M_widok=M; >> M_widok(6:11,8:13)=M_pusta; >> subplot(1,2,2), surf(M_widok); >> view(3); >> title('Macierz funkcji peaks(20), view(3)');


Pobierz ppt "Graficzna prezentacja wyników w MATLABIE Dr inż. Mirosław Kwiesielewicz Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechnika Gdańska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google