Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Graficzna prezentacja wyników w MATLABIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Graficzna prezentacja wyników w MATLABIE"— Zapis prezentacji:

1 Graficzna prezentacja wyników w MATLABIE
Dr inż. Mirosław Kwiesielewicz Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechnika Gdańska url:

2 M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników ...
Obiekty graficzne Każdy rysunek bądź wykres składa się z szeregu obiektów graficznych Każdy obiekt posiada atrybuty, które może ustawiać użytkownik Struktura obiektów jest hierarchiczna Dwa poziomy prezentacji graficznej funkcje grafiki dwu- i trójwymiarowej wysokiego poziomu funkcje graficzne niskiego poziomu M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników ...

3 Podstawowe funkcje graficzne
Funkcje tworzące wykres plot - skala osi x i y liniowa loglog - skala osi x i y logarytmiczna semilogx - skala osi x logarytmiczna, y liniowa semilogy - skala osi x liniowa, y logarytmiczna M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników ...

4 Podstawowe funkcje graficzne
Funkcje definiujące wykres title - dodaje tytuł do utworzonego wykresu xlabel - dodaje etykietę opisującą oś x ylabel - dodaje etykietę opisującą oś y text - umieszcza tekst w wybranym miejscu wykresu gtext - umieszcza tekst w wybranym miejscu wykresu przy pomocy myszy M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników ...

5 Podstawowe funkcje graficzne
Funkcje definiujące wykres legend - umieszcza legendę na wykresie axis - przeskalowuje osie wykresu grid - dodaje siatkę współrzędnych do wykresu zoom - umożliwia zmianę wielkości wybranego miejsca wykresu hold - umożliwia dodanie kolejnych krzywych do wykresu M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników ...

6 Przykład tworzenia wykresu
Wykres dwóch funkcji trygonometrycznych x=0:pi/100:2*pi; %definicja zmiennej niezaleznej ysin=sin(x); %obliczenie wartosci funkcji sinus ycos=cos(x); %obliczenie wartosci funkcji cosinus plot(x,ysin,’y--’,x,ycos,’r-.); %tworzenie wykresow title(‘Wykres funkcji sinus i cosinus w zakresie [0,2pi]’); %tytul xlabel(‘x’); %etykieta osi odcietych ylabel(‘y’); %etykieta osi rzednych text(0.2,-03,’cos(x)=0 x=pi/2’); %wstawienie tekstu zmienna=‘sin(x)=0 x=pi’; %wstawienie komentarza do zmiennej text(3.2,0.3,zmienna) %wyswietlenie komentarza legend(‘y--’,sin(x)’,’r-.’,’cos(x)’,0); %legenda axis([0 2*pi -1 1]; %zakresy osi grid on %dodanie siatki M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników ...

7 M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników ...
Uwagi do przykładu Położenie legendy, utworzonej poleceniem legend można łatwo zmienić za pomocą myszy Standardowo każde użycie funkcji plot wymazuje poprzednią zawartość aktywnego okna graficznego W celu dodania kolejnej krzywej do istniejącego wykresu należy użyć polecenia hold hold on; plot(x,tan(x),’g:’); hold off; M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników ...

8 Symbole kolorów oraz linii
M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników ...

9 Prezentacja graficzna macierzy - przykład 1
>> plot(M) Wykreślenie na wspólnym wykresie 4 linii, odpowiadających kolumnom macierzy M M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników ...

10 Prezentacja graficzna macierzy - przykład 2
>> x=2:5 >> plot(x,M) Przeskalowanie osi x M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników ...

11 Prezentacja graficzna macierzy - przykład 3
>> x=2:5 >> plot(M,x) Przeskalowanie osi y M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników ...

12 Prezentacja graficzna macierzy - przykład 4
M1 = >>plot(M,M1) Kolumny M1 względem M M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników ...

13 Specjalizowane funkcje graficzne
bar - tworzy wykres słupkowy compass - przedstawia liczby zespolone w postaci wektorów - swobodnych comet - sekwencyjne rysowanie wykresu (animacja) errobar - wykres błędu feather - liczby zespolone w postaci wektorów zaczepionych fplot - wykres funkcji f(x) w zadanym przedziale M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników ...

14 Specjalizowane funkcje graficzne
hist - utworzenie histogramu polar - liczby zespolone w biegunowym układzie współrzędnych quiver - wykres pól wektorowych rose - histogram kołowy stairs - wykres schodkowy stem - wykressekwencji danych dyskretnych fill - kreślenie krzywej z wypełnieniem pod nią M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników ...

15 M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników ...
Przykłady wykresów x=-5:1:5; y=[ ]; bar(x,y); feather(x,y); fill(x,y,’r’); hist(x,y); hist(y); stairs(x,y); stem(x,y); err=ones(size(x)); errorbar(x,y,err); polar(x,y,'bo'); compass(x,y,); axis('normal'); x = 0:pi/100:4*pi; y=sin(x); comet(x,y); M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników ...

16 Funkcja fplot przykład
plik s3.m function t = s3(x) t=sin(x.^3); polecenie fplot('s3',[0 pi]) x=0:pi/50:pi; plot(x,sin(x.^3)); M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników ...

17 M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników ...
Funkcja fplot - opis Funkcja fplot automatycznie dobiera gęstość próbkowania wykreślanej krzywej Funkcja ta wykorzystuje poprzednio zdefiniowaną m-funkcję M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników ...

18 Predefiniowane kolory
M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników ...

19 M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników ...
Mapa kolorów Mapa kolorów jest trójkolumnową macierzą liczącą standardowo 64 wiersze Wiersz k definiuje kolor poziomu k danej mapy kolorów Do zmiany używanej mapy kolorów służy polecenie colormap Dostępne są następujące mapy kolorów: hot, bone, cool, copper, flag, gray, hsv, jet, pink, prism Użytkownik może zdefiniować własną mapę kolorów Przykładowa komenda wybierająca mapę: colormap(‘cool’); M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników ...

20 M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników ...
Operacje na kolorach brighten - zmiana jasności contrast - zmiana kontrastu spinmap - obraca cyklicznie mapę kolorów rgbplot - wykreśla mapę kolorów hsv2rgb, rgb2hsv - konwersja z hsv na rgb i odwrotnie M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników ...

21 Przykładowe operacje na kolorach
>> colormap('hsv'); >> M=peaks(20); >> surf(M); >> contmap=contrast(hsv); >> colormap(contmap); >> brg_map=brighten(-0.7); >> colormap(brg_map); >> rgbplot(hot); >> M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników ...

22 Grafika trójwymiarowa
fill3 - tworzy wielokąt wypełniony kolorem plot3 - wykreśla linię w trzech wymiarach comet3 - sekwencyjne rysowanie linii (animacja) contur3 - wykres konturowy mesh - wykres siatkowy meshc - kombinacja wykresu siatkowego i konturowego pcolor - reprezentacja elementów macierzy kolorami M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników ...

23 Grafika trójwymiarowa
slice - wykreśla przekroje figury trójwymiarowej surf - wykres powierzchniowy waterfall - wykres falowy cylinder - cylinder, stożek sphere - sfera M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników ...

24 M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników ...
Linia śrubowa >> k=0:pi/100:10*pi; >> plot3(k,sin(k),cos(k)); M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników ...

25 Wielokąt w przestrzeni trójwymiarowej
>> >> k=0:pi/3:2*pi; >> x=sin(k); >> y=cos(k); >> z=ones(size(x)); >> fill3(x,y,z,'g'); M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników ...

26 Pozostałe funkcje graficzne
>> >> M=peaks; >> mesh(M); >> meshc(M); >> contour3(M,20); >> pcolor(M); >> waterfall(M); >> R=0:0.1:1; >> cylinder(R,20); >> sphere(30); M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników ...

27 M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników ...
Funkcje graficzne view - zmiana kąta patrzenia na wykres subplot - umieszczenie w jednym oknie graficznym większej liczby wykresów figure - otwarcie nowego okna graficznego clf - wyczyszczenie zawartości okna clear - zamknięcie okna axis - przeskalowanie osi M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników ...

28 Przykłady funkcji graficznych
>> M=peaks(20); >> M_pusta=NaN*ones(6,6); >> subplot(1,2,1), surf(M); >> view(15,50), grid on; >> title('Macierz funkcji peaks(20), view(15,150)’); >> xlabel('x'); >> ylabel('y'); >> zlabel('z'); >> M_widok=M; >> M_widok(6:11,8:13)=M_pusta; >> subplot(1,2,2), surf(M_widok); >> view(3); >> title('Macierz funkcji peaks(20), view(3)'); M. Kwiesielewicz. Graficzna prezentacja wyników ...


Pobierz ppt "Graficzna prezentacja wyników w MATLABIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google