Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE INFORMACYJNE dla kandydat ó w na wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus Beata Ogrodowczyk, Małgorzata Świt Biuro Międzynarodowej Wymiany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE INFORMACYJNE dla kandydat ó w na wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus Beata Ogrodowczyk, Małgorzata Świt Biuro Międzynarodowej Wymiany."— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE INFORMACYJNE dla kandydat ó w na wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus Beata Ogrodowczyk, Małgorzata Świt Biuro Międzynarodowej Wymiany Studenckiej 08.04.2010

2 Plan prezentacji 1.Zasady wyjazdowe – rok akademicki 2010/2011 2.Dofinansowanie do wyjazdu 3.Organizacja wyjazdu – krok po kroku 4.Dokumenty aplikacyjne 5.Realizacja wyjazdu / Przedłużenie pobytu 6.Rozliczenie wyjazdu 7.Uznanie okresu studiów

3 Zasady ogólne rok akademicki 2010/2011 Wyjazdy studentów: student zarejestrowany w PŁ na kierunku studiów I, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów doktoranckich student po drugim roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, z zamkniętym semestrem poprzedzającym wyjazd obywatel kraju uczestniczącego w programie, stypendysta Rządu Polskiego, uchodźca, student z kartą stałego pobytu student nie będący na „urlopie”

4 Zasady ogólne rok akademicki 2010/2011 Wyjazdy studentów: pobyt od 3 do 12 miesięcy zgodnie z listem akceptacyjnym z uczelni zagranicznej pobyt w przedziale czasowym od 1 czerwca 2010 do 30 września 2011 student wyjeżdżający nie traci praw studenta w Polsce uznanie okresu studiów wyjazd na studia Erasmusa możliwy RAZ W ŻYCIU

5 Podział na 3 grupy państw w zależności od koszt ó w utrzymania: 1 grupa – Dania, Finlandia, Francja, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania – ok.340 euro 2 grupa – Austria, Belgia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Włochy – ok.320 euro 3 grupa - Czechy, Rumunia, Słowacja, Turcja – ok.280 euro Grant Erasmus - prognozy

6 Grant wypłacany na całą długość pobytu zgodnie z umową, maksymalnie na 12 miesięcy Grant jest przelewany na konto w dwóch ratach (ewentualnie trzecia rata dla przedłużających stypendium) Decyzja o wypłacie grantu dla studentów przedłużających pobyt na drugi semestr zostanie podjęta po wpłynięciu wszystkich podań – marzec 2010 Decyzja o wysokości grantu – lipiec 2010 Grant Erasmus - prognozy

7 Dofinansowanie do kosztów podróży z PŁ Kwota ryczałtowa – 1000 PLN Wypłata z Funduszu Centralnego Dofinansowanie dla studentów niepełnosprawnych Wniosek do Agencji Narodowej Pomoc ze strony PŁ w aplikacji o dodatkowe fundusze dla osób niepełnosprawnych Dodatkowe dofinansowanie

8 Organizacja wyjazdu – krok po kroku 1.Odwiedź stronę internetową uczelni zagranicznej 2.Sprawdź, czy uczelnia zagraniczna: wymaga specjalnych formularzy prowadzi aplikację on-line przyjmuje dokumenty w nieprzekraczalnym terminie 3.Odwiedź stronę internetową PŁ erasmus.p.lodz.pl

9 4.Zł ó ż dokumenty do BMWS lub IFE 5. Termin składania dokument ó w: 30 kwietnia - studenci (dot. r ó wnież student ó w z IFE) wyjeżdżający na cały rok akademicki i semestr zimowy 30 września - studenci wyjeżdżający w semestrze letnim Formularze są dostępne na stronach internetowych PŁ i uczelni zagranicznych. Organizacja wyjazdu – krok po kroku

10 6.BMWS lub IFE wysyła dokumenty do uczelni zagranicznej 7. Uczelnia zagraniczna przesyła list akceptacyjny i dodatkowe formularze, w tym na zakwaterowanie 8.Dostarcz do BMWS potwierdzenie z uczelni zagranicznej o przyjęciu na studia – WARUNEK OTRZYMANIA GRANTU Kopia listu akceptacyjnego Forward maila z uczelni na adres erasmus@p.lodz.pl Organizacja wyjazdu – krok po kroku

11 9.BMWS przygotowuje umowę wyjazdową, którą podpisują: 1. student w ustalonym z BMWS terminie 2. Prorektor ds. Studenckich 10. Na podstawie umowy otrzymasz grant Erasmusa 11. Zakwaterowanie organizujesz samodzielnie lub we współpracy z uczelnią zagraniczną Organizacja wyjazdu – krok po kroku

12 12. Przedstaw podpisaną umowę w Narodowym Funduszu Zdrowia, gdzie otrzymasz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ Łódź ul. Kopcińskiego 58 www.nfz.gov.pl 13.Pamiętaj o wykupieniu NW i OC na pobyt za granicą 14.Sprawdź zasady legalizacji pobytu kraju, do którego wyjeżdżasz na stypendium – Info przed wyjazdem, erasmus.p.lodz.pl Organizacja wyjazdu – krok po kroku

13 15.Upewnij się, że wiesz, gdzie masz się zgłosić po przyjeździe do danego kraju 16.Miej ze sobą nazwisko i nr telefonu osoby kontaktowej na uczelni zagranicznej 17.Przeczytaj ankiety byłych stypendystów Giełda Informacji Studentów Erasmusa GISE na stronie www.erasmus.org.plwww.erasmus.org.pl 18. Porozmawiaj ze Studenckim Wydziałowym Koordynatorem Erasmusa Organizacja wyjazdu – krok po kroku

14 Podanie studenta o zgodę na wyjazd do Prodziekana ds. Studenckich Oświadczenie o numerze konta Application Form Learning Agreement - Porozumienie o Programie Zajęć Transcript of Records – Wykaz Zaliczeń W BMWS NALEŻY ZŁOŻYĆ ORYGINAŁ I KOPIĘ Wymagane dokumenty

15

16 Oświadczenie o numerze konta: wypełnić na formularzu dostępnym na stronie erasmus.p.lodz.pl podać numer rachunku, nazwę banku, adres, walutę dostarczyć podstemplowane i podpisane przez pracownika banku w przypadku konta internetowego - załączyć kopię strony umowy z numerem konta ustanowić Pełnomocnika do konta, który pozostaje w kraju w trakcie pobytu na stypendium Wymagane dokumenty

17

18 Learning Agreement - Porozumienie o programie zajęć: umowa dotycząca programu studi ó w w uczelni zagranicznej ważna do zaliczenia okresu studi ó w za granicą zatwierdza koordynator umowy oraz Prodziekan ds. Studenckich Changes to Learning Agreement: zmiany zatwierdza koordynator umowy/ Prodziekan ds. Studenckich oraz koordynatorzy z uczelni zagranicznej dokument należy przesłać w terminie 1 miesiąca od przyjazdu do uczelni zagranicznej Wymagane dokumenty

19

20

21 realizacja programu studi ó w zgodnie z zapisami z LA ewentualne zmiany – przesłanie formularza Changes to LA do BMWS lub na IFE przelewy kolejnych rat należnego grantu kontynuacja wypłat należnych stypendi ó w krajowych ewentualne przedłużenie pobytu do 28 lutego 2011 Realizacja wyjazdu

22 W czasie pobytu na studiach Erasmusa szukaj Instytucji (firma, uczelnia wyższa, organizacja pozarządowa, instytucja badawcza), która przyjmie Cię na PRAKTYKI Erasmusa Praktyki Erasmusa

23 Rozliczenie wyjazdu potwierdzenie pobytu w uczelni partnerskiej Confirmation of Stay – BMWS Wykaz zaliczeń - Transcript of Records ankieta on-line na stronie Agencji Narodowej podpisanie aneksu do umowy

24 Uznanie okresu pobytu za granicą Decyzja o uznaniu – Prodziekan ds. Studenckich Jeśli rejestracja warunkowa – Dziekan wyznacza przedmiot zastępczy przedmiotu nie zaliczonego za granicą Jeśli warunki z LA nie zostaną spełnione, Prorektor ds. Studenckich wraz z Uczelnianym Koordynatorem mogą zdecydować o konieczności zwrotu części lub całości grantu

25 KONTAKT ERASMUS@P.LODZ.PL Biuro Międzynarodowej Wymiany Studenckiej Godziny przyjęć student ó w: ul. Skorupki 10/12 pon-śr 9.00-12.00 I piętro, pok. 104 czw-pt 12.00-15.00 tel. 42 631 2 8 89 Uczelniany Koordynator Programu Erasmus Doc dr Tomasz Saryusz-Wolski Kierownik BMWS – Małgorzata Świt Administracyjni Koordynatorzy Programu Erasmus Beata Ogrodowczyk Bożena Owczarek


Pobierz ppt "SPOTKANIE INFORMACYJNE dla kandydat ó w na wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus Beata Ogrodowczyk, Małgorzata Świt Biuro Międzynarodowej Wymiany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google