Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JUDAIZM Religia Żydów. Schemat zagadnień Pochodzenie Kwestia przymierza Doktryna (Biblia i Tradycja) Codzienne życie Jezus z Nazaretu / mesjanizm Antysemityzm.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JUDAIZM Religia Żydów. Schemat zagadnień Pochodzenie Kwestia przymierza Doktryna (Biblia i Tradycja) Codzienne życie Jezus z Nazaretu / mesjanizm Antysemityzm."— Zapis prezentacji:

1 JUDAIZM Religia Żydów

2 Schemat zagadnień Pochodzenie Kwestia przymierza Doktryna (Biblia i Tradycja) Codzienne życie Jezus z Nazaretu / mesjanizm Antysemityzm Trudno zrozumieć czym jest chrześcijaństwo bez poznania judaizmu

3 Pochodzenie judaizmu Koczownicze ludy nad Eufratem Prehistoria z Abrahamem

4 Pochodzenie judaizmu Koczownicze ludy nad Eufratem Prehistoria z Abrahamem Osiedlenie się w Kanaanie DZIŚ TO MIEJSCE OKREŚLAMY PALESTYNA Ok. 1850 r. p.n.e. Pierwsze ważne wydarzenie: PRZYMIERZE DWUSTRONNA UMOWA MIĘDZY BOGIEM A ABRAHAMEM Znak przymierza: obrzezanie

5 Pochodzenie judaizmu Osiedlenie się w Kanaanie DZIŚ TO MIEJSCE OKREŚLAMY PALESTYNA Ok. 1850 r. p.n.e. Pierwsze ważne wydarzenie: PRZYMIERZE DWUSTRONNA UMOWA MIĘDZY BOGIEM A ABRAHAMEM Znak przymierza: obrzezanie Przeniesienie się plemion hebrajczyków do Egiptu Ok. 1700-1650 r. p.n.e Powiększanie się plemion

6 Pochodzenie judaizmu Przeniesienie się plemion hebrajczyków do Egiptu Ok. 1700-1650 r. p.n.e. Powiększanie się plemion Prześladowanie Hebrajczyków przez faraona (Seti I, Ramzes II) Ok. 1300 r. p.n.e. Drugie ważne wydarzenie: Życie i działalność Mojżesza! Ok. 1270-1230 r. p.n.e.

7 Pochodzenie judaizmu Drugie ważne wydarzenie: Życie i działalność Mojżesza! Ok. 1270-1230 r. p.n.e. Ucieczka z Egiptu / wędrówka przez pustynię oraz zawarcieprzymierza zawarcie ponownie przymierza z Bogiem na Górze SYNAJ DEKALOG UWAGA: KWESTIA PLAG EGIPSKICH UWAGA DRUGA: TU MAMY JUŻ DO CZYNIENIA Z HISTORIĄ

8 Pochodzenie judaizmu WEJŚCIE DO KANAANU Ok. 1200 r. p.n.e. STOPNIOWA ORGANIZACJA PLEMION/ czasy sędziów Walki z plemionami o Kanaan Walki z plemionami o Kanaan Trudno było wywalczyć sobie ziemię W plemionach zaczyna rodzić się idea króla idea króla na wzór państw ościennych. Księga Sędziów Przedstawia wydarzenia z tego okresu Samson

9 Pochodzenie judaizmu CZASY KRÓLEWSKIE Ok. 1000 r. p.n.e. Pierwszy król – Saul, DawidSALOMON Najbardziej znani królowie to Dawid i jego syn SALOMON. Wzrost znaczenia JEROZOLIMY Budowa świątyni i centralizacja kultu Księgi Kronik, Księgi Królewskie Przedstawiają wydarzenia z tego okresu Dawid i Goliat

10 Pochodzenie judaizmu CZASY KRÓLEWSKIE ROZPAD NA DWA KRÓLESTWA Dygresja: ta niechęć jest w pewien sposób dostrzegalna w NT por. Czy może być coś dobrego z Nazaretu – Judejczycy a Galilejczycy

11 Deportacje: asyryjska i babilońska 8. Wiek przed naszą erą - północ 7. Wiek przed naszą erą - południe Utrata państwowości i uprowadzenie do obcej ziemi położyły kres wielu tradycyjnym formom życia religijnego lub mocno zachwiały nimi.

12 Deportacje: asyryjska i babilońska 8. Wiek przed naszą erą - północ 7. Wiek przed naszą erą - południe zjawisko diaspory Po raz pierwszy zaistniało zjawisko diaspory, czyli życia w rozproszeniu. Punkt ciężkości życia duchowego i intelektualnego przeniósł się do Babilonii. Drugą siedzibą diaspory stał się Egipt, dokąd zbiegła część mieszkańców Jerozolimy i jej okolic na krótko przed najazdem Babilończyków, a także w pierwszych latach niewoli. Diaspora stała się odtąd integralnym składnikiem życia Izraelitów. W sytuacji wygnania babilońskiego dokonano zapisów świętej Tradycji, zaś opracowane wtedy teksty dały początek Pismu świętemu.

13 Powrót z deportacji – dekret Cyrusa Okupacja grecka Okupacja rzymska Ezdrasz Nehemiasz Kształt religijności zwanej judaizmem (religią żydowską) określili zwłaszcza dwaj wielcy reformatorzy, Ezdrasz i Nehemiasz, działający w drugiej połowie V w. przed Chr. Pierwszy podjął reformy religijne zakrojone na szeroką skalę, drugi zajął się konsolidacją polityczną rodaków. Narodzenie Jezusa obrzezanieposiadanie izraelskich przodków przestrzeganie Tory W okresie dominacji rzymskiej w Palestynie mieszkało ok. pół miliona Żydów, zaś ok. 8 milionów przeby- wało w diasporze (stanowili 10% ludności całego imperium rzymskiego). Przynależność do narodu wybra- nego określały trzy kryteria: obrzezanie, posiadanie izraelskich przodków oraz przestrzeganie Tory

14 Abraham Mojżesz Dawid Deportacja babilońska Reforma Ezdrasza i Nehemiasza 2000 p.n.e 1250 p.n.e 1000 p.n.e ok. 500 p.n.e Rzymska okupacja ETAP KOCZOWNICZY / PLEMIENNY ETAP SCALANIA NARODU / POCZĄTKI TORY ETAP JEDNOŚCI I CENTRALIZACJI KRÓLESTWA ETAP ROZPROSZENIA JUDAIZM NIEWOLI / REWIZJI DOTYCHCZASOWEJ WIARY - JUDAIZM KULT ŚWIĄTYNNY W JEROZOLIMIE ZBURZENIE ŚWIĄTYNI / KULT SYNAGOGALNY ODBUDOWA ŚWIĄTYNI / REDAKCJA TANACHU

15 Przymierze – Boży układ istotę relacji Przymierze, po hebrajsku berît, to jedno z najważniejszych słów w Biblii, zwłaszcza na stronach Tory, Prawa – pięciu pierwszych ksiąg Pisma Świętego i w niektórych fragmentach pism prorockich. Termin ten próbuje oddać istotę relacji, która występuje między Panem a Jego ludem. Układ: król-poddany Związek małżeński "Nowe przymierze" Ducha Świętego w stworzeniu i w sercu, wysławiane przez Jeremiasza, zostanie przypomniane przez Jezusa, który powiąże je ze swą odkupieńczą ofiarą, kiedy podczas Ostatniej Wieczerzy wypowie nad kielichem te słowa: "Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana" (Łk 22, 20). na ich sercach Brak wierności ze strony ludzi doprowadził do zapowiedzi NOWEGO PRZYMIERZA: Oto [...] zawrę z domem Izraela nowe przymierze [...] – wyrocznia Pana: umieszczę swe Prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi ludem" (Jr 31, 31.33).

16 MESJANIZM – Boży człowiek trzy odmiany mesjanizmu: wiara w pojawienie się Mesjasza, który zbawi świat. Idea mesjanizmu pojawia się w Biblii w Starym Testamencie (przyszły król Izraela). W Starym Testamencie można dostrzec trzy odmiany mesjanizmu: Królewski - Królewski - oczekiwanie na mesjasza związane z dynastią Dawidową. Prorocko – kapłański Prorocko – kapłański - dochodzi do głosu w czasie niewoli babilońskiej Izraelitów / pieśni sługi Jahwe / - typ po niewoli babilońskiej Apokaliptyczny - Apokaliptyczny - wiąże się z tajemniczą postacią Syna Człowieczego, o której opowiada Dn 7,14. Przychodzi on na obłokach niebieskich i otrzymuje od Przedwiecznego (tzn. Boga) władzę nad światem. Zapowiedzi narodzenia tej postaci / zapowiedzi cierpienia tej postaci / związek z nowym przymierzem

17 Realizacja zapowiedzi w Jezusie z Nazaretu To jest nowe przymierze we krwi mojej On był przebity za nasze grzechy Oto Panna pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię EMMANUEL Potomek Dawida Przedstawiciel świata boskiego (por. widzenie Daniela) Ur. 8-6 r. p.n.e. Zm. 7.04.30 r. Początek nowej religii - chrześcijaństwo

18 Przegląd wybranych Ceremonie / rytuały

19 wtajemniczenie W 8 dniu po narodzinach chłopiec powinien być obrzezany. W ceremonii uczestniczy mohel (dokonujący operacji), sandak (osoba trzymająca dziecko), rodzice, zaproszeni goście oraz prorok Eliasz, dla którego stoi specjalny fotel. Po operacji mohel oznajmia: "Imię jego w Izraelu będzie X, syn Y". W pierwszy piątek po narodzeniu rodzice winni wydać uroczysty posiłek ( Szalom Zachar ). Za synów pierworodnych powinien być złożony okup. Matka dziecka jest nieczysta rytualnie przez 7 dni po urodzeniu chłopca, a przez 14 po urodzeniu dziewczynki Dziewczynkę od 12 roku życia, a chłopca od 13 uważa się za dorosłych, tzn. nałożony jest na nich obowiązek przestrzegania halachy. W odniesieniu do chłopców zewnętrznym wyrazem tego faktu jest uroczystość zwana bar micwą w czasie której młody żyd ma obowiązek wyrecytować w synagodze przypadający na dany tydzień fragment Tory, a często też wygłasza przygotowany uprzednio drasz (komentarz);

20 Święta – oparte na wydarzeniach a nie ideowe Najważniejszymi świętami żydowskimi są: Nowy Rok – Rosz ha-Szana, Dzień Pojednania – Jom Kippur, Święto Namiotów – Sukkot, Chanuka, Purim, Pascha, Zielone Świątki – Szawuot.


Pobierz ppt "JUDAIZM Religia Żydów. Schemat zagadnień Pochodzenie Kwestia przymierza Doktryna (Biblia i Tradycja) Codzienne życie Jezus z Nazaretu / mesjanizm Antysemityzm."

Podobne prezentacje


Reklamy Google