Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W ZAŻYŁOŚCI Z TAJEMNICĄ.... Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka... Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W ZAŻYŁOŚCI Z TAJEMNICĄ.... Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka... Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której."— Zapis prezentacji:

1 W ZAŻYŁOŚCI Z TAJEMNICĄ...

2 Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka... Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus...

3 « Posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida »

4 Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, syna Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, syna Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.

5 Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie...

6 A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami.

7 Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem... Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem...

8 Józef wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda.

9 A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela…

10 Józef wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce swego ojca, Heroda, bał się tam iść. Józef wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce swego ojca, Heroda, bał się tam iść.

11 ... otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret, i tam osiadł.

12 Posłuszeństwo Józefa zaprowadziło Go do zażyłości z tajemnicą Jezusa...

13 Tak miało się spełnić słowo Proroków: Nazwany będzie Nazarejczykiem..

14 W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie.

15 Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.

16 Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

17 W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.

18 Udali się z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie.

19 Pasterze wrócili wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.

20 Maria, zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Maria, zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.

21 Nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł

22 Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu.

23 Symeon wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco... Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie... A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco... Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie... A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.

24 ...wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

25 Gdy miał lat dwanaście, udali się zwyczajem świątecznym na święto Paschy. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice.

26 Dopiero po trzech dniach znaleźli Go w świątyni... Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie."

27 Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany.

28 Posłuszeństwo Jezusa w nazaretańskim domu: «Syn cieśli», nauczył się tej pracy od «ojca»

29 Jezus czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

30 Milczenie Józefa... Jego «działanie» - obce milczeniu – dokonuje się w klimacie głębokiej kontemplacji. Milczenie, które w wyjątkowy sposób odkrywa jego wnętrze.

31 Józef przebywał na co dzień w bliskości tajemnicy «od wieków zakrytej», która «obrała sobie mieszkanie» pod dachem Jego domu.

32 Teresa od Jezusa, Ksiądz Bosko, Matka Mazzarello... kontemplowali Jezusa w objęciach Józefa

33 ... dla nas, droga jest wciąż otwarta: idźmy do Józefa!


Pobierz ppt "W ZAŻYŁOŚCI Z TAJEMNICĄ.... Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka... Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której."

Podobne prezentacje


Reklamy Google