Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ISZTAR4.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ISZTAR4."— Zapis prezentacji:

1 Projekt ISZTAR4

2 Modernizacja Systemu ISZTAR
System ISZTAR3 – aktualnie eksploatowany System ISZTAR4 w ramach Programu e- Cło Modernizacja technologiczna System technologicznie przestarzały (budowa lata ) Modernizacja (funkcjonalna) – oraz Przebudowa architektury i modernizacja technologiczna systemu, w tym dostosowanie do architektury Systemu Informacyjnego Służby Celnej: zgodnie z założeniami stworzenia jednolitej infrastruktury teleinformatyczno-systemowej dla Programu e-Cło implementacja możliwie niezależnych usług realizujących poszczególne elementy procesów biznesowych systemu, zgodnie z architektura SOA modernizacja warstwy prezentacyjnej WEB, przy zachowaniu istniejącej funkcjonalności 2

3 Modernizacja Systemu ISZTAR
System ISZTAR3 – aktualnie eksploatowany System ISZTAR4 w ramach Programu e- Cło Modernizacja funkcjonalna Procesy replikacji, które opóźniają dostępność aktualnych danych po każdorazowej aktualizacji bazy danych (przeglądarka intranetowa i internetowa) Możliwa rozbieżność danych taryfowych pomiędzy systemami ISZTAR3 i CELINA wykorzystywanych w procesach walidacji i kalkulacji zgłoszenia celnego Zachowanie dotychczasowej funkcjonalności oraz modernizacja funkcjonalna związana z usprawnieniami w zakresie dostępu do informacji taryfowej: Implementacja zmian funkcjonalnych wynikających z potrzeb systemów Polskiej Służby Celnej, budowanych zgodnie z przyjętą architekturą SISC Implementacja narzędzia kalkulacji należności celnych; obliczenia standardowe i wariantowe (kalkulator taryfowy) Modyfikacja modułu utrzymywania publikacji systemu ISZTAR (porównywanie wersji dokumentów, edycja struktury repozytorium) Uproszczenie rejestracji i pobierania aktualizacji danych taryfowych przez podmioty (za pośrednictwem ECIP/SEAP) 3

4 Wybrane nowe funkcjonalności systemu ISZTAR4
Kalkulator taryfowy (PL, EN, FR, DE) spełnia 2 podstawowe funkcje: Zewnętrzną - Za pomocą web-serwisu umożliwia wszystkim użytkownikom zewnętrznym dokonywanie obliczeń wariantowych (kalkulacja możliwych wariantów w oparciu o niepełne dane, serwis dokona obliczeń dla wszystkich możliwych do zastosowania środków, z informacją o warunkach ich stosowania) Wewnętrzną - narzędzie dla funkcjonariuszy celnych do weryfikacji zgłoszeń celnych w zakresie ograniczeń pozataryfowych i zakazów  oraz do dokonywania obliczeń należności celno-podatkowych w oparciu o dane ze zgłoszenia celnego 4

5 Nowe funkcje ISZTAR4 – kalkulator
Kalkulator – nowe funkcje: Wprowadzone dodatkowe typy opłat związane z zabezpieczeniami; Wykorzystanie w obliczeniach kwalifikatora, będącego jednym z elementów budowy wyrażenia stawki celnej; Parametryzacja, która umożliwia uniezależnienie się od konieczności zwracania się do wykonawcy zewnętrznego o wprowadzenie zmian częstych modyfikacji; Opracowanie algorytmów wyliczeń dla poszczególnych procedur celnych; Możliwość wprowadzania (kalkulator zewnętrzny) dodatkowych danych np. kod preferencji, kod procedury, nr kontyngentu, typ deklaracji. Wprowadzenie tych informacji przyczyni się do uzyskania mniejszej ilości wariantów obliczeń; Dostępny w 4 wersjach językowych Posiada możliwość przeliczenia walut obcych na złote polski w oparciu o kursy NBP (wewnętrzny) 5

6 Nowe funkcje Przeglądarki Taryfowej ISZTAR4
Kalkulator taryfowy (PL, EN, FR, DE) dla podmiotów i osób zainteresowanych obrotem towarowym z zagranicą Przeglądanie dokumentów wymaganych (np. świadectwa, certyfikaty) Przeglądanie kodów dodatkowych (TARIC i krajowych) Tablica korelacyjna Tabele Meursinga 6

7 Adresy webowe przeglądarek taryfowych systemu ISZTAR4
https://ext-isztar4.mf.gov.pl/taryfa_celna/ - internet - intranet https://ext-isztar4-test.mf.gov.pl/taryfa_celna/ - internet - intranet 7

8 Dziękuję za uwagę 8


Pobierz ppt "Projekt ISZTAR4."

Podobne prezentacje


Reklamy Google