Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ISZTAR4. Modernizacja Systemu ISZTAR System ISZTAR3 – aktualnie eksploatowany System ISZTAR4 w ramach Programu e- Cło Modernizacja technologiczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ISZTAR4. Modernizacja Systemu ISZTAR System ISZTAR3 – aktualnie eksploatowany System ISZTAR4 w ramach Programu e- Cło Modernizacja technologiczna."— Zapis prezentacji:

1 Projekt ISZTAR4

2 Modernizacja Systemu ISZTAR System ISZTAR3 – aktualnie eksploatowany System ISZTAR4 w ramach Programu e- Cło Modernizacja technologiczna System technologicznie przestarzały (budowa lata 1998-2001) Modernizacja (funkcjonalna) – 2002-2004 oraz 2009-2010 Przebudowa architektury i modernizacja technologiczna systemu, w tym dostosowanie do architektury Systemu Informacyjnego Służby Celnej: zgodnie z założeniami stworzenia jednolitej infrastruktury teleinformatyczno-systemowej dla Programu e-Cło implementacja możliwie niezależnych usług realizujących poszczególne elementy procesów biznesowych systemu, zgodnie z architektura SOA modernizacja warstwy prezentacyjnej WEB, przy zachowaniu istniejącej funkcjonalności

3 Modernizacja Systemu ISZTAR System ISZTAR3 – aktualnie eksploatowany System ISZTAR4 w ramach Programu e- Cło Modernizacja funkcjonalna Procesy replikacji, które opóźniają dostępność aktualnych danych po każdorazowej aktualizacji bazy danych (przeglądarka intranetowa i internetowa) Możliwa rozbieżność danych taryfowych pomiędzy systemami ISZTAR3 i CELINA wykorzystywanych w procesach walidacji i kalkulacji zgłoszenia celnego Zachowanie dotychczasowej funkcjonalności oraz modernizacja funkcjonalna związana z usprawnieniami w zakresie dostępu do informacji taryfowej: Implementacja zmian funkcjonalnych wynikających z potrzeb systemów Polskiej Służby Celnej, budowanych zgodnie z przyjętą architekturą SISC Implementacja narzędzia kalkulacji należności celnych; obliczenia standardowe i wariantowe (kalkulator taryfowy) Modyfikacja modułu utrzymywania publikacji systemu ISZTAR (porównywanie wersji dokumentów, edycja struktury repozytorium) Uproszczenie rejestracji i pobierania aktualizacji danych taryfowych przez podmioty (za pośrednictwem ECIP/SEAP)

4 Wybrane nowe funkcjonalności systemu ISZTAR4  Kalkulator taryfowy (PL, EN, FR, DE) spełnia 2 podstawowe funkcje:  Zewnętrzną - Za pomocą web-serwisu umożliwia wszystkim użytkownikom zewnętrznym dokonywanie obliczeń wariantowych (kalkulacja możliwych wariantów w oparciu o niepełne dane, serwis dokona obliczeń dla wszystkich możliwych do zastosowania środków, z informacją o warunkach ich stosowania)  Wewnętrzną - narzędzie dla funkcjonariuszy celnych do weryfikacji zgłoszeń celnych w zakresie ograniczeń pozataryfowych i zakazów oraz do dokonywania obliczeń należności celno-podatkowych w oparciu o dane ze zgłoszenia celnego

5 Nowe funkcje ISZTAR4 – kalkulator  Kalkulator – nowe funkcje:  Wprowadzone dodatkowe typy opłat związane z zabezpieczeniami;  Wykorzystanie w obliczeniach kwalifikatora, będącego jednym z elementów budowy wyrażenia stawki celnej;  Parametryzacja, która umożliwia uniezależnienie się od konieczności zwracania się do wykonawcy zewnętrznego o wprowadzenie zmian częstych modyfikacji;  Opracowanie algorytmów wyliczeń dla poszczególnych procedur celnych;  Możliwość wprowadzania (kalkulator zewnętrzny) dodatkowych danych np. kod preferencji, kod procedury, nr kontyngentu, typ deklaracji. Wprowadzenie tych informacji przyczyni się do uzyskania mniejszej ilości wariantów obliczeń;  Dostępny w 4 wersjach językowych  Posiada możliwość przeliczenia walut obcych na złote polski w oparciu o kursy NBP (wewnętrzny)

6 Nowe funkcje Przeglądarki Taryfowej ISZTAR4  Kalkulator taryfowy (PL, EN, FR, DE) dla podmiotów i osób zainteresowanych obrotem towarowym z zagranicą  Przeglądanie dokumentów wymaganych (np. świadectwa, certyfikaty)  Przeglądanie kodów dodatkowych (TARIC i krajowych)  Tablica korelacyjna  Tabele Meursinga

7 Adresy webowe przeglądarek taryfowych systemu ISZTAR4 https://ext-isztar4.mf.gov.pl/taryfa_celna/https://ext-isztar4.mf.gov.pl/taryfa_celna/ - internet http://isztar4.mf.gov.pl/taryfa/http://isztar4.mf.gov.pl/taryfa/ - intranet https://ext-isztar4-test.mf.gov.pl/taryfa_celna/https://ext-isztar4-test.mf.gov.pl/taryfa_celna/ - internet http://isztar4-test.mf.gov.pl/taryfa/http://isztar4-test.mf.gov.pl/taryfa/ - intranet

8 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt ISZTAR4. Modernizacja Systemu ISZTAR System ISZTAR3 – aktualnie eksploatowany System ISZTAR4 w ramach Programu e- Cło Modernizacja technologiczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google