Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Microsoft Publisher 2000 Microsoft Publisher 2000 dostępny jest jako samodzielny program lub jako składnik pakietu Microsoft Office.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Microsoft Publisher 2000 Microsoft Publisher 2000 dostępny jest jako samodzielny program lub jako składnik pakietu Microsoft Office."— Zapis prezentacji:

1 Microsoft Publisher 2000 Microsoft Publisher 2000 dostępny jest jako samodzielny program lub jako składnik pakietu Microsoft Office 2000 (za wyjątkiem Microsoft Office 2000 Standard).

2 Microsoft Publisher 2000 Program Microsoft Publisher 2000 jest liderem w technologii oprogramowania w kategorii business desktop publishing. Oferuje ponad 2000 profesjonalnie zaprojektowanych szablonów publikacji, możliwość zautomatyzowanej ekspertyzy projektowej i elastyczny model kreatora, który za każdym razem umożliwia użytkownikom korzystanie z podpowiedzi dla osiągnięcia bardziej profesjonalnych wyników. Publisher zawiera ponad 200 czcionek, tysiące wysokiej jakości clipartów, fotografii i dźwięków oraz wszystko, co umożliwia użytkownikom tworzenie publikacji o profesjonalnym wyglądzie.

3 Microsoft Publisher 2000 Program Publisher nie różni się wyglądem ani sposobem działania od innych programów pakietu Microsoft Office. Rozpoczęcie pracy z programem i sprawne posługiwanie się nim jest łatwe, ponieważ wiele poleceń i narzędzi jest już znanych. Na przykład: Skróty używane do wpisywania tekstu i paski narzędzi działają podobnie jak w pakiecie Microsoft Office. Wpisywanie tekstu i jego edycja odbywa się tak samo jak w programie Microsoft Word. Przy tworzeniu korespondencji seryjnej wykorzystywane są listy kontaktów programu Microsoft Outlook.

4 Instalacja Microsoft Publisher 2000
W programie Publisher zastosowano standard Microsoft Windows Installer Technology, jeden z programów instalacyjnych Microsoft Office, co umożliwia rozpowszechnianie Publisher 2000 bez całego pakietu Office 2000. Program Publisher 2000 dla zaoszczędzenia miejsca na nośniku umożliwia instalację tylko wybranych składników i doinstalowanie innych w momencie zaistnienia takiej potrzeby. 

5 Wykrywanie i naprawianie błędów przez Microsoft Publisher 2000
Microsoft Publisher 2000 prowadzi ciągły nadzór nad procesami instalacyjnymi i w razie uszkodzenia automatycznie naprawia je. Publisher 200 automatycznie uzupełnia zaraz po ich wykryciu zagubione lub uszkodzone elementy.  Użytkownik programu może również sam uruchomić wykrywanie i naprawianie błędów wybierając z: Menu Pomoc Wykryj i napraw...

6 Katalog w Microsoft Publisher 2000
Katalog jest to zestaw projektów publikacji. Okno Katalogu pojawia się przy każdym uruchomieniu programu Publisher. Korzystając z okna Katalog można otwierać istniejące lub tworzyć nowe publikacje. Aby utworzyć publikację od początku, wybierz pustą publikację. Możesz także wybrać odpowiednią publikację spośród zestawu publikacji zaprojektowanych w programie Publisher i skorzystać z pomocy kreatora przy opracowywaniu publikacji. Wyświetla typy publikacji utworzonych za pomocą kreatorów Wyświetla publikacje tworzone od początku. Wyświetla gotowe wzory różnych publikacji zaprojektowane w jednolity sposób Pokazuje opcje, które są dostępne po wybraniu danej karty.

7 Typy publikacji w Microsoft Publisher 2000
Publisher 2000 oferuje wiele typów publikacji. Są to: katalogi, szybkie publikacje, ulotki, broszury, biuletyny, katalogi, pocztówki, strony www, formularze, nagłówki, wizytówki, koperty, loga, karty z pozdrowieniami, zaproszenia, kalendarze, specjalne rodzaje publikacji dostępne w menu, plakaty, zakładki, banery, etykiety, dyplomy, ogłoszenia i wiele innych.

8 Szybkie publikacje w Microsoft Publisher 2000
Nowością w Publisher 2000 są Szybkie publikacje (Quick Publications). Dostarczają one użytkownikom łatwy i szybki do zastosowania projekt oraz opcje layout do 1-stronicowych publikacji. Użytkownicy mogą rozpocząć pracę w Kreatorze Szybkich Publikacji lub od czystej strony i otrzymać te same wspaniałe rezultaty - to kwestia minut.

9 Elastyczny kreator w Microsoft Publisher 2000
Program Publisher 2000 zawiera elastyczny model kreatora, który przeprowadza użytkowników krok po kroku przez tworzenie każdej publikacji. Kreator pozostaje dostępny dla użytkowników dopóki ich publikacje nie zostaną ustawione zgodnie z wytycznymi, aby umożliwić dokonanie globalnych zmian jak np. zmiana koloru schematu, rozmiaru i projektu w dowolnej chwili podczas procesu tworzenia publikacji.

10 Schemat kolorów w Microsoft Publisher 2000
Schemat kolorów jest zdefiniowanym zestawem kolorów skojarzonym z daną publikacją. Każdej publikacji programu Publisher przypisany jest schemat kolorów. Do wyboru jest szeroki zestaw standardowych schematów kolorów. Można też zaprojektować własny, niestandardowy schemat kolorów. Dzięki zastosowaniu schematów kolorów można w łatwy sposób modyfikować wygląd publikacji, zmieniając wszystkie zastosowane w niej kolory. Standardowe schematy kolorów dostarczane są wraz z programem Publisher Jeśli publikacja jest tworzona od początku, to stosowany jest standardowy schemat kolorów.

11 Schemat kolorów w Microsoft Publisher 2000
Jeśli żaden ze standardowych schematów kolorów nie jest odpowiedni dla tworzonej publikacji, można utworzyć niestandardowy schemat kolorów, odpowiadający potrzebom użytkownika. Niestandardowe schematy kolorów można również zapisać, używając do tego RGB lub PANTONE Colors, aby użyć ich w przyszłości. W wypadku otwarcia publikacji utworzonej w poprzedniej wersji programu Publisher, z kolorów zastosowanych w publikacji tworzony jest niestandardowy schemat kolorów.

12 Profile osobiste w Microsoft Publisher 2000
W Microsoft Publisher 2000 można stworzyć zestaw informacji osobistych, który zawiera informacje dotyczące użytkownika, jego firmy lub organizacji. Informacje te można zapisać i korzystać z nich przy tworzeniu dowolnych publikacji bez konieczności wpisywania ich za każdym razem. W programie Publisher można korzystać z czterech zestawów informacji osobistych. W każdej nowej publikacji domyślnie wybrany jest zestaw informacji osobistych Działalność podstawowa. Można jednak zastosować inny zestaw.

13 Profile osobiste w Microsoft Publisher 2000
Każdy zestaw informacji osobistych zawiera siedem składników: Imię i nazwisko, Stanowisko, Adres, Nazwa firmy, Tel./Faks/ , Dewiza, Logo. Podczas instalowania programu Publisher składnikom informacji osobistych przypisywane są informacje domyślne. Informacje znajdujące się w składniku można zmienić. Dowolny składnik możesz umieścić w publikacji wiele razy, jednak każdy ze składników zestawu może zawierać tylko jeden typ informacji. Na przykład można umieścić nazwę firmy z przodu i z tyłu pocztówki, ale nie można umieścić nazwy firmy i adresu w tym samym składniku. W wypadku zmiany informacji w jednym składniku informacji osobistych wszystkie składniki tego typu wstawione w bieżącej publikacji zostaną zaktualizowane. Na przykład, jeśli zmodyfikujesz tekst w składniku Imię i nazwisko, wszystkie znajdujące się w publikacji składniki Imię i nazwisko ulegną zmianie.

14 Korzystanie z ramek w Microsoft Publisher 2000
Każdy obiekt w publikacji musi być umieszczony w ramce. Każdy typ ramki jest tworzony przez kliknięcie jednego z narzędzi, znajdujących się na pasku narzędzi Obiekty. W większości przypadków, aby określić rozmiar ramki, wystarczy przeciągnąć myszą w kierunku ukośnym.(Pasek narzędzi Obiekty, pokazany poniżej, jest ułożony poziomo.) Należy użyć ramki tekstowej, aby wpisywać tekst i modyfikować go tak, jak w dowolnym edytorze tekstów. Należy użyć ramki WordArt, aby tworzyć tekst z efektami specjalnymi. Edycji tego tekstu dokonuj w oknie dialogowym dla obiektów WordArt Trzeba użyć ramki tabeli dla tekstu, który ma być umieszczony w wierszach i kolumnach.

15 Korzystanie z ramek w Microsoft Publisher 2000
Użyj narzędzia Obraz, a następnie dwukrotnie kliknij ramkę, aby wstawić grafikę, która nie jest obiektem pochodzącym z galerii Clip Gallery. Użyj narzędzi dla sieci Web, aby utworzyć punkt aktywny, formant formularza lub fragment kodu HTML. Użyj narzędzia Galeria projektów, aby wstawić do publikacji gotowy obiekt zaprojektowany w programie Publisher. Użyj narzędzia Galeria Clip Gallery, aby dodać do publikacji obiekt ClipArt. Użyj narzędzi do rysowania, aby utworzyć linię, prostokąt, elipsę lub kształt niestandardowy.

16 Grupowanie i rozgrupowywanie obiektów w Microsoft Publisher 2000
Aby zgrupować obiekty w programie Publisher 2000 należy przytrzymać wciśnięty przycisk myszy i przeciągnąć myszą tak, aby utworzyć ramkę wokół tych obiektów. Następnie kliknij przycisk Grupuj obiekty. Aby rozgrupować obiekty, kliknij przycisk Rozgrupuj obiekty

17 Układanie obiektów warstwowo w Microsoft Publisher 2000
Obiekty mogą być układane jako kolejne warstwy - pierwszy utworzony obiekt znajduje się na spodzie stosu, a ostatni na wierzchu. Jeśli kilka obiektów nakłada się na siebie, obiekt znajdujący się najbliżej wierzchu stosu przykrywa obiekty znajdujące się pod nim. Można zmienić sposób nakładania się obiektów, przesuwając jeden z nich do innej warstwy w stosie. Jeśli chcesz przenieść obiekt do innej warstwy, kliknij ten obiekt, aby go zaznaczyć, a następnie z menu Rozmieść wybierz jedno z poleceń służących do układania obiektów warstwowo.

18 Galeria projektów w Microsoft Publisher 2000
Galeria projektów zawiera pewną liczbę gotowych obiektów programu Publisher, takich jak cytaty, logo i kalendarze, które można wstawiać do publikacji. Obiekty utworzone w publikacji przez użytkownika można przechowywać na karcie Obiekty użytkownika. Gdy tworzona jest nowa publikacja, karta Obiekty użytkownika jest pusta. Pracując w Galerii projektów, można wstawiać obiekty do zestawu projektów dla bieżącej publikacji (Z menu wybierz Wstaw, a następnie Obiekt z Galerii projektów).

19 Automatyczne wypunktowanie i numerowanie w Microsoft Publisher 2000
Microsoft Publisher 2000 automatycznie wstawia kolejne numery punktów i numery rozdziałów lub pozycji. Aby włączyć i wyłączyć automatyczne punktowanie i numerowanie należy: Z menu Narzędzia wybrać polecenie Autokorekta. Następnie kliknąć kartę Autoformatowanie podczas pisania Należy kliknąć pole Listy punktowane automatycznie, aby wstawić w nie lub usunąć z niego znacznik wyboru. —Lub— kliknąć pole Listy numerowane automatycznie, aby wstawić w nie lub usunąć z niego znacznik wyboru.

20 Sprawdzanie pisowni w Microsoft Publisher 2000
Microsoft Publisher 2000 podobnie jak inne produktu Microsoft pokazuje błędne lub nieznane słowa podkreślając je czerwoną linią falowaną. Wystarczy naciśnięcie prawego klawisza myszy aby program podał sugerowaną pisownię.

21 Prosta zmiana barw w Microsoft Publisher 2000
Program Publisher 2000 umożliwia nam zmianę barw clip artów, oraz grafiki na inny kolor lub na inny kolor plus czarny. Ta funkcja programu daje nam możliwość tworzenia unikalnych obrazów, oraz zamianę ich na jedno lub dwu kolorową grafikę rastrową dla uzyskania bardziej ekonomicznych wydruków. Zmiany wszystkich kolorów obrazu na jeden kolor, cień lub odcień możesz dokonać za pomocą polecenia Ponownie koloruj obraz lub Ponownie koloruj obiekt, które jest dostępne w menu Format. Aby w obiekcie ClipArt zastosować dwa lub więcej kolorów, dokonaj edycji tego obiektu w programie Microsoft Draw (dwukrotnie kliknij ten obiekt) lub zastosuj do publikacji schemat kolorów.

22 Współudział innych programów w tworzeniu dokumentu Microsoft Publisher 2000
 Niektóre elementy dokumentu Publisher mogą być współtworzone w innych aplikacjach grupy Office 2000 i nie tylko. Np.: użytkownik może stworzyć dokument w Word lub prezentację w PowerPoint, a następnie wstawić ją jako obiekt do tworzonego dokumentu Publishera.

23 Automatyczne dopasowywanie tekstu w Microsoft Publisher 2000
Program Publisher 2000 posiada funkcję automatycznego dopasowywania tekstu do ramki. Funkcja ta również automatycznie rozpoznaje styl, jaki powinien być w danej chwili użyty, (nagłówek, tekst podstawowy) i samoczynnie taki ustawia. Aby można było korzystać z automatycznego dopasowywania tekstu do ramki trzeba tą opcje włączyć w następujący sposób: z menu wybrać Format, a następnie Autodopasowanie tekstu i Dopasuj optymalnie.

24 Sprawdzanie projektu w Microsoft Publisher 2000
Program Microsoft Publisher 2000 posiada funkcje sprawdzania projektu, która pomaga użytkownikowi w tworzeniu publikacji, rozpoznaje zaistniałe problemy - zbyt wiele kolorów lub liter, lub obraz jest zbyt duży, aby go poprawnie wyświetlić w sieci - i proponuje rozwiązanie. Aby uruchomić sprawdzanie projektu należy z menu Narzędzia wybrać opcje Sprawdzanie projektu..., a następnie wybrać zakres stron do sprawdzenia.

25 Zapisywanie dokumentu w Microsoft Publisher 2000
Funkcja Zapisz Jako w Microsoft Publisher 2000 pozwala zachować dokument w formacie Publisher 98, HTML lub jako plik PostScript, ułatwiając w ten sposób przesyłanie plików między programami.

26 Pakowanie plików w Microsoft Publisher 2000
Kreator prezentacji przenośnych w programie Publisher 2000 prowadzi użytkownika krok po kroku przez cały proces pakowania publikacji. Aby spakować prezentacje należy w menu Plik wskazać podmenu Prezentacja przenośna, a następnie wybrać polecenie Zanieś do innego komputera.. Jeśli publikacja nie została jeszcze zapisana, pojawi się monit o zapisanie jej. Jeśli chcesz zanieść publikację do innego komputera na dyskietce, po wyświetleniu monitu o podanie lokalizacji zapisywanego pliku, kliknij opcję A. Jeśli zaś chcesz umieścić pliki na zewnętrznym napędzie, w sieci lub na dysku twardym swojego komputera, kliknij przycisk Przeglądaj. Następnie wybierz odpowiedni dysk lub folder i kliknij przycisk OK.

27 Pakowanie plików w Microsoft Publisher 2000
Aby publikacja wyglądała na innym komputerze tak samo jak na naszym, należy dołączyć do pakowanych plików czcionki i grafikę używane w tej publikacji. Na przykład, jeśli nie wiadomo, czy na innym komputerze zainstalowane są takie same czcionki TrueType jak w publikacji, można osadzić je podczas pakowania plików zaznaczając w kreatorze prezentacji przenośnych opcję Osadź czcionki TrueType. Czcionki są ładowane automatycznie po otwarciu publikacji na innym komputerze, dzięki czemu publikacja zostanie wyświetlona poprawnie. Ponadto, jeśli publikacja zawiera obrazy połączone, program Publisher sprawdza łącza do plików źródłowych.

28 Pakowanie plików w Microsoft Publisher 2000
Jeśli pliki są przenoszone na inny komputer na dysku, program Publisher automatycznie wykonuje kompresję i dzielenie plików tak, by mieściły się na kilku dyskach. Pliki są zapisywane w katalogu wybranym podczas operacji pakowania. Program Publisher nadaje spakowanym plikom nazwy, numery i rozszerzenie puz Na przykład, pierwszy plik będzie miał nazwę Spakow01.puz, drugi - Spakow02.puz, itd. Do spakowanych plików dołączany jest plik Readme.txt oraz program Unpack.exe. Plik Readme zawiera instrukcje dotyczące korzystania z programu rozpakowującego pliki. Program Unpack.exe służy do rozpakowywania plików.

29 Microsoft Publisher 2000 Autorem prezentacji
jest mgr Ewa Księżopolska. W opracowywaniu prezentacji korzystałam z: Pomocy Programu Microsoft Publisher 2000


Pobierz ppt "Microsoft Publisher 2000 Microsoft Publisher 2000 dostępny jest jako samodzielny program lub jako składnik pakietu Microsoft Office."

Podobne prezentacje


Reklamy Google