Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Parlament 2 Art. 10 Konstytucji RP (zasada trójpodziału) władza ustawodawcza – Sejm i Senat władza ustawodawcza – Sejm i Senat władza wykonawcza –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Parlament 2 Art. 10 Konstytucji RP (zasada trójpodziału) władza ustawodawcza – Sejm i Senat władza ustawodawcza – Sejm i Senat władza wykonawcza –"— Zapis prezentacji:

1

2 1 Parlament

3 2 Art. 10 Konstytucji RP (zasada trójpodziału) władza ustawodawcza – Sejm i Senat władza ustawodawcza – Sejm i Senat władza wykonawcza – władza wykonawcza – Prezydent RP i Rada Ministrów władza sądownicza – władza sądownicza – sądy i trybunały

4 3 Geneza parlamentum (średniowieczna łacina) - kolegialny organ obradujący nad sprawami państwa Anglia: w Plea Roll z 1236 r. i w Chancery Roll z 1242 r. Anglia: w Plea Roll z 1236 r. i w Chancery Roll z 1242 r. Od 1265 r. nazwy “parlament” zaczęto w Anglii używać dla wspólnych zjazdów feudałów świeckich i duchownych oraz przedstawicieli rycerstwa i miast Od 1265 r. nazwy “parlament” zaczęto w Anglii używać dla wspólnych zjazdów feudałów świeckich i duchownych oraz przedstawicieli rycerstwa i miast

5 4

6 5 Struktura parlamentu Jednoizbowy Jednoizbowy Wieloizbiowy (od 2 do 5) Wieloizbiowy (od 2 do 5) A. Esmain: A. Esmain: „podział ciała prawodawczego na dwie izby zapobiega uniesieniom i błędom, którym z taką łatwością ulega zgromadzenie obradujące” „podział ciała prawodawczego na dwie izby zapobiega uniesieniom i błędom, którym z taką łatwością ulega zgromadzenie obradujące”

7 6 Pomarańczowy – jednoizbowe Pomarańczowy – jednoizbowe Niebieski – dwuizbowe Niebieski – dwuizbowe

8 7 Parlamenty jednoizbowe National People's Congress in the People's Republic of ChinaNational People's Congress People's Republic of China Legislative Yuan of the Republic of China (Taiwan)Legislative YuanRepublic of China Croatian SaborCroatianSabor National Assembly of People’s Power of CubaNational Assembly of People’s PowerCuba The Folketing of DenmarkFolketingDenmark Parlamento Nacional of East TimorParlamento NacionalEast Timor The Eduskunta of FinlandEduskuntaFinland The Vouli ton Ellinon of GreeceVouli ton EllinonGreece The Althing of IcelandAlthingIceland Knesset of IsraelKnessetIsrael National Assembly of Iraq The Landtag of LiechtensteinLandtagLiechtenstein The National Assembly of Mauritius Mauritius New Zealand ParliamentNew ZealandParliament The Storting of Norway (2009)StortingNorway Assembly of the Republic of Portugal Assemblée Nationale of SeychellesAssembly of the Republic Portugal Seychelles Gukhoe of South KoreaGukhoeSouth Korea Parliament of SingaporeParliamentSingapore National Congress of HondurasNational CongressHonduras Parliament of Sri LankaSri Lanka The Riksdag of Sweden (1971)RiksdagSweden Turkey's Grand National AssemblyTurkeyGrand National Assembly Asamblea Nacional of VenezuelaAsamblea NacionalVenezuela Scottish Parliament The Parliaments of Spanish Autonomous Communities Autonomous Communities The Nebraska State LegislatureNebraska State Legislature Colonial legislatures of Pennsylvania and Georgia PennsylvaniaGeorgia All German state parliamentsGerman state

9 8 Pekin – 14 marca 2006 r. Pekin – 14 marca 2006 r. wystąpienie premiera Wen Jiabao's

10 9 Bikameralizm państwa federalne państwa federalne państwa unitarne państwa unitarne tradycje arystokratyczne tradycje arystokratyczne części składowe państw federalnych części składowe państw federalnych państwa arabskie (reformy) państwa arabskie (reformy)

11 10 Bikameralizm w państwach federalnych Argentyna, Argentyna Australia, Australia Belgia, Belgia Brazylia, Brazylia Kanada, Niemcy, Indie, Indie Malezja, Malezja Pakistan, Pakistan Rosja, Rosja Afryka Południowa, Afryka Hiszpania, (prawie) Szwajcaria, Sz USA

12 11 Washington DC Capitol

13 12 Tradycje arystokratyczne Wielka Brytania Wielka Brytania Japonia (do zakończenia II wojny światowej) Japonia (do zakończenia II wojny światowej)

14 13 Bikameralizm w państwach unitarnych Japonia, Japonia Francja, Francja Włochy, Holandia Filipiny, Republika Czeska, Czeska, Republika Irlandii, Republika Irland Rumunia, Rumunia Polska,

15 14 części składowe państw federalnych W federacjach takich jak USA i Australia również części składowe mają parlamenty dwuizbowe W federacjach takich jak USA i Australia również części składowe mają parlamenty dwuizbowe Wyjątki: Wyjątki: Nebraska (USA) Nebraska (USA) Queensland (Australia) Queensland (Australia) Queensland

16 15 Państwa arabskie (reformy) Bahrajn – od 2002 system dwuizbowy Bahrajn – od 2002 system dwuizbowy Chamber of Deputies, Chamber of Deputies, Shura Council Shura Council

17 16 Model trzyizbowy Afryka południowa House of Assembly — 178 członków, House of Representatives — 85 członków, House of Delegates — 45 członków, Simon Bolivar (Ameryka Południowa) Chamber of Tribunes Senate, Censors

18 17 Polska Sejm RP Sejm RP Senat RP Senat RP Zgromadzenie Narodowe Zgromadzenie Narodowe (art. 114 Konstytucji RP)

19 18 Zgromadzenia Narodowe Czy ZN jest odrębnym organem ? Czy ZN jest odrębnym organem ? zostało wymienione i nazwane przez konstytucję, zostało wymienione i nazwane przez konstytucję, dysponuje własnymi kompetencjami, dysponuje własnymi kompetencjami, może przyjąć własny regulamin ZN może przyjąć własny regulamin ZN

20 19 Zgromadzenie Narodowe - kompetencje przyjmuje przysięgę od nowo wybranego prezydenta (art. 130 Konstytucji RP) przyjmuje przysięgę od nowo wybranego prezydenta (art. 130 Konstytucji RP) ● uznaje trwałą niezdolność prezydenta do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia (art. 131 ust. 2 p. 4) ● stawia prezydenta w stan oskarżenia ● wysłuchuje orędzia prezydenta ● uchwala własny regulamin

21 20 Kadencja parlamentu Kadencja (łac. cadentia - upadek) określony przez prawo okres pełnienia danej funkcji (urzędu) przez urzędnika lub organ pochodzący z wyboru. Kadencja (łac. cadentia - upadek) określony przez prawo okres pełnienia danej funkcji (urzędu) przez urzędnika lub organ pochodzący z wyboru. Określona w konstytucji kadencja Sejmu i Senatu trwa 4 lata. Określona w konstytucji kadencja Sejmu i Senatu trwa 4 lata.

22 21 Długość kadencji Długość kadencji – od 3 miesięcy do 12 lat (historycznie ) – od 3 miesięcy do 12 lat (historycznie ) Obecnie: 4 -5 lat Obecnie: 4 -5 lat

23 22 Skrócenie kadencji Sejmu ● na mocy własnej uchwały podjętej większością, co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów, ● Przez Prezydenta RP: ● obligatoryjnie w wypadku nie powołania rządu przez Sejm w ramach tzw. trzeciej procedury ● fakultatywnie w wypadku nie przedłożenia do podpisu ustawy budżetowej w terminie 4 miesięcy od skierowania do Sejmu

24 23 Przedłużenie kadencji ● Przedłużenie kadencji obu izb byłoby możliwe wyłącznie w drodze zmiany konstytucji ● Jedynym wyjątkiem jest przedłużenie kadencji obu izb w czasie trwania stanu nadzwyczajnego do 90 dni po jego zakończeniu.

25 24 Sejm składa się z 460 posłów, wybieranych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, proporcjonalnych, w głosowaniu tajnym.

26 25 Funkcje Sejmu Funkcje Sejmu możemy podzielić na: ustrojodawczą, ustawodawczą, kreacyjną, kontrolną.

27 26 Funkcja ustrojodawcza Funkcja ustrojodawcza polega na określaniu zasad ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego. Funkcja ustrojodawcza polega na określaniu zasad ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego. Realizując swój udział w wykonywaniu tej funkcji Sejm uczestniczyć może w procedurze nowelizacji konstytucji Realizując swój udział w wykonywaniu tej funkcji Sejm uczestniczyć może w procedurze nowelizacji konstytucji

28 27 Funkcja ustawodawcza Funkcja ustawodawcza jest najważniejszą kompetencją organu przedstawicielskiego, jakim jest Sejm. Funkcja ustawodawcza jest najważniejszą kompetencją organu przedstawicielskiego, jakim jest Sejm. Polega na stanowieniu prawa Polega na stanowieniu prawa

29 28 Funkcja kontrolna Funkcja ta polega na kontroli sprawowanej przez Sejm nad działalności innych organów państwowych (w szczególności Rady Ministrów). Funkcja ta polega na kontroli sprawowanej przez Sejm nad działalności innych organów państwowych (w szczególności Rady Ministrów). Kontrola taka może być wykonywana: Kontrola taka może być wykonywana: przez Sejm działający in pleno, przez Sejm działający in pleno, przez komisje sejmowe, przez komisje sejmowe, przez parlamentarzystów działających indywidualnie. przez parlamentarzystów działających indywidualnie. Sejm, w realizacji funkcji kontrolnej dysponuje również wyspecjalizowanym organem, jaki jest Najwyższa Izba Kontroli. Sejm, w realizacji funkcji kontrolnej dysponuje również wyspecjalizowanym organem, jaki jest Najwyższa Izba Kontroli.

30 29 Funkcja kreacyjna Kompetencje kreacyjne polegają na powoływaniu przez Sejm innych organów państwowych. Kompetencje te możemy podzielić na: Kompetencje kreacyjne polegają na powoływaniu przez Sejm innych organów państwowych. Kompetencje te możemy podzielić na: wykonywane samodzielnie przez Sejm (np. powołanie składu trybunału Konstytucyjnego), wykonywane samodzielnie przez Sejm (np. powołanie składu trybunału Konstytucyjnego), wykonywane przez Sejm z uczestnictwem Senatu (np. powoływanie Rzecznika Praw Obywatelskich, wykonywane przez Sejm z uczestnictwem Senatu (np. powoływanie Rzecznika Praw Obywatelskich, wykonywane przez Sejm na wniosek innych organów (np. powoływanie na wniosek prezydenta Prezesa Narodowego Banku Polskiego). wykonywane przez Sejm na wniosek innych organów (np. powoływanie na wniosek prezydenta Prezesa Narodowego Banku Polskiego).

31 30 Działalność Sejmu wkraczająca w sferę zarezerwowaną dla organów innych władz - art. 89 – 90 Konstytucji RP - art. 89 – 90 Konstytucji RP - art. 116 Konstytucji RP - art. 116 Konstytucji RP - art. 171 ust. 3 Konstytucji RP - art. 171 ust. 3 Konstytucji RP - art. 230 ust. 1 Konstytucji RP - art. 230 ust. 1 Konstytucji RP - art. 231 Konstytucji RP - art. 231 Konstytucji RP - art. 232 zd. 2 Konstytucji RP - art. 232 zd. 2 Konstytucji RP

32 31 Dziękuję i do zobaczenia


Pobierz ppt "1 Parlament 2 Art. 10 Konstytucji RP (zasada trójpodziału) władza ustawodawcza – Sejm i Senat władza ustawodawcza – Sejm i Senat władza wykonawcza –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google