Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biblioteka cyfrowa jako jeden z przejawów aktywności współczesnej biblioteki akademickiej. Zalety i zagrożenia Ewa Dobrzyńska-Lankosz BG AGH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biblioteka cyfrowa jako jeden z przejawów aktywności współczesnej biblioteki akademickiej. Zalety i zagrożenia Ewa Dobrzyńska-Lankosz BG AGH."— Zapis prezentacji:

1 Biblioteka cyfrowa jako jeden z przejawów aktywności współczesnej biblioteki akademickiej. Zalety i zagrożenia Ewa Dobrzyńska-Lankosz BG AGH

2 2 Permanentne wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań, wykorzystanie nowych technologii Czynnik mentalny (m.in. wymiana pokoleniowa) Czynnik mentalny (m.in. wymiana pokoleniowa) Środki finansowe Środki finansowe Warunki organizacyjne, techniczne i technologiczne Warunki organizacyjne, techniczne i technologiczne

3 Przełamywanie barier mentalnych, organizacyjnych, technicznych i technologicznych spowodowało, że biblioteki, jako jedne z pierwszych, rozpoczęły stosować w swej pracy komputery

4 4 Lata 90. Wprowadzanie komputeryzacji Wprowadzanie komputeryzacji Organizowanie dostępu do źródeł elektronicznych – sukcesywne poszerzanie oferty Organizowanie dostępu do źródeł elektronicznych – sukcesywne poszerzanie oferty Inicjowanie i rozbudowa własnych baz wspomagających proces dydaktyczny i badania – lokalnych, ogólnopolskich (Sympo, BazTech, NUKAT…) Inicjowanie i rozbudowa własnych baz wspomagających proces dydaktyczny i badania – lokalnych, ogólnopolskich (Sympo, BazTech, NUKAT…)

5 5 Komputeryzacja wymusiła zmianę profilu zatrudnienia (bibliotekarz – partner dla naukowca, fachowiec) wymusiła zmianę profilu zatrudnienia (bibliotekarz – partner dla naukowca, fachowiec) wpłynęła na wprowadzenie zmian w programach nauczania (przygotowanie do zawodu bibliotekarza w nowoczesnej bibliotece) wpłynęła na wprowadzenie zmian w programach nauczania (przygotowanie do zawodu bibliotekarza w nowoczesnej bibliotece) przyspieszyła opracowanie zbiorów przyspieszyła opracowanie zbiorów

6 6 Przyspieszenie opracowania zbiorów = możliwość przesunięcia pracowników do nowych zadań np. do digitalizacji i tworzenia repozytoriów, bibliotek cyfrowych

7 7 INTERNET fundamentalnie zmienił praktyczne i ekonomiczne realia upowszechniania wiedzy naukowej -> szerszy i szybszy dostęp do niej

8 8 INTERNET bazy danych bibliograficzne, faktograficzne bazy danych bibliograficzne, faktograficzne bazy pełnotekstowe (e-czasopisma, e-książki) bazy pełnotekstowe (e-czasopisma, e-książki) biblioteki cyfrowe, repozytoria biblioteki cyfrowe, repozytoria

9 9 We wszystkich tych obszarach zaznacza się znaczny udział bibliotek, bibliotekarzy, którzy tym sposobem przejawiają swoją aktywność zawodową

10 Nowe wyzwania – biblioteki cyfrowe

11 OPEN ACCESS

12 12 BIBLIOTEKI CYFROWE - ZALETY Elektroniczna archiwizacja Elektroniczna archiwizacja ochrona cennych zbiorów ochrona cennych zbiorów upowszechnienie rzadkich, trudno dostępnych dzieł upowszechnienie rzadkich, trudno dostępnych dzieł

13 13 BIBLIOTEKI CYFROWE - ZALETY Zmniejszenie zapotrzebowania na powierzchnie magazynowe Zmniejszenie zapotrzebowania na powierzchnie magazynowe Wzrost prestiżu biblioteki w uczelni = wzrost poczucia własnej wartości = mobilizacja do bycia kreatywnym Wzrost prestiżu biblioteki w uczelni = wzrost poczucia własnej wartości = mobilizacja do bycia kreatywnym

14 14 BIBLIOTEKI CYFROWE - ZAGROŻENIA i ZAPOBIEGANIE IM Projekt światowej biblioteki cyfrowej – Google Print – Google Book Search obawa o wykluczenie innych, nieanglojęzycznych kultur KONTRPROPOZYCJA Europeana Projekt światowej biblioteki cyfrowej – Google Print – Google Book Search obawa o wykluczenie innych, nieanglojęzycznych kultur KONTRPROPOZYCJA Europeana

15 15 RYWALIZACJA o zasoby informacyjne i o użytkownika … bo dzisiaj śpiewać każdy może… … bo dzisiaj śpiewać każdy może…

16 16 BIBLIOTEKI CYFROWE - ZAGROŻENIA i ZAPOBIEGANIE IM Aktywność niszowych firm – próby przejęcia zasobów cyfrowych KONTRPROPOZYCJA ??? Aktywność niszowych firm – próby przejęcia zasobów cyfrowych KONTRPROPOZYCJA ???

17 Czym zatem jest digitalizacja dla bibliotek? Ratunkiem czy zagrożeniem?

18 e-książki, e-czasopisma, biblioteki cyfrowe, e … zasoby w Internecie - CO TO OZNACZA DLA BIBLIOTEKI ?

19 Poszerzanie oferty dostępu do e-źródeł = spadek wielkości zbiorów drukowanych, zmniejszenie znaczenia biblioteki (biblioteki znikną, śmierć książki)

20 Sytuacja etyczno-zawodowa bibliotekarzy może się wydawać szczególnie dramatyczna, choć pozory mylą, gdyż nigdy przecież nie drukowano tak dużo książek, jak właśnie teraz (A. Drożdż)

21 e-książki, e-czasopisma, e … zasoby w Internecie - CO TO OZNACZA DLA SPOŁECZEŃSTWA ?

22 Szybszy, szerszy, łatwiejszy dostęp do wiedzy

23 Biblioteki cyfrowe w Internecie - CO TO OZNACZA DLA AUTORÓW ?

24 24 lepszą komunikację z naukowcami, zajmującymi się podobną tematyką lepszą komunikację z naukowcami, zajmującymi się podobną tematyką wzrost cytowalności wzrost cytowalności

25 25 W jakim kierunku biblioteki powinny podążać budując biblioteki cyfrowe?

26 26 Elektroniczna archiwizacja szczególnie cennych zbiorów Elektroniczna archiwizacja szczególnie cennych zbiorów Elektroniczna archiwizacja i udostępnianie utworów powstałych w rodzimej uczelni Elektroniczna archiwizacja i udostępnianie utworów powstałych w rodzimej uczelni

27 27 I umieć się zareklamować, bo nasze dokonania są tego warte!!!

28 28 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Biblioteka cyfrowa jako jeden z przejawów aktywności współczesnej biblioteki akademickiej. Zalety i zagrożenia Ewa Dobrzyńska-Lankosz BG AGH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google