Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przegląd najnowszych konkursów w 7. Programie Ramowym UE (ogłoszonych 30.11.2007 r.) Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE w Poznaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przegląd najnowszych konkursów w 7. Programie Ramowym UE (ogłoszonych 30.11.2007 r.) Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE w Poznaniu."— Zapis prezentacji:

1 Przegląd najnowszych konkursów w 7. Programie Ramowym UE (ogłoszonych 30.11.2007 r.) Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE w Poznaniu

2 Rodzaje projektów I.CP (Collaborative projects) – projekty badawcze: 1)IP (Large-scale integrating projects) 2)STREP (Small or medium-scale focused research projects) II.NoE (Networks of excellence) - sieci doskonałości III.CSA (Coordination and support actions) - działania koordynujące i wspierające 1)CA (Coordination actions) 2)SA (Support actions) + SICA (Special International Cooperation Actions) – projekty typu CP lub CSA realizowane we współpracy z krajami trzecimi z listy ICPC – International Cooperation Partner Countries

3 Cooperation – Collaborative research People – Human Potential JRC (nuklearne) Ideas – Frontier Research Capacities – Research Capacity Joint Research Centre – JRC (nie-nuklearne) Euratom + 7.PR – Programy szczegółowe

4 10 obszarów tematycznych 1.Zdrowie (6 100 mln euro) 2.Żywność, rolnictwo i biotechnologia (1 935 mln euro) 3.Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) (9 050 mln euro) 4.Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne (3 475 mln euro) 5.Energia (2 350 mln euro) 6.Środowisko (w tym zmiany klimatyczne) (1 890 mln euro) 7.Transport (w tym aeronautyka) (4 160 mln euro) 8.Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyka (623 mln euro) 9.Przestrzeń kosmiczna (1 430 mln euro) 10.Bezpieczeństwo (1 400 mln euro) Cooperation – Współpraca

5 Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia Znak konkursu: FP7-KBBE-2008-2B Budżet: 96,85 mln Termin składania wniosków: 26 lutego 2008 r. Zakres konkursu: 2.1. Zrównoważona produkcja i zarządzanie zasobami biologicznymi z lądu, lasu i wody – STREP, CA, SA, STREP-SICA 2.2. Od stołu do farmy: żywność (w tym owoce morza), zdrowie i dobrobyt – STREP, SA, STREP-SICA 2.3. Nauki o życiu, biotechnologia i biochemia na rzecz zrównoważonych produktów i procesów nieżywnościowych – STREP, CA, SA, STREP-SICA, STREP-SICA z Rosją 2.4. Działania wspierające – SA

6 Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne (1) Konkurs na CA i SA Znak konkursu: FP7-NMP-2008-CSA-2 Budżet: 15 mln Termin składania wniosków: 24 kwietnia 2008 r. Zakres konkursu: tylko CA i SA 1.1. Nanonauki i nauki konwergencyjne 1.2. Nanotechnologie i technologie konwergencyjne 2.6. Akcje koordynacyjne i współpraca międzynarodowa 3.2. Adaptacyjne systemy produkcyjne 4.0. Integracja technologii dla zastosowań przemysłowych

7 Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne (2) Konkurs na IP Znak konkursu: FP7-NMP-2008-LARGE-2 Budżet: 60 mln Termin składania wniosków: 6 marca (I etap) i 23 września 2008 r. (II etap) Zakres konkursu: tylko IP 1.2. Nanotechnologie i technologie konwergencyjne 1.3. Zdrowie i wpływy środowiskowe 2.2. Oparte na wiedzy inteligentne materiały z dopasowanymi właściwościami 2.4. Postępy w technologiach chemicznych i przetwarzaniu materiałów 3.2. Adaptacyjne systemy produkcyjne 3.4 Szybki transfer i integracja nowych technologii w projektowanie i działanie procesów produkcyjnych 4.0. Integracja technologii dla zastosowań przemysłowych

8 Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne (3) Konkurs na STREP Znak konkursu: FP7-NMP-2008-SMALL-2 Budżet: 100,993 mln Termin składania wniosków: 6 marca (I etap) i 2 września 2008 r. (II etap) Zakres konkursu: tylko STREP 1.1. Nanonauki i nauki konwergencyjne 1.2. Nanotechnologie i technologie konwergencyjne 1.3. Zdrowie i wpływy środowiskowe 2.1. Opanowywanie złożoności w nanoskali w materiałach 2.2. Oparte na wiedzy sprytne materiały z dopasowanymi właściwościami 2.3. Nowe materiały i materiały bio-inspirowane 2.4. Postępy w technologiach chemicznych i przetwarzaniu materiałów 2.5. Stosowanie inżynierii do rozwoju opartych na wiedzy materiałów o wysokich osiągach 3.2. Adaptacyjne systemy produkcyjne 3.3. Produkcja sieciowa

9 Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne (4) Konkurs na CP dla MŚP Znak konkursu: FP7-NMP-2008-SME-2 Budżet: 4,885 mln Termin składania wniosków: 6 marca (I etap) i 23 września 2008 r. (II etap) Zakres konkursu: tylko CP dla małych i średnich przedsiębiorstw – minimum 35% dofinansowania będzie przydzielone MŚP 3.1. Rozwój i walidacja nowych modeli i strategii przemysłowych 3.4. Szybki transfer i integracja nowych technologii w projektowanie i działanie procesów produkcyjnych 3.5. Wykorzystywanie konwergencji technologii 4.0. Integracja technologii dla zastosowań przemysłowych

10 Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne (5) Konkurs na projekty współpracy UE z Indiami Znak konkursu: FP7-NMP-2008-EU-India-2 Budżet: 5 mln Termin składania wniosków: 24 kwietnia 2008 r. Zakres konkursu: Obliczeniowa nauka materiałowa - STREP

11 Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne (6) Wspólny konkurs NMP i Środowiska Znak konkursu: FP7- ENV-NMP-2008-2 Budżet: 10 mln Termin składania wniosków: 25 lutego 2008 r. Zakres konkursu: Nanotechnologie w uzdatnianiu wody – STREP Wspólny konkurs NMP i Energii Znak konkursu: FP7- ENERGY-NMP-2008-1 Budżet: 25 mln Termin składania wniosków: 26 lutego (I etap) i 29 maja 2008 r. (II etap) Zakres konkursu: Nowe materiały w aplikacjach energetycznych - CP

12 Technologie informacyjne i komunikacyjne Konkurs 3 Znak konkursu: FP7-ICT-2007-3 Data ogłoszenia: 4 grudnia 2007 r. Budżet: 265 mln Termin składania wniosków: 8 kwietnia 2008 r. Zakres konkursu: 2. Systemy kognitywne, interakcja, robotyka – CP, NoE, CA. 4. Biblioteki cyfrowe i ich zawartość – CP, NoE, CA, SA. 8. Przyszłe i powstające technologie – CP, CA 9. Akcje horyzontalne - CSA

13 Energia (1) Konkurs – część pierwsza Znak konkursu: FP7-ENERGY-2008-1 Budżet: 26,3 mln Termin składania wniosków: 26 lutego (I etap) i 29 maja 2008 r. (II etap) Zakres konkursu: 2. Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – CP, CP-SICA 3. Produkcja paliw odnawialnych – CP-SICA 5. Technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w celu bezemisyjnego wytwarzania energii – CP, CP-SICA, SA 7. Inteligentne sieci energetyczne – CP 8. Wydajność energetyczna i oszczędności - CP 10. Działania horyzontalne – CA

14 Energia (2) Konkurs na projekty współpracy UE z Rosją Znak konkursu: FP7-ENERGY-2008-RUSSIA Budżet: 4 mln Termin składania wniosków: 26 lutego 2008 r. Zakres konkursu: 2. Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – CP 7. Inteligentne sieci energetyczne – CP Konkurs FET schemat otwarty Znak konkursu: FP7-ENERGY-2008-FET Budżet: 15 mln Termin składania wniosków: 26 lutego (I etap) i 29 maja 2008 r. (II etap) Zakres konkursu: 10. Działania horyzontalne – nowe i powstające technologie – CP

15 Środowisko (w tym zmiany klimatu) Znak konkursu: FP7-ENV-2008-1 Budżet: 212 mln Termin składania wniosków: 25 lutego 2008 r. Zakres konkursu: 1.1. Niekorzystne oddziaływanie na środowisko i klimat – IP, STREP, STREP- SICA, SA 1.2. Środowisko i zdrowie – STREP, CA 1.3. Zagrożenia naturalne – IP, STREP, CA 2.1. Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi i wytworzonymi przez człowieka oraz różnorodność biologiczna – IP, CA, SA 2.2. Gospodarowanie środowiskami morskimi – IP 3.1. Technologie środowiskowe – IP, STREP 3.2. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego – IP, STREP, CA 3.3. Ocena, weryfikacja i testowanie technologii – IP, CA 4.1. Systemy obserwacji Ziemi i oceanów oraz metody monitorowania środowiska i zrównoważonego rozwoju – IP, IP-SICA, STREP 4.2. Metody prognozowania oraz narzędzia oceny w zakresie zrównoważonego rozwoju – STREP, CSA, CA 5.1. Akcje horyzontalne – SA

16 Transport (w tym aeronautyka) (1) Aeronautyka i transport lotniczy – RTD Znak konkursu: FP7-AAT-2008-RTD-1 Budżet: 80,42 mln Termin składania wniosków: 7 maja 2008 r. Zakres konkursu: 1.1. Ekologiczny transport lotniczy – IP, STREP, CA 1.2. Podnoszenie efektywności czasowej – IP, STREP, CA 1.3. Zapewnianie zadowolenia i bezpieczeństwa klientów – STREP, CA 1.4. Poprawa efektywności pod względem kosztów – IP, STREP, CA 1.5. Ochrona samolotu i pasażerów – IP, STREP, CA 1.6. Transport lotniczy przyszłości – STREP, CA 1.7. Akcje przekrojowe – STREP, SA

17 Transport (w tym aeronautyka) (2) Transport – działania horyzontalne Znak konkursu: FP7-TPT-2008-RTD-1 Budżet: 14,65 mln Termin składania wniosków: 7 maja 2008 r. Zakres konkursu: Działania przekrojowe – STREP, CA, SA, SICA

18 Transport (w tym aeronautyka) (3) Zrównoważony transport powierzchniowy – TREN Znak konkursu: FP7-SST-2008-TREN-1 Budżet: 36 mln Termin składania wniosków: 8 maja 2008 r. Zakres konkursu: 2.1. Ekologiczny transport powierzchniowy - CSA 2.2. Promowanie i pobudzanie zmian w wyborze środków transportu i rozładowywanie ruchu w korytarzach transportowych – CP, CSA 2.4. Poprawa bezpieczeństwa i ochrony – CP

19 Transport (w tym aeronautyka) (4) Zrównoważony transport powierzchniowy – RTD Znak konkursu: FP7-SST-2008-RTD-1 Budżet: 102,22 mln Termin składania wniosków: 7 maja 2008 r. Zakres konkursu: 2.1. Ekologiczny transport powierzchniowy – IP, STREP, CA 2.2. Promowanie i pobudzanie zmian w wyborze środków transportu i rozładowywanie ruchu w korytarzach transportowych – IP, STREP, CA 2.3. Zapewnianie zrównoważonej mobilności miejskiej – IP, STREP, CA, SICA 2.4. Poprawa bezpieczeństwa i ochrony – IP, STREP, CA, SA, SICA 2.5. Wzmacnianie konkurencyjności – IP, STREP, CA 2.6. Akcje przekrojowe – STREP, SA

20 Transport (w tym aeronautyka) (5) Konkurs Galileo Znak konkursu: FP7-GALILEO-2007-GSA-1 Data ogłoszenia: 15 listopada 2007 r. Budżet: 25 mln Termin składania wniosków: 29 lutego 2008 r. Zakres konkursu: 4.1. Wykorzystywanie pełnego potencjału – projekty współpracy: CP i CP dla MŚP 4.3. Adaptacja odbiorników do wymogów i ulepszanie głównych technologii - CP 4.4. Wspieranie ewolucji infrastruktury – akcje wspierające – CSA (SA) i CP

21 Całkowity budżet IDEAS to 7.5 mld ~ 15 % budżetu 7.PR ~1/3 na granty dla początkujących badaczy – Starting Grants, ~ 2/3 na granty dla zaawansowanych badaczy – Advanced Grants, do 5% na zarządzanie programem Ideas – Pomysły

22 Konkurs dla doświadczonych naukowców Nauki fizyczne i inżynieryjne Znak konkursu: ERC-2008-AdG_20080228 Budżet: 516,95 mln (dla wszystkich dziedzin) Termin składania wniosków: 28 lutego 2008 r. Nauki społeczne i humanistyczne Znak konkursu: ERC-2008-AdG_20080318 Budżet: 516,95 mln (dla wszystkich dziedzin) Termin składania wniosków: 18 marca 2008 r. Nauki o życiu Znak konkursu: ERC-2008-AdG_ 20080422 Budżet: 516,95 mln (dla wszystkich dziedzin) Termin składania wniosków: 22 kwietnia 2008 r.

23 Działania koordynujące i wspierające Znak konkursu: ERC-2008-Support Budżet: 2,5 mln Termin składania wniosków: 6 marca 2008 r. Zakres konkursu: Wsparcie finansowe takich działań jak: - analiza, monitorowanie i ocena działań ERC - monitorowanie i ocena wdrażania Programu - analiza osiągnięć ERC

24 People – Ludzie: Stypendia Marie Curie Szkolenie początkujących naukowców Sieci Marie Curie Szkolenie początkujących naukowców Sieci Marie Curie Kształcenie przez całe życie i rozwój kariery Stypendia indywidualne Marie Curie Współfinansowanie programów regionalnych/krajowych/międzynarodowych Kształcenie przez całe życie i rozwój kariery Stypendia indywidualne Marie Curie Współfinansowanie programów regionalnych/krajowych/międzynarodowych Partnerstwo między przemysłem a środowiskiem akademickim Schemat Przemysł-Akademia Partnerstwo między przemysłem a środowiskiem akademickim Schemat Przemysł-Akademia Wymiar międzynarodowy Stypendia wyjazdowe poza Europę; Stypendia przyjazdowe do Europy, Schemat Współpracy Międzynarodowej, Granty reintegracyjne Wymiar międzynarodowy Stypendia wyjazdowe poza Europę; Stypendia przyjazdowe do Europy, Schemat Współpracy Międzynarodowej, Granty reintegracyjne Akcje specjalne Nagrody za doskonałość, Noc Naukowców, Polityka dot. Mobilności naukowców Akcje specjalne Nagrody za doskonałość, Noc Naukowców, Polityka dot. Mobilności naukowców

25 Kształcenie przez całe życie i rozwój kariery Współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów stypendialnych Znak konkursu: FP7-PEOPLE-2007-2-3-COFUND Data ogłoszenia: 16 listopada 2007r. Budżet: 65 mln Termin składania wniosków: 13 marca 2008 r. Europejskie granty reintegracyjne Znak konkursu: FP7-PEOPLE-ERG-2008 Budżet: 7 mln Termin składania wniosków: 31 grudnia 2008 r., terminy pośrednie: 3 kwietnia i 8 października 2008 r.

26 Schemat Przemysł-Akademia Współpraca przemysłu i środowiska akademickiego Znak konkursu: FP7-PEOPLE-IAPP-2008 Budżet: 45 mln Termin składania wniosków: 25 marca 2008 r.

27 Wymiar międzynarodowy Międzynarodowe granty reintegracyjne Znak konkursu: FP7-PEOPLE-IRG-2008 Budżet: 17 mln Termin składania wniosków: 3 kwietnia i 8 października 2008 r. Międzynarodowa wymiana personelu naukowego Znak konkursu: FP7-PEOPLE-IRSES-2008 Budżet: 25 mln Termin składania wniosków: 28 marca 2008 r.

28 Akcje specjalne Noc Naukowców 2008 Znak konkursu: FP7-PEOPLE-NIGHT-2008 Budżet: 3 mln Termin składania wniosków: 5 marca 2008 r.

29 1.Infrastruktury badawcze (1 715 mln euro) 2.Badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (1 336 mln euro) 3.Regiony wiedzy (126 mln euro) 4.Potencjał badawczy (340 mln euro) 5.Nauka w społeczeństwie (330 mln euro) 6.Spójny rozwój polityk badawczych (70 mln euro) 7.Działania w zakresie współpracy międzynarodowej (180 mln euro) Capacities – Możliwości badawcze

30 Infrastruktury badawcze Znak konkursu: FP7-INFRASTRUCTURES-2008-1 Budżet: 90,08 mln Termin składania wniosków: 29 lutego 2008 r. Zakres konkursu: –Wsparcie dla istniejących infrastruktur – CP+CSA –Wsparcie dla rozwoju polityki i wdrażania programu – CSA

31 Badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw Badania na rzecz MŚP 2 Znak konkursu: FP7-SME-2008-1 Budżet: 92,72 mln Termin składania wniosków: 11 kwietnia 2008 r. Zakres konkursu: Projekty współpracy małych i średnich przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, znane wcześniej jako CRAFT – wszystkie dziedziny badań.

32 Regiony wiedzy Analiza, mentoring i integracja agend badawczych i zdefiniowanie wspólnych planów działań Znak konkursu: FP7-REGIONS-2008-1 Budżet: 9,3 mln Termin składania wniosków: 14 marca 2008 r. Ułatwianie powstawania nowych regionalnych klastrów bazujących na badaniach i wzajemna wymiana informacji Znak konkursu: FP7-REGIONS-2008-2 Budżet: 0,8 mln Termin składania wniosków: 14 marca 2008 r. Zakresy obydwóch konkursów: projekty typu SA na: Maksymalizacja korzyści infrastruktur badawczych na regionalny rozwój gospodarczy. Regionalny wkład w redukcję emisji dwutlenku węgla.

33 Potencjał badawczy Otwieranie i rozwijanie potencjału badawczego w regionach konwergencji i najbardziej oddalonych regionach UE Znak konkursu: FP7-REGPOT-2008-1 Budżet: 29 mln Termin składania wniosków: 14 marca 2008 r. Zapewnianie dostępu do mechanizmów oceniających organizacjom badawczym w regionach konwergencji i najbardziej oddalonych regionach UE Znak konkursu: FP7-REGPOT-2008-2 Budżet: 1 mln Termin składania wniosków: 14 marca 2008 r. Zakresy obydwóch konkursów: Projekty typu SA we wszystkich dziedzinach badań objętych 7.PR.

34 Nauka w społeczeństwie Znak konkursu: FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 Budżet: 25,08 mln Termin składania wniosków: 18 marca 2008 r. Zakres konkursu: 1.1. Lepsze zrozumienie miejsca nauki i technologii w społeczeństwie – STREP, CA, SA 1.2. Rozwijanie procesu rządzenia w celu antycypowania i wyjaśniania kwestii politycznych, społecznych i etycznych – STREP, CA, SA 1.3 Wzmacnianie i poprawa europejskiego systemu nauki – CA, SA 2.1. Płeć i badania – STREP, SA 2.2. Młodzi ludzie i nauka – STREP 3.0. Nauka i społeczeństwo w komunikacji – CA, SA 4.0. Działania strategiczne - STREP

35 Rozszczepienie jądrowe i ochrona przed promieniowaniem Znak konkursu: FP7-Fission-2008 Budżet: 48,41 mln Termin składania wniosków: 15 kwietnia 2008 r. Zakres konkursu: Zarządzanie odpadami radioaktywnymi – IP, STREP, SA Systemy reaktorów – IP, STREP, NoE, SA Ochrona radiologiczna – STREP, SA Infrastruktura – CP+CA, SA Zasoby ludzkie, mobilność i szkolenia - CA Działania przekrojowe – CA, SA Euratom

36 Ważne strony internetowe 7. Program Ramowy: http://cordis.europa.eu/fp7 Konkursy: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm Strony w języku polskim: http://www.kpk.gov.pl (KPK) http://www.ppnt.poznan.pl/rpk (Terminarz elektroniczny; Newsletter) http://www.grantyeuropejskie.pl (Biuletyn)

37 Dziękuję Państwu za uwagę! Ewa Kocińska Fundacja UAM – Poznański Park Naukowo-Technologiczny Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel: 061 827 97 48, e-mail: ek@ppnt.poznan.pl www.ppnt.poznan.pl/rpk


Pobierz ppt "Przegląd najnowszych konkursów w 7. Programie Ramowym UE (ogłoszonych 30.11.2007 r.) Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE w Poznaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google