Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P R E Z E N T A C J A L O W I T N I C A START.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P R E Z E N T A C J A L O W I T N I C A START."— Zapis prezentacji:

1 P R E Z E N T A C J A L O W I T N I C A START

2 K R Ó T K O O S Z K O L E Nasz adres: 66-460 Witnica ul. Traugutta 1
Telefon: W naszej przestronnej szkole posiadamy: - 17 dobrze wyposażonych gabinetów - pełnowymiarową salę gimnastyczną - 2 boiska sportowe - pracownię informatyczną - bibliotekę z księgozbiorem woluminów Od 1964 r. pracowało dotychczas 114 nauczycieli Ilość absolwentów 1424 Krótko o szkole

3 H I S T O R I A LO W Z A R Y S I E 1964 – powołanie LO Witnica do istnienia 1966 – utworzenie Społecznego Komitetu Budowy Liceum 1968 – pierwszy egzamin dojrzałości 1969 – oddanie do użytku obecnego gmachu LO Historia 1 1970 – 15.X nadanie szkole im. M. Kopernika 1983 – pierwsze audycje szkolnego radiowęzła

4 H I S T O R I A LO W Z A R Y S I E 1986 – pierwszy komputer Commodore
1990 – 16.VI I Zjazd Absolwentów 1996 – pracownia komputerowa z komputerami Macintosh 1997 – LO w sieci internet Historia 2 1999 – powołanie Liceum Technicznego 1999 – 16.X uroczysty II Zjazd Absolwentów LO

5 S P A C E R K I E M P O S Z K O L E

6 S Z K O L N E T R A D Y C J E Posiadając bogatą 35-letnią historię dorobiliśmy się wielu sympatycznych tradycji i atrakcji, które kultywujemy do dzisiaj. Należą do nich m.in.: częste wycieczki i wyjazdy w atrakcyjne zakątki naszej Ojczyzny i Europy, przyjazne przyjęcie pierwszaków do społeczności licealnej, apele okolicznościowe, uroczyste obchody świąt i rocznic, wystrzałowe studniówki, rewia przebierańców w pierwszy dzień wiosny i topienie marzanny, przedstawienia teatralne, - uroczyste i z rozmachem organizowane zjazdy absolwentów LO. Szkolne tradycje

7 Z J A Z D Y A B S O L W E N T Ó W Z okazji cyklicznie organizowanych zjazdów absolwentów samodzielnie przygotowujemy ciekawe publikacje i wydawnictwa. Ostatnio wydaliśmy książkę z okazji 35-lecia LO Witnica pt. „Jedyne na świecie bo nasze”. Jako jedyna szkoła w Polsce wydaliśmy płytę CD z zarchiwizowaną całą historią szkoły w postaci ponad 5700 skanów wszystkich zdjęć oraz kronik szkolnych i klasowych. Zjazdy

8 A B S O L W E N C I Dorobiliśmy się już 1424 absolwentów, w tym ok. 300 z Kostrzyna Jesteśmy z Nich dumni, bo możemy zawsze na nich liczyć. Zawdzięczamy im m.in. najnowszy sprzęt informatyczny Mamy dostęp i korzystamy z najnowszych technologii. Należą do nich m.in.: nowoczesny sprzęt komputerowy, urządzenia do cyfrowej obróbki dźwięku i obrazu, b.nowoczesny cyfrowy aparat fotograficzny, kamery on-line do zdalnego przekazu obrazu, najnowsza technika satelitarnego dostępu do internetu. Absolwenci

9 P R O F I L E K S Z T A Ł C E N I A - 4-letnie Liceum Ogólnokształcące
4-letnie Liceum Techniczne - o profilu ekonomiczno-administacyjnym - o profilu społeczno-socjalnym Profile kszałcenia 1 - 3-letnia Szkoła Wielozawodowa

10 P R O F I L E K S Z T A Ł C E N I A 4-letnie Liceum Ogólnokształcące
przygotowuje do podjęcia studiów wyższych lub nauki w dowolnej szkole policealnej, collegium lub wyższej szkole zawodowej, umożliwia zdobycie wiedzy z przedmiotów ogólno- kształcących, po klasie I istnieje możliwość uczenia się w klasach o różnych profilach (informatycznym, matematycznym, biologicznym, dziennikarskim itp.) Ilość miejsc 30 Profile kształcenia 2

11 P R O F I L E K S Z T A Ł C E N I A 4-letnie Liceum Techniczne
o profilu ekonomiczno-administracyjnym daje dobre przygotowanie ogólne (porównywalne z LO) oraz ogólne przygotowanie zawodowe w realizacji przedmiotów ogólnokształcących istnieje wysoki stopień korelacji z blokami tematycznymi ogólnozawodowymi z uwzględnieniem zainteresowań i uzdolnień uczniów przedmioty zawodowe: wprowadzenie do działalności gospodarczej, komputeryzacja, komunikacja interpersonalna, zarządzanie firmą, praca biurowa, elementy rachunkowości, język obcy w biznesie Ilość miejsc 30 Profile kształcenia 3

12 P R O F I L E K S Z T A Ł C E N I A 4-letnie Liceum Techniczne
o profilu społeczno-socjalnym daje dobre przygotowanie ogólne (porównywalne z LO) oraz ogólne przygotowanie zawodowe w realizacji przedmiotów ogólnokształcących istnieje wysoki stopień korelacji z blokami tematycznymi ogólnozawodowymi z uwzględnieniem zainteresowań i uzdolnień uczniów przedmioty zawodowe: nauki społeczne, podstawy prawa, człowiek w środowisku, wychowanie techniczno-plastyczne, komputeryzacja. Ilość miejsc 30 Profile kształcenia 5

13 P R O F I L E K S Z T A Ł C E N I A 3-letnia Szkoła Wielozawodowa
przygotowuje do zdobycia kwalifikacji w wybranym zawodzie (2 dni w tygodniu praktyki) umożliwia zdobycie wiedzy z przedmiotów ogólnych (3 dni w tygodniu) Ilość miejsc 30 Profile kształcenia 6

14 W A R U N K I P R Z Y J Ę C I A Warunkiem przyjęcia jest złożenie dokumentów oraz dodatkowo zdanie egzaminów wstępnych. Warunki przyjęcia

15 W trakcie nauki w naszym liceum będziesz miał okazję:
- rozwoju swoich talentów i zainteresowań, zdobycia dużej wiedzy, doświadczenia i umiejętności, otrzymania laurów i wyróżnień, zasmakowania zwycięstw sportowych, poznania piękna naszej Ojczyzny, przeżycia ze sobą pięknych, niezapomnianych chwil. Wszystkie te i inne zalety doceniło już blisko 1500 absolwentów, z których jesteśmy dumni, bo mamy w nich oddanych przyjaciół. KONIEC MOŻESZ DOŁĄCZYĆ DO NICH I TY. CZEKAMY NA CIEBIE!


Pobierz ppt "P R E Z E N T A C J A L O W I T N I C A START."

Podobne prezentacje


Reklamy Google