Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inne czynniki oddziałujące na środowisko: leśnictwo, rekreacja, turystyka, biotechnologia.

Коpie: 1
Inne czynniki oddziałujące na środowisko: leśnictwo, rekreacja, turystyka, biotechnologia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inne czynniki oddziałujące na środowisko: leśnictwo, rekreacja, turystyka, biotechnologia."— Zapis prezentacji:

1 Inne czynniki oddziałujące na środowisko: leśnictwo, rekreacja, turystyka, biotechnologia

2 Powierzchnie leśne

3 Lasy wokół europejskich stolic

4 Lasy odegrały kluczową rolę w procesie uprzemysłowienia: Źródło energii Surowiec dla przemysłu drzewnego Surowiec dla przemysłu papierniczego Kurczące się zasoby leśne zmusiły wiele krajów do podjęcia działań w kierunku powtórnego zalesienia Przejście od niezrównoważonego do zrównoważonego rozwoju wiąże się z przejściem od eksploatacji do starannej gospodarki i ochrony W Ameryce Północnej punkt zwrotny w historii leśnictwa nastąpił w 1891 roku – General Revision Act, który pozwolił na tworzenie rezerwatów leśnych i spowodował, że lasy państwowe przestano traktować jako niewyczerpalne źródło drewna

5 Jak w każdym stabilnym i dojrzałym ekosystemie, straty spowodowane ginięciem pewnych organizmów (drzew) są równoważone przyrostem nowych. Osiągnięcie równowagi zależy od stosunku miedzy przyrostem a pozyskiwaniem drewna. Ponieważ maksymalny przyrost drzew następuje przed osiągnięciem przez nie starości, to jeśli gospodarka leśna jest nastawiona na osiągnięcie maksymalnego wzrostu, a nie maksymalnego przyrostu drewna, cechującego las w dojrzałej, klimaksowej fazie rozwoju, może on zarówno dobrze się rozwijać i dostarczać znacznych ilości drewna

6 Metody gospodarki leśnej : regulacja składu gatunkowego i tempa wzrostu wycięcia zapobiegawcze wycięcia doskonalące trzebież nawożenie

7 odnawianie naturalne sztuczne pozyskiwanie drewna jednakowy wiek drzew różny wiek drzew zrąb zupełnywysiewanie las ochronny ścinanie zarośli Metody gospodarki leśnej :

8 Powtórne zalesienia jednorodny drzewostan rosnący w regularnych rzędach słabe prześwietlanie zmniejsza bioróżnorodność podszytu spadek bioróżnorodności fauny – w lesie pojawiają się różne gatunki ptaków w różnych fazach rozwoju Zające i króliki lubią obgryzać młode sosenki, dojrzałe sosny nie są dla nich interesujace jednorodny drzewostan sprzyja wyjałowieniu gleby

9 Global Forest Resources Assessment 2005

10

11 OBSZAR NIEZALESIONY LAS powtórne zalesienia naturalna regeneracja wylesienia katastrofy naturalne zalesienia ekspansja naturalna Dynamika zmian powierzchni zalesionych

12

13

14

15

16

17 Inne czynniki oddziałujące na środowisko: leśnictwo, rekreacja i turystyka, biotechnologia

18 Wzrost poziomu życia w krajach rozwiniętych wiąże się ze zwiększonymi dochodami i większą ilością wolnego czasu. Czas pracy w Polsce to obecnie 36-40 godzin pracy tygodniowo. Obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy. Pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze około 4 tygodni w roku. W Wielkiej Brytanii obowiazuje obecnie 37 godzinny tydzień pracy, a jeszcze na początku XX wieku było to 60 godzin, a płatny urlop wydłużył się z dwóch do czterech tygodni w roku. Posiadanie samochodu jest powszechne, co umożliwia weekendowe wyjazdy za miasto. Powszechny rozwój turystyki jest konsekwencją rosnącego czasu wolnego i wzrostu zamożności

19 Budowa obiektów wypoczynkowych, rekreacyjnych i sportowych na terenach zamiejskich. Ekspansja turystów na tereny naturalne, które zaczyna się zagospodarowywać: baza noclegowa obiekty gastronomiczne muzea, skanseny ścieżki turystyczne drogi dojazdowe i parkingi trasy narciarskie wyciągi, kolejki linowe tereny sportowe inne obiekty służące rekreacji: kina, teatry, muszle koncertowe

20 1. Babiogórski 2. Białowieski 3. Biebrzański 4. Bieszczadzki 5. Borów Tucholskich 6. Drawieński 7. Gorczański 8. Gór Stołowych 9. Kampinoski 10. Karkonoski 11. Magurski 12. Narwiański 13. Ojcowski 14. Pieniński 15. Poleski 16. Roztoczański 17. Słowiński 18. Świętokrzyski 19. Tatrzański 20. Wielkopolski 21. Wigierski 22. Woliński PARKI NARODOWE w POLSCE

21 Stanowią najwyższą i najskuteczniejszą formę ochrony przyrody. Obejmują głównie ekosystemy o charakterze naturalnym lub zbliżonym do niego, wyjątkowo cenne ze względów naukowych, dydaktycznych, społecznych, kulturalnych i wychowawczych. Parki Narodowe Podstawowym celem parków narodowych jest ochrona bogactwa wartości przyrodniczych, udostępnianie ich dla badań naukowych oraz zachowanie unikatowej flory i fauny dla przyszłych pokoleń.

22 NARCIARSTWO Zmiany krajobrazu: wyciągi kolejki linowe linie wysokiego napięcia parkingi drogi dojazdowe stoki hotele obiekty gastronomiczne

23 TATRZAŃSKI PARK NARODOWY ochrona fauny i flory infrastruktura – mosty, ścieżki, kosze na śmieci, toalety (minimalizacja zakłóceń w środowisku naturalnym)

24 Inne czynniki oddziałujące na środowisko: leśnictwo, rekreacja, turystyka, biotechnologia

25 Biotechnologia Biotechnologia jest dyscypliną nauk technicznych wykorzystującą procesy biologiczne na skalę przemysłową. Najczęściej ma ona zastosowanie w medycynie i rolnictwie. Procesem biotechnologicznym jest np. produkcja piwa, w którym wykorzystuje się fermentację cukrów prostych przez drożdże. W wyniku niedostatecznej ilości tlenu, utlenianie jest niezupełne i następuje fermentacja. Początki biotechnologii sięgają czasów udomowienia pierwszych gatunków roślin i zwierząt, około 10 000 lat temu.

26 Współczesna biotechnologia sięga po metody modyfikacji organizmów na poziomie komórkowym, a nawet genetycznym (inżynieria genetyczna) Rolnictwo jest formą biotechnologii, ponieważ oddziałuje na cały organizm poprzez selekcję i hodowlę Inżynieria genetyczna: badania na embrionach zwierzęcych i ludzkich – aspekt etyczny metody kontroli genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO) poprzedzające ich wprowadzenie do środowiska

27 warianty somaklonalne, sporty mutanty genetyczne, powstają naturalnie i są powielane metody konwencjonalne np. zapylanie krzyżowe inżynieria genetyczna oddziaływanie na DNA w chromosomach mieszańce somatyczne łączenie protoplastów dwóch gatunków kultury tkankowe pobieranie tkanek, hodowla in vitro, sadzonki (totipotencja) Metody modyfikacji i powielania roślin uprawnych

28 Stosowanie biotechnologii w rolnictwie ma na celu: poprawę plonów kontrolę szkodników i chorób wzrost tempa wiązania azotu dostosowanie roślin do warunków środowiska Zagrożenia: wprowadzenie nowych gatunków zaburza równowagę środowiska organizmy, które nie maja naturalnych wrogów mogą nadmiernie rozprzestrzeniać się szkodniki uodparniają się i potrzebne są ciągle nowe odmiany biopestycydów

29 Biotechnologia i środowisko: zalety 1.Ułatwia uprawy 2.Zmniejsza zapotrzebowanie na chemiczne środki ochrony 3.Zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia środowiska chemikaliami 4.Poprawia kontrolę nad szkodnikami 5.Zmniejsza zapotrzebowanie na nawozy, ogranicza eutrofizację 6.Zmniejsza zapotrzebowanie na nowe użytki rolne 7.Pozwala redukować powierzchnie upraw 8.Zmniejsza zagrozenia naturalnych ekosystemów 9.Zmniejsza potrzebę nawadniania 10.Pozwala kontrolować zanieczyszczenia 11.Ułatwia rekultywację obszarów zanieczyszczonych zmniejsza erozję gleby zmniejsza ryzyko pustynnienia chroni bioróżnorodność mniejsze zużycie paliw kopalnych: oszczędność energii ochrona środowiska: ekosystemów naturalnych i ich zasobów genetycznych

30 Biotechnologia i środowisko: wady 1.może powodować konieczność opracowywania ciągle nowych chemicznych środków ochrony 2.Zwiększa uprawy na terenach marginalnych 3.może zwiekszać zuzycie nawozów na obszaracgh marginalnych 4.zwiększa tempo zanikania gatunków 5.zmniejsza powierzchnię zajmowana przez ekosystemy naturalne 6.osłabia działania ekosystemów 7.wzrost powierzchni nawadnianych zwiększa erozję gleby wzrost ryzyka pustynnienia spadek bioróżnorodności wzrost zużycia paliw kopalnych: wzrost globalnego ocieplenia degradacja środowiska i utrata zasobów genetycznych

31 Biotechnologia w utylizacji ścieków przemysłowych i komunalnych przetwarzanie odpadów uzdatnianie wody zanieczyszczonej odpadami odzyskiwanie zasobów recycling


Pobierz ppt "Inne czynniki oddziałujące na środowisko: leśnictwo, rekreacja, turystyka, biotechnologia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google