Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inne czynniki oddziałujące na środowisko:

Коpie: 1
Inne czynniki oddziałujące na środowisko: leśnictwo, rekreacja, turystyka, biotechnologia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inne czynniki oddziałujące na środowisko:"— Zapis prezentacji:

1 Inne czynniki oddziałujące na środowisko:
leśnictwo, rekreacja, turystyka, biotechnologia

2 Powierzchnie leśne

3 Lasy wokół europejskich stolic

4 Lasy odegrały kluczową rolę w procesie uprzemysłowienia:
Źródło energii Surowiec dla przemysłu drzewnego Surowiec dla przemysłu papierniczego Kurczące się zasoby leśne zmusiły wiele krajów do podjęcia działań w kierunku powtórnego zalesienia Przejście od niezrównoważonego do zrównoważonego rozwoju wiąże się z przejściem od eksploatacji do starannej gospodarki i ochrony W Ameryce Północnej punkt zwrotny w historii leśnictwa nastąpił w 1891 roku – General Revision Act, który pozwolił na tworzenie rezerwatów leśnych i spowodował, że lasy państwowe przestano traktować jako niewyczerpalne źródło drewna

5 Jak w każdym stabilnym i dojrzałym ekosystemie , straty spowodowane ginięciem pewnych organizmów (drzew) są równoważone przyrostem nowych. Osiągnięcie równowagi zależy od stosunku miedzy przyrostem a pozyskiwaniem drewna. Ponieważ maksymalny przyrost drzew następuje przed osiągnięciem przez nie starości, to jeśli gospodarka leśna jest nastawiona na osiągnięcie maksymalnego wzrostu, a nie maksymalnego przyrostu drewna, cechującego las w dojrzałej, klimaksowej fazie rozwoju, może on zarówno dobrze się rozwijać i dostarczać znacznych ilości drewna

6 regulacja składu gatunkowego i tempa wzrostu wycięcia zapobiegawcze
Metody gospodarki leśnej: regulacja składu gatunkowego i tempa wzrostu wycięcia zapobiegawcze trzebież wycięcia doskonalące nawożenie

7 Metody gospodarki leśnej:
naturalne odnawianie sztuczne pozyskiwanie drewna różny wiek drzew jednakowy wiek drzew las ochronny zrąb zupełny wysiewanie ścinanie zarośli

8 Powtórne zalesienia jednorodny drzewostan rosnący w regularnych rzędach słabe prześwietlanie zmniejsza bioróżnorodność podszytu spadek bioróżnorodności fauny – w lesie pojawiają się różne gatunki ptaków w różnych fazach rozwoju jednorodny drzewostan sprzyja wyjałowieniu gleby Zające i króliki lubią obgryzać młode sosenki, dojrzałe sosny nie są dla nich interesujace

9 Global Forest Resources Assessment 2005

10

11 OBSZAR NIEZALESIONY LAS
Dynamika zmian powierzchni zalesionych OBSZAR NIEZALESIONY wylesienia katastrofy naturalne LAS powtórne zalesienia naturalna regeneracja zalesienia ekspansja naturalna

12

13

14

15

16

17 Inne czynniki oddziałujące na środowisko:
leśnictwo, rekreacja i turystyka, biotechnologia

18 Wzrost poziomu życia w krajach rozwiniętych wiąże się ze zwiększonymi dochodami i większą ilością wolnego czasu. Czas pracy w Polsce to obecnie godzin pracy tygodniowo. Obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy. Pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze około 4 tygodni w roku. W Wielkiej Brytanii obowiazuje obecnie 37 godzinny tydzień pracy, a jeszcze na początku XX wieku było to 60 godzin, a płatny urlop wydłużył się z dwóch do czterech tygodni w roku. Posiadanie samochodu jest powszechne, co umożliwia weekendowe wyjazdy za miasto. Powszechny rozwój turystyki jest konsekwencją rosnącego czasu wolnego i wzrostu zamożności

19 Budowa obiektów wypoczynkowych, rekreacyjnych i sportowych na terenach zamiejskich.
Ekspansja turystów na tereny naturalne, które zaczyna się zagospodarowywać: baza noclegowa obiekty gastronomiczne muzea, skanseny ścieżki turystyczne drogi dojazdowe i parkingi trasy narciarskie wyciągi, kolejki linowe tereny sportowe inne obiekty służące rekreacji: kina, teatry, muszle koncertowe

20 PARKI NARODOWE w POLSCE
17. Słowiński 21. Wigierski 22. Woliński 5. Borów Tucholskich 3. Biebrzański 12. Narwiański 6. Drawieński 2. Białowieski 20. Wielkopolski 9. Kampinoski 15. Poleski 18. Świętokrzyski 10. Karkonoski 16. Roztoczański 13. Ojcowski 8. Gór Stołowych 11. Magurski 1. Babiogórski 4. Bieszczadzki 19. Tatrzański 7. Gorczański 14. Pieniński

21 Parki Narodowe Stanowią najwyższą i najskuteczniejszą formę ochrony przyrody. Obejmują głównie ekosystemy o charakterze naturalnym lub zbliżonym do niego, wyjątkowo cenne ze względów naukowych, dydaktycznych, społecznych, kulturalnych i wychowawczych. Podstawowym celem parków narodowych jest ochrona bogactwa wartości przyrodniczych, udostępnianie ich dla badań naukowych oraz zachowanie unikatowej flory i fauny dla przyszłych pokoleń.

22 NARCIARSTWO Zmiany krajobrazu: wyciągi kolejki linowe
linie wysokiego napięcia parkingi drogi dojazdowe stoki hotele obiekty gastronomiczne

23 TATRZAŃSKI PARK NARODOWY
ochrona fauny i flory infrastruktura – mosty, ścieżki, kosze na śmieci, toalety (minimalizacja zakłóceń w środowisku naturalnym)

24 Inne czynniki oddziałujące na środowisko:
leśnictwo, rekreacja, turystyka, biotechnologia

25 Biotechnologia Biotechnologia jest dyscypliną nauk technicznych wykorzystującą procesy biologiczne na skalę przemysłową. Najczęściej ma ona zastosowanie w medycynie i rolnictwie. Początki biotechnologii sięgają czasów udomowienia pierwszych gatunków roślin i zwierząt, około lat temu. Procesem biotechnologicznym jest np. produkcja piwa, w którym wykorzystuje się fermentację cukrów prostych przez drożdże. W wyniku niedostatecznej ilości tlenu, utlenianie jest niezupełne i następuje fermentacja.

26 Rolnictwo jest formą biotechnologii, ponieważ oddziałuje na cały organizm poprzez selekcję i hodowlę
Współczesna biotechnologia sięga po metody modyfikacji organizmów na poziomie komórkowym, a nawet genetycznym (inżynieria genetyczna) Inżynieria genetyczna: badania na embrionach zwierzęcych i ludzkich – aspekt etyczny metody kontroli genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO) poprzedzające ich wprowadzenie do środowiska

27 warianty somaklonalne, sporty
Metody modyfikacji i powielania roślin uprawnych warianty somaklonalne, sporty mutanty genetyczne, powstają naturalnie i są powielane metody konwencjonalne np. zapylanie krzyżowe mieszańce somatyczne łączenie protoplastów dwóch gatunków inżynieria genetyczna oddziaływanie na DNA w chromosomach kultury tkankowe pobieranie tkanek, hodowla in vitro, sadzonki (totipotencja)

28 Stosowanie biotechnologii w rolnictwie ma na celu:
poprawę plonów kontrolę szkodników i chorób wzrost tempa wiązania azotu dostosowanie roślin do warunków środowiska Zagrożenia: wprowadzenie nowych gatunków zaburza równowagę środowiska organizmy, które nie maja naturalnych wrogów mogą nadmiernie rozprzestrzeniać się szkodniki uodparniają się i potrzebne są ciągle nowe odmiany biopestycydów

29 Biotechnologia i środowisko: zalety
Ułatwia uprawy Zmniejsza zapotrzebowanie na chemiczne środki ochrony Zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia środowiska chemikaliami Poprawia kontrolę nad szkodnikami Zmniejsza zapotrzebowanie na nawozy, ogranicza eutrofizację Zmniejsza zapotrzebowanie na nowe użytki rolne Pozwala redukować powierzchnie upraw Zmniejsza zagrozenia naturalnych ekosystemów Zmniejsza potrzebę nawadniania Pozwala kontrolować zanieczyszczenia Ułatwia rekultywację obszarów zanieczyszczonych zmniejsza erozję gleby zmniejsza ryzyko pustynnienia chroni bioróżnorodność ochrona środowiska: ekosystemów naturalnych i ich zasobów genetycznych mniejsze zużycie paliw kopalnych: oszczędność energii

30 Biotechnologia i środowisko: wady
może powodować konieczność opracowywania ciągle nowych chemicznych środków ochrony Zwiększa uprawy na terenach marginalnych może zwiekszać zuzycie nawozów na obszaracgh marginalnych zwiększa tempo zanikania gatunków zmniejsza powierzchnię zajmowana przez ekosystemy naturalne osłabia działania ekosystemów wzrost powierzchni nawadnianych zwiększa erozję gleby wzrost ryzyka pustynnienia spadek bioróżnorodności wzrost zużycia paliw kopalnych: wzrost globalnego ocieplenia degradacja środowiska i utrata zasobów genetycznych

31 Biotechnologia w utylizacji ścieków przemysłowych i komunalnych
przetwarzanie odpadów uzdatnianie wody zanieczyszczonej odpadami odzyskiwanie zasobów recycling


Pobierz ppt "Inne czynniki oddziałujące na środowisko:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google