Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mieszkania wspomagane w Stargardzie Szczecińskim -

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mieszkania wspomagane w Stargardzie Szczecińskim -"— Zapis prezentacji:

1 Mieszkania wspomagane w Stargardzie Szczecińskim -
mieszkania dla osób starszych realizowane w ramach programu Nie Sami „Starzeć się godnie w Europie – różnorodne wizje samorządów lokalnych” Toruń 23 czerwca 2010 roku.

2 Stargard Szczeciński to trzecie co do wielkości, liczby mieszkańców i potencjału gospodarczego miasto województwa zachodniopomorskiego, zajmuje powierzchnię 4810 ha i ma około 70 tys. mieszkańców. To miasto o dużych walorach turystyczno wypoczynkowych. Znajduje się w nim wiele zabytków, które są godne obejrzenia. Najcenniejszym zabytkiem na Pomorzu Zachodnim jest XIII wieczny gotycki kościół farny, dziś kolegiata pw. Najświętszej Marii Panny. Przez Stargard Szczeciński przebiega 15 południk długości geograficznej wschodniej.

3 1. nabywać budynki mieszkalne,
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1998 roku. Powstało z przekształcenia zakładu budżetowego – Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Jedynym jego udziałowcem jest Miasto Stargard Szczeciński, w którego imieniu działa Prezydent Miasta. Na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (z późniejszymi zmianami) Statut Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. określa przedmiot działalności Spółki, którym jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Spółka może również: 1. nabywać budynki mieszkalne, 2. przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu, 3. wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki, 4. sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spółki, 5. prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na: a) sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,

4 b) budowaniu budynków wielorodzinnych, domów jednorodzinnych oraz lokali na sprzedaż,
c) budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego, d) przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki, e) zarządzaniu nieruchomościami niemieszkalnymi takimi jak: obiekty służby zdrowia, oświaty i wychowania, kulturalno – oświatowe, handlowe i inne, jeżeli w obiektach tych świadczone są usługi przede wszystkim na rzecz mieszkańców tych budynków lub osiedli. Spółka zarządza 651 budynkami, w których znajduje się lokali mieszkalnych, 248 lokale użytkowe, 102 garaże i 34 zadaszone miejsca postojowe w budynkach oraz 47 garaży wolnostojące, z czego lokali mieszkalnych, 91 lokali użytkowych, 33 garaże w budynkach i 47 garaży wolnostojących stanowi zasób Miasta. Stargardzkie TBS wybudowało 18 budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni m² za około 70 mln zł. W budynkach tych znajdują się 609 lokale mieszkalne, z czego 91 to mieszkania wybudowane w ramach mieszkalnictwa wspomaganego, a 38 mieszkań przeznaczono na sprzedaż. Ponadto w budynkach tych znajduje się 31 lokali użytkowych z czego 2 są własnością Spółki, 50 garaży, w tym 11 to własność Spółki i 34 zadaszone miejsca postojowe.

5 Mieszkania wspomagane realizowane w Stargardzie Szczecińskim
Mieszkania wspomagane realizowane w Stargardzie Szczecińskim w ramach programu Potrzebny Dom

6 Mieszkania wspomagane są formą pomocy przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zapewniającą warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. (def. "mieszkania chronionego" - art. 53 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej).

7 Bez Barier program mieszkaniowy dla osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo w ramach programu zrealizowano 2 mieszkania dla opiekunów i 33 mieszkania dla osób upośledzonych umysłowo i 16 mieszkań dla osób z niesprawnością ruchową . Pensjonat z 11 mieszkaniami dla osób upośledzonych umysłowo przy ul. Broniewskiego 2

8 Na Start program mieszkaniowy dla wychowanków placówek
opiekuńczo-wychowawczych w tym domów dziecka, oraz rodzin zastępczych. W ramach programu zrealizowano 3 tzw. inkubatory dla 15 wychowanków, którzy przy wsparciu opiekuna uczą się samodzielności Inkubator dla 5 wychowanków przy ul. Cz. Tańskiego 10 b/12 kuchnio-jadalnia, toaleta

9 Nasz Dom program mieszkaniowy dla wychowanków domów dziecka, w ramach programu powstało mieszkanie rodzinkowe dla 10 wychowanków, którym stworzono możliwość wychowania i rozwoju w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego. Mieszkanie rodzinkowe ul. J Śniadeckiego 1a/1 jadalnia z kuchnią i pokój dzienny

10 Nie Sami - program mieszkaniowy dla osób starszych
Program ten jest przedmiotem niniejszej prezentacji.

11 Sposób finansowania budowy mieszkań na wynajem
w ramach programu Nie Sami 1. Kredyt KFM do 70% 2. Środki własne do 30%: a) samorządów lokalnych b) Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. c) organizacji pozarządowych d) najemców (partycypantów) e) darczyńców

12 Stargardzkie TBS Sp. z o. o. Organizacje pozarządowe
Partnerzy w realizacji programu Nie Sami Stargardzkie TBS Sp. z o. o. Organizacje pozarządowe Samorządy lokalne Stowarzyszenie „Potrzebny Dom”, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Uniwersytet Trzeciego Wieku. Gmina-Miasto Stargard Szczeciński, Gmina Kobylanka.

13 Zrealizowane przez Stargardzkie TBS mieszkania wynajmowane są w systemie: ● Wolnego naboru. ● Najem – podnajem Partycypantem – Najemcą jest GMINA MIASTO GMINA MIASTO – podnajmuje lokal osobie fizycznej.

14 Impulsem do wprowadzenia w wynajmie mieszkań systemu „najem-podnajem”, a w ślad za tym do zmian w polityce mieszkaniowej Miasta Stargardu Szczecińskiego (w tym także w polityce czynszowej) była nowelizacja ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, dokonana ustawą z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1844), która dała TBS-om możliwość wynajmowania gminom lokali, w celu ich podnajmowania osobom fizycznym (art.30a).

15 KOSZTY POZYSKANIA I EKSPLOATACJI MIESZKANIA DLA MIESZKAŃCA
Lp. Rodzaj najmu Wielkość mieszkania Ilość osób Koszty pozyskania mieszkania Koszty eksploatacji Partycypacja Kaucja Czynsz Świadczenie Razem Obniżka czynszu Dodatek mieszkaniowy Obciążenie najemcy 1 Z wolnego naboru 1P 42.411,66 4.040,61 436,65 190,48 627,13 - 37,94m2 Najem –podnajem 37,96 m2 ----- 4.481,36 403,61 189,82 593,43 138,6 276,21 178,62 2 2P 60.790,91 5.842,59 631,44 301,79 933,23 54,86 m2 54,95 m2 6.521,47 587,37 269,45 856,82 *20% * 246,00 *502,01 217,38 *Obniżka czynszu oraz dodatek mieszkaniowy wyliczony ( przy maksymalnym dochodzie uprawniającym do otrzymania obniżki czynszu ) został symulacyjnie ponieważ nie złożono stosownych dokumentów.

16 PROGRAM NIE SAMI Łączy realizację samodzielnych mieszkań dla osób starszych z ograniczoną domową opieką pielęgniarsko-lekarską i pomocą w czynnościach gospodarczych niesioną przez opiekuna i wolontariuszy dla osób, którzy tej pomocy będą potrzebować. Budowę pierwszych mieszkań dla osób starszych rozpoczęto w roku 2008, a zasiedlone zostały w maju 2009 roku. W trzech, połączonych łącznikiem segmentach, znajdują się 22 mieszkania o pow. 969 m2 w tym: mieszkań jednopokojowych o pow. od 32 m2 do 39 m2, mieszkań dwupokojowych o pow. od 50 m2 do 56 m2. W ogólnodostępnej części obiektu znajduje się przestrzeń integracyjna w formie świetlicy z zapleczem kuchennym.

17 Mieszkańcom zespołu dla osób starszych zapewnia się:
Oddaliśmy mieszkania w najem i co dalej ... ? Mieszkańcom zespołu dla osób starszych zapewnia się: poczucie bezpieczeństwa, możliwość utrzymania lub poprawy sprawności fizycznej, - możliwość zadbania o kondycję psychiczną, - możliwość integracji grupowej i środowiskowej,

18 Mieszkania dla seniorów
Projekt zagospodarowania terenu na osiedlu Lotnisko w Stargardzie Szczecińskim

19 Rzut mieszkania dla seniorów parter i piętro

20 Zespół segmentów mieszkalnych dla osób starszych
ul. J. Śniadeckiego 11 (widok elewacji frontowej)

21 Zespół segmentów mieszkalnych dla osób starszych
ul. J. Śniadeckiego 11 (widok patia od strony parku)

22 Zespół segmentów mieszkalnych dla osób starszych
ul. J. Śniadeckiego 11 (widok od strony parku)

23 Zespół segmentów mieszkalnych dla osób starszych
ul. J. Śniadeckiego 11 (widok z mieszkania na przedogródek)

24 Zespół segmentów mieszkalnych dla osób starszych
ul. J. Śniadeckiego 11 (widok korytarza)

25 Zespół segmentów mieszkalnych dla osób starszych
ul. J. Śniadeckiego 11 (świetlica)

26 Dzień Sąsiada - wrzesień 2009 r.
IMPREZY INTEGRACYJNE Dzień Sąsiada - wrzesień 2009 r.

27 Kolacja Wigilijna

28 Ognisko Wieczorek taneczny

29 „Ludzie mieszkają w domach”, rysunek Ryszarda Podgórskiego, praca powstała w Warsztatach Terapii Zajęciowej „Wspólnota” we Wrocławiu fundacji im. Brata Alberta. Stargardzkie TBS Sp. z o.o. współpracuje stale z fundacją „Pod Sukniami”, która prezentuje i promuje Art brut, „sztukę zwaną naiwną”, a szczególnie twórczość osób z upośledzeniem umysłowym oraz zajmuje się pracą z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

30 Stargardzkie TBS Sp. z o.o. ul. Struga 29 73-110 Stargard Szczeciński
tel. (91) fax: (91)

31 Dziękuję za uwagę  :-) Jadwiga Dąbrowska


Pobierz ppt "Mieszkania wspomagane w Stargardzie Szczecińskim -"

Podobne prezentacje


Reklamy Google