Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Roboty przemysłowe - wybrane pojęcia, budowa, zastosowania, przykłady

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Roboty przemysłowe - wybrane pojęcia, budowa, zastosowania, przykłady"— Zapis prezentacji:

1 Roboty przemysłowe - wybrane pojęcia, budowa, zastosowania, przykłady
dr inż. Wojciech Muszyński Zakład Podstaw Cybernetyki i Robotyki

2 Mechanizacja, Automatyzacja, Robotyzacja
Mechanizacja polega na zastępowaniu w procesie produkcyjnym pracy fizycznej człowieka przez pracę maszyn. Automatyzacja polega na zastępowaniu człowieka w sterowaniu ręcznym urządzeniami pracującymi bez bezpośredniego udziału człowieka. Robotyzacja – polega na automatyzacji pracy produkcyjnej, lub innych procesów za pomocą manipulatorów i robotów.

3 Robotyka Dziedzina nauki i techniki, zajmująca się problemami mechaniki, sterowania, programowania, projektowania, zastosowań i eksplo-atacji robotów i manipulatorów Robotyka teoretyczna Robotyka ogólna Robotyka przemysłowa Robotyka mobilna Robotyka medyczna i rehabilitacyjna Robotyka usługowa

4 Robot przemysłowy Wg normy ISO ITR 8373
Manipulacyjny robot przemysłowy jest automatycznie sterowaną, programowaną, wielozadaniową maszyną manipulacyjną o wielu stopniach swobody, posiadającą zdolności manipulacyjne i/lub lokomocyjne, stacjonarną lub mobilną, dla różnorodnych zastosowań przemysłowych.

5 Robot przemysłowy Wg A. Moreckiego
Robot to urządzenie techniczne przeznaczone do realizacji niektórych czynności manipulacyjnych i lokomocyjnych człowieka, mające określony poziom energetyczny, informacyjny i sztucznej inteligencji (autonomii działania w pewnym otoczeniu) Wg H.J.Warnecke Robot to urządzenie przeznaczone do automatycznej manipulacji z możliwością wykonywania programowalnych ruchów względem kilku osi, zaopatrzone w chwytaki lub narzędzia i skonstruowane specjalnie do zastosowań w przemyśle.

6 Istotne cechy robotów przemysłowych
Automatyczność działania Programowalność Posiadanie wielu stopni swobody Roboty przemysłowe to podklasa robotów.

7 Przykładowy robot IRB 1400 Manipulator Panel sterowania i
panel operatora Szafa sterownicza

8 Standardy, normy Na początku lat 80-tych rozwój standardów robotyki dla przemysłu Głównie bezpieczeństwo, tzw. Robot Safety Standard Norma ISO 8373 wprowadza definicje pojęć i odpowiadających im terminów dotyczących robotów przemysłowych i manipulatorów przemysłowych.: manipulacja manipulator robot

9 Podstawowe określenia
Manipulacja - tok czynności w przemysłowym procesie produkcyjnym, polegający na: uchwyceniu określonego obiektu manipulacji, transportowaniu, pozycjonowaniu lub orientowaniu tego obiektu względem przyjętej bazy, oraz przygotowujący ten obiekt do wykonywania na nim lub za jego pomocą operacji technologicznych. Manipulator (przemysłowy) — urządzenie przeznaczone do wspomagania lub całkowitego zastąpienia człowieka przy wykonywaniu czynności manipulacyjnych w przemysłowym procesie produkcyjnym, sterowane ręcznie lub automatycznie za po mocą własnego układu sterującego stałoprogramowanego lub zewnętrznego układu sterującego. Robot (przemysłowy) — urządzenie automatyczne przeznaczone do wykonywania czynności manipulacyjnych w przemysłowym procesie produkcyjnym, mające układ ruchu składający się, co najmniej z trzech zespołów ruchu i własny programowalny układ sterujący.

10 Różnice między manipulatorem a robotem
manipulator (jako samodzielne urządzenie ) wykonuje zamknięty cykl ruchów powtarzalnych na ogół ma sztywny program (z reguły zmiana programu pracy manipulatora wymaga fizycznych zmian w jego konstrukcji) sztywny program współpracy z ewentualnymi urządzeniami technologicznymi robot może realizować dużą liczbę różnorodnych czynności manipulacyjnych za pomocą sygnałów generowanych w programowalnym układzie sterowania najczęściej czynności powtarzalne, ale mogące ulec zmianie odpowiednio do zmiany programu, stanu środowiska lub podanej informacji cykl ruchów manipulacyjnych lub (i) lokomocyjnych wykorzystanie układów wejść/wyjść dla współpracy z urządzeniami technologicznymi, układami sensorów, systemami komunikacji

11 Manipulatory, pedipulatory…
Manipulator automatyczny – urządzenie o niezmiennym programie wykonywanych ruchów. Manipulator zdalny (teleoperator) – manipulator posiadający własny napęd i zdalnie sterowany przez operatora człowieka. Manipulator ręczny – manipulator wprawiany w ruch siłą mięśni operatora. Pedipulator – maszyna krocząca, dwu lub więcej nożna, o różnym stopniu autonomiczności

12 Sposoby instalowania roboty przemysłowe wolnostojące
portalowe (bramowe) zintegrowane z urządzeniem stacjonarne mobilne z obrabiarką z wózkiem

13 Łańcuch kinematyczny manipulatora
Para kinematyczna – dwa ogniwa połączone przegubem (połączeniem ruchomym) Łańcuch kinematyczny manipulatora – połączenie pewnej liczby par kinematycznych Łańcuch kinematyczny może w ogólności składać się z 3 odcinków: odcinek globalny odcinek regionalny odcinek lokalny

14 Łańcuch kinematyczny manipulatora
odcinek lokalny (L) odcinek regionalny (R) odcinek globalny (G) C Odcinek lokalny realizuje zadania orientowania i chwytania obiektu manipulowanego Odcinek regionalny realizuje podstawowe działania manipulacyjne Odcinek globalny realizuje działania lokomocyjne robota B A X Y

15 Łańcuch kinematyczny manipulatora
Zespoły ruchu oznacza się X, Y, Z, A, B, C odpowiednio do oznaczeń osi współrzędnych i rodzaju ruchu, dodając indeks G, R, L w zależności od odcinka łańcucha kinematycznego w którym występują. C Przykładowo, syntetyczny zapis struktury łańcucha kinematycznego, dla robota obok będzie następujący: {CR, BR1, BR2, AL1, BL1, AL2} B A X Y

16 Odcinek regionalny jako definiujący typ robota
W zależności od konfiguracji odcinka regionalnego, jako odcinka odpowiedzialnego za zadania i działania manipulacyjne wyróżniamy: roboty kartezjańskie roboty cylindryczne roboty sferyczne roboty antropomorficzne roboty typu SCARA roboty typu platforma Stewart’a (hexapody) roboty typu tripody

17 Robot kartezjański - PPP
3 przeguby pryzmatyczne kształt przestrzeni roboczej

18 Robot cylindryczny - OPP
1 przegub obrotowy 2 przeguby pryzmatyczne kształt przestrzeni roboczej

19 Robot sferyczny - OOP 2 przeguby obrotowe kształt przestrzeni roboczej
1 przegub pryzmatyczny kształt przestrzeni roboczej

20 Robot antropomorficzny - OOO
3 przeguby obrotowe kształt przestrzeni roboczej

21 Robot SCARA - OOP kształt przestrzeni roboczej 2 przeguby obrotowe
1 przegub pryzmatyczny

22 Robot Scara

23 Robot typu tripod 3 równoległe ramiona

24 Robot typu platforma Stewart’a (heksapod)
6 osi przestrzeń robocza

25 Robot typu platforma Stewart’a (heksapod)

26 Roboty proste i złożone (dymensyjne)
Roboty proste – pozycjonowane zderzakowo np. PR-02 Roboty złożone (dymensyjne) – pozycjonowane do dowolnego położenia w przestrzeni roboczej np. IRb, IRp, IRB

27 Robot prosty o budowie modułowej
Moduły ruchu regionalnego: Liniowe - MA, MB Obrotowy - MD Moduły ruchu lokalnego: Liniowy – MC Obrotowy – ME Chwytak - MF

28 Przykładowe roboty modułowe
Toshiba Cartesian Robot BA-II Series 4 Axis (X-Y-Z-R)

29 Przykładowe roboty złożone monolityczne Seria robotów Kuka

30 Przykładowe roboty złożone monolityczne Seria robotów firmy Fanuc

31 Przykładowe roboty złożone monolityczne
Seria RP Seria RH Roboty precyzyjne Roboty SCARA Dokładność powtarzalności x/y ...± 0,005 mm

32 Przykładowe roboty złożone monolityczne
Robot serii Y - Misubishi Robot montażowy - Motoman

33 Najmniejszy i największy robot Fanuc
Porównanie wielkości najmniejszego i największego robota • M -2000iA/1200: Światowy rekord 1200 kg, duży zasięg • M -2000iA/900L: 900 kg, Bardzo długie ramie LR Mate 200iC

34 Struktura układu sterowania

35 Schemat funkcjonalny układu sterowania robota
pozycjonowanie w układzie otwartym

36 Schemat funkcjonalny układu sterowania robota
pozycjonowanie w układzie zamkniętym

37 Generacje robotów - generacja I
Roboty I generacji to roboty nie posiadające czujników zewnętrznych. Oznacza to, że sterowanie odbywa się w układzie otwartym bez sprzężenia zwrotnego od otoczenia. Zaprogramowane na wykonanie pewnej określonej sekwencji czynności z możliwością przeprogramowania w celu adaptacji do nowego zadania. W momencie wystąpienia różnic zaprogramowanego środowiska z rzeczywistym otoczeniem robot pierwszej generacji staje się zupełnie bezradny.

38 Struktura robota I generacji
+ Regulator napędu Obiekt sterowania (manipulator) Sygnał nastawczy - Sensory wewnętrzne Trajektorie ruchu Interfejs pomiarowy

39 Generacje robotów - generacja II
Roboty II generacji to urządzenia, które wyposażone są w zamknięty układ sterowania ze sprzężeniem zwrotnym od otoczenia. Posiadają czujniki lub układy czujników zewnętrznych. Czujniki zewnętrzne umożliwiają wykrywanie zmian w otoczeniu robota oraz elastyczne reagowanie na te zmiany.

40 Struktura robota II generacji
+ Regulator napędu Obiekt sterowania (manipulator) Planer trajektorii - Sensory wewnętrzne Interfejs pomiarowy Otoczenie (scena robota) Przetwarzanie, rozpoznawanie Sensory zewnętrzne System adaptacji

41 Generacje robotów - generacja III
Roboty III generacji wyposażone są w zamknięty układ sterowania oraz czujniki, dzięki którym robot ma możliwość dokonywania złożonych pomiarów parametrów otoczenia. Roboty tej generacji wykazują spore możliwości percepcji panujących warunków a co za tym idzie adaptacji do nich. Rozwój tych robotów jest ściśle związany z badaniami nad sztuczną inteligencją z wykorzystaniem systemów wizyjnych oraz sieci neuronowych wspomagających sterowniki, sterowaniem głosem, czy z programowaniem w językach wysokiego poziomu.

42 Struktura robota III generacji
+ Regulator napędu Obiekt sterowania (manipulator) Planer trajektorii - Sensory wewnętrzne Interfejs pomiarowy Trajektorie ruchu Otoczenie (scena robota) Przetwarzanie, rozpoznawanie Sensory zewnętrzne Interpreter Programowanie off-line

43 Zadania układu sterowania robotem
Podstawowe zadania układów sterowania Sterowanie zespołami napędowymi sterowanie zespołami ruchu pozycjonowanymi w całym zakresie przemieszczeń sterowanie zespołami pozycjonowanymi zderzakowo sterowanie chwytakami sterowanie głowicami narzędziowymi Komunikacja z operatorem możliwość sterowania ręcznego napędami przez operatora możliwość wprowadzania programu działania robota możliwość zapamiętania programu Komunikacja z układami sensorycznymi Sterowanie urządzeń zewnętrznych włączanie i wyłączanie urządzeń zewnętrznych dwustanowych (sterowanie binarne) sterowanie wejść i wyjść technologicznych

44 Zadania układu sterowania robotem
Zadanie podstawowe: pozycjonowanie (położenie i orientacja) Zadania pomocnicze: oczekiwanie na spełnienie warunku ustalanie kolejności dalszego działania obliczanie parametrów, nastaw, współrzędnych sterowanie wejściami i wyjściami transmisja danych

45 Sposoby programowania pozycjonowania
Sterowanie punktowe PTP (point-to-point) Sterowanie wielopunktowe MP (multi-point) Sterowanie ciągłe CP (continous path)

46 Programowanie pozycjonowania PTP
Point-to point Trajektoria po której robot wykona ruch z punktu początkowego do końcowego w trybie odtwarzania programu Pk Pp Trajektoria po której robot jest przestawiany z punktu początkowego do końcowego w trybie sterowania ręcznego

47 Ruch punkt po punkcie

48 Ruch punkt po punkcie

49 Programowanie pozycjonowania CP
Continious Path Trajektoria pomiędzy punktem początkowym i końcowym jest np. łukiem okręgu o promieniu R, lub linią prostą w zależności od typu aproksymacji. R Pk Pk Trajektoria po której robot wykona ruch z punktu początkowego do końcowego w trybie wykonywania programu Pp Aproksymacja kołowa Aproksymacja liniowa Pp

50 Ruch liniowy dokładny

51 Ruch po łuku okręgu

52 Ruch reorientujący

53 Programowanie pozycjonowania MP
Multi-point Pk Pk, Pp Pp Trajektoria po której robot jest przestawiany z punktu początkowego do końcowego w ruchu sterowania ręcznego Trajektoria po której robot wykona ruch z punktu początkowego do końcowego w trybie wykonywania programu

54 Sposoby programowania
Ręczny (sekwencyjny) matryce programowe, krzywki, zderzaki, dźwignie, zmiana nośnika programu Półautomatyczny (przez uczenie) nauczanie, samouczenie Automatyczny komputerowo off-/on-line, z wykorzystaniem systemu komputerowego z językiem programowania wysokiego rzędu

55 Układy sterowania i rodzaje zadań
Klasa układu (algorytm pozycjonowania) Rodzaj zadania Przełączanie urządzeń dwustanowych Możliwość kształtowania drogi Oczekiwanie na spełnienie warunków Ustalenie kolejności dalszego działania Sterowanie punktowe PTP Liniowe, procesowo niezależne + zależne Rozgałęzione, Sterowanie ciągłe CP Sterowanie wielopunktowe MP

56 Klasyfikacja robotów przemysłowych
Roboty przemysłowe Stopień złożoności Liczba stopni swobody Struktura kinematyczna Napęd Rodzaj programowania Układ sterowania uniwersalny specjalny od 4 do 7 od 3 do 8 kartezjański cylindryczny sferyczny pneumatyczny hydrauliczny elektryczny ręczne punkt po punkcie P-T-P ciągłe CP sekwencyjny numeryczny adaptacyjny

57 Klasyfikacja robotów przemysłowych
Roboty przemysłowe Zdolności lokomocji Udźwig Budowa kinematyczna Generacja Dokładność pozycjonowania stacjonarny mobilny kilka kg kilkadziesiąt kg kilkaset i więcej modułowy pseudomodułowy monolityczny I generacja II generacja III generacja precyzyjne średnio precyzyjne mało precyzyjne

58 Układy sterowania a programowanie
Układy sterowania robotów sterowanie teleoperatorów sterowanie sekwencyjne sterowanie numeryczne przekaźnikowe PLC hardwarowe mikroprocesorowe Obsługa Programowanie Obsługa ręczna Programowanie ręczne Programowanie PTP Programowanie CP

59 Układy sterowania a zadania sterowania
Układy sterowania robotów sterowanie teleoperatorów sterowanie sekwencyjne sterowanie numeryczne przekaźnikowe PLC hardwarowe mikroprocesorowe Zadania sterowania Sterowanie w osiach dyskretnych Pozycjonowanie w osiach serwonapędowych Koordynacja pracy serwonapędów Sprawdzanie stanu wejść Sterowanie wyjściami Możliwość rozgałęzień programu pracy

60

61 LOGO PLAN PREZENTACJI Nazwa modelu i/lub serii LOW 5 – 20 kg
MEDIUM 30 – 70 kg HIGH 100 – 240 kg HEAVY ponad 300 kg parametr wartość info dotyczy nie dotyczy zastosowania podział ze względu na dopuszczalne obciążenie dziedziny zastosowań PLAN PREZENTACJI

62 IRB 140 LOW MEDIUM HIGH HEAVY zasięg 810 mm; obciążalność 6 kg
QuickMove: 250; 250; 260; 360; 360; 450 [°/s] dokładność ±0.03 mm mocowalny pod dowolnym kątem 6 stopni swobody zgrzewanie spawanie, lutowanie montaż formowanie wtryskowe obsługa maszyn podawanie materiałów, manipulowanie sortowanie, wybieranie, pakowanie gratowanie skrawanie klejenie, uszczelnianie szlifowanie, polerowanie, obróbka powierzchmiowa malowanie ładowanie, rozładowywanie obsługa pras

63 IRB 1410 LOW MEDIUM HIGH HEAVY zasięg 1.44 m; obciążalność 5 (+ 18) kg
mocowalny pod dowolnym kątem 6 stopni swobody zgrzewanie spawanie, lutowanie montaż formowanie wtryskowe obsługa maszyn podawanie materiałów, manipulowanie sortowanie, wybieranie, pakowanie gratowanie skrawanie klejenie, uszczelnianie szlifowanie, polerowanie, obróbka powierzchmiowa malowanie ładowanie, rozładowywanie obsługa pras

64 IRB 1600 LOW MEDIUM HIGH HEAVY zgrzewanie spawanie, lutowanie montaż
formowanie wtryskowe obsługa maszyn podawanie materiałów, manipulowanie sortowanie, wybieranie, pakowanie gratowanie skrawanie klejenie, uszczelnianie szlifowanie, polerowanie, obróbka powierzchmiowa malowanie ładowanie, rozładowywanie obsługa pras

65 IRB 2400 LOW MEDIUM HIGH HEAVY
zasięg m; obciążalność 7-20 kg szybkość: axis 1-3: 150; 4,5: 360; 5: 450 [°/s] dokładność ±0.06 mm 6 stopni swobody zgrzewanie spawanie, lutowanie montaż formowanie wtryskowe obsługa maszyn podawanie materiałów, manipulowanie sortowanie, wybieranie, pakowanie gratowanie skrawanie klejenie, uszczelnianie szlifowanie, polerowanie, obróbka powierzchmiowa malowanie ładowanie, rozładowywanie obsługa pras

66 KR 5 arc LOW MEDIUM HIGH HEAVY Payload 5 kg Supplementary load 12 kg
Max. reach mm Number of axes 6 Repeatability ±0,1 mm Weight kg Mounting positions Floor, ceiling zgrzewanie spawanie, lutowanie montaż formowanie wtryskowe obsługa maszyn podawanie materiałów, manipulowanie sortowanie, wybieranie, pakowanie gratowanie skrawanie klejenie, uszczelnianie szlifowanie, polerowanie, obróbka powierzchmiowa malowanie ładowanie, rozładowywanie obsługa pras

67 KR 6 (arc) LOW MEDIUM HIGH HEAVY Payload 6 kg Supplementary load 10 kg
Max. reach mm Number of axes 6 Repeatability ±0,1 mm Weight kg Mounting positions Floor, ceiling zgrzewanie spawanie, lutowanie montaż formowanie wtryskowe obsługa maszyn podawanie materiałów, manipulowanie sortowanie, wybieranie, pakowanie gratowanie skrawanie klejenie, uszczelnianie szlifowanie, polerowanie, obróbka powierzchmiowa malowanie ładowanie, rozładowywanie obsługa pras

68 KR 15 SL LOW MEDIUM HIGH HEAVY Payload 15 kg Supplementary load 10 kg
Max. reach mm Number of axes 6 Repeatability ±0,1 mm Weight kg Mounting positions Floor, ceiling zgrzewanie spawanie, lutowanie montaż formowanie wtryskowe obsługa maszyn podawanie materiałów, manipulowanie sortowanie, wybieranie, pakowanie gratowanie skrawanie klejenie, uszczelnianie szlifowanie, polerowanie, obróbka powierzchmiowa malowanie ładowanie, rozładowywanie obsługa pras

69 KR 16 (KS, L6, L6 KS, L6 ARC) LOW MEDIUM HIGH HEAVY Payload 16 - 6 kg
Supplementary load kg Max. reach mm Number of axes 6 Repeatability ±0,1 mm Weight kg Mounting positions Floor, ceiling, wall, variable zgrzewanie spawanie, lutowanie montaż formowanie wtryskowe obsługa maszyn podawanie materiałów, manipulowanie sortowanie, wybieranie, pakowanie gratowanie skrawanie klejenie, uszczelnianie szlifowanie, polerowanie, obróbka powierzchmiowa malowanie ładowanie, rozładowywanie obsługa pras

70 M-16iB Series LOW MEDIUM HIGH HEAVY zgrzewanie spawanie, lutowanie
montaż formowanie wtryskowe obsługa maszyn podawanie materiałów, manipulowanie sortowanie, wybieranie, pakowanie gratowanie skrawanie klejenie, uszczelnianie szlifowanie, polerowanie, obróbka powierzchmiowa malowanie ładowanie, rozładowywanie obsługa pras

71 M-6iB Series LOW MEDIUM HIGH HEAVY zgrzewanie spawanie, lutowanie
montaż formowanie wtryskowe obsługa maszyn podawanie materiałów, manipulowanie sortowanie, wybieranie, pakowanie gratowanie skrawanie klejenie, uszczelnianie szlifowanie, polerowanie, obróbka powierzchmiowa malowanie ładowanie, rozładowywanie obsługa pras

72 ARC Mate LOW MEDIUM HIGH HEAVY zgrzewanie spawanie, lutowanie montaż
formowanie wtryskowe obsługa maszyn podawanie materiałów, manipulowanie sortowanie, wybieranie, pakowanie gratowanie skrawanie klejenie, uszczelnianie szlifowanie, polerowanie, obróbka powierzchmiowa malowanie ładowanie, rozładowywanie obsługa pras

73 Szybkość/Powtarzalność/Zasięg
Obciążalność [kg] 6 8 20 5 6 16 6 10 20 Szybkość/Powtarzalność/Zasięg duża szybkość 0.03 – 0.05 mm 0.9 – 2 m ≤ 0.01 mm 1.4 – 2 m duża szybkość 0.08 mm 1 – 2 m Uwagi modele wielozadaniowe (IRB 140) w kilku wersjach modele wyspecjalizowane (IRB1600) wiele wyspecjalizowanych wersji wiele wersji modeli wyspecjalizowanych (malowanie, spawanie) i wielozadaniowych

74 IRB 4400 LOW MEDIUM HIGH HEAVY zgrzewanie spawanie, lutowanie montaż
formowanie wtryskowe obsługa maszyn podawanie materiałów, manipulowanie sortowanie, wybieranie, pakowanie gratowanie skrawanie klejenie, uszczelnianie szlifowanie, polerowanie, obróbka powierzchmiowa malowanie ładowanie, rozładowywanie obsługa pras

75 IRB 4400 LOW MEDIUM HIGH HEAVY zgrzewanie spawanie, lutowanie montaż
formowanie wtryskowe obsługa maszyn podawanie materiałów, manipulowanie sortowanie, wybieranie, pakowanie gratowanie skrawanie klejenie, uszczelnianie szlifowanie, polerowanie, obróbka powierzchmiowa malowanie ładowanie, rozładowywanie obsługa pras

76 KR 30, KR 60 LOW MEDIUM HIGH HEAVY Payload 30 - 60 kg
Supplementary load 35 kg Max. reach mm Number of axes 6 Repeatability ±0,15 - 0,20 mm Weight kg Mounting positions variable zgrzewanie spawanie, lutowanie montaż formowanie wtryskowe obsługa maszyn podawanie materiałów, manipulowanie sortowanie, wybieranie, pakowanie gratowanie skrawanie klejenie, uszczelnianie szlifowanie, polerowanie, obróbka powierzchmiowa malowanie ładowanie, rozładowywanie obsługa pras

77 KR 40 PA, KR 50 PA LOW MEDIUM HIGH HEAVY Payload 40, 50 kg
Supplementary load 20 kg Max. reach ~2 m Number of axes 4, 2 Repeatability ±0,25 mm Weight kg Mounting positions floor zgrzewanie spawanie, lutowanie montaż formowanie wtryskowe obsługa maszyn podawanie materiałów, manipulowanie sortowanie, wybieranie, pakowanie gratowanie skrawanie klejenie, uszczelnianie szlifowanie, polerowanie, obróbka powierzchmiowa malowanie ładowanie, rozładowywanie obsługa pras

78 M-710iC/50 & M-710iC/70 LOW MEDIUM HIGH HEAVY zgrzewanie
spawanie, lutowanie montaż formowanie wtryskowe obsługa maszyn podawanie materiałów, manipulowanie sortowanie, wybieranie, pakowanie gratowanie skrawanie klejenie, uszczelnianie szlifowanie, polerowanie, obróbka powierzchmiowa malowanie ładowanie, rozładowywanie obsługa pras

79 M-420iA LOW MEDIUM HIGH HEAVY zgrzewanie spawanie, lutowanie montaż
formowanie wtryskowe obsługa maszyn podawanie materiałów, manipulowanie sortowanie, wybieranie, pakowanie gratowanie skrawanie klejenie, uszczelnianie szlifowanie, polerowanie, obróbka powierzchmiowa malowanie ładowanie, rozładowywanie obsługa pras

80 Powtarzalność/Zasięg
Obciążalność [kg] Powtarzalność/Zasięg 0.07 – 0.1 mm 1.6 m 0.15 – 0.25 mm 2 m 0.05 – 0.07 mm 1.8 – 2 m Uwagi Każda z firm produkuje kilka modeli w różnych wersjach w dwóch zasadniczych kategoriach: wielozadaniowe (6 stopni swobody) pakowanie/palety/linia produkcyjna (do 4 st. swobody) MEDIUM

81 IRB 6620 LOW MEDIUM HIGH HEAVY zasięg 2.2 m; obciążalność 150 kg
szybkość: 100, 90, 90, 150, 120, 190 [°/s] dokładność ±0.1 mm 6 stopni swobody zgrzewanie spawanie, lutowanie montaż formowanie wtryskowe obsługa maszyn podawanie materiałów, manipulowanie sortowanie, wybieranie, pakowanie gratowanie skrawanie klejenie, uszczelnianie szlifowanie, polerowanie, obróbka powierzchmiowa malowanie ładowanie, rozładowywanie obsługa pras

82 IRB 6640 LOW MEDIUM HIGH HEAVY zgrzewanie spawanie, lutowanie montaż
formowanie wtryskowe obsługa maszyn podawanie materiałów, manipulowanie sortowanie, wybieranie, pakowanie gratowanie skrawanie klejenie, uszczelnianie szlifowanie, polerowanie, obróbka powierzchmiowa malowanie ładowanie, rozładowywanie obsługa pras

83 IRB 6660 LOW MEDIUM HIGH HEAVY zgrzewanie spawanie, lutowanie montaż
formowanie wtryskowe obsługa maszyn podawanie materiałów, manipulowanie sortowanie, wybieranie, pakowanie gratowanie skrawanie klejenie, uszczelnianie szlifowanie, polerowanie, obróbka powierzchmiowa malowanie ładowanie, rozładowywanie obsługa pras

84 KR 100 comp, KR 100 HA LOW MEDIUM HIGH HEAVY Payload 100 kg
Supplementary load 100 kg Max. reach m Number of axes 6 Repeatability ±0,15 – 0.10 mm Weight kg Mounting positions floor zgrzewanie spawanie, lutowanie montaż formowanie wtryskowe obsługa maszyn podawanie materiałów, manipulowanie sortowanie, wybieranie, pakowanie gratowanie skrawanie klejenie, uszczelnianie szlifowanie, polerowanie, obróbka powierzchmiowa malowanie ładowanie, rozładowywanie obsługa pras

85 KR 180-2, 180 L150-2, 180 L130-2 LOW MEDIUM HIGH HEAVY
Payload 180/150/130 kg Supplementary load 100 kg Max. reach /2900/3100 mm Number of axes 6 Repeatability ±0,12 mm Weight kg Mounting positions floor zgrzewanie spawanie, lutowanie montaż formowanie wtryskowe obsługa maszyn podawanie materiałów, manipulowanie sortowanie, wybieranie, pakowanie gratowanie skrawanie klejenie, uszczelnianie szlifowanie, polerowanie, obróbka powierzchmiowa malowanie ładowanie, rozładowywanie obsługa pras

86 KR 240-2 (Series 2000) LOW MEDIUM HIGH HEAVY Payload 240/210/180 kg
Supplementary load 100 kg Max. reach 2700/2900/3100 mm Number of axes 6 Repeatability ±0,12 mm Weight kg Mounting positions floor, ceiling zgrzewanie spawanie, lutowanie montaż formowanie wtryskowe obsługa maszyn podawanie materiałów, manipulowanie sortowanie, wybieranie, pakowanie gratowanie skrawanie klejenie, uszczelnianie szlifowanie, polerowanie, obróbka powierzchmiowa malowanie ładowanie, rozładowywanie obsługa pras

87 R-2000iA Series LOW MEDIUM HIGH HEAVY zgrzewanie spawanie, lutowanie
montaż formowanie wtryskowe obsługa maszyn podawanie materiałów, manipulowanie sortowanie, wybieranie, pakowanie gratowanie skrawanie klejenie, uszczelnianie szlifowanie, polerowanie, obróbka powierzchmiowa malowanie ładowanie, rozładowywanie obsługa pras

88 Powtarzalność/Zasięg
Obciążalność [kg] Powtarzalność/Zasięg 0.07 – 0.1 mm 2.2 – 3.2 m 0.10 – 0.15 mm 2.4 – 3.10 m 0.18 – 0.3 mm 2.6 – 3.5 m Uwagi bogata oferta modeli wielozadaniowych bogata oferta modeli wyspecjalizowanych i wielozadaniowych modele ogólnego przeznacznia HIGH

89 IRB 7600 LOW MEDIUM HIGH HEAVY zgrzewanie spawanie, lutowanie montaż
formowanie wtryskowe obsługa maszyn podawanie materiałów, manipulowanie sortowanie, wybieranie, pakowanie gratowanie skrawanie klejenie, uszczelnianie szlifowanie, polerowanie, obróbka powierzchmiowa malowanie ładowanie, rozładowywanie obsługa pras

90 KR 360-2 LOW MEDIUM HIGH HEAVY Payload 240/280/360 kg
Supplementary load 50 kg Max. reach 3326/3076/2826 mm Number of axes 6 Repeatability ±0,15 mm Weight kg Mounting positions floor, ceiling zgrzewanie spawanie, lutowanie montaż formowanie wtryskowe obsługa maszyn podawanie materiałów, manipulowanie sortowanie, wybieranie, pakowanie gratowanie skrawanie klejenie, uszczelnianie szlifowanie, polerowanie, obróbka powierzchmiowa malowanie ładowanie, rozładowywanie obsługa pras

91 KR 500-2 LOW MEDIUM HIGH HEAVY Payload 340/420/500 kg
Supplementary load 50 kg Max. reach 3326/3076/2826 mm Number of axes 6 Repeatability ±0,15 mm Weight kg Mounting positions floor, ceiling zgrzewanie spawanie, lutowanie montaż formowanie wtryskowe obsługa maszyn podawanie materiałów, manipulowanie sortowanie, wybieranie, pakowanie gratowanie skrawanie klejenie, uszczelnianie szlifowanie, polerowanie, obróbka powierzchmiowa malowanie ładowanie, rozładowywanie obsługa pras

92 KR 1000 titan LOW MEDIUM HIGH HEAVY Payload 1000 kg
Supplementary load 50 kg Max. reach mm Number of axes 6 Repeatability ±0,2 mm Weight kg Mounting positions floor zgrzewanie spawanie, lutowanie montaż formowanie wtryskowe obsługa maszyn podawanie materiałów, manipulowanie sortowanie, wybieranie, pakowanie gratowanie skrawanie klejenie, uszczelnianie szlifowanie, polerowanie, obróbka powierzchmiowa malowanie ładowanie, rozładowywanie obsługa pras

93 M-410iB Series LOW MEDIUM HIGH HEAVY zgrzewanie spawanie, lutowanie
montaż formowanie wtryskowe obsługa maszyn podawanie materiałów, manipulowanie sortowanie, wybieranie, pakowanie gratowanie skrawanie klejenie, uszczelnianie szlifowanie, polerowanie, obróbka powierzchmiowa malowanie ładowanie, rozładowywanie obsługa pras

94 M-900iA Series LOW MEDIUM HIGH HEAVY zgrzewanie spawanie, lutowanie
montaż formowanie wtryskowe obsługa maszyn podawanie materiałów, manipulowanie sortowanie, wybieranie, pakowanie gratowanie skrawanie klejenie, uszczelnianie szlifowanie, polerowanie, obróbka powierzchmiowa malowanie ładowanie, rozładowywanie obsługa pras

95 Powtarzalność/Zasięg
Obciążalność [kg] Powtarzalność/Zasięg 2.5 – 3.5 m 0.15 – 0.20 mm 2.8 – 3.3 m 0.3 – 0.4 mm 2.6/2.8/3.1 m HEAVY

96 Bibliografia R. Zdanowicz, Robotyzacja dyskretnych procesów produkcyjnych, Gliwice, 2011 Porównanie robotów przemysłowych ABB, Fanuc, Kuka opracował Tomasz Kurowski w ramach seminarium Robotyzacja, grudzień 2007


Pobierz ppt "Roboty przemysłowe - wybrane pojęcia, budowa, zastosowania, przykłady"

Podobne prezentacje


Reklamy Google