Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

mgr Piotr Jankowski Rok akademicki 2007/08

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "mgr Piotr Jankowski Rok akademicki 2007/08"— Zapis prezentacji:

1 mgr Piotr Jankowski Rok akademicki 2007/08
Biofizyka - ćwiczenia mgr Piotr Jankowski Rok akademicki 2007/08

2 Fizyczne podstawy Elektrokardiografii (EKG)

3 Napięcie (prądu elektrycznego) Nernsta Walther Hermann Nernst (1888)
Vk= równowagowa różnica potencjałów k-tego jonu na błonie komórkowej i – o tzw., napięcie Nernsta [V]  R= stała gazowa [8.314 J/(mol·K)]  T= temperatura absolutna [K]  zk=wartościowość k-tego jonu F= stała Faraday-a [9.649 × 104 C/mol]  ci,k= wewnątrzkomórkowa koncentracja k-tego jonu  co,k= zewnątrzkomórkowa koncentracja k-tego jonu

4 Równanie Nernsta cd.. Gdzie:
ci – koncentracja jonów sodu wewnątrz komórki [mol/cm3] co – koncentracja jonów sodu na zewnątrz komórki [mol/cm3]

5 Elektrokardiografia

6

7 Odprowadzenia kończynowe i przedsercowe
Trójkąt Einthoven-a

8

9

10 Czynniki zaburzające zapis EKG
Czynniki fizjologiczne -potencjały od mięśni oddechowych -rezystancja skóry (naskórka) Czynniki zewnętrzne - zewnętrzne silne pole magnetyczne

11

12 Potencjał czynnościowy włókna mięśnia sercowego

13 Potencjał czynnościowy węzła zatokowo-przedsionkowego

14 Podłoże jonowe kolejnych faz potencjału czynnościowego
•Faza 0 (depolaryzacja) – napływ jonów Na+ do komórki przez kanały sodowe •Faza 1 (wstępna repolaryzacja) – napływ jonów Cl- •Faza 2 (plateau) – napływ jonów Ca+2 i Na+ przez kanały wapniowe •Faza 3 (końcowa repolaryzacja) – odpływ jonów K+ powodujący szybki powrót komórki do stanu polaryzacji

15

16 Charakterystyka EKG Załamki
załamek P - jest wyrazem depolaryzacji mięśnia przedsionków (dodatni we wszystkich 11 odprowadzeniach, poza aVR, tamże ujemny) zespół QRS - odpowiada depolaryzacji mięśnia komór załamek T - odpowiada repolaryzacji komór czasem też załamek U Odcinki odcinek PQ - wyraża czas przewodzenia depolaryzacji przez węzeł przedsionkowo- komorowy (AV) odcinek ST - okres depolaryzacji komór Odstępy odstęp PQ - wyraża czas przewodzenia depolaryzacji od węzła zatokowo- przedsionkowego do węzeł przedsionkowo-komorowy (SA -> AV) odstęp ST - wyraża czas wolnej i szybkiej repolaryzacji mięśnia komór (2 i 3 faza repolaryzacji) odstęp QT - wyraża czas potencjału czynnościowego mięśnia komór (depolaryzacja + repolaryzacja)

17

18

19

20

21

22 Bibliografia: Bioelectromagnetism -Principles and Applications of Bioelectric and Biomagnetic Fields J A A K K O   M A L M I V U O Podstawy biofizyki red ANDRZEJ PILAWSKI Biofizyka red FELIKS JAROSZYK


Pobierz ppt "mgr Piotr Jankowski Rok akademicki 2007/08"

Podobne prezentacje


Reklamy Google