Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Dobre- pochodzenie i znaczenie nazw miejscowości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Dobre- pochodzenie i znaczenie nazw miejscowości."— Zapis prezentacji:

1 Gmina Dobre- pochodzenie i znaczenie nazw miejscowości.
Ruda Pniewnik Radoszyna Rynia Drop Kobylanka Makowiec Duży Głęboczyca Sołki Brzozowica Makówiec Mały Walentów Wólka Kokosia Poręby Stare Dobre Antonina Poręby Nowe Rąbierz Grabniak Rudno Czarnogłów Rakówiec Rudzienko Wólka Czarnogłowska Wólka Mlęcka Adamów Mlęcin Gęsianka Borowa

2 Adamów Nazwa utworzona od pełnego imienia za pomocą przyrostka dzierżawczego -ów, który może świadczyć, że miejscowość powstała już w XV w. jak również mogła zostać założona w XIX w. Znawcy tłumaczą, że nazwa może się wiązać z dużym znaczeniem Stanisławowa jako majętności książęcej, dookoła której powstawały osiedla należące do dworzan panującego władcy. Bardziej wiarygodne jest to, że tworzenie nazw miejscowości w taki sposób było po prostu kiedyś modne.

3 Antonina Nazwa tej miejscowości powstała od dzierżawczego przyrostka -ina (yna). Niewątpliwie pochodzi od żeńskiego imienia Antonina. Taki sposób tworzenia nazw był bardzo powszechny na naszym terenie i występował na dużej przestrzeni wieków. Nie dziwi więc fakt, że osada ta mogła powstać zarówno w wieku XV jak również w wieku XIX.

4 Brzozowica Brzozowica podobnie jaki i Grabniak zawdzięcza swoją nazwę zbiorowiskom leśnym. Jej początki pochodzą od brzóz szeroko rosnących na tym terenie. Może jej mieszkańcy trudnili się w pozyskiwaniu soku brzozowego.

5 Czarnogłów i Wólka Czarnogłowska
Nazwa Tej miejscowości została utworzona od przezwiska za pomocą przyrostka –ów. Oznaczała wieś należącą do jakiegoś „Czarnogłowy”. Zaś Wólka Czrnogłowska to tereny, które zostały zaludnione przez mieszkańców Czarnogłowa oraz były zwolnione ze składania danin na rzecz władcy. Budowa drogi do Czarnogłowa.

6 Dobre Określenie pochodzenia tej nazwy nie jest rzeczą łatwą. Nasze tereny nie cechują się występowaniem dobrych, żyznych gleb. Może ziemie wokół Dobrego były jedynym miejscem w okolicy, które cechowało się większą urodzajnością i chcąc podkreślić ten fenomen nazywano powstającą tam osadę Dobre (dobre ziemie) Efekt rewitalizacji centrum Dobrego.

7 Drop Nazwa tej miejscowości może dowodzić bardzo dużego poczucia humoru naszych przodków. Oznacza ona nie tylko dużego ptaka z rzędu kurowatych ale również jest określeniem nieszkodliwego głupca. Wychodzi na to, że miejscowość tą zamieszkiwały osoby uznane przez innych jako istoty mniej rozumne.

8 Pomnik w Gesiance Borowej upamiętniający ofiary hitleryzmu.
Gęsianka Borowa W wytłumaczeniu pochodzenia tej nazwy obowiązuje ta sama analogia jak i przy wyjaśnianiu powstania nazwy wsi Kobylanka. Różnica pojawia się w tym, że w nazwie występuje określenie Borowa. Świadczy ono o tym, że wieś ta znajduje się w środku dużego boru sosnowego. Pomnik w Gesiance Borowej upamiętniający ofiary hitleryzmu.

9 Głęboczyca Nazwa tej miejscowości jest związana z topografią terenu, na którym się ona znajduje. Nazwa ta jest utworzona od przymiotnika głęboki, oznaczającego miejsce zagłębione, parów, jar albo głębinę w rzece. Dodajmy, że wieś ta leży nad rzeczką o nazwie Cienka, tworzącą malownicze krajobrazy. Jeden z ośrodków agroturystycznych na terenie gminy.

10 Grabniak Nazwa pochodząca od występujących tu zbiorowisk leśnych, których głównym elementem były Graby. Mieszkańcy tej miejscowości wspominają, że niegdyś rosło tu wiele tych drzew, dziś bardzo trudno je spotkać.

11 Kobylanka Nazwa ta wiąże się nierozerwalnie z sufiksem – anka, za pomocą którego tworzono nazwy osobowe rodzaju żeńskiego. Na początku były to nazwy osobowe oznaczające córki gospodarzy, następnie zaś stały się nazwami zagród należących do tych właścicieli. W końcu, gdy na miejscu zagrody rozwinęła się wieś, awansowały do nazwy całego osiedla.

12 Makówiec Duży i Makówiec Mały
Nazwa ta jest również zdrobnieniem od innej nazwy np. Makowa. Może dowodzić, że na terenach tych była popularna uprawa maku lub występował on tu w dużych ilościach. Określenia Duży i Mały pozwalają nam odróżnić, która z miejscowości jest większa od drugiej. Makówiec - miejsce bitwy pod Dobrem

13 Mlęcin i Wólka Mlęcka Określenie „Mlącki” jest żartobliwym określeniem robotnika pracującego w młynie. Jeżeli otrzymał on od właściciela folwarku jakiś grunt, to te jego „wolę” nazwano Wólką Mlęcką od roboczego przezwiska, które nosił dotychczas. Praca w młynie była sezonowa, zdarzyć się tedy mogło, że parobek młynarza był jednocześnie gospodarzem na jakimś kawałku gruntu.

14 Osęczyzna Nazwa utworzona za pomocą przyrostka –yzna. Oznacza dziedzinę Osęków. „Osęk” znaczy tyle co bosak, długa żerdź. Tym przezwiskiem określano ludzi chudych lub wysokich, z wyglądu przypominających to narzędzie , albo robotników posługujących się osękiem w gromadnej pracy, najczęściej w lesie.

15 Poręby Nowe i Poręby Stare
Nazwa ,,Poręba” oznacza miejsce po wyrąbanym lesie. Przymiotniki „nowe” i „stare” pozwalają jedynie odróżnić, która z miejscowości powstała pierwotnie, a która istnieje od niedawna. Przykład jednej z wielu przepięknych kapliczek.

16 Radoszyna Radoszyna podobnie jak i Antonina i wiele innych nazw powstała za pomocą przyrostka dzierżawczego –yna. Mogła oznaczać wieś należącą do jakiegoś Radosława, którego imię polskim zwyczajem było skrócone do formy Radosz. Imię to jest pochodzenia słowiańskiego i zapewne oznacza „bądź sławny, znany ze swej radości”. Jego prastare korzenie mogą świadczyć o tym, że Radoszyna powstała już w XV wieku.

17 Rakówiec Nazwa zdrobniała pochodząca od chociażby Rakowa, miejscowości niekoniecznie występującej na naszym terenie lub już dawno nieistniejącej. Mieszkańcy tejże miejscowości tłumaczą pochodzenie jej nazwy od dużej ilości raków występujących w rzece Rządzy przepływającej przez tą wieś

18 Rąbierz Rąbierz podobnie jak i Poręby zawdzięcza swoją nazwę procesom pozyskiwania nowych terenów pod osadnictwo i uprawy a mianowicie od wyrębu lasów. Fakt ten potwierdza to, że dziś w okolicy tej miejscowości bardzo trudno jest znaleźć jakieś większe skupisko leśne.

19 Dworek w Rudzie Pniewnik
Ruda Pniewnik W tym przypadku słowo „ruda” może określać teren podmokły, torfowisko ze względu na to, że miejscowość ta leży nad malowniczą rzeką Ossownicą. Drugi człon nazwy miejscowość ta otrzymała od leżącego nieopodal Pniewnika, aby sprecyzować jej przynależność do danego folwarku. Dworek w Rudzie Pniewnik

20 Rudno i Rudzienko Nazwy tych obu miejscowości wzięły swój początek od słowa „ruda” oznaczającej niegdyś nie tylko złoża jakiegoś kruszcu - w tym wypadku rudy darniowej ale również torfowisko. Pierwsza wersja mówiąca o pochodzeniu tej nazwy od złoża rudy metalu ma oparcie w obserwacjach, ponieważ przepływająca przez Rudzienko niewielka struga ma rdzawy kolor i metaliczny połysk.

21 Rynia

22 Sołki

23 Walentów Nazwa wsi Walentów również została utworzona od pełnego imienia-Walenty. Jej geneza jest identyczna, jak w przypadku powstania nazwy Adamów.

24 Wólka Kokosia „Kokosz” jest to przezwisko rodzaju żeńskiego. Trudno jest jednoznacznie określić pochodzenie tej nazwy, ale można sobie wyobrazić gospodarza przezwanego „Kokoszą”, który był najważniejszą osobą w nowo lokowanej miejscowości. Jako, że był najważniejszy nie zapomniano o nim także wymyślając nazwę tej miejscowości. Trzeba jednak dopuścić możliwość wielu innych interpretacji. Zabytkowa chałupa


Pobierz ppt "Gmina Dobre- pochodzenie i znaczenie nazw miejscowości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google