Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klasa: Magnoliopsida (=Dicotyledones) – dwuliścienne Hamamelididae - oczarowe Asteridae - astrowe Lamiidae - jasnotowe Rosidae - różowe Dilleniidae - ukęślowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klasa: Magnoliopsida (=Dicotyledones) – dwuliścienne Hamamelididae - oczarowe Asteridae - astrowe Lamiidae - jasnotowe Rosidae - różowe Dilleniidae - ukęślowe."— Zapis prezentacji:

1 Klasa: Magnoliopsida (=Dicotyledones) – dwuliścienne Hamamelididae - oczarowe Asteridae - astrowe Lamiidae - jasnotowe Rosidae - różowe Dilleniidae - ukęślowe Caryophyllidae - goździkowe Ranunculidae - jaskrowe Magnoliidae - magnoliowe Klasa: Liliopsida (=Monocotyledones) – jednoliścienne PODGROMADA: Magnoliophytina (=Angiospermae) okrytonasienne Arecidae - arekowe Liliidae - liliowe Triurididae - tryurydowe Alismatidae - żabieńcowe kolor zielony - podklasy kolor biały - nadrzędy/rzędy Nepenthanae –Nepenthales Magnolianae - Winterales Magnolianae - Magnoliales Rafflesianae - Rafflesiales Nymphaeanae - Nymphaeales Ranunculanae - Ranunculales Ranunculanae - Papaverales Plumbaginanae Plumbaginales Polygonanae - Polygonales Caryophyllanae Caryophyllales Euphorbianae - Euphorbiales Urticanae - Urticales Malvanae - Malvales Violanae - Salicales Violanae - Tamaricales Violanae - Capparales Violanae - Cucurbitales Violanae - Violales Ericanae - Ericales Ericanae - Primulales Theanae - Theales Dillenianae - Dilleniales Rosanae - Droserales Rosanae - Saxifragales Rosanae - Rosales Myrtanae - Myrtales Myrtanae - Rhizophorales Rutanae – Polygalales Rutanae – Geraniales Rutanae – Sapindales Rutanae – Rutales Fabanae - Fabales Cornanae - Dipsacales Cornanae - Apiales Cornanae - Cornales Vitanae - Vitales Celastranae – Celastrales Rhamnanae – Rhamnales Proteananae - Proteales Celastranae – Santalales Rhamnanae – Eleagnales Butomanae - Butomales Najadanae - Scheuchzeriales Butomanae - Hydrocharitales Najadanae - Potamogetonales Najadanae - Zosterales Najadanae - Najadales Triuridanae - Triuridales Lilianae - Liliales Lilianae - Amarylidales Lilianae - Asparagales Lilianae – Orchidales Zingiberanae - Zingiberales Gentiananae - Gentianales Gentiananae - Oleales Solananae - Solanales Solananae - Boraginales Lamianae - Scrophulariales Lamianae - Lamiales Campanulanae - Campanulales Asteranae - Asterales Trochodendranae - Trochodenrales Hamamelidanae - Hamamelidales Hamamelidanae - Casuarinales Hamamelidanae - Fagales Hamamelidanae - Betulales Juncanae - Juncales Juncanae - Cyperales Commelinanae - Commelinales Commelinanae - Poales Arecanae - Arecales Aranae - Arales Typhanae - Typhales

2 Jednoliścienne – podział systematyczny Podgromada Magnoliophytina (= Angiospermae) Okrytonasienne Klasa: Liliopsida (=Monocotyledones) – jednoliścienne zarodek z jednym liścieniem w kwiatach okółki 3-krotne w łodydze pierwotnej wiązki przewodzące rozproszone, przyrost wtórny bardzo rzadki nerwacja liści równoległa, łukowata system korzeniowy wiązkowy Podklasy: Alismatidae - żabieńcowe Triurididae - tryurydowe Liliidae - liliowe Arecidae - arekowe

3 Jednoliścienne – podział systematyczny © Klasa: Liliopsida (=Monocotyledones) – jednoliścienne cechy wspólne dla wszystkich: ultrastruktura plastydów w rurkach sitowych jednobruzdowe ziarna pyłku rys. Szweykowska, Szweykowski, 1993 w każdej klasie przedstawiciele o pierwotnych cechach (apokarpijne słupkowie) w każdej klasie specjalizacja wyraźnie odmienna niż w pozostałych klasach

4 Jednoliścienne - liczebność PODGROMADA MAGNOLIOPHYTINA (= ANGIOSPERMAE) OKRYTONASIENNE około 300 tysięcy gatunków Klasa: Magnoliopsida (=Dicotyledones) – dwuliścienne około 200 tysięcy gatunków Klasa: Liliopsida (=Monocotyledones) – jednoliścienne około 60 tysięcy gatunków 300 tysięcy tysięcy 60 tysięcy DLACZEGO? tzw. basal angiosperms

5 Jednoliścienne - pochodzenie Klasa: Liliopsida (=Monocotyledones) – jednoliścienne niedostatek szczątków kopalnych dane pośrednie – morfologiczne, biochemiczne, molekularne prawdopodobnie pochodzą od magnoliowych czy przodkami rośliny wodne? © rys. Szweykowska, Szweykowski, 1993

6 Jednoliścienne. Podklasa żabieńcowe Klasa: Liliopsida (=Monocotyledones) - jednoliścienne około 60 tysięcy gatunków Podklasy: Alismatidae – żabieńcowe Triurididae - tryurydowe Liliidae - liliowe Arecidae - arekowe Podklasa: Alismatidae – żabieńcowe Nadrząd: Butomanae - łączniopodobne Rząd: Butomales - łączniowce Rząd: Hydrocharitales - żabiściekowce Nadrząd: Alismatanae - żabieńcopodobne Rząd: Alismatales - żabieńcowce Nadrząd: Najadanae - jezierzopodobne Rząd: Scheuchzeriales – bagnicowe Rząd: Potamogetonales – rdestnicowce Rząd: Zosterales – zosterowe Rząd: Najadales - jezierzowce duże zróżnicowanie taksonomiczne w obrębie małej liczebnie podklasy rodziny mało liczebne, liczne gatunki izolowane i/lub reliktowe gatunki o pierwotnych cechach budowy kwiatu i ziaren pyłku specjalizacja do siedliska wodnego

7 Jednoliścienne. Podklasa żabieńcowe – tendencje ewolucyjne dominująca tendencja ewolucyjna: zmiany w budowie organów wegetatywnych ułatwiające życie w środowisku wodnym uproszczenie budowy kwiatów przystosowanie kwiatów do wiatropylności lub do zapylenia pod wodą ponadto:

8 Jednoliścienne. Butomanae - Butomales - łączniowate Podklasa: Alismatidae – żabieńcowe Nadrząd: Butomanae - łączniopodobne Rząd: Butomales - łączniowce Rodzina: Butomaceae (1 rodzaj / 1 gatunek) © © © © © © ©

9 Jednoliścienne. Butomanae - Hydrocharitales - żabiściekowate Podklasa: Alismatidae – żabieńcowe Nadrząd: Butomanae - łączniopodobne Rząd: Hydrocharitales - żabiściekowce Rodzina: Hydrocharitaceae (16 rodzajów /80 gatunków) © ©

10 Jednoliścienne. Alismatanae - Alismatales - żabieńcowate Podklasa: Alismatidae – żabieńcowe Nadrząd: Alismatanae - żabieńcopodobne Rząd: Alismatales - żabieńcowce Rodzina: Alismataceae (rodzajów 11 /90 gatunków) © © © © © © © ©

11 Jednoliścienne. Najadanae - Scheuchzeriales - bagnicowate Podklasa: Alismatidae – żabieńcowe Nadrząd: Najadanae - jezierzopodobne Rząd: Scheuchzeriales - bagnicowe Rodzina: Scheuchzeriaceae (1 rodzaj /1 gatunek) © © mapa: ryc. Sturm JG,

12 Jednoliścienne. Najadanae - Potamogetonales - rdestnicowate Podklasa: Alismatidae – żabieńcowe Nadrząd: Najadanae - jezierzopodobne Rząd: Potamogetonales - rdestnicowce Rodzina: Potamogetonaceae (4 rodzaje /102 gatunki) © © © © © mapa: ryc. Lindman CAM, rys. Wettstein 1923 pręcik

13 Jednoliścienne. Najadanae - Zosterales - zosterowate Podklasa: Alismatidae – żabieńcowe Nadrząd: Najadanae - jezierzopodobne Rząd: Zosterales - zosterowe Rodzina: Zosteraceae (2 rodzaje /14 gatunków) © © © © mapa: ryc. Lindman CAM, rys. Wettstein 1923

14 Jednoliścienne. Najadanae - Najadales - jezierzowate Podklasa: Alismatidae – żabieńcowe Nadrząd: Najadanae - jezierzopodobne Rząd: Najadales - jezierzowce Rodzina: Najadaceae (1 rodzaj /50 gatunków) © © © ryc. Sturm JG, fot. Molenbrock RH, rys. Gilg i Schumann,

15 Jednoliścienne. Podklasa tryurydowe Podklasy: Alismatidae – żabieńcowe Triurididae - tryurydowe Liliidae - liliowe Arecidae - arekowe Podklasa: Triurididae - tryurydowe Nadrząd: Triuridanae - tryurydopodobne Rząd: Triuridales - tryurydowce skrajny mykoheterotrofizm

16 Jednoliścienne. Triuridanae - Triuridales - tryurydowate Podklasa: Triurididae - tryurydowe Nadrząd: Triuridanae - tryurydopodobne Rząd: Triuridales - tryurydowce Rodzina: Triuridaceae (8 rodzajów / 48 gatunków) © © © © działki okwiatu słupki pręciki © © mapa: rys. Wettstein 1923 fot. Ambrose et al., 2006

17 Jednoliścienne. Podklasa liliowe Klasa: Liliopsida (=Monocotyledones) - jednoliścienne około 60 tysięcy gatunków Podklasy: Alismatidae – żabieńcowe Triurididae - tryurydowe Liliidae - liliowe Arecidae - arekowe Podklasa: Liliidae - liliowe Nadrząd: Lilianae - liliopodobne Rząd: Liliales – liliowce Rząd: Amaryllidales – amarylkowce Rząd: Asparagales – szparagowce Rząd: Orchidales - storczykowce Nadrząd: Bromelianae - zapylcopodobne Rząd: Bromeliales - zapylcowce Nadrząd: Zingiberanae – imbiropodobne Rząd: Zingiberales - imbirowce Nadrząd: Juncanae - sitopodobne Rząd: Juncales - sitowce Rząd: Cyperales - ciborowce Nadrząd: Commelinanae - komelinopodobne Rząd: Commelinales - komelinowce Rząd: Eriocaulales - niedotrawowce Rząd: Restionales - rześciowce Rząd: Poales - wiechlinowce podklasa bardzo liczebna, kilka dużych rodzin, w tym dwie >10 tys. gatunków nieliczne gatunki izolowane i/lub reliktowe (skrajna) specjalizacja kwiatów do owadopylności, ale są też taksony wiatropylne; gatunki o pierwotnych cechach budowy kwiatu nieliczne różnorodność budowy organów wegetatywnych, wtórnie powstałe formy drzewiaste Lilianae: filogeneza słabo poznana, częste zmiany w systematyce

18 Jednoliścienne. Lilianae - Liliales - melantkowate Podklasa: Liliidae - liliowe Nadrząd: Lilianae - liliopodobne Rząd: Liliales - liliowce Rodzina: Melanthiaceae (16 rodzajów / 170 gatunków) © © © © © © © mapa:

19 Jednoliścienne. Lilianae - Liliales - liliowate Podklasa: Liliidae - liliowe Nadrząd: Lilianae - liliopodobne Rząd: Liliales - liliowce Rodzina: Liliaceae (19 rodzajów /610 gatunków) © ©© © © © © © © mapa: rys. Gordeeva et al., 1953 © ©

20 Jednoliścienne. Lilianae - Liliales - kosaćcowate Podklasa: Liliidae - liliowe Nadrząd: Lilianae - liliopodobne Rząd: Liliales - liliowce Rodzina: Iridaceae (66 rodzajów /2025 gatunków) © © © © © ©© © mapa:

21 Jednoliścienne. Lilianae - Liliales - kosaćcowate © © © ©© © © ©

22 Jednoliścienne. Lilianae - Amarylidales - czosnkowate Podklasa: Liliidae - liliowe Nadrząd: Lilianae - liliopodobne Rząd: Amarylidales - amarylkowce Rodzina: Alliaceae (13 rodzajów /795 gatunków) © © © © © © © © © © © © mapa:

23 Jednoliścienne. Lilianae - Amarylidales - amarylkowate Podklasa: Liliidae - liliowe Nadrząd: Lilianae - liliopodobne Rząd: Amarylidales - amarylkowce Rodzina: Amaryllidaceae (59 rodzajów /800 gatunków) © © © © © © © © © mapa:

24 Jednoliścienne. Lilianae - Amarylidales - agawowate Podklasa: Liliidae - liliowe Nadrząd: Lilianae - liliopodobne Rząd: Amarylidales - amarylkowce Rodzina: Agavaceae (23 rodzaje /637 gatunków) © © © © © © © mapa: rys. Wettstein 1923 fot. Tomascastelazo, fot. Shebs S,

25 Jednoliścienne. Lilianae - Asparagales - szparagowate Podklasa: Liliidae - liliowe Nadrząd: Lilianae - liliopodobne Rząd: Asparagales - szparagowce Rodzina: Asparagaceae (2 rodzaje / gatunków) © © © © © ©© mapa: rys. Szweykowska, Szweykowski, 1993

26 Jednoliścienne. Lilianae - Asparagales - konwaliowate Podklasa: Liliidae - liliowe Nadrząd: Lilianae - liliopodobne Rząd: Asparagales - szparagowce Rodzina: Convallariaceae (11 rodzajów /65 gatunków) © © ©© © © © © © © rys. Gordeeva et al., 1953

27 Jednoliścienne. Lilianae - Asparagales - dracenowate Podklasa: Liliidae - liliowe Nadrząd: Lilianae - liliopodobne Rząd: Asparagales - szparagowce Rodzina: Dracenaceae (2 rodzaje /160 gatunków) © fot. Sujkowska © © rys. Szweykowska, Szweykowski, 1993

28 Jednoliścienne. Lilianae - Orchidales - storczykowate Podklasa: Liliidae - liliowe Nadrząd: Lilianae - liliopodobne Rząd: Orchidales - storczykowce Rodzina: Orchidaceae (880 rodzajów / gatunków) ©©© © © rys. Szweykowska, Szweykowski, 1993 ryc. Haeckel E,

29 Jednoliścienne. Lilianae - Orchidales - storczykowate © © © © © © © © © © rys. Szweykowska, Szweykowski, 1993

30 Jednoliścienne. Lilianae - Orchidales - storczykowate © © © © zaschnięty okwiat klapa owocni

31 Jednoliścienne. Lilianae - Orchidales - storczykowate © © © © © Coeloglossum viridae Listera ovata Pseudorchis albida © © Orchis ustulata Orchis mascula © © © Dactylorhiza majalis Dactylorhiza fuchsii Traunsteinera globosa ©© Corallorhiza trifida Neottia nidus-avis

32 Jednoliścienne. Bromelianae - Bromeliales - zapylcowate Podklasa: Liliidae - liliowe Nadrząd: Bromelianae - zapylcopodobne Rząd: Bromeliales - zapylcowce Rodzina: Bromeliaceae (57 rodzajów / 1700 gatunków) © mapa: © © © © © © © © © © fot. Kopcińska fot. Carr GD,

33 Jednoliścienne. Zingiberanae - Zingiberales - imbirowate Podklasa: Liliidae - liliowe Nadrząd: Zingiberanae – imbiropodobne Rząd: Zingiberales - imbirowce Rodzina: Zingiberaceae (46-52 rodzaje / gat.) © © © © © mapa: fot. Carr GD, Łotocka fot. Carr GD,

34 Jednoliścienne. Zingiberanae - Zingiberales - paciorecznikowate Podklasa: Liliidae - liliowe Nadrząd: Zingiberanae – imbiropodobne Rząd: Zingiberales - imbirowce Rodzina: Cannaceae (1 rodzaj /10 gatunków) © ©© mapa: fot. Carr GD, rys. Wettstein, 1923

35 Jednoliścienne. Zingiberanae - Zingiberales - bananowcowate Podklasa: Liliidae - liliowe Nadrząd: Zingiberanae – imbiropodobne Rząd: Zingiberales - imbirowce Rodzina: Musaceae (2 rodzaje / 35 gatunków) © © © © mapa: ryc. fot. Kopcińska fot. Kopcińska

36 okrytonasienne część 5 JEDNOLIŚCIENNE część 1. Literatura Podstawowa: Szweykowska A, Szweykowski J Botanika. Tom 2 Systematyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Dodatkowa: 1.Ambrose BA, Espinosa-Matias S, Vazquez-Santana S, Vergara-Silva F, Martinez E, Marquez-Guzman J, Alvarez-Buylla ER Comparative developmental series of the Mexican triurids support a euanthial interretation for the unusual reproductive axes of Lacandonia schismatica (Triuridaceae). American Journal of Botany 93: 15–35. 2.Gordiejewa TN, Kruberg JK, Pisjaukowa WW Prakticzeskij kurs sistematiki rastenij. Gosudarstwiennoje uczebno-pedagogiczeskoje izdatelstwo Ministerstwa proswieszczenia RSFSR. Moskwa, Leningrad. 3.Wettstein R Handbuch der Systematischen Botanik. Franz Deuticke, Leipzig und Wien.


Pobierz ppt "Klasa: Magnoliopsida (=Dicotyledones) – dwuliścienne Hamamelididae - oczarowe Asteridae - astrowe Lamiidae - jasnotowe Rosidae - różowe Dilleniidae - ukęślowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google