Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

La main utile en route à connaissance du fran Ç ais Pomocna dłoń w drodze do poznania języka francuskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "La main utile en route à connaissance du fran Ç ais Pomocna dłoń w drodze do poznania języka francuskiego."— Zapis prezentacji:

1 La main utile en route à connaissance du fran Ç ais Pomocna dłoń w drodze do poznania języka francuskiego

2 WPROWADZENIE Owa prezentacja będzie dotyczyła odmiany czasowników I grupy z końcówką -er (les verbes du premier groupe en -er) oraz czasowników II grupy z końcówką -ir (les verbes du deuxième groupe en -ir) oraz czasowników nieregularnych III grupy (les verbes irréguliers du troisième groupe), a także przedstawię odmianę dwóch czasowników posiłkowych (les verbes auxiliaires): être (być) i avoir (mieć) w czasie teraźniejszym (Présent).

3 Odmiana czasowników posiłkowych: MENU GŁÓWNE être-być avoir-mieć Odmiana czasowników I grupy Odmiana czasowników II grupy Odmiana czasowników nieregularnych III grupy Formowanie przeczenia Osoby w języku francuskim, czasowniki zwrotne Odmiana wybranych czasowników nieregularnych

4 Osoby w języku francuskim

5 OSOBY JA Je TY – Tu ON – Il ONA – Elle MY – Nous WY – Vous ONI – Ils ONE – Elles UWAGA: W języku francuskim funkcjonuje bezosobowa forma On, która w zdaniu odpowiada trzeciej osobie liczby pojedynczej lub wyraża myśli, uczucia pierwszej osoby liczby mnogiej.

6 CZASOWNIKI ZWROTNE Polskiemu zaimkowi zwrotnemu się odpowiadają następujące formy francuskie: w bezokoliczniku se (s przed samogłoską i spółgłoską h); w odmianie dla kolejnych osób w liczbie pojedynczej: me (m), te (t), se (s), w liczbie mnogiej: nous, vous, se (s).

7 PRZYKŁADY ODMIANY osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Je mappelle Nous nous appelons 2. Tu tappelles Vous vous appelez 3. Il/Elle/On sappelle Ils/Elles sappellent osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Je me lave Nous nous lavons 2. Tu te laves Vous vous lavez 3. Il/Elle/On se lave Ils/Elles se lavent osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Je me promène Nous nous promenons 2. Tu te promènes Vous vous promenez 3. Il/Elle/On se promène Ils/Elles se promènent osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Je me présente Nous nous présentons 2. Tu te présentes Vous vous présentez 3. Il/Elle/On se présente Ils/Elles se présentent Se présenter – przedstawiać sięSe promener - spacerować Se laver – myć sięS appeler – nazywać się

8 Odmiana czasowników posiłkowych

9 osobaliczba pojedynczaliczba mnoga 1. Je suis Nous sommes 2. Tu esVous êtes 3. Il/Elle/On estIls/Elles sont être-być

10 PRZYKŁADY Józef: Je suis polonais. Jestem Polakiem. Do Iwana: Tu es russe. Jesteś Rosjaninem. O Jean-Jacques: Il est français. On jest Francuzem. O Catherine: Elle est française. Ona jest Francuzką. Rodzina Mario: Nous sommes espagnols. Jesteśmy Hiszpanami. Do przyjaciół Colina: Vous êtes anglais. Jesteście Anglikami. O przyjaciołach Helgi: Ils sont allemands. Oni są Niemcami. O przyjaciółkach Vlada: Elles sont roumaines. One są Rumunkami.

11 avoir-mieć osobaliczba pojedynczaliczba mnoga 1. JaiNous avons 2. Tu asVous avez 3. Il/Elle/On aIls/Elles ont

12 Odmiana czasowników I grupy

13 SCHEMAT osobaliczba pojedynczaliczba mnoga 1. -e-ons 2. -es-ez 3. -e-ent

14 PRZYKŁADY ODMIANY osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Je joueNous jouons 2. Tu jouesVous jouez 3. Il/Elle/On joue Ils/Elles jouent osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Je parleNous parlons 2. Tu parlesVous parlez 3. Il/Elle/On parle Ils/Elles parlent osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Je voyage Nous voyageons 2. Tu voyages Vous voyagez 3. Il/Elle/On voyage Ils/Elles voyagent osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Je regarde Nous regardons 2. Tu regardes Vous regardez 3. Il/Elle/On regarde Ils/Elles regardent Regarder - oglądaćVoyager - podróżować Parler - mówićJouer - grać

15 PRZYKŁADY ODMIANY osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Je galope Nous galopons 2. Tu galopesVous galopez 3. Il/Elle/On galope Ils/Elles galopent osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Jobserve Nous observons 2. Tu observes Vous observez 3. Il/Elle/On observe Ils/Elles observent osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Jorganise Nous organisons 2. Tu organises Vous organisez 3. Il/Elle/On organise Ils/Elles organisent osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Je mange Nous mangeons 2. Tu mangesVous mangez 3. Il/Elle/On mange Ils/Elles mangent Galoper - galopowaćObserver - obserwować Manger - jeśćOrganiser - organizować

16 PRZYKŁADY ODMIANY osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Je téléphone Nous téléphonons 2. Tu téléphones Vous téléphonez 3. Il/Elle/On téléphone Ils/Elles téléphonent osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Jhabite Nous habitons 2. Tu habitesVous habitez 3. Il/Elle/On habite Ils/Elles habitent osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Je jette Nous jetons 2. Tu jettes Vous jetez 3. Il/Elle/On jette Ils/Elles jettent osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Je réalise Nous réalisons 2. Tu réalisesVous réalisez 3. Il/Elle/On réalise Ils/Elles réalisent Téléphoner - telefonować Jeter - rzucać Habiter - mieszkać Réaliser – realizować, osiągać

17 PRZYKŁADY ODMIANY osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Je monte Nous montons 2. Tu montesVous montez 3. Il/Elle/On monte Ils/Elles montent osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Je montre Nous montrons 2. Tu montres Vous montrez 3. Il/Elle/On montre Ils/Elles montrent osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. JaimeNous aimons 2. Tu aimesVous aimez 3. Il/Elle/On aime Ils/Elles aiment Monter - wchodzićMontrer - pokazywać Aimer – kochać, lubić osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Jhabite Nous habitons 2. Tu habitesVous habitez 3. Il/Elle/On habite Ils/Elles habitent Habiter - mieszkać

18 PRZYKŁADY ODMIANY osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Je travaille Nous travaillons 2. Tu travailles Vous travaillez 3. Il/Elle/On travaille Ils/Elles travaillent osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Jarrive Nous arrivons 2. Tu arrivesVous arrivez 3. Il/Elle/On arrive Ils/Elles arrivent osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Jinvite Nous invitons 2. Tu invitesVous invitez 3. Il/Elle/On invite Ils/Elles invitent Travailler - pracowaćArriver – przychodzić, przyjeżdżać Inviter - zapraszać osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Jétudie Nous étudions 2. Tu étudiesVous étudiez 3. Il/Elle/On étudie Ils/Elles étudient Étudier – studiować, uczyć się

19 OBOCZNOŚCI W ODMIANIE Niektóre czasowniki I grupy w czasie teraźniejszym trybu oznajmującego podlegają nieznacznym modyfikacjom ortograficznym, a co się z tym wiąże, także fonetycznym. Zmiany te zachodzą w 1., 2., 3. osobie liczby pojedynczej i 3. liczby mnogiej. Oto one: Zmiany ortograficzne w porównaniu z bezokolicznikiem Przykład el ell sappeler Je mappelle et ett jeter Ils jettent e è se promener Je me promène é è préférer Tu préfères oy oi envoyer Il envoie

20 Odmiana czasowników II grupy

21 SCHEMAT osobaliczba pojedynczaliczba mnoga 1. -is-issons 2. -is-issez 3. -it-issent

22 PRZYKŁADY ODMIANY osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Je finis Nous finissons 2. Tu finisVous finissez 3. Il/Elle/On finit Ils/Elles finissent osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Je choisis Nous choisissons 2. Tu choisis Vous choisissez 3. Il/Elle/On choisit Ils/Elles choisissent Choisir - wybieraćFinir - kończyć

23 Odmiana czasowników nieregularnych III grupy

24 PRZYKŁAD osobaliczba pojedynczaliczba mnoga 1. Je vaisNous allons 2. Tu vasVous allez 3. Il/Elle/On vaIls/Elles vont aller – i ść, jecha ć

25 Odmiana wybranych czasowników nieregularnych

26 PRZYKŁADY ODMIANY osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Je boisNous buvons 2. Tu boisVous buvez 3. Il/Elle/On boit Ils/Elles boivent osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Je connais Nous connaissons 2. Tu connais Vous connaissez 3. Il/Elle/On connaît Ils/Elles connaissent osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Je comprends Nous comprenons 2. Tu comprends Vous comprenez 3. Il/Elle/On comprend Ils/Elles comprennent osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Je découvre Nous découvrons 2. Tu découvres Vous découvrez 3. Il/Elle/On découvre Ils/Elles découvrent Découvrir - odkrywaćComprendre - rozumieć Connaître - znaćBoire - pić

27 PRZYKŁADY ODMIANY osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Je dors Nous dormons 2. Tu dorsVous dormez 3. Il/Elle/On dort Ils/Elles dorment osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Jécris Nous écrivons 2. Tu écris Vous écrivez 3. Il/Elle/On écrit Ils/Elles écrivent osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Je faisNous faisons 2. Tu faisVous faites 3. Il/Elle/On fait Ils/Elles font osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Je lis Nous lisons 2. Tu lis Vous lisez 3. Il/Elle/On lit Ils/Elles lisent Lire - czytaćFaire - robić Écrire - pisaćDormir - spać

28 PRZYKŁADY ODMIANY osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Je mets Nous mettons 2. Tu metsVous mettez 3. Il/Elle/On met Ils/Elles mettent osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Je pars Nous partons 2. Tu pars Vous partez 3. Il/Elle/On part Ils/Elles partent osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Je doisNous devons 2. Tu doisVous devez 3. Il/Elle/On doit Ils/Elles doivent osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Je peux Nous pouvons 2. Tu peux Vous pouvez 3. Il/Elle/On peut Ils/Elles peuvent Pouvoir - mócDevoir - musieć Partir – wyjeżdżać, wychodzićMettre - kłaść

29 PRZYKŁADY ODMIANY osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Je prends Nous prenons 2. Tu prendsVous prenez 3. Il/Elle/On prend Ils/Elles prennent osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Je vois Nous voyons 2. Tu vois Vous voyez 3. Il/Elle/On voit Ils/Elles voient osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Je veuxNous voulons 2. Tu veuxVous voulez 3. Il/Elle/On veut Ils/Elles veulent osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Japprends Nous apprenons 2. Tu apprends Vous apprenez 3. Il/Elle/On apprend Ils/Elles apprennent Apprendre – uczyć sięVouloir - chcieć Voir - widziećPrendre - brać

30 PRZYKŁADY ODMIANY osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Je permets Nous permettons 2. Tu permets Vous permettez 3. Il/Elle/On permet Ils/Elles permettent osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Je promets Nous promettons 2. Tu promets Vous promettez 3. Il/Elle/On promet Ils/Elles promettent osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Je sais Nous savons 2. Tu sais Vous savez 3. Il/Elle/On sait Ils/Elles savent Promettre - obiecywaćPermetre - pozwalać osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Je viens Nous venons 2. Tu viens Vous venez 3. Il/Elle/On vient Ils/Elles viennent Savoir – umieć, wiedzieć Venir – przybywać, pochodzić, pójść z kimś

31 Formowanie przeczenia

32 FORMOWANIE PRZECZENIA Przeczenie formujemy poprzez użycie formy ne+czasownik+pas. Przykład: Je ne suis pas belle. Vous ne parlez pas russe. Gdy czasownik zaczyna się od samogłoski forma ne zostaje skrócona. Przykład: Tu naimes pas ton chien. Ils nachètent pas les fleurs.

33 Prezentację wykonała Karolina Ciechomska z klasy I c rok szkolny 2007/08


Pobierz ppt "La main utile en route à connaissance du fran Ç ais Pomocna dłoń w drodze do poznania języka francuskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google