Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bazy danych Algebra relacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bazy danych Algebra relacji."— Zapis prezentacji:

1 Bazy danych Algebra relacji

2 Kategorie w algebrze relacji
Zwyczajne działania algebry zbiorów: suma, przecięcie i różnica Operacje zawężenia: selekcja eliminuje pewne wiersze, a rzutowanie pewne kolumny Operacje komponowania krotek z różnych relacji: np. iloczyn kartezjański Operacje przemianowania nie zmieniające krotek ale schemat ich relacji

3 Działania teoriomnogościowe
RS – suma zbiorów R i S jest zbiorem krotek, z których każda należy do R lub S lub do obu razem; jeżeli krotka występuje w obu relacjach to w ich sumie pojawia się tylko raz RS – przecięcie zbiorów R i S jest zbiorem krotek, które należą zarówno do R jak i S R-S – różnica zbiorów R i S zawiera krotki należące do R i nie należące do S Relacje R i S muszą mieć identyczne schematy

4 R S Marka samochodu Model samochodu Rok produkcji Fiat Uno 1990 Ford
Fiesta 2000 S Marka samochodu Model samochodu Rok produkcji Fiat Uno 1990 Ford Mondeo 2000 Panda 1004 1998

5 RS R  S R-S Marka samochodu Model samochodu Rok produkcji Fiat Uno
1990 Ford Fiesta 2000 Mondeo Panda 1004 1998 R  S Marka samochodu Model samochodu Rok produkcji Fiat Uno 1990 R-S Marka samochodu Model samochodu Rok produkcji Ford Fiesta 2000

6 Operacja rzutowania Tworzy nową relację z relacji R przez usunięcie z niej pewnych kolumn

7 Selekcja nie zmieniając schematu relacji R tworzy nową relację zawierającej podzbiór krotek R spełniających pewien logiczny warunek gdzie C to wyrażenie warunkowe na jednym lub więcej atrybutach

8 Iloczyn kartezjański (inaczej produkt) relacji R i S to relacja wszystkich uporządkowanych par krotek, z których pierwszy element pary należy do relacji R a drugi do S Schemat relacji RS jest sumą schematów relacji R i S, w której powtarzające się atrybuty (kolumny) traktowane są jako odrębne elementy schematu, np. R.A i S.A

9 Iloczyn kartezjański R S RS Student Język Adam Kot angielski
niemiecki Student Przedmiot Adam Kot matematyka fizyka RS R.Student Język S.Student Przedmiot Adam Kot angielski matematyka fizyka niemiecki

10 Złączenie naturalne polega na połączeniu w pary tych krotek z relacji R i S, które mają identyczne wartości dla wszystkich wspólnych atrybutów i jest oznaczane R S w rezultacie powstaje relacja, której schemat zawiera atrybuty relacji R i relacji S, przy czym wspólna część uwzględniana jest tylko raz

11 Złączenie naturalne Student Przedmiot Semestr Ocena Adam Kot
Matematyka I 3,0 Fizyka II 4,0 Jan Pies 2,0 Przedmiot Semestr Prowadzący Matematyka I Prof. Wilk Fizyka II Prof. Zając Prof. Kos Student Przedmiot Semestr Ocena Prowadzący Adam Kot Matematyka I 3,0 Prof. Wilk Fizyka II 4,0 Prof. Zając Jan Pies 2,0

12 Złączenie teta polega na złączeniu dwóch relacji R i S w iloczyn kartezjański i wyborze z niego tych krotek, które spełniają wyrażenie warunkowe na parze lub zbiorze par atrybutów z R i S i jest oznaczane symbolem R ΘR lub R CS, gdzie Θ lub C to wyrażenia logiczne

13 Złączenie teta R S R C S C= (R.Towar=S.Towar AND Data>=Data_Od
Data_do Cena mąka 2,00 2,10 2,05 S Towar Data Ilość mąka 10 R C S R.Towar Data_Od Data_do Cena S.Towar Data Ilość mąka 2,10 10 C= (R.Towar=S.Towar AND Data>=Data_Od AND Data<=Data_Do )

14 Równozłączenie to szczególny przypadek złączenia teta, w którym warunek ma charakter równości wybranych atrybutów obu relacji powtarzające się kolumny opisujące atrybuty z warunku złączenia są pomijane

15 Równozłączenie R S R R.Klient=S.Kontrahent S Towar Klient stal Exbud
cegła PBS złom Kontrahent Miasto Exbud Kielce PBS Kraków PHS Tarnów R R.Klient=S.Kontrahent S Towar Klient Miasto stal Exbud Kielce cegła PBS Kraków

16 Typy złączeń złączenie wewnętrzne (inner join) – w relacji wynikowej występują wyłącznie te krotki, które spełniają warunek złączenia złączenie lewostronne zewnętrzne (left outer join) – zawiera wszystkie krotki R uzupełnione krotkami S spełniającymi warunek złączenie prawostronne zewnętrzne (right outer join) - zawiera wszystkie krotki S uzupełnione krotkami R spełniającymi warunek

17 Typy złączeń - ciąg dalszy
złączenie zewnętrzne pełne (full outer join) – zawiera wszystkie krotki R oraz S uzupełnione wartościami typu NULL gdy do danej krotki nie pasuje żadna krotka z drugiej relacji złączenie zewnętrzne typu UNION - zawiera wszystkie krotki R uzupełnione krotkami S, przy czym krotki wspólne prezentowane są tylko raz

18 Złączenie lewostronne zewnętrzne
Towar Klient stal Exbud cegła PBS złom Kontrahent Miasto Exbud Kielce PBS Kraków PHS Tarnów R R.Klient=S.Kontrahent S Towar Klient Miasto stal Exbud Kielce cegła PBS Kraków złom

19 Złączenie prawostronne zewnętrzne
Towar Klient stal Exbud cegła PBS złom Kontrahent Miasto Exbud Kielce PBS Kraków PHS Tarnów R R.Klient=S.Kontrahent S Towar Klient Miasto stal Exbud Kielce cegła PBS Kraków PHS Tarnów

20 Złączenie zewnętrzne pełne
S Towar Klient stal Exbud cegła PBS złom Kontrahent Miasto Exbud Kielce PBS Kraków PHS Tarnów R R.Klient=S.Kontrahent S Towar Klient Miasto stal Exbud Kielce cegła PBS Kraków złom PHS Tarnów

21 Złączenie typu UNION

22 Złączenia EXCEPT i INTERSECT
Złączenie EXCEPT prezentuje te krotki z relacji R (z lewej strony złączenia), które nie mają odpowiedników w relacji S Złączenie INTERSECT prezentuje te krotki z relacji R (z lewej strony złączenia), które mają odpowiedniki w relacji S

23 Złączenie typu EXCEPT R S R EXCEPT S

24 Złączenie typu INTERSECT
R INTERSECT S

25 Przemianowanie zmienia nazwę relacji i ewentualnie nazwy atrybutów (kolumn) w relacji i jest oznaczane w tym przypadku relacja R zostanie przemianowana na S a atrybuty otrzymają nazwy A1, A2,...An


Pobierz ppt "Bazy danych Algebra relacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google