Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bazy danych Algebra relacji. Kategorie w algebrze relacji Zwyczajne działania algebry zbiorów: suma, przecięcie i różnica Operacje zawężenia: selekcja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bazy danych Algebra relacji. Kategorie w algebrze relacji Zwyczajne działania algebry zbiorów: suma, przecięcie i różnica Operacje zawężenia: selekcja."— Zapis prezentacji:

1 Bazy danych Algebra relacji

2 Kategorie w algebrze relacji Zwyczajne działania algebry zbiorów: suma, przecięcie i różnica Operacje zawężenia: selekcja eliminuje pewne wiersze, a rzutowanie pewne kolumny Operacje komponowania krotek z różnych relacji: np. iloczyn kartezjański Operacje przemianowania nie zmieniające krotek ale schemat ich relacji

3 Działania teoriomnogościowe R S – suma zbiorów R i S jest zbiorem krotek, z których każda należy do R lub S lub do obu razem; jeżeli krotka występuje w obu relacjach to w ich sumie pojawia się tylko raz R S – przecięcie zbiorów R i S jest zbiorem krotek, które należą zarówno do R jak i S R-S – różnica zbiorów R i S zawiera krotki należące do R i nie należące do S Relacje R i S muszą mieć identyczne schematy

4 Marka samochoduModel samochoduRok produkcji FiatUno1990 FordFiesta2000 Marka samochoduModel samochoduRok produkcji FiatUno1990 FordMondeo2000 FiatPanda1004 FordMondeo1998 R S

5 Marka samochoduModel samochoduRok produkcji FiatUno1990 Marka samochoduModel samochoduRok produkcji FiatUno1990 FordFiesta2000 FordMondeo2000 FiatPanda1004 FordMondeo1998 R S Marka samochoduModel samochoduRok produkcji FordFiesta2000 R-SR-S

6 Operacja rzutowania Tworzy nową relację z relacji R przez usunięcie z niej pewnych kolumn

7 Selekcja nie zmieniając schematu relacji R tworzy nową relację zawierającej podzbiór krotek R spełniających pewien logiczny warunek gdzie C to wyrażenie warunkowe na jednym lub więcej atrybutach

8 Iloczyn kartezjański (inaczej produkt) relacji R i S to relacja wszystkich uporządkowanych par krotek, z których pierwszy element pary należy do relacji R a drugi do S Schemat relacji R S jest sumą schematów relacji R i S, w której powtarzające się atrybuty (kolumny) traktowane są jako odrębne elementy schematu, np. R.A i S.A

9 Iloczyn kartezjański StudentJęzyk Adam Kotangielski Adam Kotniemiecki StudentPrzedmiot Adam Kotmatematyka Adam Kotfizyka R S R S R.StudentJęzykS.StudentPrzedmiot Adam KotangielskiAdam Kotmatematyka Adam KotangielskiAdam Kotfizyka Adam KotniemieckiAdam Kotmatematyka Adam KotniemieckiAdam Kotfizyka

10 Złączenie naturalne polega na połączeniu w pary tych krotek z relacji R i S, które mają identyczne wartości dla wszystkich wspólnych atrybutów i jest oznaczane R S w rezultacie powstaje relacja, której schemat zawiera atrybuty relacji R i relacji S, przy czym wspólna część uwzględniana jest tylko raz

11 Złączenie naturalne StudentPrzedmiotSemestrOcena Adam KotMatematykaI3,0 Adam KotFizykaII4,0 Jan PiesMatematykaI2,0 PrzedmiotSemestrProwadzący MatematykaIProf. Wilk FizykaIIProf. Zając MatematykaIIProf. Kos StudentPrzedmiotSemestrOcenaProwadzący Adam KotMatematykaI3,0Prof. Wilk Adam KotFizykaII4,0Prof. Zając Jan PiesMatematykaI2,0Prof. Wilk

12 Złączenie teta polega na złączeniu dwóch relacji R i S w iloczyn kartezjański i wyborze z niego tych krotek, które spełniają wyrażenie warunkowe na parze lub zbiorze par atrybutów z R i S i jest oznaczane symbolem R Θ R lub R C S, gdzie Θ lub C to wyrażenia logiczne

13 Złączenie teta TowarData_OdData_doCena mąka1.01.200431.01.20042,00 mąka1.02.200431.03.20042,10 mąka1.04.20042,05 TowarDataIlość mąka15.03.200410 R.TowarData_OdData_doCenaS.TowarDataIlość mąka1.02.200431.03.20042,10mąka15.03.200410 R S R C S C= (R.Towar=S.Towar AND Data>=Data_Od AND Data<=Data_Do )

14 Równozłączenie to szczególny przypadek złączenia teta, w którym warunek ma charakter równości wybranych atrybutów obu relacji powtarzające się kolumny opisujące atrybuty z warunku złączenia są pomijane

15 Równozłączenie TowarKlient stalExbud cegłaPBS złom KontrahentMiasto ExbudKielce PBSKraków PHSTarnów TowarKlientMiasto stalExbudKielce cegłaPBSKraków R R.Klient=S.Kontrahent S R S

16 Typy złączeń złączenie wewnętrzne (inner join) – w relacji wynikowej występują wyłącznie te krotki, które spełniają warunek złączenia złączenie lewostronne zewnętrzne (left outer join) – zawiera wszystkie krotki R uzupełnione krotkami S spełniającymi warunek złączenie prawostronne zewnętrzne (right outer join) - zawiera wszystkie krotki S uzupełnione krotkami R spełniającymi warunek

17 Typy złączeń - ciąg dalszy złączenie zewnętrzne pełne (full outer join) – zawiera wszystkie krotki R oraz S uzupełnione wartościami typu NULL gdy do danej krotki nie pasuje żadna krotka z drugiej relacji złączenie zewnętrzne typu UNION - zawiera wszystkie krotki R uzupełnione krotkami S, przy czym krotki wspólne prezentowane są tylko raz

18 Złączenie lewostronne zewnętrzne TowarKlient stalExbud cegłaPBS złom KontrahentMiasto ExbudKielce PBSKraków PHSTarnów TowarKlientMiasto stalExbudKielce cegłaPBSKraków złom R R.Klient=S.Kontrahent S R S

19 Złączenie prawostronne zewnętrzne TowarKlient stalExbud cegłaPBS złom KontrahentMiasto ExbudKielce PBSKraków PHSTarnów TowarKlientMiasto stalExbudKielce cegłaPBSKraków PHSTarnów R R.Klient=S.Kontrahent S R S

20 Złączenie zewnętrzne pełne TowarKlient stalExbud cegłaPBS złom KontrahentMiasto ExbudKielce PBSKraków PHSTarnów TowarKlientMiasto stalExbudKielce cegłaPBSKraków złom PHSTarnów R R.Klient=S.Kontrahent S R S

21 Złączenie typu UNION

22 Złączenia EXCEPT i INTERSECT Złączenie EXCEPT prezentuje te krotki z relacji R (z lewej strony złączenia), które nie mają odpowiedników w relacji S Złączenie INTERSECT prezentuje te krotki z relacji R (z lewej strony złączenia), które mają odpowiedniki w relacji S

23 Złączenie typu EXCEPT R S R EXCEPT S

24 Złączenie typu INTERSECT R S R INTERSECT S

25 Przemianowanie zmienia nazwę relacji i ewentualnie nazwy atrybutów (kolumn) w relacji i jest oznaczane –w tym przypadku relacja R zostanie przemianowana na S a atrybuty otrzymają nazwy A 1, A 2,...A n


Pobierz ppt "Bazy danych Algebra relacji. Kategorie w algebrze relacji Zwyczajne działania algebry zbiorów: suma, przecięcie i różnica Operacje zawężenia: selekcja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google