Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Relacyjny model danych Wykład 2 S. Kozielski. Relacja X, Y – zbiory, Iloczyn kartezjański X Y = {(x,y): x X y Y} Dwuczłonowa relacja w X Y = {(x,y): x.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Relacyjny model danych Wykład 2 S. Kozielski. Relacja X, Y – zbiory, Iloczyn kartezjański X Y = {(x,y): x X y Y} Dwuczłonowa relacja w X Y = {(x,y): x."— Zapis prezentacji:

1 Relacyjny model danych Wykład 2 S. Kozielski

2 Relacja X, Y – zbiory, Iloczyn kartezjański X Y = {(x,y): x X y Y} Dwuczłonowa relacja w X Y = {(x,y): x X y Y x y} X Y N – członowa relacja: podzbiór iloczynu kartezjańskiego X 1 X 2 X 3... X N

3 Model relacyjny – opis formalny Atrybuty: A 1, A 2, A 3, np.: nazwisko, nrp, kwota, adres Dziedziny atrybutów: D A1, D A2, D A3,... Schemat relacji: R = { A 1, A 2,..., A p } – podzbiór zbioru atrybutów Relacja r(R): podzbiór iloczynu kartezjańskiego dziedzin atrybutów tworzących schemat D A1 D A2... D Ap r(R) D A1 D A2... D Ap

4 Przykład: R = {nrp, nrt, kwota} D nrp = {1, 2, 3}, D nrt = {1, 2, 3}, D kwota = {150, 200, 300} D nrp D nrt D kwota = {1, 1, 150 2, 1, 150 3, 1, 150 … 3, 3, 150 3, 3, 200 3, 3, 300}

5 Wypłaty nrpnrtkwota 22300 33150 11 32200 13 Wypłaty D nrp D nrt D kwota

6 Relacja jako zbiór krotek r(R) = {t 1, t 2, t 3, …, t k } (A, B, C) a 1 b 1 c 1 - krotka t 1 a 2 b 2 c 2 - krotka t 2 a 3 b 3 c 3 - krotka t 3

7 Różne formy opisu stosowane w modelu relacyjnym Opis formalnyOpis tablicowyOpis fizyczny (fizycznych struktur d.) relacjatablica (tabela)plik krotkawierszrekord atrybutkolumnapole schemat relacjinagłówek tablicytyp rekordu

8

9 Algebra relacji Dane relacje: r(R), s(S) Selekcja w – warunek selekcji (wyrażenie logiczne) w (r) = {t : t r w(t) = True } = p(R)

10 Przykład selekcji A B C 2 1 2 C=2 A B C 2 2

11 Projekcja Niech X R X = { u : t r u = t [X] } = q (X)

12 Przykład projekcji A B C A C AC

13 Złączenie (naturalne) r s = { u : t r w s t [R S] = w [R S] u[R] = t u[S] = w} = z (R S)

14 Przykład złączenia naturalnego r (A, B, C) s (C, D) z (A, B, C, D) = a 1 b 1 c 1 c 1 d 1 a 1 b 1 c 1 d 1 a 2 b 2 c 2 c 5 d 5 a 4 b 4 c 1 d 1 a 3 b 3 c 3 a 4 b 4 c 1

15 Ogólna postać złączenia ( - złączenie) r w s = w (r s) lub r A B s = A B (r s), gdzie A R, B S

16 Dzielenie Niech będą dane relacje: r(XY), s(Y) r s = { u : w s t r t [Y] = w t [X] = u }

17 Przykład dzielenia w (nrp, nrt) t (nrt) w t = z (nrp) 1 1 1 1 1 2 2 3 1 3 3 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3

18 Operatory mnogościowe Niech będą dane relacje: r(R), s(R) Suma: r s Różnica: r \ s Iloczyn: r s

19 Pytanie Z1 jako wyrażenie algebry relacji Z1 = nazwa ( nazwisko = Jaworek (Pracownicy Wypłaty Tematy))

20 Złączenie tabel Wypłaty nrpnrtkwota 22300 33150 11 32200 13 Pracownicy nrpnazwiskoadresnrz 1LipowskiRuda2 2GrabskiZabrze1 3JaworekGliwice1

21 Pracownicy Wypłaty nrpnazwiskoadresnrznrtkwota 2GrabskiZabrze12300 3JaworekGliwice13150 1LipowskiRuda21150 3JaworekGliwice12200 1LipowskiRuda23200

22 Pracownicy Wypłaty Tematy nrpnazwiskoadresnrznrtkwotanazwakier. 2GrabskiZabrze12300Pr. przetwor.1 3JaworekGliwice13150Pr. reaktora2 1LipowskiRuda21150Pr. zasilacza2 3JaworekGliwice12200Pr. przetwor.1 1LipowskiRuda23200Pr. reaktora2

23 nazwisko = Jaworek ( Pracownicy Wypłaty Tematy ) nrpnazwiskoadresnrznrtkwotanazwakier. 3JaworekGliwice13150Pr. reaktora2 3JaworekGliwice12200Pr. przetwor.1

24 nazwa ( nazwisko = Jaworek ( Pracownicy Wypłaty Tematy )) nazwa Pr. reaktora Pr. przetwor.

25 Własności operatorów algebry relacji r(R), s(S), z(Z) – dane relacje 1) Przemienność złączeń: r s = s r 2) Łączność złączeń: (r s) z = r (s z)

26 3) Przemienność selekcji i złączeń dla wyrażenia w (r s) Niech atr(w) – zbiór atrybutów występujących w w Jeśli atr(w) R, to w (r s) = ( w (r )) s Jeśli atr(w) S, to w (r s) = r ( w (s )) Jeśli w= w1 w2 oraz atr(w1) R i atr(w2) S, to w (r s) = ( w1 (r )) ( w2 (s))

27 Przykłady równoważnej postaci wyrażeń P1= nazwisko ( nrz=3 kwota>2000 ( Pracownicy Wypłaty)) P1= nazwisko (( nrz=3 ( Pracownicy)) ( kwota>2000 (Wypłaty))) P2= nazwisko ( nazwa = Pr.gen. ( Pracownicy Wypłaty Tematy )) P2= nazwisko ( Pracownicy Wypłaty ( nazwa = Pr.gen. ( Tematy )))

28 Drzewo rozbioru wyrażenia algebry relacji – plan realizacji zapytania

29 Optymalizacja wyrażeń algebry relacji

30 P2= nazwisko ( nazwa = Pr.gen. (Pracownicy Wypłaty Tematy)) P2= nazwisko (Pracownicy Wypłaty ( nazwa = Pr.gen. (Tematy)))

31

32

33 Proste reguły optymalizacji wyrażeń algebry relacji Przenieść selekcje (i projekcje) jak najwyżej w drzewie rozbioru wyrażenia Wykonać projekcje razem ze złączeniami lub selekcjami Dobrać kolejność złączeń według selekcji najsilniej redukujących


Pobierz ppt "Relacyjny model danych Wykład 2 S. Kozielski. Relacja X, Y – zbiory, Iloczyn kartezjański X Y = {(x,y): x X y Y} Dwuczłonowa relacja w X Y = {(x,y): x."

Podobne prezentacje


Reklamy Google