Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Архитектура и повседневная жизнь древнерусского города /Architektura i życie codzienne w staroruskich miastach Literatura podstawowa: 1.Chorowska M., 2003,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Архитектура и повседневная жизнь древнерусского города /Architektura i życie codzienne w staroruskich miastach Literatura podstawowa: 1.Chorowska M., 2003,"— Zapis prezentacji:

1 Архитектура и повседневная жизнь древнерусского города /Architektura i życie codzienne w staroruskich miastach Literatura podstawowa: 1.Chorowska M., 2003, Rezydencje średniowieczne na Śląsku. Zamki, pałace, wieże mieszkalne, Wrocław. 2.Dulinicz M., 2001, Kształtowanie się Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej, Warszawa. 3.Le Goff J. 1994, Kultura średniowiecznej Europy, wyd. 2., Warszawa. 4.Labuda G, 2003, Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna, Poznań. 5.Parczewski M., 1989, Najstarsza faza kultury wczesnosłowiańskiej w Polsce, Kraków. 6.Piekalski J. 1999, Od Kolonii do Krakowa. Przemiana topografii wczesnych miast, Wrocław. 7.Poleski J., 1991, Podstawy i metody datowania okresu wczesnośredniowiecznego w Małopolsce, Kraków. 8.Poleski J., 2004, Wczesnośredniowieczne grody w dorzeczu Dunajca, Kraków. 9.Rzeźnik P., 1995, Ceramika naczyniowa z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu w X - XI wieku, Poznań. 10.Zoll-Adamikowa, 1975,1979, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska ciałopalne Słowian na terenie Polski, Cz. I, Źródła; Cz. II, Analiza, Wnioski, Wrocław - Warszawa - Kraków 11.Żaki A., 1974, Archeologia Małopolski wczesnośredniowiecznej, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk. Eliza Małek

2 Koncentracja władzy świeckiej i duchownej
«Основным отличительным внешним признаком городского поселения, видимо, было лишь наличие укрепления, крепостного сооружения, вокруг которого концентрировалась собственно “городская жизнь”. (И. Н. Данилевский) czynniki i kryteria kształtujące miasto Koncentracja władzy świeckiej i duchownej Zabudowa przewaga naziemnych domów mieszkalnych концентрация власти и церковного управления, усадебная застройка – преобладание наземных жилых домов. Eliza Małek

3 В. П. Даркевич, Происхождение и развитие городов древней Руси (X-XIII вв.)
         ”Город как историко-кулыпурный феномен, как целостная система с качественно новыми свойствами по сравнению с предшествующими поселениями, возникает на новом этапе развития восточнославянского общества. Сложный процесс урбанизации спрессован во времени, он скорее революционен, чем эволюционен. Возникновение древнерусских городов во всем многообразии их функций - это скачок, взрыв, который не осознается сторонниками теории непрерывности. Напротив, все системы аграрного архаического общества развиваются в замедленном темпе. Eliza Małek

4 Только около середины X в
Eliza Małek

5 Возникновение городов такого масштаба, как Новгород и Киев, которые, по данным археологии, в это время имеют вполне сформировавшийся облик (концентрация власти и церковного управления, усадебная застройка - преобладание наземных жилых домов), связано с объединительной политикой киевских князей. Славянские слои X в. обнаружены на Замковой горе в Полоцке, Пскове, Белоозере, Изборске, Ростове Великом. Мощная первая волна славянского расселения с юга на север повлекла за собой образование русских городов, поглотивших аборигенные многозтничные поселения с преобладанием финнского и балтского элементов”. Eliza Małek

6 Древнерусские города обычно возникают на высоких холмах над рекой или у слияния рек (Киев и Смоленск – на Днепре, Псков – у слияния р. Псковы и Великой, Москва – Москва-реки и Неглинной, Муром – на Оке, Новгород – на Волховe, Ярославль – на Волге и т. д.), на берегу озера (Ростов на озере Неро, Галич – над Галичским озером), вблизи (и/или на пересечении) торговых путей. Miasta staroruskie powstawały najczęściej na wysokich wzgórzach i /lub nad rzekami (Kijów i Smoleńsk na wzgórzach naddnieprzańskich, Psków u zbiegu rzek Wielkiej i Pskowy, Moskwa – w ramionach rzek Moskwy i Nieglinnej, Murom – nad Oką, Nowogród – nad Wołchowem, Jarosławl – nad Wołgą), nad jeziorami (Rostów nad jeziorem Nero, Halicz nad jeziorem Halickim) i w pobliżu czy na szlakach handlowych (Kijów – na szlaku od Waregów do Grecji). Eliza Małek

7 Застройка древнерусских городов/ Zabudowa staroruskich miast
Застройка древнерусских городов велась по ландшафтному принципу, т.е. с учётом природного ландшафта (холмов, излучин рек). «Островки» живой природы (поля, пастбища, лесные участки) окружали все городские усадьбы. Zabudowa staroruskich miast ma charakter „;landszaftowy”, tj. taki, który doskonale wykorzystywał środowisko przyrodnicze (rzeźbę terenu i obecność rzek jako naturalnych dróg transportu). Wysepki żywej przyrody (pola, pastwiska, a nawet leśne areały) otaczały wszystkie miejskie zagrody. Важно отметить, что в древнерусских городах господствовало натуральное хозяйство, а жители «вели полукрестьянское существование», занимаясь разнообразными промыслами: охотой, рыболовством, бортничеством и даже землеобработкой. W staroruskich miastach dominowała gospodarka naturalna, mieszkańcy wiedli życie na wpół wiejskie, zajmowali się myślistwem, rybołówstwem, bartnictwem, a także uprawą roli. Eliza Małek

8 Размеры древнерусских городов /Rozmiary miast staroruskich
Киев времен Владимира Святославича ( ) занимал территорию ок. 10 га, город его сына Ярослава Мудрого ( ), успешно продолжившего работу отца по обустройству столицы расширился до ок. 80 га. Kijów za czasów Włodzimierza ( ) zajmował obszar zaledwie ok. 10 ha, za panowania jego syna Jarosława Mądrego rozrósł się ośmiokrotnie do 80 ha. Liczba mieszkańców Kijowa XI-XII w. szacowana jest na Население Киева XI-XII вв. достигало жителей. Liczba mieszkańców Rusi Kijowskiej w XI w. – ok. 6 mln, powierzchnia 1400 tys. km2 Eliza Małek

9 По данным П. Толочко в XII-XIII вв
Wg P. Tołoczki w XII-XIII w. Kijów to miasto z ponad umownych zagród, a jeśli przyjąć, że w każdej statystycznej rodzinie było 6 osób, to liczbę mieszkańców można oszacować na ok Miasto miało zajmować wówczas powierzchnię ok. 230 ha. Eliza Małek

10 „Skrzyżowanie szlaku stepowego wiodącego z Azji do środkowej Europy z drogą dnieprową główną arterią komunikacyjną wschodniej Słowiańszczyzny sprawiło, że znaczenie Kijowa wcześnie wyrosło ponad skalę grodu plemiennego, gdyż stał się on targowiskiem i punktem przeładunkowym towarów. (…) Bogactwa Kijowa, jego architektura, rozmach jego życia gospodarczego budziły w początkach XI w. podziw przybyszów z Zachodu. (Zientara) Gardariki – kraj miast.

11 Киев. Город Владимира и город Ярослава / Kijów
Киев. Город Владимира и город Ярослава / Kijów. Miasto Włodzimierza i miasto Jarosława Eliza Małek

12

13 1.8. Центром древнего Киева, состоявшего из поселений, вытянувшихся цепочкой вдоль правого берега Днепра /включая Подол/, был город Владимира и Ярослава на Горе. Очертания мощных крепостных сооружений XI в, прослеживаются в планировке и застройке этой части города. Существующая здесь планировка улиц, собирающихся в пучки к основным древним въездам в город, в значительной мере может быть отнесена к домонгольскому периода. Монументальные постройки указывают на расположение важнейших городских ансамблей, а известные по археологическим раскопкам княжеские дворцы 10—11 вв. - на место княжеской резиденции и упоминаемого в летописях форума древнего города - площади Бабин Торжок /рис.2/. Фрагменты планировки и отдельные сооружения следует полностью сохранить при реконструкции исторической части города. От центра на значительном удалении расположились монастырские комплексы /Киево-Печерская Лавра, Кловский, Выдубицкий, Кирилловский и другие/, образуя живописную панораму города с реки. 01/007.jpg&imgrefurl=

14 Latopis Radziwiłłowski – budowa Złotej Bramy w Kijowie

15 Киев XII – XIII веков (реконструкция)
Eliza Małek

16

17 Золотые ворота/Złota Brama
Город Ярослава окружали мощные валы со рвами перед ними и 16-метровыми деревянными стенами. Вход (въезд) в город вел через ворота. Самые известные из них – каменные Золотые ворота, построенные в гг. в подражание золотым воротам Константинополя, имели вид крепостной башни с широким (7,5 м) проездом. Над башней возвышалась надвратная церковь Благовещения. Gród Jarosława był otoczony fosą i potężnymi wałami ziemnymi, na których wznosiły się drewniane, wysokie na 16 m ściany. Do miasta wjeżdżało się przez bramy. Złote wrota z cerkwią nadbramną – kamienne na wzór konstantynopolskich. Eliza Małek

18 Не следует, однако, забывать, что даже в богатейших городах Древней Руси частные дома, торговые и производственные постройки, и даже крепостные стены рубились[1] почти исключительно из дерева, недостатка в котором не было (строевой лес был тоже предметом экспорта). [1] Поэтому закладка дома, и даже основание древнерусского города описывалось с помощью глагола ‘рубить’. Ale nawet w największych miastach domy mieszkalne, hale targowe itp. budowano z drewna (drewna budowlanego było pod dostatkiem, było ono nawet towarem eksportowym). Eliza Małek

19 Полуземляная и наземная жилая постройка
Eliza Małek

20 Kоличество городов в Киевской Руси
Kоличество городов в Киевской Руси постоянно росло. Итак, если в начале XI в. их было не более двух-трех десятков, то к концу XII столетия оно увеличивается почти в десять раз. Самые большие из них – это Киев, Новгород Великий, Смоленск, Псков, Владимир. Все они, подобно Киеву, окружены широкими рвами, земляными валами и деревянными крепостными стенами. Гороские стены охраняли доступ к городу, в котором располагались каменные княжеские дворцы и церкви (о них см. ниже), окруженные деревянными избами простых жителей. Все они были крайне невелики по объему и практически ничем не отличались от деревенских изб. До XVII в. городские дома располагались в глубине усадебных дворов, отгороженных от улицы высокими тесовыми оградами. Eliza Małek

21 Новгород Великий По данным новейших исследований в XIII в. Новгород имел население в 30 тысяч человек, в то время как в Лондоне в XIV в. проживало не более 35 тысяч человек, а в крупнейших городах Ганзы Гамбурге и Гданьске примерно по 20 тысяч человек. Выгодное географическое положение Новгорода на перекрестке торговых путей привлекало иностранных купцов. Уже в XII в. в. в городе имелись торговые представительства (фактории) германских, скандинавских и других стран, город успешно торговал кожей, мехами, воском, салом и др. товарами. Eliza Małek

22 Eliza Małek

23 Eliza Małek

24 ( Древнерусское градостроительство X-XV веков, М. , 1993) Nowogód
( Древнерусское градостроительство X-XV веков, М., 1993) Nowogód. Widok ze strony północnej, XIV w. Rekonstrukcja.

25 Новгород. Фрагмент застройки Неревского конца XIV в. Реконструкция Г. В. Борисевича, В. П. Тюрина, Г. П. Чистякова // Древнерусское градостроительство X-XV веков. - М., С. 147.

26 Вид Софийской стороны Новгорода Великого
Eliza Małek

27 Городская усадьба „Основу планировки древнерусских городов составляла усадебная застройка [...]. Усадебный комплекс включал в себя жилые, хозяйственные и производственные постройки. Это был отдельный замкнутый мир, в котором проходила вся жизнь обитателей усадьбы от рождения до смерти”. „Дома - в глубине участков, на улицах лишь храмы, лавки, мастерские”. Eliza Małek

28 Typowa zagroda miejska zajmowała powierzchnię ok. 0,03 ha.
Площадь одной городской усадьбы занимала в среднем 0,03 гектара. Усадьбы бояр[1], разумеется, занимали большие пространства. Боярский дом обычно окружали сад, огород, баня, конюшни и другие хозяйственные постройки (во время раскопок археологи на территории городских усадеб находят большое количество костей домашних животных), а нередко и домовые церкви, но по размерам жилой площади и её благоустройству они мало чем отличались от изб купцов и ремесленников. И эти усадьбы отгораживались от улиц и других усадеб крепкими тесовыми заборами. Dwory bojarów zajmowały więcej miejsca. Były otoczone sadami i ogrodami. W zagrodzie były też Łaźnia, koniusznia i inne zabudowania gospodarskie. Wszystko ogrodzone mocnymi tynami, ostrokołami. [1] боярин [–на, бояр] bojar Eliza Małek

29 Боярский двор XII в. (реконструкция)
Eliza Małek

30 Bogolubowo. Pałac Andrieja Bogolubskiego i cerkiew pw
Bogolubowo. Pałac Andrieja Bogolubskiego i cerkiew pw. Matki Boskiej (rekonstrukcja N. Woronina)

31

32 Усадьба , огороженная тыном. 12 в. Новгород. Реконструкция.
Тын вокруг открытого двора, где расположены срубной дом и хозяйственные постройки в. // Русский традиционный быт: Энцикл. слов. - СПб., С. 133.

33 Строительные работы (слева) и пожар в Новгороде 1414 г
Строительные работы (слева) и пожар в Новгороде 1414 г. (справа) в книжной миниатюре Eliza Małek

34 Городская улица - реконструкция
Eliza Małek

35 Prawda ruska o kupcach i podpalaczach
54. Если какой-нибудь купец потерпит кораблекрушение. Если какой-нибудь купец, отправившись куда-либо с чужими деньгами, потерпит кораблекрушение, или нападут на него, или от огня пострадает, то не творить над ним насилия, не продавать его; но если он станет погодно выплачивать долг, то пусть так и платит, ибо эта погуба от Бога, а он не виноват; если же он пропьется или пробьется об заклад <проспорит>, или по неразумению повредит чужой товар, то пусть будет так, как захотят те, чей это товар: будут ли ждать, пока он выплатит, это их право, продадут ли его, это их право. 83. О гумне. Если кто подожжет гумно, то на изгнание и разграбление весь его дом, но сначала он должен выплатить за погубленное, а остальное его хозяйство князь конфискует. Такое же наказание, если кто подожжет двор. Eliza Małek

36 . Немецкий ученый и путешественник Адам Олеарий о московских пожарах начала XVII в.
Жилые строения в городе (за исключением домов бояр и некоторых богатейших купцов и немцев, имеющих на дворах своих каменные дворцы) построены из дерева [...]. Крыши крыты тёсом, поверх которого кладут бересту, а иногда дёрн. Поэтому-то часто и происходят сильные пожары. Иногда не проходит и месяца или даже недели, чтобы несколько домов, а временами, если ветер силён, целые переулки не уничтожались бы огнём [...]. Мы в своё время по ночам иногда видели, как в трёх- четырёх местах зараз поднималось пламя. Незадолго до нашего прибытия погорела третья часть города, и, говорят, четыре года тому назад было опять то же самое. Eliza Małek

37 При подобном несчастье стрельцы и особые стражники должны оказывать огню противодействие. Водою здесь никогда не тушат, а зато немедленно ломают ближайшие к пожару дома, чтобы огонь потерял свою силу и погас. Для этой надобности каждый солдат и стражник должен иметь при себе топор. Чтобы предохранить каменные дворцы и подвалы от стремительного пламени во время пожаров, в них устраивают весьма маленькие оконные отверстия, которые запираются ставнями из листового железа. Те, чьи дома погибли от пожара, легко могут обзавестись новыми [...] на особом рынке стоит много домов, частью сложенных, частью разобранных. Их можно купить, задёшево доставить на место и собрать". Eliza Małek

38 NB. Выгоревшие города отстраивались очень быстро, благодаря тому, что плотницкие артели продавали заранее заготовленные срубы домов, которые в готовом виде перевозились на нужное место и собирались буквально за несколько дней. Eliza Małek

39 Городская башня Eliza Małek

40 Fortyfikacje miejskie
Eliza Małek

41 Nowogrodzki Kreml, XV wiek (makieta)

42 В Новгороде Великом до наших дней сохранился древний Кремль, который занимает площадь 12,1 гектара. Весь детинец опоясан мощными стенами общей длиной в 1385 м. Высота крепостной стены достигает 11 м, а толщина – 3,3 м. W Nowogrodzie Wielkim zachował się stary Kreml, który zajmuje powierzchnię 12,1ha. Cały teren twierdzy (położony na lewym brzegu rzeki Wołchow) jest otoczony potężnymi murami o długości 1385 m. Wysokość murów sięga 11 m, szerokość – 3,3 m. Więcej zob. na stronie: od/detinec/

43 Psków. Schematyczny plan miasta i okolic Схематический план города и окрестностей к. XII.

44 Psków, panorama miasta (z ikony XVII w.)

45 Оборонительные сооружения Древней Руси
Miasta staroruskie, głównie ich części centralne ośrodka grodowo- miejskiego, gdzie znajdowały się książęce (później carskie) pałace i dwory bojarów, urzędy państwowe i sobory, otaczano wałami ziemnymi i drewnianymi umocnieniami, później kamiennymi murami . Do XIV w. twierdzę wewnętrzną nazywano dietincem, w wiekach późniejszych – kremlem. Mury staroruskiego kremla otaczały fosy napełnione wodą. Древнерусские города, и прежде всего их центральные части, на территории которых располагались княжеские (позже – царские) дворцы и хоромы, усадьбы бояр, присутственные места и собор, пытались ограждать своих жителей от вторжения многочисленных врагов. Этой цели служили земляные и деревянные, а позже каменные и кирпичные укрепления – кремли (до XIV в. называемые детинцами). Кремлевские стены часто окружались рвом, наполненным водой. Eliza Małek

46 Над крепостными стенами возвышались сторожевые башни, из которых можно было наблюдать за тем, что происходило на подступах к городу, в стенах и башнях устраивались бойницы, а над стенами – навесные стрельницы, позволяющие стрелять к подступающим к городу врагам. Nad murami miejskimi wznosiły się baszty (wieże strażnicze), z których można było obserwować, co dzieje się za murami, w murach i basztach znajdowały się Wieże ze strzelnicami, z których można było strzelać do zbliżajacych się wrogów. Eliza Małek

47 Московский кремль 1156 г. (реконструкция)
Московский кремль 1156 г. (реконструкция) Eliza Małek

48 Budowa wałów obronnych (rekonstrukcja) Строительство крепостной стены (реконструкция)
Eliza Małek

49 Pskowski Kreml z lotu ptaka (stan współczesny) Псковский кремль с птичьего полета (современное состояние) Eliza Małek

50 Древний план Московского кремля Plan moskiewskiego Kremla
Eliza Małek

51 Kreml moskiewski, najstarsza, usytuowana na wzgórzu Borowickim (na lewym brzegu rzeki Moskwy) część rosyjskiej stolicy, jeden z ciekawszych zespołów architektonicznych Rosji. W 1156 został po raz pierwszy otoczony wałem ziemnym, w 1367 murem i basztami z białego kamienia, a w z czerwonej cegły. Dzisiejszy Kreml zajmuje powierzchnię 28 ha. Wewnątrz sięgających 18 m wysokości i ciągnących się ponad sześć i pół kilometra murów kremlowskich, wzmocnionych 20 basztami, znajdują się pałace i liczne cerkwie. Wejście główne znajduje się w wychodzącej na Plac Czerwony Baszcie Spaskiej. Dzisiejszy wygląd zawdzięcza w dużej mierze Iwanowi III, który zlecił przebudowę włoskim architektom. Marco Ruffo i Pietro Antonio Solari zaprojektowali budynek Granowitej Pałaty ( ) ze wspaniałą, utrzymaną w renesansowym stylu, salą tronową, w której przyjmowano poselstwa i która do dnia dzisiejszego jest miejscem ważnych uroczystości państwowych. Ten sam car – jak pamiętamy – rozpoczął przebudowę placu soborowego. Eliza Małek

52 1. Тайницкая башня . 2.Константино-Еленинская башня 3. Набатная башня
1. Тайницкая башня Константино-Еленинская башня 3. Набатная башня 4. Царская башня 5. Спасская башня 6. Никольская башня 7. Собакина башня 8. Троицкая башня 9. Кутафья башня 10. Боровицкая башня 12. Успенский собор 13. Архангельский собор 1 4. Благовещенский собор 15. Грановитая палата 16.Колокольня Ивана Великого 17. Соборная площадь 18. Ивановская площадь Eliza Małek

53 Попытки европеизации Москвы
Eliza Małek

54 Plac Soborowy Na Placu Soborowym K. znajdują się 3 wspaniałe sobory i wiele mniejszych cerkwi. Zbudowany w przez Arystotelesa Fiorovanti sobór Uspieński (Zaśnięcia NMP) był miejscem koronacji carów. Sobór Błagowieszczeński (Zwiastowania NMP) budowany na przełomie XIV i XV w., wygląd dzisiejszy uzyskał w Jego wnętrze zostało ozdobione freskami, w ikonostasie zachowały się ikony namalowane w 1405 przez Andrieja Rublowa, Fieofana Greka i Prochora z Gorodca. Sobór Archangielski, zbudowany w pod nadzorem kolejnego Włocha – Alewiza Nowego, stał się miejscem spoczynku władców i patriarchów rosyjskich. W soborze zachowało się mnóstwo wspaniałych ikon. Ważne miejsce w ukształtowaniu przestrzeni Placu Soborowego odgrywa dzwonnica „Iwan Wielki” zbudowana w , w podwyższona o 2 piętra, która (jako najwyższa) pełniła jednocześnie funkcję głównej wieży strażniczej Moskwy. Eliza Małek

55 Ponadto na terenie K. znajdują się liczne budowle świeckie: carskie apartamenty z XVII w. (tzw. Pałac Teremowy – Tieriemnyj Dworiec); Zbrojownia z bogatą kolekcją broni, zbroi, regaliów, tronów, powozów, tabakierek itp. Na terenie K. znajduje się również pałac patriarchów kościoła prawosławnego z poł. XVII w., dzisiaj muzeum siedemnastowiecznej kultury i sztuki. W 1849 zakończono budowę Wielkiego Pałacu Kremlowskiego połączonego specjalnym przejściem z dawnymi carskimi apartamantami (dzisiaj znajduje się tu rezydencja prezydenta Federacji Rosyjskiej). Ostatnią budowlą powstałą na terenie K. jest Pałac Zjazdów (1961). Eliza Małek

56 Mosty Kroniki wspominają również o wykształceniu się sztuki budowania mostów i przepraw przez rzeki. Pierwsze wzmianki o mostach znajdujemy w latopisach z końca X w. Budowano je (a dokładniej: wyciosywano) oczywiście z drewna, łącząc poszczególne elementy mostu na wpusty i kliny. Na dużych rzekach budowano (aż do XIX w.) mosty łyżwowe, (pontonowe), oparte na łodziach ustawionych wzdłuż prądu rzeki równolegle do siebie. Zaletą takich mostów było to, że można je było szybko zbudować i równie szybko rozebrać. W tych rejonach, gdzie rzeki zamarzały, mosty rozbierano z nastaniem zimy i stawiano ponownie wiosną. Latopisy podają, że w r. w Kijowie za panowania Włodzimierza Monomachia zbudowano most ły żwowy. Pierwsze wzmianki o mostach zwodzonych znajdujemy w Latopisie Hipackim pod rokiem 1229. Mosty o konstrukcji mieszanej – kamienno-drewnianej mogły stanowić część systemu fortyfikacyjnego miast. Aby utrudnić czy uniemożliwić wrogom wtargnięcie do miasta (twierdzy) przez most, wystarczyło rozebrać albo po prostu spalić drewniane elementy mostowej konstrukcji. Eliza Małek


Pobierz ppt "Архитектура и повседневная жизнь древнерусского города /Architektura i życie codzienne w staroruskich miastach Literatura podstawowa: 1.Chorowska M., 2003,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google