Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Malarstwo i rzeźba a Człowiecza dusza - sztuka historyczna w odniesieniu do duchowości. Interpretacje i inspiracje. P RZEŻYCIE DUCHOWE JAKO CEL DZIEŁA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Malarstwo i rzeźba a Człowiecza dusza - sztuka historyczna w odniesieniu do duchowości. Interpretacje i inspiracje. P RZEŻYCIE DUCHOWE JAKO CEL DZIEŁA."— Zapis prezentacji:

1 Malarstwo i rzeźba a Człowiecza dusza - sztuka historyczna w odniesieniu do duchowości. Interpretacje i inspiracje. P RZEŻYCIE DUCHOWE JAKO CEL DZIEŁA SZTUKI SAKRALNEJ – BAROK A GRZECH CZŁOWIEKA Manipulacje i uwodzenie czyli ubezwłasnowolnienie odbiorcy sztuki w malarstwie i architekturze XVII wieku. Spór racjonalistów z empirykami i jego odbicie w sztuce XVII-XVIII wieku. Kajetan Klimas

2 Jan Białostocki Refleksje i syntezy ze świata sztuki, 1978. Pięć wieków myśli o sztuce, 1959. Robert Cialdini Wywieranie wpływu na ludzi : teoria i praktyka, 1995.

3 Peter Paul Rubens Czyściec 1634-1636 r.

4 Peter Paul Rubens Czyściec 1634-1636 r.

5 Peter Paul Rubens Czyściec 1634-1636 r. Rembrandt Harmenszoon van Rijn Saskia w czerwonym kapeluszu 1634 r.

6 Peter Paul Rubens Czyściec 1634-1636 r. Rembrandt Harmenszoon van Rijn Saskia w czerwonym kapeluszu 1634 r.

7 Rembrandt Harmenszoon van Rijn Saskia w czerwonym kapeluszu 1634 r. Peter Paul Rubens Czyściec 1634-1636 r. Willem Claeszoon Heda Martwa natura z ostrygami, szklanicą, cytryną i srebrnym pucharem 1634 r.

8 Peter Paul Rubens Czyściec 1634-1636 r. Willem Claeszoon Heda Martwa natura z ostrygami, szklanicą, cytryną i srebrnym pucharem 1634 r. Rembrandt Harmenszoon van Rijn Saskia w czerwonym kapeluszu 1634 r.

9 W 1570 roku, ukazał się przekład Retoryki Arystotelesa.

10 O sztuce przekonywania - to, co jest da się wyrazić, zatem to, co da się wyrazić – jest

11 W 1570 roku, ukazał się przekład Retoryki Arystotelesa. O sztuce przekonywania - to, co jest da się wyrazić, zatem to, co da się wyrazić – jest Dane wyjściowe:

12 W 1570 roku, ukazał się przekład Retoryki Arystotelesa. - logiczne środki uwierzytelnienia - charakter mówcy (ή ̃ θος) - stan psychiczny słuchaczy (πάθος) Dane wyjściowe: O sztuce przekonywania - to, co jest da się wyrazić, zatem to, co da się wyrazić – jest

13 W 1570 roku, ukazał się przekład Retoryki Arystotelesa. Dane wyjściowe: - logiczne środki uwierzytelnienia - charakter mówcy (ή ̃ θος) - stan psychiczny słuchaczy (πάθος) O sztuce przekonywania - to, co jest da się wyrazić, zatem to, co da się wyrazić – jest

14 W 1570 roku, ukazał się przekład Retoryki Arystotelesa. Dane wyjściowe: - logiczne środki uwierzytelnienia - charakter mówcy (ή ̃ θος) - stan psychiczny słuchaczy (πάθος) O sztuce przekonywania - to, co jest da się wyrazić, zatem to, co da się wyrazić – jest

15 W 1570 roku, ukazał się przekład Retoryki Arystotelesa. Cel : O sztuce przekonywania - to, co jest da się wyrazić, zatem to, co da się wyrazić – jest - logiczne środki uwierzytelnienia - charakter mówcy (ή ̃ θος) - stan psychiczny słuchaczy (πάθος) Dane wyjściowe:

16 W 1570 roku, ukazał się przekład Retoryki Arystotelesa. opracowanie i dostarczenie narzędzi sposobów przekonywującego argumentowania w sprawach, które ze swej natury wykluczają możliwość argumentacji naukowej. Cel : O sztuce przekonywania - to, co jest da się wyrazić, zatem to, co da się wyrazić – jest - logiczne środki uwierzytelnienia - charakter mówcy (ή ̃ θος) - stan psychiczny słuchaczy (πάθος) Dane wyjściowe:

17 W 1570 roku, ukazał się przekład Retoryki Arystotelesa. opracowanie i dostarczenie narzędzi przekonywującego argumentowania w sprawach, które ze swej natury wykluczają możliwość argumentacji naukowej. Cel : O sztuce przekonywania - to, co jest da się wyrazić, zatem to, co da się wyrazić – jest - logiczne środki uwierzytelnienia - charakter mówcy (ή ̃ θος) - stan psychiczny słuchaczy (πάθος) Dane wyjściowe:

18 W 1570 roku, ukazał się przekład Retoryki Arystotelesa. opracowanie i dostarczenie narzędzi przekonywującego argumentowania w sprawach, które ze swej natury wykluczają możliwość argumentacji naukowej. Cel : O sztuce przekonywania - to, co jest da się wyrazić, zatem to, co da się wyrazić – jest - logiczne środki uwierzytelnienia - charakter mówcy (ή ̃ θος) - stan psychiczny słuchaczy (πάθος) Dane wyjściowe:

19 Dzieła głoszące rzeczy nierzeczywiste, nie-empiryczne, ale w sposób przekonujący. Logika i dialektyka perspektywy udzielają wiarygodności wizjom niewiarygodnym, a jednak dzięki perspektywie prawdopodobnym. W 1570 roku, ukazał się przekład Retoryki Arystotelesa. opracowanie i dostarczenie narzędzi przekonywującego argumentowania w sprawach, które ze swej natury wykluczają możliwość argumentacji naukowej. Cel : O sztuce przekonywania - to, co jest da się wyrazić, zatem to, co da się wyrazić – jest - logiczne środki uwierzytelnienia - charakter mówcy (ή ̃ θος) - stan psychiczny słuchaczy (πάθος) Dane wyjściowe:

20 Nicolas Poussin: Dwoma sposobami można opanować duszę słuchacza: gestem i słowem. Gest sam przez się jest tak możny i skuteczny, że Demostenes cenił go wyżej niż sztukę wymowy, dlatego też Marek Tulliusz [Cycero] nazwał go «mową ciała», a Kwintylian przypisywał mu tyle siły i mocy, że bez niego – jak sądził bezużyteczne są pojęcia, dowody i ekspresja. Bez gestu także linie i kolory są bezużyteczne (…) formę każdej rzeczy wyróżnia właśnie jej działanie lub cel. Są rzeczy, które wywołują śmiech, inne – lęk; i to właśnie są ich formy.

21 Nicolas Poussin: Dwoma sposobami można opanować duszę słuchacza: gestem i słowem. Gest sam przez się jest tak możny i skuteczny, że Demostenes cenił go wyżej niż sztukę wymowy, dlatego też Marek Tulliusz [Cycero] nazwał go «mową ciała», a Kwintylian przypisywał mu tyle siły i mocy, że bez niego – jak sądził bezużyteczne są pojęcia, dowody i ekspresja. Bez gestu także linie i kolory są bezużyteczne (…) formę każdej rzeczy wyróżnia właśnie jej działanie lub cel. Są rzeczy, które wywołują śmiech, inne – lęk; i to właśnie są ich formy. Nicolas Poussin Rebeka i Eleazar - 1648 r.

22 Nicolas Poussin: Dwoma sposobami można opanować duszę słuchacza: gestem i słowem. Gest sam przez się jest tak możny i skuteczny, że Demostenes cenił go wyżej niż sztukę wymowy, dlatego też Marek Tulliusz [Cycero] nazwał go «mową ciała», a Kwintylian przypisywał mu tyle siły i mocy, że bez niego – jak sądził bezużyteczne są pojęcia, dowody i ekspresja. Bez gestu także linie i kolory są bezużyteczne (…) formę każdej rzeczy wyróżnia właśnie jej działanie lub cel. Są rzeczy, które wywołują śmiech, inne – lęk; i to właśnie są ich formy.

23 Nicolas Poussin: Dwoma sposobami można opanować duszę słuchacza: gestem i słowem. Gest sam przez się jest tak możny i skuteczny, że Demostenes cenił go wyżej niż sztukę wymowy, dlatego też Marek Tulliusz [Cycero] nazwał go «mową ciała», a Kwintylian przypisywał mu tyle siły i mocy, że bez niego – jak sądził bezużyteczne są pojęcia, dowody i ekspresja. Bez gestu także linie i kolory są bezużyteczne (…) formę każdej rzeczy wyróżnia właśnie jej działanie lub cel. Są rzeczy, które wywołują śmiech, inne – lęk; i to właśnie są ich formy.

24 Celem dzieła sztuki: - oddziaływanie na odbiorcę wpływ na jego percepcję Nicolas Poussin: Dwoma sposobami można opanować duszę słuchacza: gestem i słowem. Gest sam przez się jest tak możny i skuteczny, że Demostenes cenił go wyżej niż sztukę wymowy, dlatego też Marek Tulliusz [Cycero] nazwał go «mową ciała», a Kwintylian przypisywał mu tyle siły i mocy, że bez niego – jak sądził bezużyteczne są pojęcia, dowody i ekspresja. Bez gestu także linie i kolory są bezużyteczne (…) formę każdej rzeczy wyróżnia właśnie jej działanie lub cel. Są rzeczy, które wywołują śmiech, inne – lęk; i to właśnie są ich formy.

25 Celem dzieła sztuki: - oddziaływanie na odbiorcę wpływ na jego percepcję Nicolas Poussin: Dwoma sposobami można opanować duszę słuchacza: gestem i słowem. Gest sam przez się jest tak możny i skuteczny, że Demostenes cenił go wyżej niż sztukę wymowy, dlatego też Marek Tulliusz [Cycero] nazwał go «mową ciała», a Kwintylian przypisywał mu tyle siły i mocy, że bez niego – jak sądził bezużyteczne są pojęcia, dowody i ekspresja. Bez gestu także linie i kolory są bezużyteczne (…) formę każdej rzeczy wyróżnia właśnie jej działanie lub cel. Są rzeczy, które wywołują śmiech, inne – lęk; i to właśnie są ich formy.

26 Udoskonalanie tworzenia: - doskonalenie warsztatu technicznego - poznawanie psychiki odbiorcy Celem dzieła sztuki: - oddziaływanie na odbiorcę wpływ na jego percepcję Nicolas Poussin: Dwoma sposobami można opanować duszę słuchacza: gestem i słowem. Gest sam przez się jest tak możny i skuteczny, że Demostenes cenił go wyżej niż sztukę wymowy, dlatego też Marek Tulliusz [Cycero] nazwał go «mową ciała», a Kwintylian przypisywał mu tyle siły i mocy, że bez niego – jak sądził bezużyteczne są pojęcia, dowody i ekspresja. Bez gestu także linie i kolory są bezużyteczne (…) formę każdej rzeczy wyróżnia właśnie jej działanie lub cel. Są rzeczy, które wywołują śmiech, inne – lęk; i to właśnie są ich formy.

27 Udoskonalanie tworzenia: - doskonalenie warsztatu technicznego - poznawanie psychiki odbiorcy Celem dzieła sztuki: - oddziaływanie na odbiorcę wpływ na jego percepcję Nicolas Poussin: Dwoma sposobami można opanować duszę słuchacza: gestem i słowem. Gest sam przez się jest tak możny i skuteczny, że Demostenes cenił go wyżej niż sztukę wymowy, dlatego też Marek Tulliusz [Cycero] nazwał go «mową ciała», a Kwintylian przypisywał mu tyle siły i mocy, że bez niego – jak sądził bezużyteczne są pojęcia, dowody i ekspresja. Bez gestu także linie i kolory są bezużyteczne (…) formę każdej rzeczy wyróżnia właśnie jej działanie lub cel. Są rzeczy, które wywołują śmiech, inne – lęk; i to właśnie są ich formy.

28 Udoskonalanie tworzenia: - doskonalenie warsztatu technicznego - poznawanie psychiki odbiorcy Celem dzieła sztuki: - oddziaływanie na odbiorcę wpływ na jego percepcję Nicolas Poussin: Dwoma sposobami można opanować duszę słuchacza: gestem i słowem. Gest sam przez się jest tak możny i skuteczny, że Demostenes cenił go wyżej niż sztukę wymowy, dlatego też Marek Tulliusz [Cycero] nazwał go «mową ciała», a Kwintylian przypisywał mu tyle siły i mocy, że bez niego – jak sądził bezużyteczne są pojęcia, dowody i ekspresja. Bez gestu także linie i kolory są bezużyteczne (…) formę każdej rzeczy wyróżnia właśnie jej działanie lub cel. Są rzeczy, które wywołują śmiech, inne – lęk; i to właśnie są ich formy.

29 1. Zasada wzajemności - wzajemność zobowiązanie. Przyjęcie prezentu, zobowiązuje do oddania przysługi. Zaufanie za zaufanie. 2. Zasada zaangażowania i konsekwencji – człowiek, który podjął decyzję i zdeklarował się do nabycia czegoś, będzie podświadomie dążył do nabycia, nawet po zmianie zasad sprzedaży. 3. Zasada dowodu społecznego (inni tak robią) - człowiek dąży do tego, czego chcą wszyscy – instynkt owcy. Czar statystyki. 4. Zasada sympatii – nabywa się łatwiej od tego, na kim zależy – uwodzenie. 5. Zasada autorytetu – ekspert ma rację. 6. Zasada niedoboru – informacja o ograniczonej dostępności, wzmaga popyt. Udoskonalanie tworzenia: - doskonalenie warsztatu technicznego - poznawanie psychiki odbiorcy Celem dzieła sztuki: - oddziaływanie na odbiorcę wpływ na jego percepcję

30 1. Zasada wzajemności

31 Tematyka intymnych poruszeń duchowych

32 1. Zasada wzajemności Tematyka intymnych poruszeń duchowych

33 Gianlorenzo Bernini Ekstaza św. Teresy 1647 – 1652 r. 1. Zasada wzajemności Tematyka intymnych poruszeń duchowych

34 Bartolomé Esteban Murillo Niepokalane poczęcie 1660 – 1665 r. 1. Zasada wzajemności Tematyka intymnych poruszeń duchowych

35 2. Zasada zaangażowania i konsekwencji

36 2. Zasada zaangażowania i konsekwencji Angażująca kompozycja

37 Annibale Carracci Chrzest Chrystusa 1584 r. 2. Zasada zaangażowania i konsekwencji Angażująca kompozycja

38 Annibale Carracci Chrzest Chrystusa 1584 r. 1 2. Zasada zaangażowania i konsekwencji Angażująca kompozycja

39 Annibale Carracci Chrzest Chrystusa 1584 r. 1 2 2. Zasada zaangażowania i konsekwencji Angażująca kompozycja

40 Annibale Carracci Chrzest Chrystusa 1584 r. 1 2 3 2. Zasada zaangażowania i konsekwencji Angażująca kompozycja

41 Annibale Carracci Chrzest Chrystusa 1584 r. 1 2 3 4 2. Zasada zaangażowania i konsekwencji Angażująca kompozycja

42 Annibale Carracci Chrzest Chrystusa 1584 r. 1 2 3 4 2. Zasada zaangażowania i konsekwencji Angażująca kompozycja

43 Georges de La Tour Szuler z asem karo 1635 r. 2. Zasada zaangażowania i konsekwencji Angażująca kompozycja

44 Georges de La Tour Szuler z asem karo 1635 r. 2. Zasada zaangażowania i konsekwencji Angażująca kompozycja 1

45 Georges de La Tour Szuler z asem karo 1635 r. 2. Zasada zaangażowania i konsekwencji Angażująca kompozycja 1 2

46 Georges de La Tour Szuler z asem karo 1635 r. 2. Zasada zaangażowania i konsekwencji Angażująca kompozycja 1 2 3

47 Georges de La Tour Szuler z asem karo 1635 r. 2. Zasada zaangażowania i konsekwencji Angażująca kompozycja 1 2 3 4

48 Georges de La Tour Szuler z asem karo 1635 r. 2. Zasada zaangażowania i konsekwencji Angażująca kompozycja 1 2 3 4

49 Jan Veermer van Delft Dziewczyna, czytająca list przy otwartym oknie 1658 r. 2. Zasada zaangażowania i konsekwencji Angażująca kompozycja

50 Jan Veermer van Delft Dziewczyna, czytająca list przy otwartym oknie 1658 r. 1 2. Zasada zaangażowania i konsekwencji Angażująca kompozycja

51 Jan Veermer van Delft Dziewczyna, czytająca list przy otwartym oknie 1658 r. 1 2 2. Zasada zaangażowania i konsekwencji Angażująca kompozycja

52 Jan Veermer van Delft Dziewczyna, czytająca list przy otwartym oknie 1658 r. 1 2 3 2. Zasada zaangażowania i konsekwencji Angażująca kompozycja

53 Jan Veermer van Delft Dziewczyna, czytająca list przy otwartym oknie 1658 r. 1 2 3 4 2. Zasada zaangażowania i konsekwencji Angażująca kompozycja

54 Jan Veermer van Delft Dziewczyna, czytająca list przy otwartym oknie 1658 r. 1 2 3 4 5 2. Zasada zaangażowania i konsekwencji Angażująca kompozycja

55 Jan Veermer van Delft Dziewczyna, czytająca list przy otwartym oknie 1658 r. 1 2 3 4 5 2. Zasada zaangażowania i konsekwencji Angażująca kompozycja

56 3. Zasada dowodu społecznego

57 3. Zasada dowodu społecznego Kompozycje wielopostaciowe

58 Annibale Carracci NMP ukazuje się św. Łukaszowi i św. Katarzynie 1592 r. 3. Zasada dowodu społecznego Kompozycje wielopostaciowe

59 - Święta Rodzina 4 ćw. XVII w. 3. Zasada dowodu społecznego Kompozycje wielopostaciowe

60 3. Zasada dowodu społecznego Kompozycje wielopostaciowe

61 3. Zasada dowodu społecznego Kompozycje wielopostaciowe

62 3. Zasada dowodu społecznego Kompozycje wielopostaciowe

63 3. Zasada dowodu społecznego Kompozycje wielopostaciowe

64 3. Zasada dowodu społecznego Kompozycje wielopostaciowe

65 3. Zasada dowodu społecznego Kompozycje wielopostaciowe

66 3. Zasada dowodu społecznego Kompozycje wielopostaciowe

67 Baltazar Fontana Chrystus tronujący 1695-1703

68 4. Zasada upodobania w retorze

69 4. Zasada upodobania w retorze Celowa zmysłowość

70 Diego Velázquez Toaleta Wenus 1644 - 1648 r. 4. Zasada upodobania w retorze Celowa zmysłowość

71 Diego Velázquez Toaleta Wenus 1644 - 1648 r. 4. Zasada upodobania w retorze Celowa zmysłowość

72 Diego Velázquez Toaleta Wenus 1644 - 1648 r. 4. Zasada upodobania w retorze Celowa zmysłowość

73 Diego Velázquez Toaleta Wenus 1644 - 1648 r. 4. Zasada upodobania w retorze Celowa zmysłowość

74 Jerzy Siemiginowski- Eleuter Alegoria wiosny 1680 r. 4. Zasada upodobania w retorze Celowa zmysłowość

75 Jerzy Siemiginowski- Eleuter Alegoria wiosny 1680 r. 4. Zasada upodobania w retorze Celowa zmysłowość

76 Jerzy Siemiginowski- Eleuter Alegoria wiosny 1680 r. 4. Zasada upodobania w retorze Celowa zmysłowość

77 Annibale Carraci Pieta 1600 r. 4. Zasada upodobania w retorze Celowa zmysłowość

78 5. Zasada autorytetu

79 5. Zasada autorytetu teatralna reprezentatywność

80 5. Zasada autorytetu teatralna reprezentatywność Antoon van Dyck Karol I – król Anglii 1635-1636

81 5. Zasada autorytetu teatralna reprezentatywność Antoon van Dyck Karol I – król Anglii 1635-1636

82 5. Zasada autorytetu teatralna reprezentatywność Antoon van Dyck Karol I – król Anglii 1635-1636

83 5. Zasada autorytetu teatralna reprezentatywność Antoon van Dyck Karol I – król Anglii 1635-1636

84 5. Zasada autorytetu teatralna reprezentatywność Peter Paul Rubens Historia Marii Medycejskiej 1622-1625 r.

85 5. Zasada autorytetu teatralna reprezentatywność Peter Paul Rubens Historia Marii Medycejskiej 1622-1625 r.

86 5. Zasada autorytetu teatralna reprezentatywność Peter Paul Rubens Historia Marii Medycejskiej 1622-1625 r.

87 5. Zasada autorytetu teatralna reprezentatywność Peter Paul Rubens Historia Marii Medycejskiej 1622-1625 r.

88 Hyacinthe Rigaud Ludwik XIV 1701 r. 5. Zasada autorytetu teatralna reprezentatywność

89 6. Zasada niedoboru

90 Ograniczanie środków artystycznych

91 Claude Lorrain Port morski z załadunkiem statku 1648 r. 6. Zasada niedoboru Ograniczanie środków artystycznych

92 Salvator Rosa Wybrzeże z ruinami 1640 - 1643 r. 6. Zasada niedoboru Ograniczanie środków artystycznych

93 Salvator Rosa, Diogenes poszukujący uczciwego człowieka, poł. XVII w.

94 Michelangelo Merisi da Caravaggio, Powołanie świętego Mateusza, 1599 – 1600 r.

95 Michelangelo Merisi da Caravaggio, Pojmanie Chrystusa, 1598 r.

96 Georges de La Tour, Maria Magdalena, 1625-1650 r.


Pobierz ppt "Malarstwo i rzeźba a Człowiecza dusza - sztuka historyczna w odniesieniu do duchowości. Interpretacje i inspiracje. P RZEŻYCIE DUCHOWE JAKO CEL DZIEŁA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google