Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Malarstwo i rzeźba a Człowiecza dusza - sztuka historyczna w odniesieniu do duchowości. Interpretacje i inspiracje. Przeżycie duchowe jako cel dzieła.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Malarstwo i rzeźba a Człowiecza dusza - sztuka historyczna w odniesieniu do duchowości. Interpretacje i inspiracje. Przeżycie duchowe jako cel dzieła."— Zapis prezentacji:

1 Malarstwo i rzeźba a Człowiecza dusza - sztuka historyczna w odniesieniu do duchowości. Interpretacje i inspiracje. Przeżycie duchowe jako cel dzieła sztuki sakralnej – barok a grzech człowieka Manipulacje i uwodzenie czyli ubezwłasnowolnienie odbiorcy sztuki w malarstwie i architekturze XVII wieku. Spór racjonalistów z empirykami i jego odbicie w sztuce XVII-XVIII wieku. Kajetan Klimas

2 Jan Białostocki Refleksje i syntezy ze świata sztuki, 1978. Pięć wieków myśli o sztuce, 1959. Robert Cialdini Wywieranie wpływu na ludzi : teoria i praktyka, 1995.

3 Peter Paul Rubens Czyściec r.

4 Peter Paul Rubens Czyściec r.

5 Rembrandt Harmenszoon van Rijn Saskia w czerwonym kapeluszu 1634 r.
Peter Paul Rubens Czyściec r. Rembrandt Harmenszoon van Rijn Saskia w czerwonym kapeluszu 1634 r.

6 Peter Paul Rubens Czyściec r. Rembrandt Harmenszoon van Rijn Saskia w czerwonym kapeluszu 1634 r.

7 Martwa natura z ostrygami, szklanicą, cytryną i srebrnym pucharem
Peter Paul Rubens Czyściec r. Rembrandt Harmenszoon van Rijn Saskia w czerwonym kapeluszu 1634 r. Willem Claeszoon Heda Martwa natura z ostrygami, szklanicą, cytryną i srebrnym pucharem 1634 r.

8 Martwa natura z ostrygami, szklanicą, cytryną i srebrnym pucharem
Willem Claeszoon Heda Martwa natura z ostrygami, szklanicą, cytryną i srebrnym pucharem 1634 r. Peter Paul Rubens Czyściec r. Rembrandt Harmenszoon van Rijn Saskia w czerwonym kapeluszu 1634 r.

9 W  1570 roku, ukazał się przekład Retoryki Arystotelesa.

10 W  1570 roku, ukazał się przekład Retoryki Arystotelesa.
O sztuce przekonywania - „to, co jest da się wyrazić, zatem to, co da się wyrazić – jest”

11 W  1570 roku, ukazał się przekład Retoryki Arystotelesa.
O sztuce przekonywania - „to, co jest da się wyrazić, zatem to, co da się wyrazić – jest” Dane wyjściowe:

12 W  1570 roku, ukazał się przekład Retoryki Arystotelesa.
O sztuce przekonywania - „to, co jest da się wyrazić, zatem to, co da się wyrazić – jest” - logiczne środki uwierzytelnienia - charakter mówcy (ή̃θος) - stan psychiczny słuchaczy (πάθος) Dane wyjściowe:

13 W  1570 roku, ukazał się przekład Retoryki Arystotelesa.
O sztuce przekonywania - „to, co jest da się wyrazić, zatem to, co da się wyrazić – jest” - logiczne środki uwierzytelnienia - charakter mówcy (ή̃θος) - stan psychiczny słuchaczy (πάθος) Dane wyjściowe:

14 W  1570 roku, ukazał się przekład Retoryki Arystotelesa.
O sztuce przekonywania - „to, co jest da się wyrazić, zatem to, co da się wyrazić – jest” - logiczne środki uwierzytelnienia - charakter mówcy (ή̃θος) - stan psychiczny słuchaczy (πάθος) Dane wyjściowe:

15 W  1570 roku, ukazał się przekład Retoryki Arystotelesa.
O sztuce przekonywania - „to, co jest da się wyrazić, zatem to, co da się wyrazić – jest” - logiczne środki uwierzytelnienia - charakter mówcy (ή̃θος) - stan psychiczny słuchaczy (πάθος) Dane wyjściowe: Cel :

16 W  1570 roku, ukazał się przekład Retoryki Arystotelesa.
O sztuce przekonywania - „to, co jest da się wyrazić, zatem to, co da się wyrazić – jest” - logiczne środki uwierzytelnienia - charakter mówcy (ή̃θος) - stan psychiczny słuchaczy (πάθος) Dane wyjściowe: opracowanie i dostarczenie narzędzi sposobów przekonywującego argumentowania w sprawach, które ze swej natury wykluczają możliwość argumentacji naukowej. Cel :

17 W  1570 roku, ukazał się przekład Retoryki Arystotelesa.
O sztuce przekonywania - „to, co jest da się wyrazić, zatem to, co da się wyrazić – jest” - logiczne środki uwierzytelnienia - charakter mówcy (ή̃θος) - stan psychiczny słuchaczy (πάθος) Dane wyjściowe: opracowanie i dostarczenie narzędzi przekonywującego argumentowania w sprawach, które ze swej natury wykluczają możliwość argumentacji naukowej. Cel :

18 W  1570 roku, ukazał się przekład Retoryki Arystotelesa.
O sztuce przekonywania - „to, co jest da się wyrazić, zatem to, co da się wyrazić – jest” - logiczne środki uwierzytelnienia - charakter mówcy (ή̃θος) - stan psychiczny słuchaczy (πάθος) Dane wyjściowe: opracowanie i dostarczenie narzędzi przekonywującego argumentowania w sprawach, które ze swej natury wykluczają możliwość argumentacji naukowej. Cel :

19 W  1570 roku, ukazał się przekład Retoryki Arystotelesa.
O sztuce przekonywania - „to, co jest da się wyrazić, zatem to, co da się wyrazić – jest” - logiczne środki uwierzytelnienia - charakter mówcy (ή̃θος) - stan psychiczny słuchaczy (πάθος) Dane wyjściowe: opracowanie i dostarczenie narzędzi przekonywującego argumentowania w sprawach, które ze swej natury wykluczają możliwość argumentacji naukowej. Cel : Dzieła głoszące rzeczy nierzeczywiste, nie-empiryczne, ale w sposób przekonujący. Logika i dialektyka perspektywy udzielają wiarygodności wizjom niewiarygodnym, a jednak dzięki perspektywie prawdopodobnym.

20 Nicolas Poussin: „Dwoma sposobami można opanować duszę słuchacza: gestem i słowem. Gest sam przez się jest tak możny i skuteczny, że Demostenes cenił go wyżej niż sztukę wymowy, dlatego też Marek Tulliusz [Cycero] nazwał go «mową ciała», a Kwintylian przypisywał mu tyle siły i mocy, że bez niego – jak sądził bezużyteczne są pojęcia, dowody i ekspresja. Bez gestu także linie i kolory są bezużyteczne (…) formę każdej rzeczy wyróżnia właśnie jej działanie lub cel. Są rzeczy, które wywołują śmiech, inne – lęk; i to właśnie są ich formy”.

21 Nicolas Poussin Rebeka i Eleazar -1648 r.
„Dwoma sposobami można opanować duszę słuchacza: gestem i słowem. Gest sam przez się jest tak możny i skuteczny, że Demostenes cenił go wyżej niż sztukę wymowy, dlatego też Marek Tulliusz [Cycero] nazwał go «mową ciała», a Kwintylian przypisywał mu tyle siły i mocy, że bez niego – jak sądził bezużyteczne są pojęcia, dowody i ekspresja. Bez gestu także linie i kolory są bezużyteczne (…) formę każdej rzeczy wyróżnia właśnie jej działanie lub cel. Są rzeczy, które wywołują śmiech, inne – lęk; i to właśnie są ich formy”. Nicolas Poussin Rebeka i Eleazar r.

22 Nicolas Poussin Rebeka i Eleazar -1648 r.
„Dwoma sposobami można opanować duszę słuchacza: gestem i słowem. Gest sam przez się jest tak możny i skuteczny, że Demostenes cenił go wyżej niż sztukę wymowy, dlatego też Marek Tulliusz [Cycero] nazwał go «mową ciała», a Kwintylian przypisywał mu tyle siły i mocy, że bez niego – jak sądził bezużyteczne są pojęcia, dowody i ekspresja. Bez gestu także linie i kolory są bezużyteczne (…) formę każdej rzeczy wyróżnia właśnie jej działanie lub cel. Są rzeczy, które wywołują śmiech, inne – lęk; i to właśnie są ich formy”. Nicolas Poussin Rebeka i Eleazar r.

23 Nicolas Poussin: „Dwoma sposobami można opanować duszę słuchacza: gestem i słowem. Gest sam przez się jest tak możny i skuteczny, że Demostenes cenił go wyżej niż sztukę wymowy, dlatego też Marek Tulliusz [Cycero] nazwał go «mową ciała», a Kwintylian przypisywał mu tyle siły i mocy, że bez niego – jak sądził bezużyteczne są pojęcia, dowody i ekspresja. Bez gestu także linie i kolory są bezużyteczne (…) formę każdej rzeczy wyróżnia właśnie jej działanie lub cel. Są rzeczy, które wywołują śmiech, inne – lęk; i to właśnie są ich formy”.

24 Nicolas Poussin: „Dwoma sposobami można opanować duszę słuchacza: gestem i słowem. Gest sam przez się jest tak możny i skuteczny, że Demostenes cenił go wyżej niż sztukę wymowy, dlatego też Marek Tulliusz [Cycero] nazwał go «mową ciała», a Kwintylian przypisywał mu tyle siły i mocy, że bez niego – jak sądził bezużyteczne są pojęcia, dowody i ekspresja. Bez gestu także linie i kolory są bezużyteczne (…) formę każdej rzeczy wyróżnia właśnie jej działanie lub cel. Są rzeczy, które wywołują śmiech, inne – lęk; i to właśnie są ich formy”. Celem dzieła sztuki:  oddziaływanie na odbiorcę wpływ na jego percepcję

25 Nicolas Poussin: „Dwoma sposobami można opanować duszę słuchacza: gestem i słowem. Gest sam przez się jest tak możny i skuteczny, że Demostenes cenił go wyżej niż sztukę wymowy, dlatego też Marek Tulliusz [Cycero] nazwał go «mową ciała», a Kwintylian przypisywał mu tyle siły i mocy, że bez niego – jak sądził bezużyteczne są pojęcia, dowody i ekspresja. Bez gestu także linie i kolory są bezużyteczne (…) formę każdej rzeczy wyróżnia właśnie jej działanie lub cel. Są rzeczy, które wywołują śmiech, inne – lęk; i to właśnie są ich formy”. Celem dzieła sztuki:  oddziaływanie na odbiorcę wpływ na jego percepcję

26 Nicolas Poussin: „Dwoma sposobami można opanować duszę słuchacza: gestem i słowem. Gest sam przez się jest tak możny i skuteczny, że Demostenes cenił go wyżej niż sztukę wymowy, dlatego też Marek Tulliusz [Cycero] nazwał go «mową ciała», a Kwintylian przypisywał mu tyle siły i mocy, że bez niego – jak sądził bezużyteczne są pojęcia, dowody i ekspresja. Bez gestu także linie i kolory są bezużyteczne (…) formę każdej rzeczy wyróżnia właśnie jej działanie lub cel. Są rzeczy, które wywołują śmiech, inne – lęk; i to właśnie są ich formy”. Celem dzieła sztuki:  oddziaływanie na odbiorcę wpływ na jego percepcję Udoskonalanie tworzenia: - doskonalenie warsztatu technicznego - poznawanie psychiki odbiorcy

27 Nicolas Poussin: „Dwoma sposobami można opanować duszę słuchacza: gestem i słowem. Gest sam przez się jest tak możny i skuteczny, że Demostenes cenił go wyżej niż sztukę wymowy, dlatego też Marek Tulliusz [Cycero] nazwał go «mową ciała», a Kwintylian przypisywał mu tyle siły i mocy, że bez niego – jak sądził bezużyteczne są pojęcia, dowody i ekspresja. Bez gestu także linie i kolory są bezużyteczne (…) formę każdej rzeczy wyróżnia właśnie jej działanie lub cel. Są rzeczy, które wywołują śmiech, inne – lęk; i to właśnie są ich formy”. Celem dzieła sztuki:  oddziaływanie na odbiorcę wpływ na jego percepcję Udoskonalanie tworzenia: - doskonalenie warsztatu technicznego - poznawanie psychiki odbiorcy

28 Nicolas Poussin: „Dwoma sposobami można opanować duszę słuchacza: gestem i słowem. Gest sam przez się jest tak możny i skuteczny, że Demostenes cenił go wyżej niż sztukę wymowy, dlatego też Marek Tulliusz [Cycero] nazwał go «mową ciała», a Kwintylian przypisywał mu tyle siły i mocy, że bez niego – jak sądził bezużyteczne są pojęcia, dowody i ekspresja. Bez gestu także linie i kolory są bezużyteczne (…) formę każdej rzeczy wyróżnia właśnie jej działanie lub cel. Są rzeczy, które wywołują śmiech, inne – lęk; i to właśnie są ich formy”. Celem dzieła sztuki:  oddziaływanie na odbiorcę wpływ na jego percepcję Udoskonalanie tworzenia: - doskonalenie warsztatu technicznego - poznawanie psychiki odbiorcy

29 1. Zasada wzajemności - wzajemność zobowiązanie
1. Zasada wzajemności - wzajemność zobowiązanie. Przyjęcie prezentu, zobowiązuje do oddania przysługi. Zaufanie za zaufanie. 2. Zasada zaangażowania i konsekwencji – człowiek, który podjął decyzję i zdeklarował się do nabycia czegoś, będzie podświadomie dążył do nabycia, nawet po zmianie zasad sprzedaży. 3. Zasada dowodu społecznego („inni tak robią”) - człowiek dąży do tego, czego chcą wszyscy – instynkt owcy. Czar statystyki. 4. Zasada sympatii – nabywa się łatwiej od tego, na kim zależy – uwodzenie. 5. Zasada autorytetu – ekspert ma rację. 6. Zasada niedoboru – informacja o ograniczonej dostępności, wzmaga popyt. Celem dzieła sztuki:  oddziaływanie na odbiorcę wpływ na jego percepcję Udoskonalanie tworzenia: - doskonalenie warsztatu technicznego - poznawanie psychiki odbiorcy

30 1. Zasada wzajemności

31 1. Zasada wzajemności Tematyka intymnych poruszeń duchowych

32 1. Zasada wzajemności Tematyka intymnych poruszeń duchowych

33 Tematyka intymnych poruszeń duchowych
1. Zasada wzajemności Tematyka intymnych poruszeń duchowych Gianlorenzo Bernini Ekstaza św. Teresy 1647 – 1652 r.

34 Tematyka intymnych poruszeń duchowych
1. Zasada wzajemności Tematyka intymnych poruszeń duchowych Bartolomé Esteban Murillo Niepokalane poczęcie 1660 – 1665 r.

35 2. Zasada zaangażowania i konsekwencji

36 2. Zasada zaangażowania i konsekwencji Angażująca kompozycja

37 Angażująca kompozycja
2. Zasada zaangażowania i konsekwencji Angażująca kompozycja Annibale Carracci Chrzest Chrystusa 1584 r.

38 1 1 2. Zasada zaangażowania i konsekwencji Angażująca kompozycja
Annibale Carracci Chrzest Chrystusa 1584 r.

39 2 2 1 1 2. Zasada zaangażowania i konsekwencji Angażująca kompozycja
Annibale Carracci Chrzest Chrystusa 1584 r.

40 3 3 2 2 1 1 2. Zasada zaangażowania i konsekwencji
Angażująca kompozycja 3 3 2 2 1 1 Annibale Carracci Chrzest Chrystusa 1584 r.

41 4 4 3 3 2 2 1 1 2. Zasada zaangażowania i konsekwencji
Angażująca kompozycja 4 4 3 3 2 2 1 1 Annibale Carracci Chrzest Chrystusa 1584 r.

42 4 4 3 3 2 2 1 1 2. Zasada zaangażowania i konsekwencji
Angażująca kompozycja 4 4 3 3 2 2 1 1 Annibale Carracci Chrzest Chrystusa 1584 r.

43 Angażująca kompozycja
2. Zasada zaangażowania i konsekwencji Angażująca kompozycja Georges de La Tour Szuler z asem karo 1635 r.

44 1 1 2. Zasada zaangażowania i konsekwencji Angażująca kompozycja
Georges de La Tour Szuler z asem karo 1635 r.

45 2 2 1 1 2. Zasada zaangażowania i konsekwencji Angażująca kompozycja
Georges de La Tour Szuler z asem karo 1635 r.

46 2 2 1 1 3 3 2. Zasada zaangażowania i konsekwencji
Angażująca kompozycja 2 2 1 1 3 3 Georges de La Tour Szuler z asem karo 1635 r.

47 2 2 1 1 3 3 4 4 2. Zasada zaangażowania i konsekwencji
Angażująca kompozycja 2 2 1 1 3 3 4 4 Georges de La Tour Szuler z asem karo 1635 r.

48 2 2 1 1 3 3 4 4 2. Zasada zaangażowania i konsekwencji
Angażująca kompozycja 2 2 1 1 3 3 4 4 Georges de La Tour Szuler z asem karo 1635 r.

49 Angażująca kompozycja
2. Zasada zaangażowania i konsekwencji Angażująca kompozycja Jan Veermer van Delft Dziewczyna, czytająca list przy otwartym oknie 1658 r.

50 1 1 2. Zasada zaangażowania i konsekwencji Angażująca kompozycja
Jan Veermer van Delft Dziewczyna, czytająca list przy otwartym oknie 1658 r.

51 1 1 2 2 2. Zasada zaangażowania i konsekwencji Angażująca kompozycja
Jan Veermer van Delft Dziewczyna, czytająca list przy otwartym oknie 1658 r.

52 1 1 2 2 3 3 2. Zasada zaangażowania i konsekwencji
Angażująca kompozycja 1 1 2 2 3 3 Jan Veermer van Delft Dziewczyna, czytająca list przy otwartym oknie 1658 r.

53 1 1 2 2 3 3 4 4 2. Zasada zaangażowania i konsekwencji
Angażująca kompozycja 1 1 2 2 3 3 4 4 Jan Veermer van Delft Dziewczyna, czytająca list przy otwartym oknie 1658 r.

54 1 1 5 5 2 2 3 3 4 4 2. Zasada zaangażowania i konsekwencji
Angażująca kompozycja 1 1 5 5 2 2 3 3 4 4 Jan Veermer van Delft Dziewczyna, czytająca list przy otwartym oknie 1658 r.

55 1 1 5 5 2 2 3 3 4 4 2. Zasada zaangażowania i konsekwencji
Angażująca kompozycja 1 1 5 5 2 2 3 3 4 4 Jan Veermer van Delft Dziewczyna, czytająca list przy otwartym oknie 1658 r.

56 3. Zasada dowodu społecznego

57 3. Zasada dowodu społecznego Kompozycje wielopostaciowe

58 Kompozycje wielopostaciowe
3. Zasada dowodu społecznego Kompozycje wielopostaciowe Annibale Carracci NMP ukazuje się św. Łukaszowi i św. Katarzynie 1592 r.

59 Kompozycje wielopostaciowe
3. Zasada dowodu społecznego Kompozycje wielopostaciowe - Święta Rodzina 4 ćw. XVII w.

60 3. Zasada dowodu społecznego Kompozycje wielopostaciowe

61 3. Zasada dowodu społecznego Kompozycje wielopostaciowe

62 3. Zasada dowodu społecznego Kompozycje wielopostaciowe

63 3. Zasada dowodu społecznego Kompozycje wielopostaciowe

64 3. Zasada dowodu społecznego Kompozycje wielopostaciowe

65 3. Zasada dowodu społecznego Kompozycje wielopostaciowe

66 3. Zasada dowodu społecznego Kompozycje wielopostaciowe

67 Baltazar Fontana Chrystus tronujący

68 4. Zasada upodobania w retorze

69 4. Zasada upodobania w retorze Celowa zmysłowość

70 4. Zasada upodobania w retorze Celowa zmysłowość Diego Velázquez
Toaleta Wenus r.

71 4. Zasada upodobania w retorze Celowa zmysłowość Diego Velázquez
Toaleta Wenus r.

72 4. Zasada upodobania w retorze Celowa zmysłowość Diego Velázquez
Toaleta Wenus r.

73 4. Zasada upodobania w retorze Celowa zmysłowość Diego Velázquez
Toaleta Wenus r.

74 4. Zasada upodobania w retorze Celowa zmysłowość
Jerzy Siemiginowski-Eleuter Alegoria wiosny 1680 r.

75 4. Zasada upodobania w retorze Celowa zmysłowość
Jerzy Siemiginowski-Eleuter Alegoria wiosny 1680 r.

76 4. Zasada upodobania w retorze Celowa zmysłowość
Jerzy Siemiginowski-Eleuter Alegoria wiosny 1680 r.

77 4. Zasada upodobania w retorze Celowa zmysłowość Annibale Carraci
Pieta 1600 r.

78 5. Zasada autorytetu

79 5. Zasada autorytetu teatralna reprezentatywność

80 teatralna reprezentatywność
5. Zasada autorytetu teatralna reprezentatywność Antoon van Dyck Karol I – król Anglii

81 teatralna reprezentatywność
5. Zasada autorytetu teatralna reprezentatywność Antoon van Dyck Karol I – król Anglii

82 teatralna reprezentatywność
5. Zasada autorytetu teatralna reprezentatywność Antoon van Dyck Karol I – król Anglii

83 teatralna reprezentatywność
5. Zasada autorytetu teatralna reprezentatywność Antoon van Dyck Karol I – król Anglii

84 teatralna reprezentatywność
5. Zasada autorytetu teatralna reprezentatywność Peter Paul Rubens Historia Marii Medycejskiej r.

85 teatralna reprezentatywność
5. Zasada autorytetu teatralna reprezentatywność Peter Paul Rubens Historia Marii Medycejskiej r.

86 teatralna reprezentatywność
5. Zasada autorytetu teatralna reprezentatywność Peter Paul Rubens Historia Marii Medycejskiej r.

87 teatralna reprezentatywność
5. Zasada autorytetu teatralna reprezentatywność Peter Paul Rubens Historia Marii Medycejskiej r.

88 teatralna reprezentatywność
5. Zasada autorytetu teatralna reprezentatywność Hyacinthe Rigaud Ludwik XIV 1701 r.

89 6. Zasada niedoboru

90 6. Zasada niedoboru Ograniczanie środków artystycznych

91 Port morski z załadunkiem statku
6. Zasada niedoboru Ograniczanie środków artystycznych Claude Lorrain Port morski z załadunkiem statku 1648 r.

92 Ograniczanie środków artystycznych
6. Zasada niedoboru Ograniczanie środków artystycznych Salvator Rosa Wybrzeże z ruinami r.

93 Salvator Rosa, Diogenes poszukujący uczciwego człowieka, poł. XVII w.

94 Michelangelo Merisi da Caravaggio, Powołanie świętego Mateusza, 1599 – 1600 r.

95 Michelangelo Merisi da Caravaggio, Pojmanie Chrystusa, 1598 r.

96 Georges de La Tour, Maria Magdalena, 1625-1650 r.


Pobierz ppt "Malarstwo i rzeźba a Człowiecza dusza - sztuka historyczna w odniesieniu do duchowości. Interpretacje i inspiracje. Przeżycie duchowe jako cel dzieła."

Podobne prezentacje


Reklamy Google