Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TWIERDZA KRAKÓW 12.04.1850. - dzieło obronne niewielkich rozmiarów zlokalizowane obok lub wewnątrz wielkiej twierdzy, stanowiące jej rdzeń oraz główny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TWIERDZA KRAKÓW 12.04.1850. - dzieło obronne niewielkich rozmiarów zlokalizowane obok lub wewnątrz wielkiej twierdzy, stanowiące jej rdzeń oraz główny."— Zapis prezentacji:

1 TWIERDZA KRAKÓW

2 - dzieło obronne niewielkich rozmiarów zlokalizowane obok lub wewnątrz wielkiej twierdzy, stanowiące jej rdzeń oraz główny i ostateczny punkt oporu. Zazwyczaj mieściła się tam bojowa siedziba dowództwa twierdzy, ponadto z reguły więzienie. CYTADELA

3 - zespół elementów bojowych rozmieszczonych na stałe w terenie, zabezpieczonych elementami fortyfikacyjnymi o zamkniętym narysie. To dzieło obronne, stanowiące część twierdzy, przystosowane do samodzielnej obrony okrężnej, z reguły w powiązaniu z sąsiednimi umocnieniami. Forty mogą być stałe lub polowe. FORT

4 - wieża artyleryjska stosowana w połowie XIX w. Stanowi samodzielne dzieło obronne (jako element twierdzy) umocnione fosą i wałem. Przystosowana do obrony okrężnej, dostępna przez most zwodzony. Kondygnacja najwyższa była z reguły wyposażona w nasyp ziemny przeznaczony dla stanowiska artylerii dalekiego zasięgu, kondygnacje niższe - do obrony bliskiej. Wyposażona zwykle w wewnętrzny dziedziniec. Jej pierwowzorem była tzw. wieża Montalemberta. WIEŻA MAKSYMILIAŃSKA

5 KAPONIERA - element obronny przeznaczony do obrony wnętrza fosy, o wysokości nie przekraczającej przeciwstoku. Jest to wyodrębniona, niska, skazamatowana budowla, w formie wtopionej w stok lub przeciwstok fosy, bądź w postaci szyi, łączącej stok z dziełem zewnętrznym.Występuje w różnych postaciach: pojedyncza lub podwójna, wewnętrzna lub zewnętrzna, barkowa bądź szyjowa; w fortach reditowych i artyleryjskich częsta w postaci tzw. ''kocich uszu''. KLESZCZE - element obronny składający się z dwóch ramion stykających się pod kątem rozwartym, zwróconym w kierunku przedpola. REDITA - murowana budowla z działobitniami, stanowiąca ośrodek fortu zwanego reditowym. BASTION - ziemny lub murowany element fortyfikacji, założony na planie pięcioboku, związany z ciągiem murów lub umocnień tzw. szyją i stykami boków (barków), a wysunięty ku przedpolu dwoma bokami czoła. Przystosowany do ogniowej obrony przyległych odcinków murów (kurtyn), przedpola i sąsiednich bastionów.

6 Kawerny są to zespoły sztucznych grot i korytarzy, zazwyczaj kutych w skale wapiennej. Jedne z nich tworzyły bierne zaplecze schronowe za trzecim pierścieniem, niektóre natomiast stanowiły zaplecze schronowe polowych pozycji obronnych w linii fortów lub przed nimi, bezpośrednio połączone okopami. Służyły one także jako magazyny żywności i amunicji. Największe skupisko kawern położone jest w południowo - zachodniej części miasta. Związane jest to z występowaniem na tym terenie skał wapiennych. Umożliwiało to tworzenie bezpiecznych schronów o ścianach wielometrowej grubości, chroniące przed ówczesnymi pociskami artyleryjskimi. Przy budowie używano materiałów wybuchowych, umieszczanych w drążonych otworach o średnicy ok. 3cm i długości kilkudziesięciu centymetrów. Kawerny posiadały zazwyczaj kilka otworów wejściowych, z reguły obmurowanych wraz z początkowym odcinkiem korytarza..

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Twierdza Kraków to 3 pierścienie umocnień : zewnętrzna linia obrony : dalekie przedmieścia – dziesiątki umocnień w tym 12 potężnych pancerno-artyleryjskich fortów środkowa linia : 176 strategicznych obiektów bronionych przez 12 tys. żołnierzy rdzeń – Cytadela,Wawel

17

18 I. OBSZAR WAROWNY Wawel - cytadela twierdzy Fort 2 Ko?ciuszkoFort 2 Ko?ciuszko - al. Waszyngtona Zespół fortu 2 Ko?ciuszko Bastion III KleparzBastion III Kleparz - ul. Kamienna 2/4 Prochownia bastionu VIProchownia bastionu VI - ul.Kotlarska 34 Szaniec FS-3Szaniec FS-3 - ul. Hofmana Fort N-1 Zwierzyniec – ul. Malczewskiego - Fort N-4 -Cichy Kącik - ul. Piastowska/Mydlnicka - relikty Fort 7 BronowiceFort 7 Bronowice - ul.Rydla Fort N-8 ŁobzówFort N-8 Łobzów - ul.Czyżewskiego/Radzikowskiego - Fort N-10 Prądnik Biały - ul.Wybickiego 5 - Fort 12(IVa) Luneta WarszawskaFort 12(IVa) Luneta Warszawska -ul.Kamienna 16 Fort 15 Pszorna - al.Jana Pawła II - relikty Szaniec FS-16Szaniec FS-16 - ul.Półkole - relikty Fort 17 Luneta GrzegórzeckaFort 17 Luneta Grzegórzecka - ul.Wandy - relikty

19

20 BASTION KLEPARZ standardowy fort reditowy z wałem ziemnym o stoku omurowanym cegłą

21 LUNETA WARSZAWSKA

22 FORT KOŚCIUSZKO

23 1. fort nr 31 – Św. Benedykt 2. fort nr 31. fort nr 31 – Św. Benedykt 2. fort nr 33 - Krakus3 - Krakus II. OBSZAR WAROWNY fort nr 31 – Benedykt fort nr 33 - Krakus

24 Fort Krakus wyburzony ok.1954 pierwotnie fort cytadelowy, poligonalny, o narysie ośmiobocznym nieregularnym, ze starszym kopcem Kraka w centrum założenia, z fosą klasyczną w części kutą w skale, wałem ziemnym omurowanym -ceglano-ziemny.

25 FORT BENEDYKT Fort Benedykt - ( ) fort wieżowy. Zachowany obiekt przyczółka podgórskiego Zbudowany w oparciu o formułę wieży artyleryjskiej na rzucie 16-bocznym z kolistym centralnym dziedzińcem, dwukondygnacyjna z tarasem (na którym loch moździerzowy), ceglana (na tarasie wał ziemny), wnętrza sklepione. Zachowane m.in. wrota drewniane ze strzelnicami oraz most zwodzony w sieni wieży. Przy wieży prochownia podziemna,

26 jg III.OBSZAR WAROWNY fort nr 34 – Bielany -Krepak fort nr 38 – Skała fort nr 39 – Olszanica

27 Fort 34 BIELANY powstał jako ostatni z fortów – fort pancerny. Od czoła wał ziemny z fosą, w centrum wyłamany dla zapewnienia obrony skrzydłowej (tu w linii drogi wałowej, a za wałem lekka kopuła pancerna

28 Fort nr 38 ŚMIERDZACA SKAŁA : dzieło główne pierścienia- fort pancerny. wg projektu Salis Soglio- był wyposażony w wieże Gursona uzbrojoną w dwie haubice kaliber 120 mm

29 Fort nr 39 OLSZANICA – nietypowy fort obrony bliskiej. ( fort półstały) 1910 kompleksowo przebudowany na stały fort obrony bliskiej Zachowane drzwi i okiennice pancerne, kraty okienne. OLSZANICA

30 IV. OBSZAR WAROWNY * fort nr 41 Bronowice Małe * fort nr 41a Mydlniki * fort nr 43 Pasternik * fort nr 44 Tonie * fort nr 44a Pękowice

31 Fort nr 41a MYDLNIKI standardowy fort obrony bliskiej. Bronił odcinka doliny Rudawy od północy. Współpracował z leżącym po drugiej stronie rzeki Rudawy fortem 39 Olszanica.Położony na wyniosłym wzgórzu.

32 Fort nr 43 PASTERNIK – wczesny jednowałowy fort artyleryjski. Znajdował się na wzgórzu Wróżebna Góra (269 mn.p.m.) jeden z pierwszych austriackich fortów artyleryjskich. Zachowane m.in. główne wrota pancerne w bramie koszar, barierki żelazne na krawędzi schronu głównego i przyległych pochylniach. Posiadał m.in. 2 ciężkie możdzierze pozycyjne oraz baterie artyleryjską

33 Fort nr 44 TONIE –1879 jako szaniec ziemny a przebudowany na fort artyleryjski opancerzony o funkcji dalekiej i bliskiej obrony, Zadaniem była ochrona pół - zach. narożnika zewnętrznego TK oraz traktu olkuskiego. Zachowane. jedyne 2 pancerne wieże wysuwalno-obrotowe w Europie środkowej –typu Senkpanzer M.2 ( podobne znajdują się w Verdun i Kopenchadze. – wielka rzadkość. jedyna austriacka kopuła pancerna na pn. od Włoch).

34 Fort pancerny nr 44a PĘKOWICE– standardowy międzypolowy fort pancerny obrony bliskiej wg koncepcji E. Gołogórskiego; uszkodzony. Zadaniem była obrona prawego skrzydła głównego Fortu 44 Tonie oraz wspomaganie osłony doliny Prądnika i Garlinki.

35 V. OBSZAR WAROWNY fort nr 45 "Marszowiec"- (Zielonki fort nr 45a Bibice fort nr 47 Łysa Góra fort nr 47a Węgrzce fort nr 47b Sudoł fort nr 48 Batowice fort nr 48a Mistrzejowice

36 Fort nr 45 "Marszowiec"-(Zielonki ) dzieło główne pierścienia) – standardowy jednowałowy fort artyleryjski. Wał artyleryjski przeznaczony dla trzech baterii artylerii ciężkiej fortecznej, w środku których znajdują się schrony pogotowia. Schrony wykonane w całości z betonu fortecznego obsypane całkowicie wałem ziemnym.. Wał artyleryjski osiąga grubość do 8 m

37 Fort nr 45a BIBICE: ) – standardowy międzypolowy fort pancerny obrony bliskiej wg koncepcji E. Gołogórskiego; uszkodzony. Miał bronić doliny Bibiczanki.

38 Fort nr 47a WĘGRZCE pancerny fort uniwersalny Zabezpieczał północną stronę – trakt warszawski. Obiekt o wyjątkowej wartości m.in. ze względu na komplet zachowanych elementów pancernych (wieże-lawety pancerne 2 armat 8 cm PK M. 94, 4 moździerzy 15 cm PM M. 80, 2 haubic 15 cm PH M. 94, 4 wieże obserwacyjne, oraz tarcze pancerne dział Konstrukcja ziemno-betonowa. W Ę G R Z C E

39 Fort 48 BATOWICE– ok artyleryjski fort jednowałowy-jeden z mniejszych fortów Wał ziemny ze schronami,z fosą suchą, z trzema kaponierami: ; wnętrza sklepione, w fosie czytelne fundamenty muru Carnota. W centrum schron główny, betonowy z wzmocnieniami stalobetonowymi, z płaszczem ziemnym od czoła, boków i od góry Posiadał 3 baterie artyleryjskie

40 Fort 48a Mistrzejowice – ok projekt Emila Gołogórskiego fort artyleryjski dla obrony doliny Dłubni.Posiadał 4 stalowe wież pancerne M.94 z armatami 80 mm

41 VI. OBSZAR WAROWNY : * fort nr 49 - Krzesławice * fort nr 49a -Dłubnia * fort nr 49L -Grębałów * fort nr 491/2 – Mogiła

42 Fort 49 KRZESŁAWICE artyleryjski, jednowałowy, standardowy Główne zadanie –obrona traktu Sandomierskiego Wał zniwelowany, schrony w poprzecznicach na ogół wtórnie zabudowane, fosa klasyczna, częściowo zasypana wraz z trzema kaponierami (w tym podwójną ) W centrum schron główny (betonowy, z wzmocnieniem stalobetonem) Szaniec , następnie fort stały, niedokończona modernizacja przed Miejsce kaźni w czasie II wojny światowej,

43 Fort 49a DŁUBNIA : dzieło główne pierścienia - pancerny fort uniwersalny Znajduje się wysoko na wzniesieniu nad doliną Dłubni.,której miał bronić. Konstrukcja ziemno-betonowa. W centrum ziemny masyw, obwiedziony suchą fosą omurowaną od czoła i skrzydeł, blok kazamatowy, trzykondygnacyjny, z pozycjami piechoty i wież pancernych na stropodachu. W listopadzie 1914-ostrzeliwał oddziały rosyjskie. W 1930 r – umieszczono najsilniejsza w tej cześci kraju stacje nasłuchu radiostacji niemieckich.

44 Fort 49 1/4 GRĘBAŁÓW pancerny fort obrony bliskiej, Proj. Maurycy von Brunner jr. Ziemny wał obwodowy. W linii wału od czoła blok koszarowo-schronowy, przełamany na prawym skrzydle, dwukondygnacyjny (kamienno-ceglano-stalobetonowy); na stropodachu pozycje piechoty, centralnie pozycja pancernej wieży obserwacyjnej, Na skrzydłach pozycje wież pancernych (4 wieże 80 mm. armat PK M. 94).

45 Fort 49 1/2 a MOGIŁA – standardowy międzypolowy fort obrony bliskiej.

46 VII A. * Polowa pozycja wysunięta "Kaim". VII B *Fort 50 - Prokocim *Fort 51 - Rajsko VII OBSZAR WAROWNY

47

48 Fort 50 PROKOCIM z lat : dzieło główne pierścienia - standardowy jednowałowy fort artyleryjski. Wał ziemny z poprzecznicami ze schronami. Zbudowany na wzgórzu nad ul. Wielicką do obrony traktu lwowskiego i linii kolejowej. Załogę stanowiło 619 żołnierzy a główne uzbrojenie to 18 dział i 2 karabiny maszynowe Brał czynny udział w obronie przed wojskami rosyjskimi w listopadzie i grudniu 1914 r

49 Fort 51 Rajsko: 1874,przebudowany 1884 dzieło główne pierścienia) - standardowy jednowałowy fort artyleryjski - jeden z pierwszych stałych betonowych fortów artyleryjskich. Położony na strategicznym wzgórzu 351 m. Nie posiada ani fosy, ani bastionierki. Był jednym z największych fortów swojej klasy w całej monarchi habsburskiej. I jako jeden z pierwszych wybudowany zastał z zastosowaniem na wielką skalę betonu. Zajmuje obszar ok m3 ( 320 x 115 m) Fort był kilkukrotnie modernizowany..

50 VIII OBSZAR WAROWNY * fort nr 52 Borek * fort nr 52a Jugowice * fort nr 53 Bodzanów * fort nr 53 a Winnica

51 Ford Borek – dwuwałowy fort atyleryjski miał bronić traktu wiedeńskiego ( Zakopianka) oraz wzniesienia Kobierzyna Zachowały sie 2 opancerzone kopuły obserwacyjne. Wał artyleryjski posiada schrony z windami amonicyjnymi. Fort posiada 3 kaponiery :2 barkowe i czołową.

52 Ford Skotniki małe forty pancerne bronił podobnie jak i Sidzina dostępu do Krakowa od strony Skawiny i Tyńca Posiada dwie wieże artyleryjskie M.94

53 KOSZARY

54 Koszary Arcyksięcia Rudolfa Koszary Cesarza Franciszka Józefa, ul.Rajska

55 Koszary Obrony Cywilnej, ul.Siemirdzkiego Koszary na Groblach

56 KASYNO OFICERSKIE


Pobierz ppt "TWIERDZA KRAKÓW 12.04.1850. - dzieło obronne niewielkich rozmiarów zlokalizowane obok lub wewnątrz wielkiej twierdzy, stanowiące jej rdzeń oraz główny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google