Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dolny Śląsk modernizuje kształcenie zawodowe - geneza i główne założenia projektów partnerskich Województwa Dolnośląskiego i Konwentu Powiatów WD opr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dolny Śląsk modernizuje kształcenie zawodowe - geneza i główne założenia projektów partnerskich Województwa Dolnośląskiego i Konwentu Powiatów WD opr."— Zapis prezentacji:

1 Dolny Śląsk modernizuje kształcenie zawodowe - geneza i główne założenia projektów partnerskich Województwa Dolnośląskiego i Konwentu Powiatów WD opr. Dariusz Kwaśniewski – członek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego oraz Małgorzata Iwańska, Alicja Krzyszczak i Stanisław Szelewa (członkowie Zespołu roboczego Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego)

2 Dolny Śląsk RPO 7.2 Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku POKL 9.2 Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku Główne założenie – realizacja projektu o charakterze SYSTEMOWYM, w ramach którego obejmiemy wsparciem uczniów i szkoły zawodowe WSZYSTKICH powiatów, wykorzystując do tego celu środki UE z programów RPO i POKL.

3 Beneficjent (LIDER PROJEKTU) Województwo Dolnośląskie Partnerzy projektu: Powiat Bolesławiecki Powiat Głogowski Jelenia Góra – miasto na prawach powiatu Powiat Kłodzki Legnica – miasto na prawach powiatu Powiat Oleśnicki Powiat Świdnicki Powiat Wałbrzyski Wrocław – miasto na prawach powiatu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD na lata MODERNIZACJA CENTRÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD na lata Cel ogólny projektu: Celem projektu jest unowocześnienie sytemu edukacji zawodowej na Dolnym Śląsku poprzez stworzenie branżowych centrów kształcenia w 7 branżach i 9 powiatach oraz doposażenie ich w nowoczesny sprzęt specjalistyczny do prowadzenia zajęć dydaktycznych, odpowiadających potrzebom gospodarki opartej na wiedzy. MODERNIZACJA CENTRÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU

5 GENEZA TRUDNEJ SYTUACJI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Niekonsekwentna (?) polityka oświatowa (reforma ustroju polskiej oświaty z 1999 r., od 2002 r. w szkolnictwie ponadgimnazjalnym), w tym: wypaczenie idei liceów profilowanych (16 profili), perypetie z technikami, życzeniowe zaniżanie liczby ZSZ). PowiatLiceum ogólnokształcące Liceum profilowane TechnikumZasadnicza szkoła zawodowa bolesławiecki45 %8 % 23 % 24 % głogowski41 %17 %21 % Jelenia Góra M29 %16 %38 %17 % kłodzki41 %21 %19 %14 % Legnica M54 %9 %26 %11 % oleśnicki38 %18 %22 % świdnicki40 %23 % 14 % wałbrzyski38 %18 %24 %20 % Wrocław M57 %35 %0 %8 % Polska45 %17 %23 %15 %

6 POTRZEBY A PIENIĄDZE ORGANÓW PROWADZĄCYCH... Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez 6 wybranych powiatów na wydatki bieżące w latach w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziałach (Szkoły zawodowe) i (Centra kształ. praktycznego), § 4240 (Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek) oraz udział procentowy § 4240 w wydatkach ogółem rozdziału Nazwa paragrafu Nazwa powiatu/ miasta Wydatki na wybrane zadania w PLN % % % bolesławiecki , , , głogowski , , , Legnica , , , oleśnicki , , , świdnicki , , , Wrocław , , ,10

7 Cele modernizacji kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku (w ramach 2. projektów unijnych – RPO i POKL) 1. Utworzenie racjonalnej sieci centrów kształcenia zawodowego obejmującej obszar całego Dolnego Śląska (w ramach wyodrębnionych 7 branż kształcenia zawodowego) 2. Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego województwa w pomoce techno-dydaktyczne na poziomie podstawowym i/lub ponadpodstawowym (w centrach) 3. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego 4. Rozwój systemu kształcenia ustawicznego (w centrach) dostosowanych do wymogów rynku pracy 5. Stworzenie systemu wsparcia merytorycznego i socjalnego dla funkcjonowania centrów i placówek filialnych (od doskonalenia nauczycieli do wsparcia finansowego uczniów kształconych w centrach)

8 Główne założenia 1.Wyodrębnienie siedmiu branż: mechaniczna, samochodowa, budowlana, turystyczna, mechatroniczno- -elektroniczna, elektryczno- energetyczna, informatyczna 2. Określenie liczby i rodzajów zawodów w każdej branży MODERNIZACJA CENTRÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU 3.Poddanie diagnozie stanu obecnego (określenie poziomu potrzeb) 4.Opracowanie standardów wyposażenia technodydaktycznego dla każdej branży (liczby pracowni i jej charakterystyki sprzętowej) oraz… wyznaczenie liczby i lokalizacji centrów subregionalnych ! (WG WYPRACOWANEGO I ZAAKCEPTOWANEGO ALGORYTMU)

9 Stan bazy kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku Projekt nr UDA-POKL /08-00 Diagnoza wybranych branż kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku

10 Potrzeba rozumiana jest jako różnica pomiędzy standardem wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego a posiadanym przez konkretną szkołę wyposażeniem.

11

12 Pierwsza kalkulacja kosztów projektu - metoda obliczenia wartości projektu: wartość opracowanych standardów – obecne wyposażenie = wartość potrzebnych zakupów (w tym 15% wkład własny powiatów) dla wszystkich powiatów/ szkół Budowlana ,00 zł Mechaniczna ,00 zł Informatyczna ,00 zł Elektryczno-energetyczna ,76 zł Turystyczna ,76 zł Mechatroniczna ,51 zł Samochodowa ,40 zł ,43 zł

13 Druga kalkulacja kosztów projektu (po cięciu jakościowym i ilościowym) - metoda obliczenia wartości projektu: wartość opracowanych standardów – obecne wyposażenie = wartość potrzebnych zakupów (w tym 15% wkład własny powiatów) Budowlana zł Mechaniczna zł Informatyczna zł Elektryczno-energetyczna zł Turystyczna zł Mechatroniczna zł Samochodowa zł zł

14 Druga kalkulacja kosztów projektu – Wałbrzych, 3 X 2007 r. Zespoły eksperckie dokonują cięcia standardów Ostatecznie ok. 67 mln zł (+ CF z POKL, ok. 10 mln zł)

15 Kryteria i wagi – tzw. listy rankingowej 1.Liczba zawodów w danej branży w powiecie 0,2 2.Liczba uczniów w danej branży w powiecie 0,4 3.Udział % uczniów w powiecie w ogólnej liczbie uczniów na Dolnym Śląsku w danej branży (wykazanych w ankietach) 0,1 4. Liczba miejsc noclegowych w powiecie 0,1 5. Liczba Ośrodków Egzaminacyjnych OKE w danej branży w powiecie 0,2 UWAGA: na podstawie tych kryteriów wytypowano propozycje usytuowania centrów i ich liczbę

16 powiatliczba zawodó w 0,2liczba uczniów w branży 0,4 % LUczP/LUczW0,1baza noclegowa 0,1 Ośrodki OKE 0,2 OCENA OGÓLNA kłodzki 30,73663,6110,91750,6 3 1,2 7 Jelenia Góra M 10,2860,830,22000,7 0,0 2 bolesławiecki 51,14054,0131,0340,1 0,0 6 kamiennogórski 30,71371,440,300,0 2 Legnica M 61,33443,4110,8970,3 4 1,6 8 świdnicki 51,12252,270,62801,0 5 2,0 7 zgorzelecki 20,41551,550,400,0 2 wałbrzyski 61,32752,790,7490,2 0,0 5 Wrocław M 92,02442,480,62691,0 1 0,4 6 milicki 10,2300,310,12600,9 0,0 2 strzeliński 20,41071,130,3630,2 0,0 2 głogowski 51,13093,1100,8480,2 4 1,6 7 BRANŻA BUDOWLANA – PRZYKŁAD USTALENIA POZYCJI RANKINGOWEJ

17 Lp. BudowlanaInformatyczna Mechatroniczno- elektroniczna Elektro- energetyczna Mechaniczna Samochodow a Turystyczna 1Legnica M8świdnicki7bolesławiecki7Wrocław M8 świdnicki7 głogowski9 Jelenia Góra M świdnicki7wałbrzyski6 7Legnica M8 Wrocław M 7 Legnica M7kłodzki9 3 7Wrocław M5 7głogowski7 wałbrzyski 6 świdnicki7Wrocław M.7 4głogowski7 Jelenia Góra M 5głogowski5świdnicki6 głogowski 5 Wrocław M7świdnicki7 5Wrocław M7Legnica M5kłodzki5 lubański 5lubiński5 Ząbkowicki5wałbrzyski5 6 bolesławieck i 6kłodzki4 Legnica M 4 wałbrzyski 5oleśnicki5 bolesławiec 5Legnica M.5 7wałbrzyski5 dzierżoniow ski3 4 lubiński 5 jaworski 4 lubiński5bolesławiec5 8 lubiński 4 3 Jelenia Góra M 4 dzierżoniowski 3górowski3 4 głogowski 4 9 zgorzelecki3 strzeliński3 lubański 4 zgorzelecki 2 złotoryjski 3 kłodzki4 ząbkowicki 3 10 kamiennogór ski 3 zgorzelecki3 lubiński 3 jeleniogórski 2 Jelenia Góra M 3 oleśnicki4 wołowski 3 11 lwówecki 2 jaworski 2zgorzelecki2lwówecki2wałbrzyski4zgorzelecki3 12 strzeliński 2lwówecki2 polkowicki 2strzeliński2 oławski 3 kamiennogórs ki 3 13 Jelenia Góra M 2głogowski2 lwówecki 2 dzierżoniowski 2 jaworski 3 lubański 3 14ząbkowicki2 oleśnicki2jeleniogórski1 legnicki 2zgorzelecki2 milicki 1 15 wołowski 2górowski1 Legnica M 2 Jelenia Góra M 2 oławski 1 16 milicki 2 polkowicki 1kłodzki2lwówecki2 średzki 1 17 wrocławski 1jeleniogórski1 oławski 1strzeliński2 trzebnicki 1 18 trzebnicki 1 1bolesławiecki1 trzebnicki 2 19ząbkowicki1 trzebnicki 1 średzki 1 20 bolesławiec ki 1 złotoryjski 1 21 dzierżoniows ki 1 Wariant nr 3 Nowa propozycja centrów – maksymalnie jedno w subregionie (dawnym województwie) z wyjątkiem EE (2 centra) i M (3)

18 Model sieci centrów w 4 subregionach Powiatbranża BITMEMSEE bolesławiecki głogowski Jelenia Góra M kłodzki Legnica M oleśnicki świdnicki wałbrzyski Wrocław M

19 Dolny Śląsk Przykład modelu sieciowego – centrum + filie (mapa) BRANŻA SAMOCHODOWA

20 Budżet kwalifikowalne Budżet Województwa Dolnoślaskiego (sprzęt) kwalifikowalnyRPO sprzęt udział własny powiatu (sprzęt) kwalifikowalny udział własny powiatu (sprzęt) niekwalifikowalne łącznie Budżet Województwa Dolnośląskiego (sprzęt) niekwalifikowaln e łącznie Gmina Jelenia Góra - miasto , , , , , ,59 Gmina Legnica - miasto , , , , , ,24 Powiat Oleśnicki , , , , , ,84 Powiat Bolesławiecki , , , , , ,68 Gmina Wrocław - miasto , , , , , ,34 Powiat Świdnicki , , , , , ,09 Powiat Głogowski , , , , , ,25 Powiat Kłodzki , , , , , ,62 Powiat Wałbrzyski , , , , , ,60 Województwo Dolnośląskie , , ,30 0, , , , , , ,25 Finansowanie projektu MCKZnDŚ – RPO 7.2

21 Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku I i II - POKL, 9.2 Beneficjentem Systemowym Projektu jest Województwo Dolnośląskie / Departament Spraw Społecznych / Wydział Edukacji i Nauki Realizatorem Projektu jest Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Do Projektu na początku realizacji przystąpiło 250 szkół zawodowych z terenu Dolnego Śląska. Są to wszystkie szkoły kształcące w zawodach w 14 branżach, dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego. Wartość obu projektów miękkich – ponad 120 mln zł

22 PRÓBA PODSUMOWANIA… Sukces systemowych działań modernizacyjnych kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku = efekt synergii (RAZEM MOŻNA WIĘCEJ !) Szansa na komplementarność działań obu projektów edukacyjnych (7.2 RPO WD oraz 9.2 POKL) Ale… co dalej?!? Przyszłość to ścisłe powiązanie systemu kształcenia zawodowego i przedsiębiorstw (rynku pracy) – por. Dersen i KGHM a Powiat Bolesławiecki

23 Refleksja końcowa… członków zespołu roboczego Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego: Warto wytyczać sobie ambitne cele!


Pobierz ppt "Dolny Śląsk modernizuje kształcenie zawodowe - geneza i główne założenia projektów partnerskich Województwa Dolnośląskiego i Konwentu Powiatów WD opr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google