Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dolny Śląsk modernizuje kształcenie zawodowe - geneza i główne założenia projektów partnerskich Województwa Dolnośląskiego i Konwentu Powiatów WD opr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dolny Śląsk modernizuje kształcenie zawodowe - geneza i główne założenia projektów partnerskich Województwa Dolnośląskiego i Konwentu Powiatów WD opr."— Zapis prezentacji:

1 Dolny Śląsk modernizuje kształcenie zawodowe - geneza i główne założenia projektów partnerskich Województwa Dolnośląskiego i Konwentu Powiatów WD opr. Dariusz Kwaśniewski – członek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego oraz Małgorzata Iwańska, Alicja Krzyszczak i Stanisław Szelewa (członkowie „Zespołu roboczego” Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego)

2 RPO Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku POKL Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku Dolny Śląsk Główne założenie – realizacja projektu o charakterze SYSTEMOWYM, w ramach którego obejmiemy wsparciem uczniów i szkoły zawodowe WSZYSTKICH powiatów, wykorzystując do tego celu środki UE z programów RPO i POKL.

3 MODERNIZACJA CENTRÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU
Beneficjent (LIDER PROJEKTU) Województwo Dolnośląskie Partnerzy projektu: Powiat Bolesławiecki Powiat Głogowski Jelenia Góra – miasto na prawach powiatu Powiat Kłodzki Legnica – miasto na prawach powiatu Powiat Oleśnicki Powiat Świdnicki Powiat Wałbrzyski Wrocław – miasto na prawach powiatu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD na lata

4 MODERNIZACJA CENTRÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU
Cel ogólny projektu: Celem projektu jest unowocześnienie sytemu edukacji zawodowej na Dolnym Śląsku poprzez stworzenie branżowych centrów kształcenia w 7 branżach i 9 powiatach oraz doposażenie ich w nowoczesny sprzęt specjalistyczny do prowadzenia zajęć dydaktycznych, odpowiadających potrzebom gospodarki opartej na wiedzy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD na lata

5 GENEZA TRUDNEJ SYTUACJI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
Niekonsekwentna (?) polityka oświatowa (reforma ustroju polskiej oświaty z 1999 r., od 2002 r. w szkolnictwie ponadgimnazjalnym), w tym: wypaczenie idei liceów profilowanych (16 profili), perypetie z technikami, życzeniowe zaniżanie liczby ZSZ). Powiat Liceum ogólnokształcące Liceum profilowane Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa bolesławiecki 45 % 8 % 23 % 24 % głogowski 41 % 17 % 21 % Jelenia Góra M 29 % 16 % 38 % kłodzki 19 % 14 % Legnica M 54 % 9 % 26 % 11 % oleśnicki 18 % 22 % świdnicki 40 % wałbrzyski 20 % Wrocław M 57 % 35 % 0 % Polska 15 %

6 POTRZEBY A PIENIĄDZE ORGANÓW PROWADZĄCYCH...
Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez 6 wybranych powiatów na wydatki bieżące w latach w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziałach (Szkoły zawodowe) i (Centra kształ. praktycznego), § 4240 (Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek) oraz udział procentowy § 4240 w wydatkach ogółem rozdziału Nazwa paragrafu Nazwa powiatu/ miasta Wydatki na wybrane zadania 2006 2007 2008 w PLN % 80130 bolesławiecki 1,84 11 180 0,11 52 829 0,45 głogowski 1,42 63 538 0,44 1,11 Legnica 44 744 0,26 40 078 0,23 0,71 oleśnicki 1,8 39 844 0,35 1,69 świdnicki 39 343 0,21 55 113 12 500 0,07 Wrocław 0,42 2,58 2,10

7 Cele modernizacji kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku (w ramach 2
Cele modernizacji kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku (w ramach 2. projektów „unijnych” – RPO i POKL) Utworzenie racjonalnej sieci centrów kształcenia zawodowego obejmującej obszar całego Dolnego Śląska (w ramach wyodrębnionych 7 branż kształcenia zawodowego) Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego województwa w pomoce techno-dydaktyczne na poziomie podstawowym i/lub ponadpodstawowym (w centrach) Podniesienie jakości kształcenia zawodowego Rozwój systemu kształcenia ustawicznego (w centrach) dostosowanych do wymogów rynku pracy Stworzenie systemu wsparcia merytorycznego i socjalnego dla funkcjonowania centrów i placówek filialnych (od doskonalenia nauczycieli do wsparcia finansowego uczniów kształconych w centrach)

8 MODERNIZACJA CENTRÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU
Główne założenia Wyodrębnienie siedmiu branż: mechaniczna, samochodowa, budowlana, turystyczna, mechatroniczno- -elektroniczna, elektryczno- energetyczna, informatyczna Określenie liczby i rodzajów zawodów w każdej branży Poddanie diagnozie „stanu obecnego” (określenie poziomu „potrzeb”) Opracowanie standardów wyposażenia technodydaktycznego dla każdej branży (liczby pracowni i jej „charakterystyki sprzętowej”) oraz… wyznaczenie liczby i lokalizacji centrów subregionalnych ! (WG WYPRACOWANEGO I ZAAKCEPTOWANEGO ALGORYTMU)

9 Stan bazy kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku
Projekt nr UDA-POKL /08-00 „Diagnoza wybranych branż kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”

10 Potrzeba” rozumiana jest jako różnica pomiędzy standardem wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego a posiadanym przez konkretną szkołę wyposażeniem.

11

12 Pierwsza kalkulacja kosztów projektu - metoda obliczenia wartości projektu: wartość opracowanych standardów – obecne wyposażenie = wartość potrzebnych zakupów (w tym 15% wkład własny powiatów) dla wszystkich powiatów/ szkół Budowlana ,00 zł Mechaniczna ,00 zł Informatyczna ,00 zł Elektryczno-energetyczna ,76 zł Turystyczna ,76 zł Mechatroniczna ,51 zł Samochodowa ,40 zł ,43 zł

13 Druga kalkulacja kosztów projektu (po „cięciu” jakościowym i ilościowym) - metoda obliczenia wartości projektu: wartość opracowanych standardów – obecne wyposażenie = wartość potrzebnych zakupów (w tym 15% wkład własny powiatów) Budowlana Mechaniczna Informatyczna Elektryczno-energetyczna Turystyczna Mechatroniczna Samochodowa

14 Druga kalkulacja kosztów projektu – Wałbrzych, 3 X 2007 r
Druga kalkulacja kosztów projektu – Wałbrzych, 3 X 2007 r. Zespoły eksperckie dokonują „cięcia standardów” Ostatecznie ok. 67 mln zł (+ CF z POKL, ok. 10 mln zł)

15 Kryteria i wagi – tzw. listy rankingowej
Liczba zawodów w danej branży w powiecie ,2 Liczba uczniów w danej branży w powiecie ,4 Udział % uczniów w powiecie w ogólnej liczbie uczniów na Dolnym Śląsku w danej branży (wykazanych w ankietach) ,1 4. Liczba miejsc noclegowych w powiecie ,1 5. Liczba Ośrodków Egzaminacyjnych OKE w danej branży w powiecie ,2 UWAGA: na podstawie tych kryteriów wytypowano propozycje usytuowania centrów i ich liczbę

16 BRANŻA BUDOWLANA – PRZYKŁAD USTALENIA POZYCJI RANKINGOWEJ
powiat liczba zawodów 0,2 liczba uczniów w branży 0,4 % LUczP/LUczW 0,1 baza noclegowa Ośrodki OKE OCENA OGÓLNA kłodzki 3 0,7 366 3,6 11 0,9 175 0,6 1,2 7 Jelenia Góra M 1 86 0,8 200 0,0 2 bolesławiecki 5 1,1 405 4,0 13 1,0 34 6 kamiennogórski 137 1,4 4 0,3 Legnica M 1,3 344 3,4 97 1,6 8 świdnicki 225 2,2 280 2,0 zgorzelecki 155 1,5 wałbrzyski 275 2,7 9 49 Wrocław M 244 2,4 269 milicki 30 260 strzeliński 107 63 głogowski 309 3,1 10 48

17 Mechatroniczno-elektroniczna Elektro-energetyczna
Lp. Budowlana Informatyczna Mechatroniczno-elektroniczna Elektro-energetyczna Mechaniczna Samochodowa Turystyczna 1 Legnica M 8 świdnicki 7 bolesławiecki Wrocław M głogowski 9 Jelenia Góra M 10 2 wałbrzyski 6 kłodzki 3 5 Wrocław M. 4 lubański lubiński Ząbkowicki oleśnicki bolesławiec Legnica M. dzierżoniowski jaworski górowski zgorzelecki strzeliński złotoryjski ząbkowicki kamiennogórski jeleniogórski wołowski 11 lwówecki 12 polkowicki oławski 13 14 legnicki milicki 15 16 średzki 17 wrocławski trzebnicki 18 19 20 21 Wariant nr 3 Nowa propozycja centrów – maksymalnie jedno w subregionie (dawnym województwie) z wyjątkiem EE (2 centra) i M (3)

18 Model sieci centrów w 4 subregionach
Powiat branża B I T ME M S EE bolesławiecki głogowski Jelenia Góra M kłodzki Legnica M oleśnicki świdnicki wałbrzyski Wrocław M

19 Przykład modelu „sieciowego” – centrum + filie (mapa)
Dolny Śląsk BRANŻA SAMOCHODOWA

20 Finansowanie projektu MCKZnDŚ – RPO 7.2
Budżet kwalifikowalne Budżet Województwa Dolnoślaskiego (sprzęt) kwalifikowalny RPO sprzęt udział własny powiatu (sprzęt) kwalifikowalny udział własny powiatu (sprzęt) niekwalifikowalne łącznie Budżet Województwa Dolnośląskiego (sprzęt) niekwalifikowalne łącznie Gmina Jelenia Góra - miasto ,26 ,59 ,68 ,99 77 699,06 77 860,59 Gmina Legnica - miasto ,39 ,40 ,58 ,41 99 699,95 99 907,24 Powiat Oleśnicki ,07 ,39 ,15 ,53 46 064,06 46 159,84 Powiat Bolesławiecki ,39 ,71 ,47 ,21 ,42 94 116,68 Gmina Wrocław - miasto ,00 ,03 ,40 ,57 ,74 ,34 Powiat Świdnicki ,69 ,83 ,98 ,88 ,59 ,09 Powiat Głogowski ,20 ,91 ,24 ,05 ,63 ,25 Powiat Kłodzki ,34 ,31 ,64 ,39 ,59 50 626,62 Powiat Wałbrzyski ,14 ,18 ,50 ,46 84 303,33 84 478,60 Województwo Dolnośląskie 69 040,43 20 712,13 48 328,30 0,00 ,91 ,48 ,94 ,49 ,37 ,25

21 Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku I i II
- POKL, 9.2 Beneficjentem Systemowym Projektu jest Województwo Dolnośląskie / Departament Spraw Społecznych / Wydział Edukacji i Nauki Realizatorem Projektu jest Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Do Projektu na początku realizacji przystąpiło 250 szkół zawodowych z terenu Dolnego Śląska. Są to wszystkie szkoły kształcące w zawodach w 14 branżach, dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego. Wartość obu projektów „miękkich” – ponad 120 mln zł

22 PRÓBA PODSUMOWANIA… Sukces systemowych działań modernizacyjnych kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku = efekt synergii (RAZEM MOŻNA WIĘCEJ !) Szansa na komplementarność działań obu projektów edukacyjnych (7.2 RPO WD oraz 9.2 POKL) Ale… co dalej?!? Przyszłość to ścisłe powiązanie systemu kształcenia zawodowego i przedsiębiorstw (rynku pracy) – por. „Dersen” i KGHM a Powiat Bolesławiecki

23 Refleksja końcowa… członków „zespołu roboczego” Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego: „Warto wytyczać sobie ambitne cele!” 


Pobierz ppt "Dolny Śląsk modernizuje kształcenie zawodowe - geneza i główne założenia projektów partnerskich Województwa Dolnośląskiego i Konwentu Powiatów WD opr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google