Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dolny Śląsk modernizuje kształcenie zawodowe - geneza i główne założenia projektów partnerskich Województwa Dolnośląskiego i Konwentu Powiatów WD opr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dolny Śląsk modernizuje kształcenie zawodowe - geneza i główne założenia projektów partnerskich Województwa Dolnośląskiego i Konwentu Powiatów WD opr."— Zapis prezentacji:

1 Dolny Śląsk modernizuje kształcenie zawodowe - geneza i główne założenia projektów partnerskich Województwa Dolnośląskiego i Konwentu Powiatów WD opr. Dariusz Kwaśniewski – członek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego oraz Małgorzata Iwańska, Alicja Krzyszczak i Stanisław Szelewa (członkowie Zespołu roboczego Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego)

2 Dolny Śląsk RPO 7.2 Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku POKL 9.2 Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku Główne założenie – realizacja projektu o charakterze SYSTEMOWYM, w ramach którego obejmiemy wsparciem uczniów i szkoły zawodowe WSZYSTKICH powiatów, wykorzystując do tego celu środki UE z programów RPO i POKL.

3 Beneficjent (LIDER PROJEKTU) Województwo Dolnośląskie Partnerzy projektu: Powiat Bolesławiecki Powiat Głogowski Jelenia Góra – miasto na prawach powiatu Powiat Kłodzki Legnica – miasto na prawach powiatu Powiat Oleśnicki Powiat Świdnicki Powiat Wałbrzyski Wrocław – miasto na prawach powiatu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD na lata 2007-2013 MODERNIZACJA CENTRÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD na lata 2007-2013 Cel ogólny projektu: Celem projektu jest unowocześnienie sytemu edukacji zawodowej na Dolnym Śląsku poprzez stworzenie branżowych centrów kształcenia w 7 branżach i 9 powiatach oraz doposażenie ich w nowoczesny sprzęt specjalistyczny do prowadzenia zajęć dydaktycznych, odpowiadających potrzebom gospodarki opartej na wiedzy. MODERNIZACJA CENTRÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU

5 GENEZA TRUDNEJ SYTUACJI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Niekonsekwentna (?) polityka oświatowa (reforma ustroju polskiej oświaty z 1999 r., od 2002 r. w szkolnictwie ponadgimnazjalnym), w tym: wypaczenie idei liceów profilowanych (16 profili), perypetie z technikami, życzeniowe zaniżanie liczby ZSZ). PowiatLiceum ogólnokształcące Liceum profilowane TechnikumZasadnicza szkoła zawodowa bolesławiecki45 %8 % 23 % 24 % głogowski41 %17 %21 % Jelenia Góra M29 %16 %38 %17 % kłodzki41 %21 %19 %14 % Legnica M54 %9 %26 %11 % oleśnicki38 %18 %22 % świdnicki40 %23 % 14 % wałbrzyski38 %18 %24 %20 % Wrocław M57 %35 %0 %8 % Polska45 %17 %23 %15 %

6 POTRZEBY A PIENIĄDZE ORGANÓW PROWADZĄCYCH... Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez 6 wybranych powiatów na wydatki bieżące w latach 2006-2008 w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziałach 80130 (Szkoły zawodowe) i 80140 (Centra kształ. praktycznego), § 4240 (Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek) oraz udział procentowy § 4240 w wydatkach ogółem rozdziału 80130. Nazwa paragrafu Nazwa powiatu/ miasta Wydatki na wybrane zadania 2006 2007 2008 w PLN % % % 80130 bolesławiecki 187 7711,8411 1800,1152 8290,45 80130 głogowski 202 4791,4263 5380,44185 7101,11 80130 Legnica 44 7440,2640 0780,23135 6320,71 80130 oleśnicki 193 2621,839 8440,35227 6551,69 80130 świdnicki 39 3430,2155 1130,3512 5000,07 80130 Wrocław 136 9500,42882 9992,58970 2032,10

7 Cele modernizacji kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku (w ramach 2. projektów unijnych – RPO i POKL) 1. Utworzenie racjonalnej sieci centrów kształcenia zawodowego obejmującej obszar całego Dolnego Śląska (w ramach wyodrębnionych 7 branż kształcenia zawodowego) 2. Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego województwa w pomoce techno-dydaktyczne na poziomie podstawowym i/lub ponadpodstawowym (w centrach) 3. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego 4. Rozwój systemu kształcenia ustawicznego (w centrach) dostosowanych do wymogów rynku pracy 5. Stworzenie systemu wsparcia merytorycznego i socjalnego dla funkcjonowania centrów i placówek filialnych (od doskonalenia nauczycieli do wsparcia finansowego uczniów kształconych w centrach)

8 Główne założenia 1.Wyodrębnienie siedmiu branż: mechaniczna, samochodowa, budowlana, turystyczna, mechatroniczno- -elektroniczna, elektryczno- energetyczna, informatyczna 2. Określenie liczby i rodzajów zawodów w każdej branży MODERNIZACJA CENTRÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU 3.Poddanie diagnozie stanu obecnego (określenie poziomu potrzeb) 4.Opracowanie standardów wyposażenia technodydaktycznego dla każdej branży (liczby pracowni i jej charakterystyki sprzętowej) oraz… wyznaczenie liczby i lokalizacji centrów subregionalnych ! (WG WYPRACOWANEGO I ZAAKCEPTOWANEGO ALGORYTMU)

9 Stan bazy kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku Projekt nr UDA-POKL.09.02.00-02-069/08-00 Diagnoza wybranych branż kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku

10 Potrzeba rozumiana jest jako różnica pomiędzy standardem wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego a posiadanym przez konkretną szkołę wyposażeniem.

11

12 Pierwsza kalkulacja kosztów projektu - metoda obliczenia wartości projektu: wartość opracowanych standardów – obecne wyposażenie = wartość potrzebnych zakupów (w tym 15% wkład własny powiatów) dla wszystkich powiatów/ szkół Budowlana21 120 533,00 zł Mechaniczna78 770 818,00 zł Informatyczna16 879 242,00 zł Elektryczno-energetyczna6 673 933,76 zł Turystyczna10 478 648,76 zł Mechatroniczna45 188 094,51 zł Samochodowa32 828 997,40 zł 211 940 267,43 zł

13 Druga kalkulacja kosztów projektu (po cięciu jakościowym i ilościowym) - metoda obliczenia wartości projektu: wartość opracowanych standardów – obecne wyposażenie = wartość potrzebnych zakupów (w tym 15% wkład własny powiatów) Budowlana4 835 992 zł Mechaniczna54 862 710 zł Informatyczna10 790 226 zł Elektryczno-energetyczna5 612 641 zł Turystyczna5 557 630 zł Mechatroniczna33 269 180 zł Samochodowa28 178 683 zł 143 107 062 zł

14 Druga kalkulacja kosztów projektu – Wałbrzych, 3 X 2007 r. Zespoły eksperckie dokonują cięcia standardów Ostatecznie ok. 67 mln zł (+ CF z POKL, ok. 10 mln zł)

15 Kryteria i wagi – tzw. listy rankingowej 1.Liczba zawodów w danej branży w powiecie 0,2 2.Liczba uczniów w danej branży w powiecie 0,4 3.Udział % uczniów w powiecie w ogólnej liczbie uczniów na Dolnym Śląsku w danej branży (wykazanych w ankietach) 0,1 4. Liczba miejsc noclegowych w powiecie 0,1 5. Liczba Ośrodków Egzaminacyjnych OKE w danej branży w powiecie 0,2 UWAGA: na podstawie tych kryteriów wytypowano propozycje usytuowania centrów i ich liczbę

16 powiatliczba zawodó w 0,2liczba uczniów w branży 0,4 % LUczP/LUczW0,1baza noclegowa 0,1 Ośrodki OKE 0,2 OCENA OGÓLNA kłodzki 30,73663,6110,91750,6 3 1,2 7 Jelenia Góra M 10,2860,830,22000,7 0,0 2 bolesławiecki 51,14054,0131,0340,1 0,0 6 kamiennogórski 30,71371,440,300,0 2 Legnica M 61,33443,4110,8970,3 4 1,6 8 świdnicki 51,12252,270,62801,0 5 2,0 7 zgorzelecki 20,41551,550,400,0 2 wałbrzyski 61,32752,790,7490,2 0,0 5 Wrocław M 92,02442,480,62691,0 1 0,4 6 milicki 10,2300,310,12600,9 0,0 2 strzeliński 20,41071,130,3630,2 0,0 2 głogowski 51,13093,1100,8480,2 4 1,6 7 BRANŻA BUDOWLANA – PRZYKŁAD USTALENIA POZYCJI RANKINGOWEJ

17 Lp. BudowlanaInformatyczna Mechatroniczno- elektroniczna Elektro- energetyczna Mechaniczna Samochodow a Turystyczna 1Legnica M8świdnicki7bolesławiecki7Wrocław M8 świdnicki7 głogowski9 Jelenia Góra M 1010 2świdnicki7wałbrzyski6 7Legnica M8 Wrocław M 7 Legnica M7kłodzki9 3 7Wrocław M5 7głogowski7 wałbrzyski 6 świdnicki7Wrocław M.7 4głogowski7 Jelenia Góra M 5głogowski5świdnicki6 głogowski 5 Wrocław M7świdnicki7 5Wrocław M7Legnica M5kłodzki5 lubański 5lubiński5 Ząbkowicki5wałbrzyski5 6 bolesławieck i 6kłodzki4 Legnica M 4 wałbrzyski 5oleśnicki5 bolesławiec 5Legnica M.5 7wałbrzyski5 dzierżoniow ski3 4 lubiński 5 jaworski 4 lubiński5bolesławiec5 8 lubiński 4 3 Jelenia Góra M 4 dzierżoniowski 3górowski3 4 głogowski 4 9 zgorzelecki3 strzeliński3 lubański 4 zgorzelecki 2 złotoryjski 3 kłodzki4 ząbkowicki 3 10 kamiennogór ski 3 zgorzelecki3 lubiński 3 jeleniogórski 2 Jelenia Góra M 3 oleśnicki4 wołowski 3 11 lwówecki 2 jaworski 2zgorzelecki2lwówecki2wałbrzyski4zgorzelecki3 12 strzeliński 2lwówecki2 polkowicki 2strzeliński2 oławski 3 kamiennogórs ki 3 13 Jelenia Góra M 2głogowski2 lwówecki 2 dzierżoniowski 2 jaworski 3 lubański 3 14ząbkowicki2 oleśnicki2jeleniogórski1 legnicki 2zgorzelecki2 milicki 1 15 wołowski 2górowski1 Legnica M 2 Jelenia Góra M 2 oławski 1 16 milicki 2 polkowicki 1kłodzki2lwówecki2 średzki 1 17 wrocławski 1jeleniogórski1 oławski 1strzeliński2 trzebnicki 1 18 trzebnicki 1 1bolesławiecki1 trzebnicki 2 19ząbkowicki1 trzebnicki 1 średzki 1 20 bolesławiec ki 1 złotoryjski 1 21 dzierżoniows ki 1 Wariant nr 3 Nowa propozycja centrów – maksymalnie jedno w subregionie (dawnym województwie) z wyjątkiem EE (2 centra) i M (3)

18 Model sieci centrów w 4 subregionach Powiatbranża BITMEMSEE bolesławiecki głogowski Jelenia Góra M kłodzki Legnica M oleśnicki świdnicki wałbrzyski Wrocław M

19 Dolny Śląsk Przykład modelu sieciowego – centrum + filie (mapa) BRANŻA SAMOCHODOWA

20 Budżet kwalifikowalne Budżet Województwa Dolnoślaskiego (sprzęt) kwalifikowalnyRPO sprzęt udział własny powiatu (sprzęt) kwalifikowalny udział własny powiatu (sprzęt) niekwalifikowalne łącznie Budżet Województwa Dolnośląskiego (sprzęt) niekwalifikowaln e łącznie Gmina Jelenia Góra - miasto 5 989 625,26 897 485,594 192 737,68899 401,9977 699,0677 860,59 Gmina Legnica - miasto 7 685 619,39 1 151 613,405 379 933,581 154 072,4199 699,9599 907,24 Powiat Oleśnicki 3 550 963,07 532 076,392 485 674,15533 212,5346 064,0646 159,84 Powiat Bolesławiecki 7 240 166,39 1 084 866,715 068 116,471 087 183,21146 217,4294 116,68 Gmina Wrocław - miasto 11 331 532,00 1 697 917,037 932 072,401 701 542,57146 995,74147 301,34 Powiat Świdnicki 9 251 545,69 1 386 251,836 476 081,981 389 211,88122 273,59120 263,09 Powiat Głogowski 9 292 483,20 1 392 385,916 504 738,241 395 359,05120 544,63120 795,25 Powiat Kłodzki 3 894 582,34 583 564,312 726 207,64584 810,39197 715,5950 626,62 Powiat Wałbrzyski 6 498 732,14 973 770,184 549 112,50975 849,4684 303,3384 478,60 Województwo Dolnośląskie 69 040,43 20 712,1348 328,30 0,00 64 804 289,919 720 643,4845 363 002,949 720 643,491 041 513,37841 509,25 Finansowanie projektu MCKZnDŚ – RPO 7.2

21 Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku I i II - POKL, 9.2 Beneficjentem Systemowym Projektu jest Województwo Dolnośląskie / Departament Spraw Społecznych / Wydział Edukacji i Nauki Realizatorem Projektu jest Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Do Projektu na początku realizacji przystąpiło 250 szkół zawodowych z terenu Dolnego Śląska. Są to wszystkie szkoły kształcące w zawodach w 14 branżach, dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego. Wartość obu projektów miękkich – ponad 120 mln zł

22 PRÓBA PODSUMOWANIA… Sukces systemowych działań modernizacyjnych kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku = efekt synergii (RAZEM MOŻNA WIĘCEJ !) Szansa na komplementarność działań obu projektów edukacyjnych (7.2 RPO WD oraz 9.2 POKL) Ale… co dalej?!? Przyszłość to ścisłe powiązanie systemu kształcenia zawodowego i przedsiębiorstw (rynku pracy) – por. Dersen i KGHM a Powiat Bolesławiecki

23 Refleksja końcowa… członków zespołu roboczego Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego: Warto wytyczać sobie ambitne cele!


Pobierz ppt "Dolny Śląsk modernizuje kształcenie zawodowe - geneza i główne założenia projektów partnerskich Województwa Dolnośląskiego i Konwentu Powiatów WD opr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google