Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kompetencje i role prezydenta

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kompetencje i role prezydenta"— Zapis prezentacji:

1 Kompetencje i role prezydenta
Adam Sowa

2 Cele: 1. Czym zajmuję się system parlamentarno-gabinetowy?
2. Kompetencje, uprawnienia i role prezydenta. 3. Prezydenci w Polsce od 1989 roku. 4. Wymogi, które muszą spełniać kandydaci na prezydenta. 5. Kto może głosować?

3 1.System parlamentarno-gabinetowy.
wotum nieufności wotum zaufania gabinetowy.

4 *Trójpodział władzy Karol Monteskiusz ( )

5 2. Kompetencje prezydenta.
-reprezentowanie państwa na zewnątrz, -mianowanie ambasadorów Polski, -prawo weta, -powoływanie sędziów, rządu, urzędników, -ratyfikowanie umów międzynarodowych, -nadawanie odznaczeń -zgłaszanie własnych projektów ustaw

6 Role prezydenta wg konstytucji
Art. 126. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Art. 139 Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu. Art. 145. Prezydent Rzeczypospolitej za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za popełnienie przestępstwa może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu.

7 3. Prezydenci RP od 1989r. (1990-1995r.) (2005-2010r.)
Lech Wałęsa Lech Kaczyński ( r.) Wojciech Jaruzelski ( ; r.) ( r.) Aleksander Kwaśniewski Bronisław Komorowski

8 4.Warunki, które musi spełniać kandydat na prezydenta.
*ukończone 35 lat, *kadencja trwa 5 lat, *poparcie co najmniej obywateli, *osoba nie karana, (Art. 127. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz.Na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Kandydata zgłasza co najmniej obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.)

9 5.Kto może głosować? Osoba, która posiada obywatelstwo danego kraju,
Ukończone 18 lat, Osoba, która ma dowód tożsamości,

10 KONIEC


Pobierz ppt "Kompetencje i role prezydenta"

Podobne prezentacje


Reklamy Google