Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowane systemy zarządzania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowane systemy zarządzania"— Zapis prezentacji:

1 Zintegrowane systemy zarządzania
Koncepcja dydaktyczna „Zintegrowane systemy zarządzania SAP R/3” - studia podyplomowe Zintegrowane systemy zarządzania Marian Krupa – University of Information Technology and Management in Rzeszow

2 Zintegrowane systemy zarządzania
CELEM głównym studiów jest zapoznanie ich słuchaczy z koncepcją zintegrowanych systemów zarządzania oraz praktycznym wykorzystaniu tych systemów w oparciu o oprogramowanie firmy SAP (R/3) w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem. Pogłębienie znajomości zasad zarządzania współczesną organizacją (zarządzania projektami ERP) Zdobycie umiejętności realizacji wybranych transakcji systemowych (SAP R/3) w oparciu o przyjęte scenariusze biznesowe Zdobycie umiejętności projektowania i wdrażania w systemie (mySAP.com) procesów zintegrowanych Marian Krupa – University of Information Technology and Management in Rzeszow

3 ? Koncepcja dydaktyczna Integracja modułowa w R/3 Zasady OiZ a R/3
ZARZĄDZANIE - zasady INTEGRACJA systemowa ? MM, PP, SD, FI, CO funkcjonalność SAP R/3 Teoria i praktyka Transakcje a scenariusz biznesowy

4 Program studiów: 1. Zarządzanie zintegrowane (ZZ) - wprowadzenie
2. Zintegrowane systemy informatyczne (ZSI) 3. mySAP.com – przegląd 4. Wprowadzenie do Administracji systemem SAP R/3 5. SAP w praktyce 6. MM -gospodarka materiałowa (SAP R/3) 7. PP - planowanie i zarządzanie produkcją (SAP R/3) 8. SD - sprzedaż i dystrybucja (SAP R/3) 9. FI - rachunkowość finansowa (SAP R/3) 10. CO - rachunkowość zarządcza (SAP R/3) 11. SAP Business Simulation (MM, PP, SD, FI i CO) 12. Projekt wdrożeniowy – praca dyplomowa Seminarium dyplomowe Marian Krupa – University of Information Technology and Management in Rzeszow

5 Koncepcja dydaktyczna
Nałożenie perspektywy menedżerskiej (zarządzanie zintegrowane) z zintegrowaną perspektywą funkcjonalną (modułową) systemu SAP R/3 doprowadza do zrozumienia i zastosowania pełnej integracji systemowej w wymiarze platformy mySAP.com. ZARZĄDZANIE - zasady INTEGRACJA MM, PP, SD, FI, CO funkcjonalność SAP R/3

6 Ścieżka studiów: 1. 2. 3. 4. MM PP SD FI CO
III. Perspektywa ZINTEGROWANA: SAP Business SImulation - projekt integracyjny Projekt dyplomowy – uruchomienie nowej instalacji w SAP R/3 II. Perspektywa TRANSAKCYJNA: 1. MM – Gospodarka Materiałowa 2. PP – Planowanie Produkcji 3. SD – Sprzedaż i dystrybucja 4. FI – Rachunkowość 5. CO - Controlling I. Część TEORETYCZNA: 1. Zarządzanie zintegrowane (ZZ) - wprowadzenie 2. Zintegrowane systemy informatyczne (ZSI) 3. mySAP.com – przegląd 4. Wprowadzenie do administracji systemem SAP R/3 1. 2. 3. 4. MM PP SD FI CO MM PP SD FI CO

7 I. Perspektywa teoretyczna:
1. 2. 3. 4. I. Część TEORETYCZNA: 1. Zarządzanie zintegrowane (ZZ) - wprowadzenie 2. Zintegrowane systemy informatyczne (ZSI) 3. mySAP.com – przegląd 4. Wprowadzenie do administracji systemem SAP R/3 CEL: Zdobycie podstawowej wiedzy na temat zasad i metod zarządzania zintegrowanego (ZZ) współczesną organizacją przy zastosowaniu technologii informatycznej.

8 II. Perspektywa TRANSAKCYJNA:
1. MM – Gospodarka Materiałowa 2. PP – Planowanie Produkcji 3. SD – Sprzedaż i dystrybucja 4. FI – Rachunkowość 5. CO - Controlling MM PP SD FI CO CEL: Zdobycie umiejętności wykonywania transakcji w systemie R/3 w poszczególnych modułach logistyczno-finansowych w odniesieniu do konkretnych scenariuszy biznesowych (procesów biznesowych).

9 II. Scenariusz biznesowy 1:
Przedsiębiorstwo Werk Hamburg AG (odwzorowane w systemie jako jednostka gospodarcza 1000 oraz zakład 1000) wygrało przetarg na produkcję 500 szt. pomp samochodowych określonego typu. Z uwagi na to, iż dotąd ten rodzaj pompy nie był produkowany w systemie ciągłym przez Państwa firmę nie zostały dla niego ustawione parametry do przeprowadzania automatycznej procedury MRP. Dodatkowo dział technologii jest w trakcie opracowania listy operacji niezbędnych w procesie produkcyjnym oraz wymaganych czasów. MM

10 II. Scenariusz biznesowy 2:
Firma Amadeus złożyła zamówienie w zakładzie Werk Hamburg AG (numer zamówienia: CW/DDMMYY) na wykonanie 500 pomp P-100 miesięcznie różnych nazw modeli) przez najbliższe 6 miesięcy Zadanie: Zadaniem Państwa jest jak najszybsze rozpoczęcie produkcji i zrealizowanie powyższego zamówienia. PP

11 II. Scenariusz biznesowy 3:
Firma Amadeus z Meunchen złożyła zamówienie na zakup w firmie Werk Hamburg AG (numer zamówienia: CW/DDMMYY) pomp klasy P pompy wyprodukowane w module PP) w łącznej liczbie 500 zestawów). Zadanie: Zadaniem Państwa jest sprawna obsługa wskazanego klienta z punktu widzenia realizacji w/w zamówienia. SD

12 II. Scenariusz biznesowy 4:
Pracując w dziale finansowym są Państwo odpowiedzialni za prowadzenie rachunkowości dla przedsiębiorstwa Werk Hamburg AG (jednostki gospodarczej 1000). W szczególności do Państwa obowiązków należy zapewnienie sprawnej obsługi rozliczeń finansowych odbiorców, dostawców jak też przygotowywanie sprawozdań finansowych i podatkowych. Zadaniem Państwa jest: 1. Obsługa finansowa klienta: Firma Amadeus z Meunchen (1360) 2. Obsługa finansowa dostawcy pod którego było tworzone zamówienia na zakup materiałów do produkcji pomp w module MM 3. Rozliczenie podatku VAT naliczonego i należnego 4. Rozliczenie delegacji pracownika FI

13 II. Scenariusz biznesowy 5:
Jesteśmy Państwo pracownikami działu Controllingu w przedsiębiorstwie IDES AG (kod jednostki gospodarczej 1000). Do Państwa zadań obecnie należy planowanie i analiza kosztów przedsiębiorstwa, analiza rentowności segmentów rynku oraz kalkulację kosztów produkcji. Zadanie: 1. Wykonanie rachunku kosztów w obszarze CO-OM (rachunek kosztów pośrednich) – podstawowe działania na kosztach 2. Realizacja kalkulacji kosztów na wybranym materiale (wyrobie) CO

14 III. Integracja procesowa
(część projektowa) Zostaje utworzony zespół wdrożeniowy, który odpowiada za następujące obszary: zarządzanie sprzedaż zakupy produkcję magazyn logistykę controlling finanse administrację MM PP SD FI CO Zadanie: Należy wprowadzić do systemu SAP R/3 nowe dane podstawowe (Customizing, Master data) oraz dokonać testy integracyjne.

15 Oferta edukacyjna WSIiZ:
ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA (mySAP.com) Studia dzienne - specjalizacja Studia zaoczne - specjalizacja Studia podyplomowe Szkolenia dla przedsiębiorstw Certyfikacja wewnętrzna Marian Krupa – University of Information Technology and Management in Rzeszow

16 Zintegrowane systemy zarządzania
Studia (na poziomie podyplomowym) kierowane są do pracowników, kadry kierowniczej oraz menadżerów firm, które planują wdrożenie lub korzystają już z systemu SAP R/3 (mySAP.com) Studia trwają dwa semestry (ok. 230 godziny dydaktyczne) Struktura zajęć: 70% laboratorium, 30% wykłady i konwersatoria połączone z ćwiczeniami Marian Krupa – University of Information Technology and Management in Rzeszow

17 Program studiów – Ścieżka menedżerska:
Marian Krupa – University of Information Technology and Management in Rzeszow

18 Program studiów – Ścieżka administracyjna:
Marian Krupa – University of Information Technology and Management in Rzeszow

19 Absolwenci otrzymują:
1.Dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalizacji ZSZ 2. Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych (wzór MEN-I-9SW) 3. DYPLOM WSIiZ DYPLOM Marian Krupa – University of Information Technology and Management in Rzeszow

20 Zintegrowane systemy zarządzania
Ścieżki kariery w SAP Zintegrowane systemy zarządzania Marian Krupa – University of Information Technology and Management in Rzeszow

21 Jak wejść i przetrwać w „SAP jungle”?

22 Kariera międzynarodowa w obszarze zintegrowanego systemu zarządzania
Przykładowe stanowiska funkcjonalne w SAP: konsultant – wdrożenia poszczególnych modułów systemu (np. MM, PP, SD, FI,CO) administrator sieci (System Administrator) kierownik projektu (Project Manager) przedstawiciel handlowy (Sales Manager) programista (Softwer Developer) pracownik administracyjny (Administration) Kariera międzynarodowa w obszarze zintegrowanego systemu zarządzania Marian Krupa – University of Information Technology and Management in Rzeszow

23 Kariera międzynarodowa w obszarze zintegrowanego systemu zarządzania
Przykładowe ścieżki kariery w SAP: młodszy konsultant (Junior Consultant) konsultant (Consultant) starszy konsultant (Senior Consultant) konsultant uczestniczący (Participating Consultant) kierownik projektu (Project Manager) kierownik zespołu wdrożeniowego (Implementation Project Manager) dyrektor działu konsultingu (Consulting Dept. Manager) Członek/Prezes Zarządu (Member/Chief Executive) Kariera międzynarodowa w obszarze zintegrowanego systemu zarządzania Marian Krupa – University of Information Technology and Management in Rzeszow

24 Kariera międzynarodowa w obszarze zintegrowanego systemu zarządzania
Ścieżki kariery w BCC                                                                                                                        Kariera międzynarodowa w obszarze zintegrowanego systemu zarządzania Marian Krupa – University of Information Technology and Management in Rzeszow

25 Kariera międzynarodowa w obszarze zintegrowanego systemu zarządzania
Pierwsze kroki... Uczestniczyć w drożeniu systemu klasy MRP/ERP Szkolenia Wewnętrzne Zewnętrzne np. Centrum Szkoleniowe SAP (na obszarze całego świata); Studia: dzienne, zaoczne, podyplomowe 3. Networking Kariera międzynarodowa w obszarze zintegrowanego systemu zarządzania Marian Krupa – University of Information Technology and Management in Rzeszow

26 Kariera międzynarodowa w obszarze zintegrowanego systemu zarządzania
Poszukiwanie pracy: Ogłoszenia prasowe o ofertach pracy Informacje pozyskane w prasie, telewizji, internecie itd. Bezpośrednie kontakty z zainteresowaną firmą Poszukiwanie ofert pracy poprzez internet Networking Kariera międzynarodowa w obszarze zintegrowanego systemu zarządzania Marian Krupa – University of Information Technology and Management in Rzeszow

27 Przykład... Misją IMG jest być Architektem i Budowniczym nowych strategii biznesowych Robert Boreczek Prezes IMG Polska Kariera międzynarodowa w obszarze zintegrowanego systemu zarządzania Marian Krupa – University of Information Technology and Management in Rzeszow

28 Kariera międzynarodowa w obszarze zintegrowanego systemu zarządzania
The Information Management Group - jesteśmy firmą zatrudniającą ludzi, którzy posiadają oprócz właściwych kompetencji zawodowych, także entuzjazm, są kreatywni i profesjonalni w działaniu. Cechy te są niezbędne by być skutecznym w realizacji złożonych projektów informatycznych na wysokim poziomie. Chcielibyśmy zaprezentować Państwu sposób, w jaki możecie stać się częścią IMG i skorzystać ze świetnej pozycji, jaką posiada nasza firma, oraz możliwości kariery, jakie stoją przed Państwem w IMG. Wieloletnie, codzienne zaangażowanie każdego z nas, pracowników IMG, ukształtowało tę firmę taką, jaką jest dzisiaj - odnoszącą sukcesy, dynamiczną firmą konsultingową ze wspaniałymi perspektywami rozwoju na przyszłość. Może naszą wspólną przyszłość? Kariera międzynarodowa w obszarze zintegrowanego systemu zarządzania Marian Krupa – University of Information Technology and Management in Rzeszow

29 Kariera międzynarodowa w obszarze zintegrowanego systemu zarządzania
Twój profil Jeśli: Ukończyliście studia wyższe (mile widziane kierunki informatyka, zarządzanie lub ekonomia) Specyfika firmy doradczej nie jest dla Was tajemnicą Podróże służbowe mogą być częścią Waszej pracy Cechują Was: umiejętność rozwiązywania problemów, bezkonfliktowość i odporność na stres Posiadacie umiejętność bezproblemowej komunikacji i negocjacji w językach angielskim i/lub niemieckim Lubicie brać sprawy we własne ręce Wysoko cenicie sobie zalety pracy w zespole, ale chcecie i lubicie pracować również indywidualnie Profesjonalizm nie jest dla Was tylko pustym hasłem Posiadacie umiejętność śmiania się - czasami również z samych siebie. Kariera międzynarodowa w obszarze zintegrowanego systemu zarządzania Marian Krupa – University of Information Technology and Management in Rzeszow

30 Kariera międzynarodowa w obszarze zintegrowanego systemu zarządzania
Rozwój pracowników: "Human touch" - budujemy najlepsze relacje z naszymi pracownikami IMG swoim pracownikom zapewnia dobrą atmosferę pracy oraz silną motywację do osiągania coraz lepszych wyników. Inwestuje w systematyczny rozwój pracowników tworząc w ten sposób z nimi długofalowe relacje. Czy praca w naszej firmie może sprawiać radość i zadowolenie oraz dawać możliwości własnego rozwoju? Tak! Pragniemy abyście Państwo podejmowali z nami nowe wyzwania, czerpali radość z ich realizacji i rozwijali się wraz z nimi. Planujemy indywidualne ścieżki kariery, które koncentrują się na osobistym profilu każdego z pracowników i zestawie umiejętności. Wskazany trener z IMG jest Państwa najważniejszym partnerem, z którym wspólnie planujecie zajęcia służące rozwijaniu Waszej wartości - dla Klientów IMG, dla IMG, dla koleżanek i kolegów w IMG, a co najważniejsze dla Was samych. Kariera międzynarodowa w obszarze zintegrowanego systemu zarządzania Marian Krupa – University of Information Technology and Management in Rzeszow

31 Korzyści: Czego możecie Państwo oczekiwać od nas:
Międzynarodowego otoczenia Ekscytujących i korporacyjnych Projektów Gorących tematów Innowacyjnego podejścia i rozwoju pracowników Bardzo atrakcyjnego, nastawionego na osiągnięcia wynagrodzenia Planu opcji na akcje Pracy zespołowej z profesjonalistami Kariera międzynarodowa w obszarze zintegrowanego systemu zarządzania Marian Krupa – University of Information Technology and Management in Rzeszow

32 Oferta pracy:

33 Oferta pracy:

34 Zintegrowane systemy zarządzania
Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ Zintegrowane systemy zarządzania Marian Krupa – University of Information Technology and Management in Rzeszow

35 Zintegrowane systemy zarządzania
Harmonogram: semestr I Zintegrowane systemy zarządzania Marian Krupa – University of Information Technology and Management in Rzeszow

36 POWODZENIA!


Pobierz ppt "Zintegrowane systemy zarządzania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google