Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie wniosku Elżbieta Książek Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Poznański Park Naukowo-Technologiczny ul. Rubież 46, 61-612 Poznań Tel. 8279745,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie wniosku Elżbieta Książek Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Poznański Park Naukowo-Technologiczny ul. Rubież 46, 61-612 Poznań Tel. 8279745,"— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie wniosku Elżbieta Książek Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Poznański Park Naukowo-Technologiczny ul. Rubież 46, 61-612 Poznań Tel. 8279745, fax 8279741 elzbieta.ksiazek@ppnt.poznan.plhttp://www.ppnt.poznan.pl/rpk

2 Kolejne kroki Pomysł na projekt badawczy (opis 1 strona) Pomysł na projekt badawczy (opis 1 strona) Odnalezienie gospodarza stypendium Odnalezienie gospodarza stypendium Dokumentacja konkursowa (formularze) Dokumentacja konkursowa (formularze) Wypełnienie wniosku Wypełnienie wniosku Wymiana informacji Wymiana informacji Konsultacje Konsultacje Wysyłka wniosku Wysyłka wniosku

3 Pomysł Każda dziedzina (wymiar europejski) Wstępny opis Problem Problem Cele Cele Działania Działania Rezultaty Rezultaty

4 Poszukiwanie hosta Renomowana instytucja (publikacje) Renomowana instytucja (publikacje) Kontakty jednostki macierzystej Kontakty jednostki macierzystej Bazy danych chętnych na przyjęcie stypendysty Bazy danych chętnych na przyjęcie stypendysty www.dlr.de/PHIL www.dlr.de/PHIL http://www.bit.ac.at/partnership/index2.htm http://www.bit.ac.at/partnership/index2.htm Instytucje, które prowadziły projekty UE w tej dziedzinie http://dbs.cordis.lu/search/en/simple/EN_PROJ_simple.html Instytucje, które prowadziły projekty UE w tej dziedzinie http://dbs.cordis.lu/search/en/simple/EN_PROJ_simple.html

5 Dokumentacja konkursowa http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=28 Dokument programowy (Workprogramme) Dokument programowy (Workprogramme) Przewodnik dla wnioskodawców (Guide for proposers) – formularze Przewodnik dla wnioskodawców (Guide for proposers) – formularze Tekst konkursu ( Call text ) Tekst konkursu ( Call text ) The 6th Framework Programme in Brief - broszura z informacjami na temat 6 PR The 6th Framework Programme in Brief - broszura z informacjami na temat 6 PR Guidelines for Evaluators - poradnik dla oceniających wnioski Guidelines for Evaluators - poradnik dla oceniających wnioski

6 Formularze – część A A1 – informacja o wniosku i streszczenie A1 – informacja o wniosku i streszczenie A2 – informacja o gospodarzu stypendium A2 – informacja o gospodarzu stypendium A3 – informacja o stypendyście A3 – informacja o stypendyście

7 Formularze – część B B1 SCIENTIFIC QUALITY OF THE PROJECT B1.1. RESEARCH TOPIC (JEDNA STRONA A4) B1.2. PROJECT OBJECTIVES (JEDNA STRONA A4) B1.3. SCIENTIFIC ORIGINALITY AND INNOVATION (JEDNA STRONA A4) B1.4. RESEARCH METHOD (DWIE STRONY A4) B2 QUALITY OF THE RESEARCH TRAINING (JEDNA STRONA A4) B3 QUALITY OF THE HOST B2.1. SCIENTIFIC AND TRAINING EXPERTISE OF THE HOST (DWIE STRONY A4) B2.2. QUALITY OF INFRASTRUCTURES (JEDNA STRONA A4)

8 Formularze – część B (2) B4 QUALITY OF THE RESEARCHER (DWIE STRONY A4, PLUS C.V.) confidential referees assessment of the applicant B5 MANAGEMENT AND FEASIBILITY (DWIE STRONY A4) B6 RELEVANCE TO THE OBJECTIVES OF THE ACTIVITY (DWIE STRONY A4) B7 ADDED VALUE TO THE COMMUNITY (JEDNA STRONA A4) B8 PREVIOUS PROPOSALS AND CONTRACTS B9 OTHER ISSUES (JEDNA STRONA A4)

9 Wymogi formalne Kompletny wniosek Kompletny wniosek Złożenie na czas Złożenie na czas Spełnienie wymogów formalnych przez stypendystę Spełnienie wymogów formalnych przez stypendystę 4 lata doświadczeń lub doktorat 4 lata doświadczeń lub doktorat Obywatelstwo kraju UE lub stowarzyszonego, lub legalny pobyt przez 4 lata w ciągu ostatnich 5 Obywatelstwo kraju UE lub stowarzyszonego, lub legalny pobyt przez 4 lata w ciągu ostatnich 5 Na 8 miesięcy po terminie składania Na 8 miesięcy po terminie składania Spełnienie wymogów przez gospodarza – siedziba w kraju UE lub stowarzyszonym Spełnienie wymogów przez gospodarza – siedziba w kraju UE lub stowarzyszonym W przypadku wysyłki elektronicznej – brak wirusów W przypadku wysyłki elektronicznej – brak wirusów

10 Formalności (2) Podpisy nie są wymagane Podpisy nie są wymagane Opinia trzeciej osoby Opinia trzeciej osoby Język – najlepiej angielski Język – najlepiej angielski

11 Wysyłka wniosku Wniosek musi być w Brukseli w wyznaczonym dniu do godz. 17-tej Wniosek musi być w Brukseli w wyznaczonym dniu do godz. 17-tej Wysyłka: Wysyłka: Na papierze (1 egz.) Na papierze (1 egz.) Na dyskietce lub CD-ROMie Na dyskietce lub CD-ROMie On-line On-line

12 Procedura oceny Nadanie numeru i potwierdzenie przyjęcia Nadanie numeru i potwierdzenie przyjęcia Sprawdzenie wymogów formalnych Sprawdzenie wymogów formalnych Ocena przez niezależnych ekspertów Ocena przez niezależnych ekspertów Przygotowanie komentarza i wysyłka do zainteresowanych (lipiec 2003) Przygotowanie komentarza i wysyłka do zainteresowanych (lipiec 2003) Negocjacje (sierpień 2003) Negocjacje (sierpień 2003) Merytoryczne (plan pracy) Merytoryczne (plan pracy) Finansowe Finansowe Administracyjne Administracyjne Decyzja Komisji i podpisanie kontraktu (październik - ?) Decyzja Komisji i podpisanie kontraktu (październik - ?)

13 Kryteria oceny wniosku naukowa jakość projektu (15%): naukowa jakość projektu, czy zawartość merytoryczna projektu jest ważna i istotna, innowacja i oryginalność, metodologia, interdyscyplinarne aspekty projektu, opis aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie projektu naukowa jakość projektu (15%): naukowa jakość projektu, czy zawartość merytoryczna projektu jest ważna i istotna, innowacja i oryginalność, metodologia, interdyscyplinarne aspekty projektu, opis aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie projektu jakość aspektu szkoleniowego (15%): przejrzystość i jakość aspektów szkoleniowo-badawczych, dodatkowe szkolenia w zakresie umiejętności innych niż umiejętności badawcze (complementary skills) jakość aspektu szkoleniowego (15%): przejrzystość i jakość aspektów szkoleniowo-badawczych, dodatkowe szkolenia w zakresie umiejętności innych niż umiejętności badawcze (complementary skills) jakość instytucji goszczącej (15%): poziom i doświadczenie badawcze w określonej projektem dziedzinie naukowej, poziom merytoryczny zespołu badawczego/promotorskiego, doświadczenie w szkoleniu kadr naukowych i obecne możliwości w tym zakresie, współpraca międzynarodowa, jakość infrastruktury jakość instytucji goszczącej (15%): poziom i doświadczenie badawcze w określonej projektem dziedzinie naukowej, poziom merytoryczny zespołu badawczego/promotorskiego, doświadczenie w szkoleniu kadr naukowych i obecne możliwości w tym zakresie, współpraca międzynarodowa, jakość infrastruktury

14 Kryteria oceny wniosku (2) doświadczenie potencjalnego stypendysty (15%): doświadczenie w pracy badawczej i jej rezultaty, niezależność wnioskowania i zdolności kierownicze, potencjał rozwojowy, kompatybilność umiejętności z założeniami projektu doświadczenie potencjalnego stypendysty (15%): doświadczenie w pracy badawczej i jej rezultaty, niezależność wnioskowania i zdolności kierownicze, potencjał rozwojowy, kompatybilność umiejętności z założeniami projektu zarządzanie projektem (5%): praktyczne ustalenia związane z realizacją projektu, ogólna możliwość realizacji projektu, podejście metodologiczne do projektu i planu pracy zarządzanie projektem (5%): praktyczne ustalenia związane z realizacją projektu, ogólna możliwość realizacji projektu, podejście metodologiczne do projektu i planu pracy zgodność z założeniami sytemu stypendialnego MC (25%): wymierna korzyść dla stypendysty z pobytu na stypendium, kompatybilność projektu z profilem naukowym stypendysty, prawdopodobieństwo kontynuacji tematyki projektu po zakończeniu stypendium, ewentualny wkład w rozszerzenie potencjału naukowego UE zgodność z założeniami sytemu stypendialnego MC (25%): wymierna korzyść dla stypendysty z pobytu na stypendium, kompatybilność projektu z profilem naukowym stypendysty, prawdopodobieństwo kontynuacji tematyki projektu po zakończeniu stypendium, ewentualny wkład w rozszerzenie potencjału naukowego UE wymierne korzyści dla EU (10%): wkład w realizację założeń Europejskiej Przestrzeni Badawczej, zwiększenie współpracy naukowej, wkład w rozwój naukowej doskonałości i europejskiej konkurencyjności wymierne korzyści dla EU (10%): wkład w realizację założeń Europejskiej Przestrzeni Badawczej, zwiększenie współpracy naukowej, wkład w rozwój naukowej doskonałości i europejskiej konkurencyjności

15 Progi 2. Jakość szkolenia - 3 4. Jakość stypendysty – 4

16 Kilka porad Jasność i zwięzłość wniosku (daj do poczytania osobie trzeciej) Jasność i zwięzłość wniosku (daj do poczytania osobie trzeciej) Diagramy, rysunki, formatowanie (kolory nie są potrzebne) Diagramy, rysunki, formatowanie (kolory nie są potrzebne) Strukturyzacja tekst Strukturyzacja tekst Sprawdzenie z kryteriami Sprawdzenie z kryteriami Konsultacje (LPK-RPK-KPK) Konsultacje (LPK-RPK-KPK)

17 Przydatne adresy http://www.cordis.lu/calls/mariecurie-actions/ http://www.cordis.lu/calls/mariecurie-actions/ http://www.cordis.lu/calls/mariecurie-actions/ http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=28 http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=28 http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=28 http://www.6pr.pl http://www.6pr.pl http://www.6pr.pl http://www.ppnt.poznan.pl/rpk http://www.ppnt.poznan.pl/rpk http://www.ppnt.poznan.pl/rpk http://www.grantyeuropejskie.pl http://www.grantyeuropejskie.pl http://www.grantyeuropejskie.pl


Pobierz ppt "Przygotowanie wniosku Elżbieta Książek Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Poznański Park Naukowo-Technologiczny ul. Rubież 46, 61-612 Poznań Tel. 8279745,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google