Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Numeryczne modelowanie przepływów laminarnych w mikrokanałach Mgr inż. Mariusz Niklas Prof. Michel Favre-Marinet Technical University of Czestochowa Institute.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Numeryczne modelowanie przepływów laminarnych w mikrokanałach Mgr inż. Mariusz Niklas Prof. Michel Favre-Marinet Technical University of Czestochowa Institute."— Zapis prezentacji:

1 Numeryczne modelowanie przepływów laminarnych w mikrokanałach Mgr inż. Mariusz Niklas Prof. Michel Favre-Marinet Technical University of Czestochowa Institute of Thermal Machinery Institut National Polytechnique de Grenoble Department of Fluid and Mechanical Engineering Laboratory of LEGI

2 2 Mikrokanały Zalety: - dużo większy współczynnik wymiany ciepła w porównaniu z układami konwencjonalnymi - możliwość budowy układów chłodzenia zintegrowanych z układami elektronicznymi Zastosowanie – przede wszystkim do chłodzenia układów elektronicznych Wady: - zmniejszanie średnicy hydraulicznej powoduje zwiększenie oporów przepływu oraz możliwość wystąpienia efektu skali

3 3 Geometria modelu eksperymentalnego

4 4 Naprężenia styczne: Współczynnik tarcia C f Liczba Poiseuille Spadek ciśnienia:

5 5 Wyniki eksperymentu

6 6 Ustawienia Opcje przepływu: - przepływ laminarny - ustalony - izotermiczny - nieściśliwy Czynnik: woda

7 7 Przepływ przez pojedynczy kanał Geometria pojedynczego kanału a = 215 m h = 150 m L = 15 mm Dh=110 m Obliczenia przeprowadzone zostały w trzech krokach: Pierwszy – dla przepływu w pełni rozwiniętego Drugi – dla przepływu z efektem wejściowym Trzeci – dla przepływu ze stratami lokalnymi

8 8 Przepływ w pełni rozwinięty dla pojedynczego kanału.CalculationsLiterature h/a ratio = 0.68 h/a ratio = 0.714 Po = 13.3 Po = 13.311

9 9 Pole prędkości dla przepływu z uwzględnieniem efektu wejściowego.

10 10 Wyniki obliczeń dla przepływu z uwzględnieniem efektu wejściowego.

11 11 Model i obliczenia dla przepływu z uwzględnieniem strat w obszarze wlotu.

12 12 Wyniki obliczeń dla przepływu z uwzględnieniem strat lokalnych w obrębie wlotu do mikrokanału.

13 13 Przepływ przez system kanałów Dwa modele systemu kanałów zostały zbadane: Model uproszczony. Model ten składa się z 27 mikrokanałów połączonych poprzez kanał dystrybucyjny i kanał kolektorowy. Model odzwierciedlający układ rzeczywisty.

14 14 Uproszczony model systemu kanałów Triangular microchannels Hydraulic diameter D h =110 m Length of the microchannelL=18,4mm Distribution channel Collector channel High of channel h dc =188 m Width of channel a dc =800 m Length of channel on one section L dc =364 m

15 15 Wyniki obliczeń dla przepływu przez uproszczony model układu.

16 16 Ciśnienie w kanale dystrybucyjnym i w kanale kolektorowym.

17 17 Kontury składowej prędkości w kierunku osi Z w kanale dystrybucyjnym. Re=190

18 18 Kontury składowej prędkości w kierunku osi Z w kanale kolektorowym. Re=190

19 19 Rzeczywisty model systemu kanałów Triangular microchannels Hydraulic diameter D h =110 m Length of the microchannelL=18,4mm Distribution channel Collector channel High of channel h dc =188 m Width of channel a dc =800 m Length of channel on one section L dc =364 m Mine inlet and outlet channel High of channel h dc =188 m Width of channel a dc =835 m Length of channelL dc =1,5mm

20 20 Wyniki obliczeń dla przepływu przez rzeczywisty model układu.

21 21 Ciśnienie w dystrybutorze i w kolektorze dla Re =390 Ciśnienie względem płaszczyzny symetrii całego układu. Re=390

22 22 Obraz pola prędkości w obszarze wlotu. Re=390 Kontury składowej prędkości w kierunku osi Z

23 23 Obraz pola prędkości w obszarze wylotu. Re=390 Contours of velocity magnitude on outflow region Contours of X-velocity component on outflow region

24 24 Średnia prędkość w poszczególnych kanałach. Re = 195 Re = 390

25 25 Udział poszczególnych zjawisk w całkowitej stracie ciśnienia w funkcji liczby Re.

26 26 Dla zadanej geometrii układu mikrokanałów nie występuje efekt skali. Wyniki symulacji numerycznych wykazały, że stosunkowo duże opory przepływu w układzie spowodowane są przez niewłaściwą geometrię. Można wyróżnić trzy zasadnicze efekty związane z geometrią układu: Przepływ w kanale kolektorowym. Przyczyną strat ciśnienia w tym kanale są zakłócenia spowodowane przez strugi wypływające z mikrokanałów. Oderwanie warstwy w obrębie wlotu do kanału dystrybucyjnego i wystąpienie przepływu zwrotnego w tym obszarze. Oderwanie warstwy w obrębie wylotu z kanału kolektorowego i wystąpienie przepływu zwrotnego w tym obszarze. Wnioski

27 27 Accuracy of the computation in the real complete system Residuals for the case with 600000 volumes The pressure changes in chosen points of the model for the case with 600000 volumes

28 28 The pressure distribution in distributor and collector channels for the cases with 900000 volumes, 600000 volumes and with 300000volumes The differences between distribution of pressure in distributions collector channel for all cases (900000, 600000, 300000 volumes) are very small. The difference between the pressure total drop for system with 900000 of volumes and for system with 300000 volumes is less than 3%.


Pobierz ppt "Numeryczne modelowanie przepływów laminarnych w mikrokanałach Mgr inż. Mariusz Niklas Prof. Michel Favre-Marinet Technical University of Czestochowa Institute."

Podobne prezentacje


Reklamy Google