Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Opolu. Opracowany w 2001 roku projekt innowacyjny miał za zadanie dostarczyć uczniom wielu pozytywnych doświadczeń,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Opolu. Opracowany w 2001 roku projekt innowacyjny miał za zadanie dostarczyć uczniom wielu pozytywnych doświadczeń,"— Zapis prezentacji:

1 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Opolu

2 Opracowany w 2001 roku projekt innowacyjny miał za zadanie dostarczyć uczniom wielu pozytywnych doświadczeń, stać się bazą, z której starszy uczeń, a później dorosły człowiek może korzystać. Ponadto miał na celu: rozwijanie samodzielnego myślenia uczniów i nauczenie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy oraz zainteresowanie ich rozwojem zastosowań komputerów, technologii informacyjnej i urządzeń opartych na technice komputerowej. przygotowanie uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji poprzez zapewnienie możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów

3 Novum jakie zostało wprowadzone w ostatnich trzech latach innowacji - praca na platformie zdalnego nauczania przeniosły dzieci w świat dorosłych XXI wieku.

4 Platforma dostępna jest pod adresem http://sp8opole.wodip.opole.pl/moodle/

5 Coraz więcej szkół proponuje swoim uczniom właśnie taką formę poszerzania wiedzy, jednak platforma elearningowa na poziomie szkoły podstawowej w edukacji wczesnoszkolnej jest ewenementem w skali kraju. Dzieci zdobywają zupełnie nowe umiejętności: posługiwania się najnowszymi technologiami w nauczaniu.

6 Dzieci w przygotowanych przez nauczyciela kursach mogą utrwalać nabywane w szkole umiejętności i wiadomości, bowiem ich przedmiotem są treści programowe edukacji wczesnoszkolnej.

7 Celem kursu jest inspirowanie ekspresji i aktywności dziecięcej, został on pogrupowany w trzy kręgi tematyczne: A to Polska właśnie, Poznajemy zwyczaje andrzejkowe i mikołajkowe, Nadchodzą święta Bożego Narodzenia

8

9

10 Kurs zapewnia optymalne warunki dla prawidłowego rozwoju wszystkim dzieciom. Pozwala ją na samodzielne nadrobienie zaległości związanych z nieobecnością w szkole spowodowaną chorobą. Umożliwia ją dzieciom mającym trudności z nauką samodzielnie i bez stresu doskonalenie i nabywanie nowych umiejętności. Dzieciom zdolnym dają duże możliwości wszechstronnego rozwoju w wybranym przez dziecko tempie i zakresie.

11 Pozwala na szybką komunikację, wzbogaca tradycyjne formy kontaktu, pomaga rodzicom w aktywnym uczestnictwie w edukacji ich dzieci. Nauczyciel wykorzystuje ją nie tylko do bezpośredniego kontaktu, ale zamieszcza na niej aktualności z życia klasy, tak, że rodzice mogą na bieżąco obserwować wydarzenia, których uczestnikami są ich dzieci, wspierać i doceniać postępy dziecka, wyrażać własną opinię.

12 W przypadku wystąpienia dłuższej absencji ucznia w szkole nauczyciele wykorzystują Internet do komunikowania się z uczniem, przekazują mu w ten sposób różne informacje. Najczęściej odbywa się to drogą mailową, skype, gadu gadu,szkolną platformę.

13

14 Pierwszaki uczą się matematyki poprzez gry komputerowe. I te gry programują same. Więcej na: http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2ze ro/news/mejluja-bloguja-i-graja-w-gry

15 We wrześniu 2011 r. Nasza szkoła przystąpiła do projektu "Inwestycja w pierwszy krok " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

16 W ramach projektu prowadzono zajęcia typu: 1) Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy 2) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy 3) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych : Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych w zakresie gier strategicznych rozwijających logiczne myślenie. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie języka angielskiego 4) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 5) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją 6) Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.

17 Zajęcia odbywają się w formie zabawy stosowane metody to przede wszystkim TPR czyli nauka poprzez ruch, zabawę, naukę piosenek a także metoda komunikacyjna dzięki której uczniowie mieli możliwość nie tylko porozumiewania się po angielsku ale słuchania tego języka poprzez oglądanie filmów i odpowiedniego reagowania i odpowiadania na pytania zadawane przez nauczyciela po obejrzeniu filmów. Uczniowie coraz śmielej wypowiadają się po angielsku, uwielbiają zakupione gry, chętnie oglądają filmy. Zabawa ruchowa Uczniowie uwielbiali gry planszowe

18

19 Uczniowie ćwiczyli umiejętności matematyczne korzystając z programów komputerowych, gier planszowych, piłek arytmetycznych, zestawów konstrukcyjnych, układanek matematycznych.

20 Oprócz kół zainteresowań w szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze w klasach I-III i IV-VI z j. polskiego matematyki i j. angielskiego. Na zajęciach tych nauczyciele oprócz książek wykorzystują również dostępne w szkole programy multimedialne takie jak testy, sprawdziany, słowniki, gry edukacyjne. Ponadto mają możliwość korzystania z Internetu i wyszukiwania potrzebnych materiałów.

21 W roku szkolnym 2011/2012 z powodzeniem realizowaliśmy Program Edukacyjno - Terapeutyczny ORTOGRAFFITI.

22 W roku szkolnym 2010/2011 realizowaliśmy 4 projekty W roku szkolnym 2011/2012 realizowaliśmy 3 projekty CELE: zwiększenie zainteresowania uczniów nauką, przedmiotem lub grupą przedmiotów. przygotowanie nauczycieli do prowadzenia lekcji i zajęć dodatkowych dla uczniów z wykorzystaniem narzędzi TIK, realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie TIK, praktyczne zastosowanie współczesnych technologii w edukacji, wdrożenie innowacyjnych form nauczania z wykorzystaniem TIK, Działanie Zaczarowany Świat jest innowacyjną metodą wspierania rozwoju ucznia w szkole z wykorzystaniem nowoczesnych pracowni eksperymentalno doświadczalnych. Wspiera programy rozwojowe szkół ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości kształcenia, wykorzystuje narzędzia ICT oraz nowoczesne metody nauczania, w szczególności obejmujące: Pobudzanie uczniów do poznawczego sposobu zdobywania wiedzy, Wyjazdy edukacyjne grup uczniów i zajęcia wyrównawczo-poznawcze w nowoczesnych pracowniach eksperymentalnych, Eksperymentalne metody nauczania z wykorzystaniem zestawów doświadczalnych.

23 1.Digital Storytelling czyli uczenie się przez tworzenie- projekt obejmujący kształcenie zintegrowane Zajęcia nauczyły dzieci tworzyć proste filmy edukacyjne zbudowane z sekwencji zdjęć i nagranej narracji przy pomocy programu PhotoStory. Uczniowie: tworzyli narrację i dialogi, szukali zdjęć w Internecie, wykonywali rekwizyty, skanowali rysunki i zapisywać je, generowali film.

24 Nasza szkoła w liczbach- projekt obejmujący matematykę i informatykę Realizując go uczniowie wykorzystywali komputer do: wykonywania obliczeń matematycznych, gromadzenia danych, przedstawiania wyników, liczb, danych w postaci wykresów, diagramów, prezentacji multimedialnych, dokumentacji projektu -

25 Wykorzystując słownik wyrazów obcych przygotowaliśmy Wykaz wyrazów funkcjonujących w języku polskim a wywodzących się z języka angielskiego Wykorzystując zdjęcia wykonane podczas wycieczek po Opolu przygotowaliśmy album Język angielski na szyldach Opola. Dokonaliśmy ich obróbki przy pomocy strony internetowej www.picjoke.com Przygotowaliśmy ponadto albumy chemiczny, kosmetyczny i dwa spożywcze Zawierają one zdjęcia produktów, angielską nazwę i tłumaczenie na język polski. Spacer po Opolu Obrobione zdjęcie w ramce, www.fotoflexer.com Praca nad albumem Wykorzystanie skanera Użycie www.picjoke.com Użycie www.fotoflexer.com

26 "Tropiciele śladów historii"- poszukiwali średniowiecznych śladów historii w Opolu. tworzyli filmy w programie PhotoStory, skanowali mapy, konstruowali opisy źródeł historycznych, fotografowali i obrabiali zdjęcia, tworzyli albumy

27 W ramach realizacji projektu uczniowie poznawali fotokody, uczyli się je generować i odczytywać. Aby wygenerować kod poznali aplikację Quick Mark. Do odczytywania posługiwaliśmy się telefonami komórkowymi. Fotokody stają się coraz bardziej popularne dlatego też postanowiliśmy nauczyć uczniów, ich rodziców nauczycieli jak należy je odczytywać. Przygotowaliśmy specjalną gazetkę na której znalazły się zakodowane informacje o każdej klasie. Aby je odczytać uczniowie przechodzili krótki kurs przygotowany przez uczniów realizujących projekt. Wszyscy się świetnie bawili a ponadto większość stwierdzała że do tej pory nie wiedziała co to są fotokody i że można je odczytać przy pomocy telefonu komórkowego. tekst o klasie Ia Użycie Quick Mark Odczytanie zakodowanej informacji na telefonie Skanowanie kodu Jedna z aplikacji do odczytywania kodów gazetka

28

29 29 maja 2012 r. odbyła się uroczystość podsumowująca wojewódzki etap konkursu Ministra Edukacji Narodowej Mam 6 lat, którego celem było upowszechnianie najciekawszych form aktywności rad rodziców umożliwiających przyjazną adaptację dzieci 6- letnich do edukacji szkolnej. W podziękowaniu za przystąpienie do konkursu Mam 6 lat otrzymaliśmy tabliczkę z napisem: SZKOŁA PRZYJAZNA DLA SZEŚCIOLATKA


Pobierz ppt "W Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Opolu. Opracowany w 2001 roku projekt innowacyjny miał za zadanie dostarczyć uczniom wielu pozytywnych doświadczeń,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google