Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opowieść biblioteki – czyli jak zmienić postrzeganie biblioteki jako instytucji dzięki strategii marketingowej Katarzyna Puksza Adela Spychała Biblioteka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opowieść biblioteki – czyli jak zmienić postrzeganie biblioteki jako instytucji dzięki strategii marketingowej Katarzyna Puksza Adela Spychała Biblioteka."— Zapis prezentacji:

1 Opowieść biblioteki – czyli jak zmienić postrzeganie biblioteki jako instytucji dzięki strategii marketingowej Katarzyna Puksza Adela Spychała Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku VII Forum Młodych Bibliotekarzy, Łódź września 2012

2 Co to jest marketing? sprzedawanie (telling and selling – zgadywanie i sprzedawanie), zaspokajanie potrzeb klienta, proces społeczny, w trakcie którego jednostki, i organizacje uzyskują to, czego potrzebują i pragną, proces biznesowy, w ramach którego organizacja identyfikuje, tworzy, komunikuje i dostarcza oferty oraz rozwiązania zaspokajające potrzeby i oczekiwania klienta, forma planowania w instytucji publicznej.

3 Marketing biblioteczny opiera się na: identyfikacji potencjalnych klientów, którzy chcą usłyszeć opowieść biblioteki, skonstruowaniu tej opowieści tak, aby potencjalni użytkownicy zrozumieli, co czyni daną bibliotekę niepowtarzalną i wyjątkową, przedstawieniu opowieści tak, aby zaintrygować użytkowników i zwrócić ich uwagę na konkretną bibliotekę.

4 Początkowo marketing służył tylko przedsiębiorstwom przynoszących zyski, z czasem okazało się jednak, że stanowi on uniwersalną koncepcję, którą można z powodzeniem stosować także w instytucjach non-profit, jakimi są m.in. biblioteki.

5 Marketing mix to czynniki, które są łączone, aby zaspokoić potrzeby i pragnienia nabywców, składniki marketingu mix określane są często jako 4P, w odniesieniu do usług, dodawane są nowe składniki, zwiększające ich liczbę do 7 P.

6 Strategia marketingowa jest budowana na podstawie elementów marketingu mix, stanowi określony, z góry zaplanowany sposób postępowania, ma na celu zdobycie lub zachowanie korzystnej pozycji całej organizacji względem otoczenia w długim czasie.

7 Elementy skutecznej strategii marketingowej: domena działania, przewaga strategiczna, cele strategiczne, funkcjonalne programy działania.

8 Co jest najważniejsze w strategii marketingowej? Po pierwsze: cele Określenie ich pozwala na ostateczne ustalenie rezultatów procesu marketingowego.

9 Co jest najważniejsze w strategii marketingowej? Po drugie: segmentacja, czyli podział całego zjawiska na części, zgodnie ze specjalnym kluczem stanowiącym podstawę podziału Można ją przeprowadzać biorąc za punkt wyjścia odbiorcę/użytkownika lub też produkt, usługę Wykorzystanie segmentacji w bibliotekarstwie pozwala na dobranie odpowiedniej oferty dla użytkowników.

10 Co jest najważniejsze w strategii marketingowej? Po trzecie: targeting, czyli działania mające na celu wybór jednej lub kilku potencjalnych grup docelowych, wyłonionych poprzez segmentację

11 Co jest najważniejsze w strategii marketingowej? Po czwarte: badania marketingowe : - mogą być przeprowadzane w szerokim zakresie, - dane do nich można gromadzić na różne sposoby, - można je również wykorzystywać w bibliotekarstwie.

12 Co jest najważniejsze w strategii marketingowej? Po piąte: branding Termin pochodzi od angielskiego słowa brand, czyli marka. Marka może oznaczać: - pozycję asortymentową (produkt), linię produktu, rodzinę produktu lub cały asortyment, który oferuje dana firma, - znak towarowy, - rynkowy wizerunek produktu, zestawu produktów i/lub organizacji, która je oferuje. Zadaniem marki jest odróżnianie produktu firmy od dóbr i usług oferowanych przez inne organizacje.

13 Funkcje odgrywane przez markę: identyfikacyjna, informacyjna, promocyjna, gwarancyjna.

14 Branding w bibliotekarstwie Proces definiowania opowieści biblioteki, scalenia jej w jedno, krótkie, trafne zdanie, a potem przedstawienie tej opowieści za pomocą logo biblioteki i innych elementów marki.

15 Tworzenie marki bibliotecznej: sformułowanie przekazu, stworzenie tożsamości marki, w jaki sposób i gdzie wykorzystać elementy marki, wzmocnienie marki.

16 Źródła grafik: Nieruchomosci/zasady_ogolne_dopuszczalnosci_podzialu_rzeczy_jako_sposobu_zniesienia_wsp olwlasnosci targeting-options/ - nonprof research.html Need-A-Brand-Right

17 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Opowieść biblioteki – czyli jak zmienić postrzeganie biblioteki jako instytucji dzięki strategii marketingowej Katarzyna Puksza Adela Spychała Biblioteka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google