Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NeokatechumenatNeokatechumenat (...) drogi wiary nie można zatrzymać nigdy. Nie można poprzestać na chrzcie czy na I Komunii św. ani na bierzmowaniu,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NeokatechumenatNeokatechumenat (...) drogi wiary nie można zatrzymać nigdy. Nie można poprzestać na chrzcie czy na I Komunii św. ani na bierzmowaniu,"— Zapis prezentacji:

1

2 NeokatechumenatNeokatechumenat (...) drogi wiary nie można zatrzymać nigdy. Nie można poprzestać na chrzcie czy na I Komunii św. ani na bierzmowaniu, ani na sakramencie małżeństwa. Wiara zawsze powinna być drogą. Sługa Boży Papież Jan Paweł II. przemówienia do jednej z rzymskich wspólnot neokatechumenalnych (styczeń 1994 r.) (...) drogi wiary nie można zatrzymać nigdy. Nie można poprzestać na chrzcie czy na I Komunii św. ani na bierzmowaniu, ani na sakramencie małżeństwa. Wiara zawsze powinna być drogą. Sługa Boży Papież Jan Paweł II. przemówienia do jednej z rzymskich wspólnot neokatechumenalnych (styczeń 1994 r.)

3

4 "Miłość jest w tobie. To Boży dar. A zatem, patrz w przyszłość i nie bój się powiedzieć Chrystusowi: tak! Choć jest to miłość wymagająca. Nie bój się powiedzieć: tak. Nie bój się kochać Chrystusa. On pierwszy nas umiłował, umiłował do końca." Jan Pawel II Watykan - Lednica

5 Spis treści O wspólnocie słów kilka O wspólnocie słów kilka O wspólnocie słów kilka O wspólnocie słów kilka Cechy formacji neokatechumenalnej Cechy formacji neokatechumenalnej Cechy formacji neokatechumenalnej Cechy formacji neokatechumenalnej Nasza wspólnota Nasza wspólnota Nasza wspólnota Nasza wspólnota Zdjęcia Zdjęcia Zdjęcia Linki Linki Linki

6 Zapoczątkowana w okresie Soboru Watykańskiego II w Hiszpanii Droga Neokatechumenalna jest duszpasterstwem parafialnym wprowadzającym w chrześcijaństwo. Stanowi drogę nawrócenia, dzięki której można odkryć bogactwo chrztu. Jest narzędziem w służbie biskupów i proboszczów, które w ciągu lat formacji, opartej na lekturze Pisma Świętego i modlitwie w niewielkich wspólnotach, prowadzi do pełni chrześcijaństwa - daje moc przyjęcia Krzyża i miłowania nieprzyjaciół. Na Drogę wstepują ludzie ochrzczeni oraz ci, którzy są dalecy od wiary, a także ci którzy chcą pogłębić swoją formację chrześcijańską.

7 Niektóre cechy formacji neokatechumenalnej a) biblijny charakter a) biblijny charakter a) biblijny charakter a) biblijny charakter b) ciągłość b) ciągłość b) ciągłość b) ciągłość c) stopniowość c) stopniowość c) stopniowość c) stopniowość

8 Biblijny charakter W duszpasterstwie chodzi o to, aby pomóc ludziom spotkać się z żywym Słowem Bożym zawartym w Piśmie Św. Przy czym nie idzie tylko o intelektualne czy treściowe zapoznanie się z Księgami świętymi, lecz o odkrycie, że w nich jest zawarta historia zbawienia każdego człowieka. Wówczas Pismo św., jako zawierające Słowo Boże skierowane do człowieka, staje się dla niego kluczem i księgą życia.

9 Ciągłość Ciągłość odróżnia neokatechumenat od tego rodzaju form duszpasterskich, jak misje czy rekolekcje. Zmierzają one wprawdzie bezpośrednio do nawrócenia człowieka, które znajduje swój wyraz i punkt szczytowy w spowiedzi. Jednakże po ich zakończeniu następuje zazwyczaj powrót do "normalnego" życia i na ogół szybko zanikają uzyskane dzięki nim owoce. Tymczasem, jeśli chodzi o neokatechumenat, to moment nawrócenia, przeżyty podczas katechez i liturgii w okresie kerygmatu, albo nawet samo uświadomienie sobie podczas tych katechez konieczności tegoż nawrócenia, nie pozostają jakby zawieszone. Stwarza się bowiem stale środowisko Słowa Bożego i Liturgii, w którym proces nawrócenia jest kontynuowany.

10 Stopniowość Inną ważną cechą jest adekwatna do rozpoznanego stanu grupowego stopniowość, realizująca się w kolejnych etapach drogi. Można by niewątpliwie powiedzieć, że w normalnie funkcjonującym duszpasterstwie parafialnym wszyscy wierni mają możliwość ciągłego przeżywania treści odkrytych na przykład podczas rekolekcji czy misji - przez czynne włączenie się w istniejące formy działalności duszpasterskiej. Niemniej jednak tym, co odkrywają oni w dobrze przeżytych rekolekcjach czy misjach, a szczególnie we wprowadzających katechezach neokatechumenalnych, jest właśnie potrzeba radykalnego nawrócenia.

11 Przeżycie to jednak będzie zawsze zaczątkowe, wymagające specjalnego potraktowania tych ludzi jako takich, którzy odkryli, że w swoim chrześcijaństwie odstają znacznie od Chrystusa, a teraz pragną do Niego przylgnąć. Równocześnie zaś odkryli, że sami nie potrafią tego uczynić. I w tym w ł aśnie względzie potrzebują pomocy i prowadzenia. Dlatego też nie wystarczy włączenie ich do jakiejkolwiek grupy odpowiadającej stopniowi ich wykształcenia, zawodowi czy nawet stanowi cywilnemu lub wiekowi, lecz konieczne jest zespolenie ich z ludźmi odpowiadającymi stanowi ich ducha i religijności. Wymienione tutaj przykładowo rodzaje duszpasterstwa specjalistycznego, takie jak: bractwa, koła różańcowe, Przeżycie to jednak będzie zawsze zaczątkowe, wymagające specjalnego potraktowania tych ludzi jako takich, którzy odkryli, że w swoim chrześcijaństwie odstają znacznie od Chrystusa, a teraz pragną do Niego przylgnąć. Równocześnie zaś odkryli, że sami nie potrafią tego uczynić. I w tym w ł aśnie względzie potrzebują pomocy i prowadzenia. Dlatego też nie wystarczy włączenie ich do jakiejkolwiek grupy odpowiadającej stopniowi ich wykształcenia, zawodowi czy nawet stanowi cywilnemu lub wiekowi, lecz konieczne jest zespolenie ich z ludźmi odpowiadającymi stanowi ich ducha i religijności. Wymienione tutaj przykładowo rodzaje duszpasterstwa specjalistycznego, takie jak: bractwa, koła różańcowe,

12 różnorodne zespoły czy grupy, mają niewątpliwie racje istnienia; są bardzo potrzebne i użyteczne w parafii i w duszpasterstwie. Zakładają one przecież to fundamentalne odniesienie do Chrystusa, jakie dokonało się w chrzcie św. i powinno być jako takie przeżywane.Progresywność czy stopniowość, o której tutaj mowa, to nie jakiś plan działania w sensie programu konferencji czy zajeć, lecz przeżywanie poszczególnych etapów nawrócenia, stopniowo zmierzających do rzeczywistości chrztu św. różnorodne zespoły czy grupy, mają niewątpliwie racje istnienia; są bardzo potrzebne i użyteczne w parafii i w duszpasterstwie. Zakładają one przecież to fundamentalne odniesienie do Chrystusa, jakie dokonało się w chrzcie św. i powinno być jako takie przeżywane.Progresywność czy stopniowość, o której tutaj mowa, to nie jakiś plan działania w sensie programu konferencji czy zajeć, lecz przeżywanie poszczególnych etapów nawrócenia, stopniowo zmierzających do rzeczywistości chrztu św.

13 Nasza wspólnota I Wspólnota Neokatechumenalna w naszej parafii istniejąca w obecnym kształcie jest owocem katechez głoszonych na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Katechezy głoszone są każdego roku przez grupę katechistów świeckich z Lublina pod przewodnictwem prezbitera. Wspólnota liczy 30 osób a opiekę duchową sprawuje proboszcz parafii ks. Stefan. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu: w środy wspólnota spotyka się na Liturgii Słowa a w soboty na wspólnotowej Eucharystii. I Wspólnota Neokatechumenalna w naszej parafii istniejąca w obecnym kształcie jest owocem katechez głoszonych na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Katechezy głoszone są każdego roku przez grupę katechistów świeckich z Lublina pod przewodnictwem prezbitera. Wspólnota liczy 30 osób a opiekę duchową sprawuje proboszcz parafii ks. Stefan. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu: w środy wspólnota spotyka się na Liturgii Słowa a w soboty na wspólnotowej Eucharystii.

14 Zdjęcia Konwiwencja założycielska – Konwiwencja założycielska – Kaliszany Kaliszany Wspólnota razem z katechistami Wspólnota razem z katechistami

15 Wspólnota nad jeziorem Zagłębocze październik 2004

16 agapa- wrzesień 2004

17 Spotkanie z Katechistami – 2005r

18 Konwiwencja - październik 2007r – Wytyczno

19 Linki nale.it/pl nale.it/pl nale.it/pl nale.it/pl l l l l

20 "Bo g ó ry mogą ustąpić i pag ó rki się zachwiać, ale miłość moja nigdy nie odstąpi od Ciebie- m ó wi Pan"


Pobierz ppt "NeokatechumenatNeokatechumenat (...) drogi wiary nie można zatrzymać nigdy. Nie można poprzestać na chrzcie czy na I Komunii św. ani na bierzmowaniu,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google