Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co przedstawiają te zdjęcia? Co mają ze sobą wspólnego? Jaka jest przyczyna cierpienia, bólu, smutku osób w niej występujących?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co przedstawiają te zdjęcia? Co mają ze sobą wspólnego? Jaka jest przyczyna cierpienia, bólu, smutku osób w niej występujących?"— Zapis prezentacji:

1

2

3

4 Co przedstawiają te zdjęcia?
Co mają ze sobą wspólnego? Jaka jest przyczyna cierpienia, bólu, smutku osób w niej występujących?

5 Temat: Natura i źródła zła.

6 Z Księgi Rodzaju (3,1-6): „Wąż rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?» 2 Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, 3 tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli». 4 Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie! 5 Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło». 6 Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł.”

7 Co przedstawia ta scena?
Czym wąż skusił Ewę? Jaki był skutek zjedzenia owocu?

8 Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:
„Dlaczego jednak Bóg nie stworzył świata tak doskonałego, by żadne zło nie mogło w nim istnieć? W swojej nieskończonej mocy Bóg zawsze mógłby stworzyć coś lepszego. W swojej nieskończonej mądrości i dobroci Bóg chciał jednak w sposób wolny stworzyć świat "w drodze" do jego ostatecznej doskonałości. To stawanie się dopuszcza w zamyśle Bożym pojawianie się pewnych bytów, a zanikanie innych. Obok dobra fizycznego istnieje zatem także zło fizyczne...” „Aniołowie i ludzie – stworzenia rozumne i wolne – muszą zdążać do swego ostatecznego przeznaczenia przez wolny wybór, a przede wszystkim przez miłość. Mogą więc błądzić. Istotnie, popełnili oni grzech. W ten właśnie sposób zło moralne weszło w świat; jest ono nieporównanie większe od zła fizycznego. Bóg w żaden sposób, ani bezpośrednio, ani pośrednio, nie jest przyczyną zła moralnego. Potrafi jednak wyprowadzić z niego dobro.”

9 Co to jest zło fizyczne, a co nazywamy złem moralnym?
Co można zrobić ze złem, by nie miało ono ostatniego słowa?

10 Notatka: Bóg stworzył świat, który w Jego zamyśle miał dążyć do ostatecznej doskonałości. Jednak nie wszystko podąża w tym celu. Bóg dopuszcza, by istniały rzeczy mniej doskonałe i dopuszcza również zniszczenie. To nazywamy złem fizycznym. Zło moralne jest wtedy, gdy człowiek w swojej wolności błądzi, popełnia grzech, kieruje się złem. Jest to największe zagrożenie dla człowieka i jego życia wiecznego. Bóg w żaden sposób nie jest przyczyną zła moralnego.

11 Praca domowa (do wyboru):
Odnajdź na stronie życiorys ks. Jerzego Popiełuszki. Przeczytaj go i napisz streszczenie do zeszytu. Odnajdź w książeczce do nabożeństw uczynki miłosierne co do ciała i uczynki miłosierne co do duszy. Wypisz je do zeszytu. Napisz czym się ludzie kierują popełniając zło we współczesnym świecie?

12 Autor: Mateusz Januszewski Prezentacja dla Gimnazjum kl. 2


Pobierz ppt "Co przedstawiają te zdjęcia? Co mają ze sobą wspólnego? Jaka jest przyczyna cierpienia, bólu, smutku osób w niej występujących?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google