Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wejście główne Wejście główne do budynku szkoły do budynku szkoły Płaskorzeźba ku czci Płaskorzeźba ku czci Patrona w holu szkoły Patrona w holu szkoły.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wejście główne Wejście główne do budynku szkoły do budynku szkoły Płaskorzeźba ku czci Płaskorzeźba ku czci Patrona w holu szkoły Patrona w holu szkoły."— Zapis prezentacji:

1 Wejście główne Wejście główne do budynku szkoły do budynku szkoły Płaskorzeźba ku czci Płaskorzeźba ku czci Patrona w holu szkoły Patrona w holu szkoły w Olsztynie

2 Patron szkoły Konstanty Ildefons Gałczyński ( od 1966 r.) Dyrektor ZSO Nr 1 Piotr Jurecki ( od 2007 r.) Wicedyrektor ds. II LO Tomasz Otręba ( od 2000 r.) Adres ul. Karola i Roberta Małłków 3 ( od 1970 r.) 10-113 Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie Telefon / fax tel. 089 5272455 fax 089 5274591 E-mail szkola@zso1.olsztyn.pl Strona www www.zso1.olsztyn.pl Członkowstwo Stowarzyszenie Szkół Aktywnych ( od 2003 r.) II LO znajduje się w strukturze Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1

3 Misja II LO Nasza szkoła wyposaża ucznia w kompetencje umożliwiające zaspokojenie aspiracji życiowych i zawodowych. Nasz szkoła wspomaga rodziców w procesie rozwoju osobowości i dojrzewania młodego człowieka w kierunku pożądanych postaw etycznych, rodzinnych, społecznych i obywatelskich. Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy.

4 Dwójki Absolwent Dwójki jest : Ambitny, asertywny Bogatą osobowością Samodzielny, samokrytyczny Odpowiedzialny Logicznie myślący Wszechstronnie rozwijający się Elokwentny Niezależny Twórczy, tolerancyjny

5 Sztandar szkoły od 21.10.2002 roku

6 Obecne logo szkoły

7 Historia Dwójki w pigułce Historia Dwójki w pigułce 4 wrzesień 1945 rok Inauguracja pracy Państwowego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego; w 8 oddziałach czteroklasowej szkoły naukę rozpoczyna 212 uczennic; siedziba szkoły mieści się w neogotyckim gmachu u zbiegu dzisiejszych ulic Wyzwolenia i Marii Skłodowskiej–Curii; była to pierwsza szkoła tego typu w Olsztynie po zakończeniu wojny. 1948 rok Szkole nadano Sztandar i imię Wojciecha Kętrzyńskiego; na Sztandarze umieszczono postać Matki Boskiej Częstochowskiej na tle znaku Rodła i wezwanie Co dzień Polak narodowi służy. 1949 rok 26 dziewcząt pomyślnie zdało pierwszy w historii egzamin maturalny. Lata 50-te Rodzi się tradycja Balu Maturalnego zwanego Studniówką. Dotychczas tylko raz – w 1982 roku, ze względu na trwający wówczas stan wojenny – studniówka nie odbyła się. 1951 rok Utworzono II Liceum Ogólnokształcące wprowadzono zasadę koedukacyjności nauczania; Szkole odebrano imię Wojciecha Kętrzyńskiego; Sztandar szkoły został ukryty przez ówczesnego katechetę, ks. Małachowskiego na terenie Parafii Św. Józefa. Po śmierci księdza ślad po Sztandarze zaginął 1966 rok Szkole nadano imię Konstantego I. Gałczyńskiego i przekazano drugi w historii sztandar; na uroczystości obecna była żona poety Natalia Gałczyńska i pierwsza dyrektor szkoły prof. dr Irena Pietrzak-Pawłowska.

8 1970 rok Szkoła przenosi swoją siedzibę na ulicę K.R. Małłków 3 Roztacza się stąd piękny widok na najstarszą cześć miasta. Obecna siedziba szkoły mieści się na byłym Katowskim Wzgórzu. W średniowieczu znajdowała się tutaj podobno miejska szubienica 1984 rok Decyzją Kuratora Oświaty utworzony zostaje Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Obecnie w strukturze ZSO Nr 1 znajduje się także Gimnazjum Nr 2 ( utworzone w 1999 r.) oraz szkoły dla dorosłych : gimnazjum ( utworzone w 1999 r.), liceum ogólnokształcące ( utworzone w 1945 r. ) oraz liceum uzupełniające ( utworzone w 2004 r.). 1989 rok Powstały pierwsze klasy autorskie, powołane dzięki aktywności ówczesnych nauczycielek Alicji Jagosz ( fizyka), Janiny Kiszkurno (historia), Elżbiety Matczuk (chemia) i Krystyny Szymańskiej (chemia); są one efektem poszukiwania nowych form pracy pedagogicznej w ramach działalności szkoły od 1986 r. w ekskluzywnym ogólnopolskim Zespole Szkół Twórczych; w 1986 roku należało do niego zaledwie 10 szkół 1991 rok Szkoła rozpoczyna współpracę z zagranicą; naszą pierwszą szkołą partnerską było Lycee Professionel H.AVRIL w Lamballe ( Francja) 1997 rok Tradycyjne boksy szatniowe zaczęto zastępować indywidualnym szafkami uczniowskimi 2002 rok Fundatorzy przekazali szkole nowy – trzeci w Jej historii – Sztandar Uchwałą Rady Miasta nasza placówka zostaje przekształcona z 4-letniej ogólnokształcącej szkoły średniej w 3-letnią ogólnokształcąca szkołę ponadgimnazjalną; 2005 rok Szkoła uzyskuje z rąk prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego tytuł Szkoły z Klasą

9 Wicedyrektor Tomasz Otręba Dyrektor ZSO Nr 1 Piotr Jurecki Kto jest kim w naszej szkole

10 Jolanta Lubowiecka-Zduniak pedagog Robert Fleischer szkolny doradca zawodowy

11 Aniela Dec koordynator ds. klas niemieckojęzycznych Claus Dieter Storm native speaker w klasach niemieckojęzycznych

12 Sekretariat szkoły Ewa Adamiak i Jolanta Wiśniewska

13 Nauczane języki obce angielski niemiecki francuski rosyjski hiszpański

14 Olimpiady przedmiotowe, w których uczestniczą nasi uczniowie Artystyczna Biologiczna Chemiczna Filozoficzna Fizyczna Geograficzna i Nautologiczna Historyczna Języka Angielskiego Języka Francuskiego Literatury i Języka Polskiego Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 roku Matematyczna Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK Teologii Katolickiej Wiedzy Ekologicznej Wiedzy Ekonomicznej Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Wiedzy o prawach człowieka Wiedzy o Unii Europejskiej Wiedzy o żywieniu

15 Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych Od 1999 roku miesięcznik Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita każdego roku przygotowują ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjalnych. Podstawowym kryterium rankingu jest udział uczniów w ogólnopolskich finałach olimpiad przedmiotowych zarejestrowanych w MEN. Ranking uwzględnia szkoły, które miały co najmniej dwóch finalistów. Spośród około 6 tys. szkół ponadgimnazjalnych w kraju warunek ten spełnia każdego roku zaledwie kilkaset placówek. Szkoły klasyfikowane są według tzw. wskaźnika olimpijskiego, który wyliczany jest ze wzoru : (2*L+F)*O/U gdzie : L- laureaci, F- finaliści, O- liczba olimpiad, w których uczniowie zakwalifikowali się do etapu centralnego, U-liczba uczniów w szkole.

16 Sukcesy II LO w rankingu ogólnopolskim Rok 20092008200720062005200420032002200120001999 Miejsce w województwie 121211114- Miejsce w kraju 7754284785477460117167 - Liczba szkół uwzględnionych w rankingu 384378407343379

17 Wybrane największe osiągnięcia indywidualne naszych uczniów Maciej Hermanowicz2004 r. Złoty medalista V Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej w Gdyni (opiekun – Andrzej Ciesielski) W 2005 roku został studentem Natural Sciences w Trinity College na Cambridge University ( specjalność astrofizyka ) Tomasz Badowski2006 r. Brązowy medalista XXXVIII Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej w Singapurze (opiekun – Anna Gutt) Rafał Muż2006 r. Uzyskał stypendium Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego na lata 2006 – 2008 w United World College w Mostarze (Bośnia)

18 2003 – powstaje pierwszy oddział z niemieckim językiem nauczania Wychowawczynią klasy zostaje Aniela Dec, nauczycielka języka niemieckiego - od 2005 roku koordynator nauczania dwujęzycznego w naszej Szkole. W języku niemieckim prowadzone są zajęcia z biologii ( Małgorzata Bienenda) i historii ( Hanna Fleischer, Claus Storm ). W oddziałach niemieckojęzycznych zajęcia prowadzi też native speaker ( 2004/2005 - Herbert Kettner ; 2005/2006 - Monika Lach; od 2007/2008 Claus Dieter Storm ). W oddziałach niemieckojęzycznych realizujemy modułowe nauczanie języka niemieckiego : Textarbeit, Grammatik, Lehrbucharbeit, Projektarbeit, Computerarbeit, Landeskunde i Fachwartschatzarbeit Jesteśmy jedyną szkołą w województwie prowadzącą klasy dwujęzyczne z niemieckim językiem nauczania.

19 Jest to jedyny państwowy egzamin znajomości języka uznawany przez wszystkie landy w Niemczech. Do egzaminu mogą przystąpić uczniowie uczęszczający do oddziału dwujęzycznego oraz inni uczniowie, którzy spełniają warunki określone przez stronę niemiecką. Egzamin składa się z części pisemnej ( w grudniu) i ustnej ( w styczniu). Osoby, które zdały egzamin otrzymują w czerwcu certyfikaty potwierdzające znajomość języka niemieckiego umożliwiającą podjęcie studiów w krajach niemieckojęzycznych. Wyniki z egzaminu uczniów naszej szkoły są bardzo wysokie w porównaniu z innymi zdającymi w Polsce. Średnia z egzaminu w II LO : 2006 rok – 82 % ( 24 zdających ) 2007 rok – 76 % ( 20 zdających ) 2008 rok - 73 % ( 46 zdających ) Od 2005 – jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym dla uczniów zdających państwowy egzamin z języka niemieckiego DSD II ( Deutsches Sprachdiplom)

20 Formy działalności pozalekcyjnej Teatr NIESKROMNY Chór COLLEGIUM JUVENUM Koła olimpijskie z przedmiotów ścisłych i humanistycznych ( obozy naukowe / warsztaty) Gazetka szkolna Gi LO tyna II Szkolne radio Węzeł Szkolny Klub Europejski Zespół muzyczny Koła tematyczne ( np. PCK, filmowe ) Wolontariat Odyseja Umysłu – Fundacja Odyssey of The Mind Poland Zajęcia sportowe (zgodnie z zainteresowaniami)

21 Na wiosnę każdego roku organizowany jest Dzie ń Patrona Szko ł y, po łą czony z Dniem Wiosny oraz KONCERT M Ł ODYCH TALENTÓW

22 Baza sportowa Baza sportowa Dwie Dwie sale gimnastyczne SiłowniaBoisko Zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach sportowych ; szczególnie dużym zainteresowaniem cieszy się piłka siatkowa chłopców i piłka nożna chłopców. Każdego roku organizowany jest obóz narciarski w Szklarskiej Porębie.

23 Multimedialne Centrum Informacji (z dostępem do internetu ) Sala konferencyjna ( audio-wizualna) Cztery pracownie komputerowe ( w tym pracownia z komputerami Apple Macintosh) a ponadto : Gabinet pielęgniarski ( czynny od poniedziałku do piątku) Sklepik ( w którym można zakupić także ciepłe posiłki) Dwie kserokopiarki do dyspozycji uczniów System wysokiej jakości rejestrujących kamer zewnętrznych i wewnętrznych Szafki uczniowskie Na terenie szkoły znajdują się :

24 szafki dla uczniów monitoring bufet ksero dla uczniów

25 Znani absolwenci Dwójki Felska Karolina twórczyni ośrodka tańca towarzyskiego w Olsztynie Floryan Evamalarka zamieszkała w Danii Friszke Andrzej profesor historii, pracownik PAN, autor książek o historii najnowszej Hermanowicz Maciej w 2003 – jako jedyny Polak - został jednym z 16 laureatów międzynarodowego konkursu Red Rover Goes to Mars organizowanego przez Planetary Society Hołowczyc Krzysztofkierowca rajdowy Ks. Hulecki Mirosławduszpasterz akademicki Ks. dr Jezierski Jacekbiskup pomocniczy Archidiecezji Warmińskiej Grażyna Langowska była posłanka na Sejm i kurator oświaty w Olsztynie Antoni Letkiolsztyński artysta-plastyk

26 Maklakiewicz Zdzisławaktor Malanowicz Zbigniewaktor Mościcka Anna dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Nieman Barbaraśpiewaczka operowa Piaszczyński Piotrpoeta, eseista, krytyk literacki Reszczyński Wojciechtwórca i pierwszy prezenter Teleekspresu Toczek Dariuszaktor Trojanowska Izabelapiosenkarka, aktorka Uggla Andrzej profesor Akademii Królewskiej w Sztokholmie Uggla Zbigniewdziałacz polonijny w Szwecji Zawiśliński Stanisław dziennikarz i autor publikacji o ludziach filmu, np. Kieślowski. Ważne, żeby iść... Znani absolwenci Dwójki

27 Ciągle nie wiesz którą szkołę wybrać ?!

28 Jesteś ambitny Jesteś pracowity Jesteś zdyscyplinowany Jesteś ambitny tak / nie Jesteś pracowity tak / nie Jesteś zdyscyplinowany tak / nie 3 x TAK

29 Dołącz do Nas !

30 Dwójka to szkoła DLA CIEBIE

31


Pobierz ppt "Wejście główne Wejście główne do budynku szkoły do budynku szkoły Płaskorzeźba ku czci Płaskorzeźba ku czci Patrona w holu szkoły Patrona w holu szkoły."

Podobne prezentacje


Reklamy Google