Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

II Liceum Ogólnokształcące

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "II Liceum Ogólnokształcące"— Zapis prezentacji:

1 II Liceum Ogólnokształcące
w Olsztynie Płaskorzeźba ku czci Patrona w holu szkoły Wejście główne do budynku szkoły

2 II LO znajduje się w strukturze Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1
Patron szkoły Konstanty Ildefons Gałczyński ( od 1966 r.) Dyrektor ZSO Nr 1 Piotr Jurecki ( od 2007 r.) Wicedyrektor ds. II LO Tomasz Otręba ( od 2000 r.) Adres ul. Karola i Roberta Małłków 3 ( od 1970 r.) Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie Telefon / fax tel fax Strona www Członkowstwo Stowarzyszenie Szkół Aktywnych (od 2003 r.)

3 Misja II LO Nasza szkoła wyposaża ucznia w kompetencje umożliwiające
zaspokojenie aspiracji życiowych i zawodowych. Nasz szkoła wspomaga rodziców w procesie rozwoju osobowości i dojrzewania młodego człowieka w kierunku pożądanych postaw etycznych, rodzinnych, społecznych i obywatelskich. Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy.

4 Absolwent „Dwójki” jest :
Ambitny, asertywny Bogatą osobowością Samodzielny, samokrytyczny Odpowiedzialny Logicznie myślący Wszechstronnie rozwijający się Elokwentny Niezależny Twórczy, tolerancyjny

5 Sztandar szkoły od 21.10.2002 roku

6 Obecne logo szkoły

7 Historia „Dwójki” w pigułce
4 wrzesień 1945 rok Inauguracja pracy Państwowego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego; w 8 oddziałach czteroklasowej szkoły naukę rozpoczyna 212 uczennic; siedziba szkoły mieści się w neogotyckim gmachu u zbiegu dzisiejszych ulic Wyzwolenia i Marii Skłodowskiej–Curii; była to pierwsza szkoła tego typu w Olsztynie po zakończeniu wojny. 1948 rok Szkole nadano Sztandar i imię Wojciecha Kętrzyńskiego; na Sztandarze umieszczono postać Matki Boskiej Częstochowskiej na tle znaku Rodła i wezwanie „ Co dzień Polak narodowi służy”. 1949 rok 26 dziewcząt pomyślnie zdało pierwszy w historii egzamin maturalny. Lata 50-te Rodzi się tradycja Balu Maturalnego zwanego Studniówką. Dotychczas tylko raz – w 1982 roku, ze względu na trwający wówczas stan wojenny – studniówka nie odbyła się. 1951 rok Utworzono II Liceum Ogólnokształcące wprowadzono zasadę koedukacyjności nauczania; Szkole odebrano imię Wojciecha Kętrzyńskiego; Sztandar szkoły został ukryty przez ówczesnego katechetę, ks. Małachowskiego na terenie Parafii Św. Józefa. Po śmierci księdza ślad po Sztandarze zaginął 1966 rok Szkole nadano imię Konstantego I. Gałczyńskiego i przekazano drugi w historii sztandar; na uroczystości obecna była żona poety Natalia Gałczyńska i pierwsza dyrektor szkoły prof. dr Irena Pietrzak-Pawłowska.

8 1970 rok 1984 rok 1989 rok 1991 rok 1997 rok 2002 rok 2005 rok
Szkoła przenosi swoją siedzibę na ulicę K.R. Małłków 3 Roztacza się stąd piękny widok na najstarszą cześć miasta. Obecna siedziba szkoły mieści się na byłym „Katowskim Wzgórzu”. W średniowieczu znajdowała się tutaj podobno miejska szubienica 1984 rok Decyzją Kuratora Oświaty utworzony zostaje Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Obecnie w strukturze ZSO Nr 1 znajduje się także Gimnazjum Nr 2 ( utworzone w 1999 r.) oraz szkoły dla dorosłych : gimnazjum ( utworzone w 1999 r.), liceum ogólnokształcące ( utworzone w 1945 r. ) oraz liceum uzupełniające ( utworzone w 2004 r.). 1989 rok Powstały pierwsze klasy autorskie, powołane dzięki aktywności ówczesnych nauczycielek Alicji Jagosz ( fizyka), Janiny Kiszkurno (historia), Elżbiety Matczuk (chemia) i Krystyny Szymańskiej (chemia); są one efektem poszukiwania nowych form pracy pedagogicznej w ramach działalności szkoły od 1986 r w ekskluzywnym ogólnopolskim Zespole Szkół Twórczych; w 1986 roku należało do niego zaledwie 10 szkół 1991 rok Szkoła rozpoczyna współpracę z zagranicą; naszą pierwszą szkołą partnerską było Lycee Professionel H.AVRIL w Lamballe ( Francja) 1997 rok Tradycyjne boksy szatniowe zaczęto zastępować indywidualnym szafkami uczniowskimi 2002 rok Fundatorzy przekazali szkole nowy – trzeci w Jej historii – Sztandar Uchwałą Rady Miasta nasza placówka zostaje przekształcona z 4-letniej ogólnokształcącej szkoły średniej w 3-letnią ogólnokształcąca szkołę ponadgimnazjalną; 2005 rok Szkoła uzyskuje z rąk prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego tytuł Szkoły z Klasą

9 Wicedyrektor Tomasz Otręba
Kto jest kim w naszej szkole Wicedyrektor Tomasz Otręba Dyrektor ZSO Nr 1 Piotr Jurecki

10 szkolny doradca zawodowy
Jolanta Lubowiecka-Zduniak pedagog Robert Fleischer szkolny doradca zawodowy

11 Aniela Dec koordynator ds. klas niemieckojęzycznych
Claus Dieter Storm native speaker w klasach niemieckojęzycznych

12 Sekretariat szkoły Ewa Adamiak i Jolanta Wiśniewska

13 Nauczane języki obce angielski niemiecki francuski rosyjski hiszpański

14 Olimpiady przedmiotowe, w których uczestniczą nasi uczniowie
Wiedzy Ekologicznej Wiedzy Ekonomicznej Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Wiedzy o prawach człowieka Wiedzy o Unii Europejskiej Wiedzy o żywieniu Artystyczna Biologiczna Chemiczna Filozoficzna Fizyczna Geograficzna i Nautologiczna Historyczna Języka Angielskiego Języka Francuskiego Literatury i Języka Polskiego Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 roku Matematyczna Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK Teologii Katolickiej

15 Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych
Od 1999 roku miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita” każdego roku przygotowują ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjalnych. Podstawowym kryterium rankingu jest udział uczniów w ogólnopolskich finałach olimpiad przedmiotowych zarejestrowanych w MEN. Ranking uwzględnia szkoły, które miały co najmniej dwóch finalistów. Spośród około 6 tys. szkół ponadgimnazjalnych w kraju warunek ten spełnia każdego roku zaledwie kilkaset placówek. Szkoły klasyfikowane są według tzw. wskaźnika olimpijskiego, który wyliczany jest ze wzoru : (2*L+F)*O/U gdzie : L- laureaci, F- finaliści, O- liczba olimpiad, w których uczniowie zakwalifikowali się do etapu centralnego, U-liczba uczniów w szkole.

16 Sukcesy II LO w rankingu ogólnopolskim
Rok 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Miejsce w województwie 1 2 4 - Miejsce w kraju 77 54 28 47 85 74 60 117 167 Liczba szkół uwzględnionych w rankingu 384 378 407 343 379

17 Wybrane największe osiągnięcia indywidualne naszych uczniów
Maciej Hermanowicz 2004 r. Złoty medalista V Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej w Gdyni (opiekun – Andrzej Ciesielski) W 2005 roku został studentem Natural Sciences w Trinity College na Cambridge University ( specjalność astrofizyka ) Tomasz Badowski 2006 r. Brązowy medalista XXXVIII Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej w Singapurze (opiekun – Anna Gutt) Rafał Muż Uzyskał stypendium Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego na lata 2006 – 2008 w United World College w Mostarze (Bośnia)

18 2003 – powstaje pierwszy oddział z niemieckim językiem nauczania
Wychowawczynią klasy zostaje Aniela Dec, nauczycielka języka niemieckiego - od 2005 roku koordynator nauczania dwujęzycznego w naszej Szkole. W języku niemieckim prowadzone są zajęcia z biologii ( Małgorzata Bienenda) i historii ( Hanna Fleischer, Claus Storm ). W oddziałach niemieckojęzycznych zajęcia prowadzi też native speaker ( 2004/ Herbert Kettner ; 2005/ Monika Lach; od 2007/2008 Claus Dieter Storm ). W oddziałach niemieckojęzycznych realizujemy modułowe nauczanie języka niemieckiego : Textarbeit, Grammatik, Lehrbucharbeit, Projektarbeit, Computerarbeit, Landeskunde i Fachwartschatzarbeit Jesteśmy jedyną szkołą w województwie prowadzącą klasy dwujęzyczne z niemieckim językiem nauczania.

19 Od 2005 – jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym dla uczniów zdających państwowy egzamin z języka niemieckiego DSD II ( Deutsches Sprachdiplom) Jest to jedyny państwowy egzamin znajomości języka uznawany przez wszystkie landy w Niemczech. Do egzaminu mogą przystąpić uczniowie uczęszczający do oddziału dwujęzycznego oraz inni uczniowie, którzy spełniają warunki określone przez stronę niemiecką. Egzamin składa się z części pisemnej ( w grudniu) i ustnej ( w styczniu). Osoby, które zdały egzamin otrzymują w czerwcu certyfikaty potwierdzające znajomość języka niemieckiego umożliwiającą podjęcie studiów w krajach niemieckojęzycznych. Wyniki z egzaminu uczniów naszej szkoły są bardzo wysokie w porównaniu z innymi zdającymi w Polsce. Średnia z egzaminu w II LO : rok – 82 % ( 24 zdających ) rok – 76 % ( 20 zdających ) rok % ( 46 zdających )

20 Formy działalności pozalekcyjnej
Teatr NIESKROMNY Chór COLLEGIUM JUVENUM Koła olimpijskie z przedmiotów ścisłych i humanistycznych ( obozy naukowe / warsztaty) Gazetka szkolna „GiLOtyna II” Szkolne radio „Węzeł” Szkolny Klub Europejski Zespół muzyczny Koła tematyczne ( np. PCK, filmowe ) Wolontariat Odyseja Umysłu – Fundacja Odyssey of The Mind Poland Zajęcia sportowe (zgodnie z zainteresowaniami)

21 Na wiosnę każdego roku organizowany jest Dzień Patrona Szkoły, połączony z Dniem Wiosny oraz KONCERT MŁODYCH TALENTÓW

22 Dwie sale gimnastyczne Siłownia Boisko
Baza sportowa Dwie sale gimnastyczne Siłownia Boisko Zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach sportowych ; szczególnie dużym zainteresowaniem cieszy się piłka siatkowa chłopców i piłka nożna chłopców. Każdego roku organizowany jest obóz narciarski w Szklarskiej Porębie.

23 Na terenie szkoły znajdują się :
Multimedialne Centrum Informacji (z dostępem do internetu) Sala konferencyjna ( audio-wizualna) Cztery pracownie komputerowe ( w tym pracownia z komputerami Apple Macintosh) a ponadto : Gabinet pielęgniarski ( czynny od poniedziałku do piątku) Sklepik ( w którym można zakupić także ciepłe posiłki) Dwie kserokopiarki do dyspozycji uczniów System wysokiej jakości rejestrujących kamer zewnętrznych i wewnętrznych Szafki uczniowskie

24 bufet monitoring ksero dla uczniów
szafki dla uczniów monitoring ksero dla uczniów

25 Znani absolwenci „Dwójki”
Felska Karolina twórczyni ośrodka tańca towarzyskiego w Olsztynie Floryan Eva malarka zamieszkała w Danii Friszke Andrzej profesor historii, pracownik PAN, autor książek o historii najnowszej Hermanowicz Maciej w 2003 – jako jedyny Polak - został jednym z 16 laureatów międzynarodowego konkursu Red Rover Goes to Mars organizowanego przez Planetary Society Hołowczyc Krzysztof kierowca rajdowy Ks. Hulecki Mirosław duszpasterz akademicki Ks. dr Jezierski Jacek biskup pomocniczy Archidiecezji Warmińskiej Grażyna Langowska była posłanka na Sejm i kurator oświaty w Olsztynie Antoni Letki olsztyński artysta-plastyk

26 Znani absolwenci „Dwójki”
Maklakiewicz Zdzisław aktor Malanowicz Zbigniew Mościcka Anna dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Nieman Barbara śpiewaczka operowa Piaszczyński Piotr poeta, eseista, krytyk literacki Reszczyński Wojciech twórca i pierwszy prezenter „Teleekspresu” Toczek Dariusz Trojanowska Izabela piosenkarka, aktorka Uggla Andrzej profesor Akademii Królewskiej w Sztokholmie Uggla Zbigniew działacz polonijny w Szwecji Zawiśliński Stanisław dziennikarz i autor publikacji o ludziach filmu, np. „Kieślowski. Ważne, żeby iść ...”

27 Ciągle nie wiesz którą szkołę wybrać ?!

28 Jesteś ambitny tak / nie Jesteś pracowity tak / nie Jesteś zdyscyplinowany tak / nie
3 x TAK

29 Dołącz do Nas !

30 „Dwójka” to szkoła DLA CIEBIE
I love "DWÓJKA"

31 ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "II Liceum Ogólnokształcące"

Podobne prezentacje


Reklamy Google