Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza instrumentalna drewna Andrzej Radomski Paweł Kozakiewicz Tomasz Zielenkiewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza instrumentalna drewna Andrzej Radomski Paweł Kozakiewicz Tomasz Zielenkiewicz."— Zapis prezentacji:

1 Analiza instrumentalna drewna Andrzej Radomski Paweł Kozakiewicz Tomasz Zielenkiewicz

2 budowa pozajądrowa atomu Rutherford - model planetarny: Dodatnio naładowane jądro, wokół którego krążą elektrony. Bohr - dodał do modelu Rutherforda teorię kwantów Plancka i Einsteina: Elektrony mogą mieć tylko wybrane wartości energii i zajmować tylko wybrane orbity. Heisenberg, Schrödinger, Dirac - mechanika kwantowa na bazie dualizmu korpuskularno-falowego de Brogliea: Elektronów w atomach nie należy traktować jako cząstek, lecz jako chmurę ładunków o gęstości opisanej przez kwadrat funkcji falowej 2. Wg Heisenberga 2 określa prawdopodobieństwo przebywania elektronu w określonym obszarze przestrzeni.

3 równanie Schrödingera - amplituda fali de Brogliea Rozwiązaniem jest funkcja falowa. Musi mieć sens fizyczny: | (x,y,z)| 2 dv = 1 liczby kwantowe: główna, nenergia elektronu poboczna, lmoment pędu elektronu magnetyczna, mustawienie wektora momentu pędu względem pola magnetycznego

4 liczby kwantowe spinowa liczba kwantowas = + 1 / 2 magnetyczna spinowa liczba kwantowam s = – 1 / 2, + 1 / 2 główna liczba kwantowan = 1, 2, 3,... poboczna liczba kwantowal = 0, 1,..., (n – 1) magnetyczna liczba kwantowam = (–l,..., –1, 0, 1,..., l) powłoki K, L, M, N, O, P, Q,... podpowłoki s, p, d, f, g,... Określają jednoznacznie kształt orbitalu elektronowego - obszaru przestrzeni o określonym prawdopodobieństwie przebywania elektronu.

5 orbitale atomowe n = 1l = 0m = 0(1s) n = 2l = 0m = 0(2s) n = 2l = 1m = 0, ±1(2p) n = 3l = 1m = 0, ±1(3p) n = 3l = 0m = 0(3s) n = 3l = 2m = 0, ±1, ±2(3d)

6 orbitale atomowe n = 4l = 1m = 0, ±1(4p) n = 4l = 0m = 0(4s) n = 4l = 2m = 0, ±1, ±2(4d) n = 4l = 3m = 0, ±1, ±2, ±3(4f)

7 poziomy energetyczne W atomach wieloelektronowych oddziaływania się komplikują, energia orbitalu zależy od wartości pobocznej liczby kwantowej. energia 1s 2s 3s 4s 5s 5p 4p 3p 2p 3d 4d 6s 6p 5d 4f 7s 6d 5f 1s 2s2p 3s3p3d 4s4p4d4f 5s5p5d5f5g 6s6p6d6f... 7s7p...

8 WIDMO FAL ELEKTROMAGNETCZNYCH

9 Barwa Długość fali [nm] Barwa dopełniająca Czerwona600-700Zielononiebieska Pomarańczowa600-630Niebieska Żółtopomarańczo wa 580-600Błękit cyjanowy Żółta560-580Błękit indygo Żółtozielona560Fioletowa Zielona490-560Purpurowa Zielononiebieska490Czerwona Niebieska480-490Pomarańczowa Błękit cyjanowy470-480Żółtopomarańczow a Błękit indygo400-470Żółta Fioletowa400-440Żółtozielona

10 Koło barw

11 układ okresowy - bloki pierwiastki bloku s pierwiastki bloku p pierwiastki bloku d pierwiastki bloku f konfiguracja helowców: He1s 2 Ne1s 2 2s 2 p 6 Ar1s 2 2s 2 p 6 3s 2 p 6 Kr1s 2 2s 2 p 6 3s 2 p 6 d 10 4s 2 p 6 Xe1s 2 2s 2 p 6 3s 2 p 6 d 10 4s 2 p 6 d 10 5s 2 p 6 Rn1s 2 2s 2 p 6 3s 2 p 6 d 10 4s 2 p 6 d 10 f 14 5s 2 p 6 d 10 6s 2 p 6

12 Absorpcja światła na przykładzie chlorofilu a i b

13 Barwniki nitrowe i nitrozowe Kwas pikrynowyżółcień Martiusa Trwała zieleń

14 barwniki azowe oranż metylowy Tartrazyna (żółta) czerwień Kongo

15 Barwniki trifenylometanowe Zieleń malachitowa Fenoloftaleina

16 Barwniki antrachinowe Alizaryna Barwniki tiazynowe Błękit metylenowy

17 Indygoidy Indygotyna Indygo

18 Antocyjaniny (rodzaje)

19 Spektrofotometr

20 Promieniowanie podczerwone jest częścią widma promieniowania elektromagnetycznego. To forma energii, którą odbieramy jako ciepło. Zostało odkryte w 1800 r.

21 Podział spektrum Funkcjonuje kilka podziałów podczerwieni na pasma, używanym w Polsce jest: - bliska podczerwień (ang. near infrared, NIR), 0,7-5 μm) - średnia podczerwień (ang. mid infrared, MIR), 5-30 μm) - daleka podczerwień (ang. far infrared, FIR), 30-1000 μm) Zdjęcie w świetle widzialnym Zdjęcie w bliskiej podczerwieni

22 Drgania wiązań w cząsteczce: drgania rozciągające symetryczneasymetryczne deformacyjne,,,, nożycowewachlarzoweskręcające W płaszczyźnie Poza płaszczyzną wahadłowe

23 Rodzaje drgań w zakresie średniej podczerwieni

24 KBr używa się często jako tła, gdyż absorbuje poza zakresem średniej podczerwieni.

25 Wykonanie doświadczenia Próbka w stanie stałym, ciekłym, gazowym lub w rozpuszczalniku. Umieszcza się ja w pojemniku z chlorku sodu (najczęściej stosowany materiał - przepuszcza promieniowanie IR). Wiązkę promieniowania przepuszcza się przez pojemnik z badanym materiałem. Rejestrator zapisuje widmo transmisyjne w postaci pasm i pików. Analiza widma odbywa się przy pomocy tablic.

26 Narzędzia Spektrometr FT-IR Magna-IR 550 Zakresie rejestracji widma 4000 - 400 cm-1

27 Region odcisku palca i grup funkcyjnych:

28 ALKANY

29 alkany

30 cykloalkany

31 norbornan

32 chlorowcoalkany lindan

33 chlorowcoalkany

34 ALKENY

35 alkeny

36

37

38 ALKINY C C–rozciągające w zakresie 2260-2100 cm -1 C C–H: C–H rozciągające w zakresie 3330-3270 cm -1 R–CC–H: C–H zginające w zakresie 700-610 cm -1

39 alkiny

40

41

42 ARENY

43 areny

44 styren

45 areny

46 ALKOHOLE

47 alkohole ciekły

48 alkohole gazowy

49 alkohole rozcieńczony roztwór

50 fenole

51 ETERY

52 ALDEHYDY

53 KETONY

54 aldehydy

55

56 ketony

57

58

59 KWASY KARBOKSYLOWE

60 ESTRY

61 estry

62

63 aminy

64

65 amidy

66

67

68 Analiza widma IR Krok pierwszy - w obszarze 1820-1660 cm-1 poszukujemy pasma karbonylowego. Jest to zazwyczaj najbardziej intensywne pasmo w widmie. Jeżeli takie pasmo zostało znalezione poszukujemy innych pasm związanych z grupami funkcyjnymi zawierającymi wiązanie C=O Krok drugi - jeżeli stwierdziliśmy obecność grupy karbonylowej wówczas określamy czy jest ona składnikiem kwasu, estru, aldehydu bądź ketonu

69 Analiza widma IR Krok trzeci - jeżeli w widmie nieobecne jest pasmo karbonylowe wówczas poszukujemy pasma O-H alkoholu w obszarze 3300-2600 cm-1 oraz pasma C-O w obszarze 1300-1100 cm-1 Krok czwarty - jeżeli C=O i O-H są nieobecne, poszukujemy wiązań wielokrotnych C-H powyżej 3000 cm-1 C-H powyżej 3000 cm-1 C=C 1650-1450 cm-1 C=C 1650-1450 cm-1 Krok piąty - brak grup funkcyjnych świadczy o obecności alkanu lub halogenopochodnej

70

71

72

73

74

75

76

77


Pobierz ppt "Analiza instrumentalna drewna Andrzej Radomski Paweł Kozakiewicz Tomasz Zielenkiewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google