Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Metodologia ekonomii Zajęcia 2 Wstęp do filozofii nauki Dominika Milczarek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Metodologia ekonomii Zajęcia 2 Wstęp do filozofii nauki Dominika Milczarek."— Zapis prezentacji:

1 1 Metodologia ekonomii Zajęcia 2 Wstęp do filozofii nauki Dominika Milczarek

2 2 Ewolucja metod wyjaśniania Indukcyjna koncepcja nauki (XIX w.); Standardowy pogląd na teorie –pozytywizm logiczny (pocz. XX w.) Hipotetyczno-dedukcyjny model wyjaśniania naukowego; Obalenie poglądu standardowego w latach 60-tych - podejście Poppera, Polanyiego, Kuhna, Lakatosa, Feyerabenda.

3 3 Model hipotetyczno-dedukcyjny Wszystkie wyjaśnienia naukowe mają wspólną strukturę logiczną. Zawierają: explanans: prawo uniwersalne i warunki początkowe (graniczne); explanandum. Model używa tylko reguł logiki dedukcji. Prawa uniwersalne są hipotezami (a nie wynikiem indukcji).

4 4 Model hipotetyczno-dedukcyjny Teza o symetrii – istnieje doskonała symetria logiczna pomiędzy naturą wyjaśnienia i naturą prognozy. Wyjaśnienie jest późniejsze w stosunku do zjawisk a prognoza wcześniejsza. Krytyka: model hipotetyczno-dedukcyjny wyklucza wielką część tego co można uważać za naukę.

5 5 Współczesne podejścia metodologiczne Według Marka Blauga (1995): Karl Popper - metodologia agresywna Charakter normatywny: jak powinna wyglądać właściwa praktyka naukowa Thomas Kuhn - metodologia defensywna Uzasadnianie rzeczywistej praktyki naukowej Imre Lakatos – kompromis Paul Feyerabend – łagodzenie agresywnych cech poppeperyzmu

6 6 Idea falsyfikacjonizmu Wywodzi się od słowa falsyfikacja (z łac. falsum – fałsz) Dla teorii naukowych nie należy szukać potwierdzenia (weryfikacji) lecz kontrprzypadków, mogących badanej teorii zaprzeczyć.

7 7 Idea falsyfikacjonizmu Przy użyciu danych obserwacyjnych nie można udowodnić prawdziwości teorii lub określić prawdopodobieństwo, że teoria jest prawdziwa. Można jedynie wykazać jej fałszywość. Przykład: Nieczarny kruk został zaobserwowany w miejscu x i czasie t.

8 8 Czym jest nauka? Falsyfikacjonista rozumie naukę jako zbiór hipotez, które stawia się na próbę po to, aby prawidłowo opisać lub wyjaśnić zachowanie pewnego aspektu świata.

9 9 Własności hipotez 1.Hipoteza musi być falsyfikowalna Hipoteza jest falsyfikowalna, jeżeli istnieje logicznie możliwe zdanie lub zdania obserwacyjne, które są z nią niezgodne, to znaczy takie, które jeżeli okazałyby się prawdziwe, to mogłyby sfalsyfikować hipotezę. Przykład: Deszcz nigdy nie pada w środy Pada albo nie pada, Może spotkać cię szczęście w zakładach sportowych.

10 10 Własności hipotez 2.Powinna informować o faktycznym sposobie zachowania się świata Własność ta wyklucza tym samym pewne sposoby zachowania świata, które są możliwe, ale faktycznie nie zachodzą Przykład: Wszystkie planety poruszają się po elipsach wokół Słońca Jest to przykład zdania naukowego, ponieważ mówi, że planety poruszają się po elipsach, a wyklucza, że poruszają się po orbitach.

11 11 Własności hipotez 3.Sformułowana w sposób jasny i precyzyjny Jeżeli teoria jest sformułowana tak niejasno, że nie wiadomo, o czym informuje, wówczas wszelkie wyniki obserwacji i eksperymentów można uznać za zgodne z tą teorią i bronić jej przed falsyfikacją im bardziej falsyfikowalna jest teoria, tym jest lepsza.

12 12 Własności dobrej teorii Dobra teoria to taka, która: zawiera twierdzenia o świecie o bardzo dużym zasięgu, dzięki temu jest falsyfikowalna w wysokim stopniu i zarazem nie ulega falsyfikacji, ilekroć poddawana jest sprawdzaniu. Przykład: a) Mars porusza się po elipsie wokół Słońca. b) Wszystkie planety poruszają się po elipsach wokół Słońca.

13 13 Własności dobrej teorii Popper: Falsyfikacjoniści wolą śmiały domysł mający na celu rozwiązanie pewnego interesującego problemu, nawet (i zwłaszcza) wtedy, gdy okazuje się on fałszywy, niż jakąkolwiek listę prawdziwych, ale nieistotnych banałów… w ten sposób zyskujemy możliwość uczenia się na własnych błędach oraz dowiadujemy się wiele o prawdzie i zbliżamy do niej.

14 14 Podnoszenie stopnia falsyfikowalności oraz modyfikacje ad hoc AD HOC - nie akceptowalne przez falsyfikacjonistów, Dołączenie dodatkowego postulatu lub zmiana już istniejących, która nie posiada żadnych sprawdzalnych konsekwencji. Rezultatem takiej modyfikacji jest zmniejszenie poziomu falsyfikowalności. Nie-AD HOC – akceptowalne modyfikacje, prowadzą do nowych sprawdzianów oraz zwiększają poziom falsyfikowalnosci hipotezy. Przykład: Chleb jest pożywny 1. Chleb, z wyjątkiem wypieku z francuskiej wioski, jest pożywny. 2. Wszelki chleb jest pożywny, z wyjątkiem chleba wypieczonego z pszenicy, która jest zanieczyszczona określonym rodzajem grzyba.

15 15 Falsyfikacjonizm i postęp Nauka wychodzi od problemów związanych z wyjaśnianiem zachowania pewnych aspektów świata Przykład: Dlaczego nietoperze potrafią latać w ciemnościach, skoro mają bardzo małe i słabe oczy? Postęp naukowy to przechodzenie od problemów do hipotez, następnie do ich krytyki, ich falsyfikacji i do nowych problemów. Nauka rozwija się dzięki stawianiu śmiałych, nowatorskich hipotez np. teoria Kopernika w XVI w.

16 16 Falsyfikacjonizm i postęp Nauka rozwija się metodą prób i błędów, metodą hipotez i ich obaleń. Nowa hipoteza powinna być falsyfikowalna w stopniu większym niż ta, którą miałaby zastąpić (wyrafinowany falsyfikacjonizm). W miarę postępu nauki, teorie posiadają coraz większa zawartość informacyjną. Oznaką znaczącego postępu naukowego jest zarówno falsyfikacja ostrożnej hipotezy jak i potwierdzenie śmiałej hipotezy.

17 17 Krytyka falsyfikacjonizmu Wszelkie teorie są akceptowalne tymczasowo, natomiast odrzucenie teorii jest ostateczne. Teoria naukowa składa się z zespołu zdań uniwersalnych, co utrudnia jej sprawdzalność. Teza Duhema – Quinea: Żadna pojedyncza hipoteza naukowa nie może zostać sfalsyfikowana w niezbity sposób, ponieważ testowi poddawany jest zawsze cały explanans, konkretna hipoteza z w powiązaniu z twierdzeniami pomocniczymi.

18 18 Krytyka falsyfikacjonizmu Zdania obserwacyjne są zależne od teorii i mogą być błędne. zdania obserwacyjne, dające podstawę dla falsyfikacji, mogą okazać się fałszywe w świetle późniejszych zdobyczy naukowych.

19 19 Co jest a co nie jest nauką Nauka różni się od nie-nauki: zastosowaniem metody indukcji Indukcyjna koncepcja nauki (ale problem indukcji) dzięki sfalsyfikowaniu przez obserwacje empiryczne Podejście Poppera: tym co dzieli naukę od nie- nauki jest falsyfikowalność oraz metodologiczne reguły, które zakazują dokonywania zabiegów ochronnych.

20 20 Ważne pojęcia Indukcjonizm Problem indukcji Dedukcja Model hipotetyczno- dedukcyjny Explanans i explanandum Teza o symetrii Falsyfikacjonizm Kryterium demarkacji Poppera Teza Duhema- Quinea Zabiegi ochronne (modyfikacje ad- hoc)


Pobierz ppt "1 Metodologia ekonomii Zajęcia 2 Wstęp do filozofii nauki Dominika Milczarek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google