Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 05/2010 MONITOR BANKOWY PENGAB - wartości trendu cyklu Majowy sondaż w placówkach bankowych został przeprowadzony w dniach 7-14 bm. W telefonicznym sondażu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 05/2010 MONITOR BANKOWY PENGAB - wartości trendu cyklu Majowy sondaż w placówkach bankowych został przeprowadzony w dniach 7-14 bm. W telefonicznym sondażu."— Zapis prezentacji:

1 1 05/2010 MONITOR BANKOWY PENGAB - wartości trendu cyklu Majowy sondaż w placówkach bankowych został przeprowadzony w dniach 7-14 bm. W telefonicznym sondażu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 200 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. Korekta na większości rynków Dużą zmianę na rynku papierów wartościowych wywołała w tym miesiącu emisja akcji PZU – jest to jednak sytuacja przejściowa. Ogólnie zaobserwowano spadek zainteresowania inwestowaniem środków finansowych we wszystkie uwzględniane instrumenty. Prawdopodobnie spadki wystąpią także w najbliższym okresie. Przejściowy wzrost zainteresowania nastąpił tylko odnośnie do polis życiowych. Ogólna ocena członkowstwa Polski w Unii Europejskiej w gronie bankowców jest bardzo pozytywna. Nie można jednak nie zauważyć lekkiego ochłodzenia nastrojów w tym roku, co można wiązać chociażby z niejednoznaczną oceną wagi funduszy unijnych i – szerzej – naszej obecności w Unii dla ograniczenia negatywnego wpływu kryzysu na rynkach światowych na sytuację krajowej gospodarki. Konkurencyjność banków spółdzielczych w zetknięciu z bankami zachodnimi jest od kilku lat oceniana bardzo wysoko. Jednak przybywa bankowców, którzy są przekonani o tym, że ten fragment rynku czeka w najbliższym czasie stagnacja (46%, o 7 punktów więcej niż przed trzema laty). Bardziej optymistyczni są przedstawiciele banków spółdzielczych: 58% jest przekonanych o ich przyszłym rozwoju. Spośród nowych usług na rynku finansowym najlepiej znane są usługi Cash Back i płatności kartą bezstykową. Powodzenie tym produktom wróży ok. 60% bankowców. Mniejsza znajomość i jednocześnie większy sceptycyzm dotyczą płatności zbliżeniowych telefonem komórkowym i usługi Hal-Cash. Podobnie jak w zeszłym miesiącu w 10% banków zauważono większą mobilność klientów w związku z ułatwieniem przenoszenia kont między bankami. Od ponad pół roku spada stopień, w jakim banki odczuwają faktyczny wpływ sytuacji na światowych rynkach finansowych na funkcjonowanie placówek: odsetek banków mających wciąż problemy z tego tytułu spadł z 65% do 45%. Wartość indeksu Pengab spadła po raz pierwszy od trzech miesięcy i wynosi obecnie 32pkt. – o 2,8pkt. mniej niż przed miesiącem. Jest to skutek spadku zarówno wskaźnika ocen bieżących (o 3,2pkt.), jak i prognoz (o 2,6pkt.). Zahamowana została poprawa sytuacji wielu banków (59 proc. nie odnotowało zmiany w porównaniu z kwietniem – wzrost o 11pkt.; poprawa sytuacji nastąpiła w 38 proc. banków – spadek o 9 pkt.). Poprawy spodziewa się jednak w przyszłości ponad połowa placówek (54proc., spadek o 3pkt.). Ten stan przełożył się na 4,5- punktowy spadek wskaźnika WOKKB, który wynosi obecnie 43,8. Zatrzymane zostały wzrosty na rynku depozytów złotowych bieżących – spadek zainteresowania odnotowano głównie ze strony podmiotów gospodarczych. Inaczej kształtował się rynek lokat terminowych: wyraźnie osłabienie nastąpiło w segmencie klientów indywidualnych. Przewiduje się, że to początek zmian in minus na rynkach depozytów złotowych. Na rynku bieżących depozytów walutowych od trzech miesięcy panuje stagnacja. Zwiększyło się natomiast zainteresowanie terminowymi lokatami dewizowymi, zwłaszcza ze strony nabywców indywidualnych. Po zeszłomiesięcznych wzrostach na rynkach kredytów złotowych, nastąpiło zatrzymanie zmian. O ile dla klientów korporacyjnych przewiduje się stabilizację akcji kredytowej (niewielkie spadki obejmą jednak kredyty o wartości do mln. euro), o tyle dla odbiorców indywidualnych jest to prawdopodobnie początek spadków (dotyczy to kredytów konsumenckich i – przede wszystkim – mieszkaniowych). Tej sytuacji towarzyszy spadek cen kredytów i spadek liczby kredytów zagrożonych. Zainteresowanie kredytami walutowymi pozostaje na niskim poziomie. Oczekuje się, że pod koniec roku spadnie nieznacznie poziom centralnych stóp procentowych. Tym prognozom towarzyszy wzrost oczekiwań inflacyjnych (obecnie 3,45%) i osłabienie – w stosunku do prognoz sprzed miesiąca – wartości złotego w stosunku do euro i dolara. Po raz pierwszy od trzech miesięcy spadła liczba otwieranych ROR-ów. Oczekiwania. Wzrostu stanów lokat a vista ogółem spodziewa się 49 proc. placówek (brak zmiany w stosunku do wyniku z kwietnia), spadek przewiduje 9 proc. (+1), a 43 proc (=) nie oczekuje zmiany. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 48 proc. (-3), korporacyjnych – 38 proc. (=); spadek przewiduje 10 proc. (+4) podmiotów indywidualnych i 10 proc. (+2) gospodarczych. Saldo prognozy dla lokat łącznie wynosi 40 pkt. (-1), gospodarstw domowych 38 pkt. (-7) oraz podmiotów gospodarczych 28 pkt. (-2). Poprawy sytuacji w zakresie depozytów terminowych ogółem spodziewa się 50 proc. oddziałów (-4), spadek przewiduje 11 proc. (+3), a 40 proc. (+2) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 52 proc. (-4), a instytucjonalnych 31 proc. (-3); pogorszenia - odpowiednio 9 proc. (+1) i 14 proc. (+3). Salda prognozy wynoszą: ogółem 39 pkt. (-7), depozyty ludności 42 pkt. (-6), natomiast podmiotów gospodarczych 17 pkt. (-5). DEPOZYTY ZŁOTOWE Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 45 proc. placówek (w stosunku do kwietnia – spadek o 3 punkty): ludności – w 45 proc. (-3), a podmiotów gospodarczych w 30 proc. (-5). Spadek aktywności deponentów wystąpił łącznie w 14 proc. placówek (-3); ludności 10 proc. (-3), podmiotów gospodarczych 20 proc. (+1). Salda ocen informujące o różnicy między odsetkiem placówek stwierdzających wzrost i spadek wynoszą: dla łącznych lokat bieżących 32 punktów (=), klientów indywidualnych 35 punktów (=) oraz korporacyjnych 10 punktów (-6). Lokaty terminowe rosły łącznie w 42 proc. placówek (w stosunku do poprzedniej fali – o 14 pkt. mniej). W segmencie gospodarstw domowych wzrastały w 43 proc. placówek (-10), a podmiotów gospodarczych w 28 proc. placówek (-4). Spadki wystąpiły łącznie w 15 proc. oddziałów (-1); ludności 15 proc. (+4), a podmiotów gospodarczych w 15 proc. (-6). Wskaźniki netto, czyli salda ocen, wynoszą: dla depozytów terminowych ogółem 27 pkt. (-13); gospodarstw domowych 28 pkt. (-14) oraz podmiotów gospodarczych 14 pkt. proc. (+3).

2 2 Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 05'2010 DEPOZYTY WALUTOWE Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 15 proc. placówek (-3); w segmencie ludności w 17 proc. (=) i podmiotów gospodarczych 13 proc. (-2). Malały natomiast: ogółem w 8 proc. (-3), ludności 8 proc. (+2) oraz firm 9 proc. (-4). Saldo oceny w odniesieniu do wkładów ogółem wynosi 7 punktów (=), lokat ludności 9 punktów (-2) i depozytów podmiotów gospodarczych 3 punkty (+1). Depozyty terminowe ogółem rosły w 17 proc. placówek (+2), jednocześnie malejąc w 8 proc. (-4) i nie ulegając zmianie w 75 proc. (+2). Depozyty ludności wzrosły w 16 proc. (+3), podmiotów gospodarczych w 11 proc. (=), malejąc odpowiednio w 6 proc. (-6) i 10 proc. (-3). Salda oceny kształtują się następująco: dla lokat ogółem 8 punktów proc. (+5), lokat klientów indywidualnych 10 punktów (+9) oraz korporacyjnych – 1 pkt. (+3). Oczekiwania. Przewidywania wzrostowe dla wkładów a vista ogółem formułuje 18 proc. placówek (+2), spadkowe 9 proc. (-1), a 74 proc. (=) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 18 proc. placówek (+1), a podmiotów gospodarczych 18 proc. (+1). Spadek przewiduje odpowiednio 8 proc. (=) i 10 proc. (+2). Salda prognoz są następujące: lokaty ogółem 9 punktów (+4), gospodarstwa domowe 10 punktów (+2) oraz firmy i instytucje 8 punktów (-1). Wzrostu aktywności deponentów terminowych ogółem spodziewa się 17 proc. placówek (=), spadku 11 proc. (+2), a 72 proc. nie przewiduje zmiany (-2). Wzrost depozytów terminowych ludności przewiduje 18 proc. (=), a podmiotów gospodarczych 15 proc. (+2); spadek odpowiednio 10 proc. (+3) i 12 proc. (+3). Salda prognoz wynoszą: lokaty ogółem 6 punktów (-3), ludności 8 punktów (-3) oraz podmioty gospodarcze 3 punkty (-1). KREDYTY ZŁOTOWE Oceny. Akcja kredytowa ogółem rosła w 68 proc. placówek (-4), malała w 13 proc. (=) i nie zmieniła się w 20 proc. (+5). Wzrost kredytów dla ludności odnotowało 63 proc. placówek (-6), a na cele gospodarcze 56 proc. oddziałów (-3); spadek wystąpił odpowiednio w 11 proc. (+3) i 14 proc. (+3). Saldo ocen dla kredytów ogółem wynosi 55 punktów (-4), dla kredytów ludności 52 punktów (-8) oraz podmiotów gospodarczych 42 punktów (-6). Oczekiwania. Rozwoju akcji kredytowej ogółem spodziewa się 79 proc. placówek (-6), dla ludności 75 proc. (-6) i 71 proc. dla klientów korporacyjnych (+1). Spadek akcji kredytowej ogółem przewiduje 3 proc. (=), kredytów dla ludności 1 proc. (-1), a podmiotów gospodarczych 3 proc. (-1). Salda prognoz wynoszą: w odniesieniu do kredytów ogółem 76 punktów (-6), ludności 74 punkty (-6), podmiotów gospodarczych 68 punktów (+2). OPROCENTOWANIE KREDYTÓW Oprocentowanie kredytów pozostało bez zmian w 75 proc. (-14), w 4 proc. wzrosło (+1), a w 22 proc. zmalało (+14). Utrzymania ceny kredytu na obecnym poziomie spodziewa się 79 proc. (-4), zmniejszenia 16 proc. (+7), a wzrostu 6 proc. (-2).

3 . 3 Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 05'2010 KREDYTY NIEREGULARNE (ZAGROŻONE) Kredyty nieregularne dla ludności wzrastały w 28 proc. placówek (-2), jednocześnie malejąc w 13 proc. (+3) i nie zmieniając się w 58 proc. (-1). Saldo oceny odnotowano na poziomie 15 punktów (-5). Wzrost wartości kredytów nieregularnych przewiduje 29 proc. placówek (-2), spadek 13 proc. (+6), a 57 proc. (-5) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wyniosło 16 pkt. (-8). KREDYTY WALUTOWE Kredyty walutowe rosły w 11 proc. placówek (=), malały w 20 proc. (+1), a w 69 proc. (-2) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny jest na poziomie -9 punktów proc. (-1). Wzrostu akcji kredytowej w walutach obcych spodziewa się 16 proc. (-2), spadku 14 proc. (+1), a 70 proc. (=) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi 2 pkt. proc. (-3). KREDYTY O WARTOŚCI DO 1 MLN EURO UDZIELANE PRZEDSIĘBIORSTWOM Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro wystąpił w 30 proc. placówek (-1), spadek w 8 proc. (-1), a w 62 proc. nie nastąpiły zmiany (+1). Wskaźnik oceny netto wyniósł 22 pkt. proc. (=). Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro przewiduje 42 proc. (-3), spadek 5 proc. (+2), a 53 proc. nie przewiduje zmiany (+2). Wskaźnik prognozy wynosi 38 pkt. (-4). KREDYTY KONSUMENCKIE DLA OSÓB PRYWATNYCH Wzrost kredytów konsumenckich dla osób prywatnych wystąpił w 61 proc. placówek (-5), spadek w 9 proc. (+4), a w 30 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (+2). Wskaźnik netto wynosi 52 pkt. proc. (-9). Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych wzrosną według 72 proc. placówek (-3), zmaleją według 2 proc. (-1), a 26 proc. nie przewiduje zmiany (+4). Wskaźnik prognozy wynosi 70 pkt. (-2). KREDYTY MIESZKANIOWE DLA OSÓB PRYWATNYCH Wzrost kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych wystąpił w 54 proc. placówek (-1), spadek w 9 proc. (+3), a w 37 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (-2). Wskaźnik oceny netto wyniósł 46 pkt. proc. (-3). Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych wzrosną według 73 proc. placówek (-5), zmaleją według 4 proc. (+2), a 23 proc. nie przewiduje zmiany (+4). Wskaźnik prognozy wynosi 69 pkt. (-7). AKCJE I OBLIGACJE Wzrost popytu na akcje stwierdzono w 42 proc. placówek (+19), spadek w 5 proc. (=), brak zmian w 52 proc. (-19). Saldo oceny wynosi 37 pkt. (+19). Wzrost popytu na obligacje odnotowało 19 proc. placówek (-2), spadek 7 proc. (+1), a 74 proc. nie stwierdziło zmiany popytu (+1). Saldo oceny wyniosło 12 pkt. (-3). Wzrostu popytu na akcje spodziewa się 28 proc. (-8), spadku 12 proc. (+9), a 59 proc. (-3) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wynosi 16 punktów (-17). Wzrost popytu na obligacje przewiduje 25 proc. (=), spadek 6 proc. (+3), a 68 proc. (-4) spodziewa się stabilizacji popytu na obecnym poziomie. Saldo prognozy wynosi 19 pkt. (-4).

4 4 Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 05'2010 JEDNOSTKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Wzrost popytu na jednostki funduszy inwestycyjnych zaobserwowało 39 proc. placówek (-5), spadek 8 proc. (+4), a w 53 proc. nie stwierdzono zmian (=). Saldo wynosi 31 pkt. (-9). Wzrost popytu przewiduje 46 proc. (-6), spadek 8 proc. (+5), a 47 proc. (+2) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi 38 pkt. (-10). POLISY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Wzrost popytu na polisy zaobserwowało 25 proc. placówek (+5), spadek 8 proc. (+1) i brak zmian w 67 proc. (-6). Saldo oceny wynosi 17 pkt. (+4). Wzrost popytu na polisy przewiduje 20 proc. (-6), spadek 5 proc. (-1), a 74 proc. nie spodziewa się zmiany (-6). Saldo prognozy wyniosło 15 pkt. (-5). RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Liczba nowo otwieranych ROR-ów rosła w 49 proc. placówek (-6), malała w 9 proc. (+2) i nie zmieniła się w 42 proc. (+4). Saldo oceny wyniosło 40 punktów (-8). Wzrostu liczby nowo otwieranych rachunków spodziewa się 55 proc. placówek (-4), spadku 4 proc. (+2), a 41 proc (+2) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wyniosło 52 pkt. (-6). OGÓLNA SYTUACJA EKONOMICZNA (WOKKB 43,8) O poprawie ogólnej sytuacji ekonomicznej informuje 38 proc. placówek (-9). Pogorszenie wystąpiło w 3 proc. (-2), a 59 proc. oddziałów nie odnotowało zmiany sytuacji (+11). Saldo oceny spadło do 35 punktów (-7). Poprawa kondycji ekonomicznej wystąpiła w 34 proc. oddziałów banków z przewagą kapitału krajowego (-8), 34 proc. banków spółdzielczych (-20), w 44 proc. banków z przewagą kapitału zagranicznego (-4) i 44 proc. banków giełdowych (-4) Poprawy sytuacji ekonomicznej spodziewa się 54 proc. ankietowanych placówek (-3), pogorszenia 1 proc. (-1), a 46 proc. nie przewiduje zmiany (+4). Wskaźnik prognozy netto wyniósł 53 pkt. (-2). Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB), obliczany jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na oba pytania dotyczące ogólnej sytuacji ekonomicznej – tzn. obecnej i przewidywanej – spadł w stosunku do wyniku z kwietnia o 4,5 pkt. i wynosi 43,8 proc. WSKAŹNIK KONIUNKTURY BANKOWEJ – 32,0 pkt. Indeks PENGAB traktowany jako syntetyczny wskaźnik koniunktury w placówkach bankowych spadł o 2,8 pkt. w stosunku do kwietnia (z 34,8 do 32,0). Skumulowany wskaźnik ocen wyniósł 27,1 pkt. i jest niższy od poprzedniego o 3,2 pkt., natomiast skumulowany wskaźnik prognoz spadł o 2,6 pkt., z poziomu 39,4 do 36,8 pkt. Indeks PENGAB w grupie placówek z przewagą kapitału krajowego spadł z 33,6 do 27,6 pkt. (o 6,0 pkt.), w grupie banków spółdzielczych z 33,6 do 32,5 pkt. (o 1,1 pkt.), w grupie banków giełdowych – z 37,6 do 37,0 pkt. (o 0,6 pkt.), zaś z przewagą kapitału zagranicznego wzrósł z 36,2 do 36,7 pkt. (o 0,5 pkt.), STOPY PROCENTOWE Placówki przewidują następujące oprocentowanie (dane uśrednione): kredytu lombardowego – 5,09 proc. (-0,04 pkt.) redyskonta weksli – 3, 83 proc. (-0,03 pkt.) kredytu na cele gospodarcze – 12,37 proc. (-0,03 pkt.) lokaty trzymiesięcznej – 4,64 proc. (-0,04 pkt.) INFLACJA Bankowcy przewidują, że w 2010 roku (w okresie od grudnia 2009 do grudnia 2010) inflacja wyniesie 3,54 proc. (dane uśrednione). Oznacza to wzrost o 0,26 pkt. w porównaniu z inflacją przewidywaną przed miesiącem. Mediana wynosi 2,99 proc. Reprezentanci banków giełdowych szacują stopę inflacji na 3,67 proc, banków z przewagą kapitału zagranicznego – 3,63 proc., z przewagą kapitału krajowego – 3,54 proc, banków spółdzielczych – 3,29 proc. KURS DOLARA I EURO Oczekiwania kursowe wobec dolara i euro według przewidywań (uśrednionych) na koniec 2010 roku wynoszą dla ceny dolara – 2,97zł (mediana – 2,96), a dla euro – 3,96zł (mediana 3,94). Oznacza to znaczne prognozowane osłabienie się złotego względem tych walut: o 13 groszy w stosunku do euro i 17 groszy w odniesieniu do dolara.

5 Jakie są perspektywy rozwoju banków spółdzielczych w świetle kapitałowych wymogów UE? Gdyby jutro odbywało się ponowne referendum w sprawie przystąpienia Polski do UE, to głosował(a)by Pan(i) za czy przeciw członkostwu Polski w UE? Czy według Pana(i) po wejściu Polski do UE banki krajowe skutecznie konkurują z bankami zagranicznymi? 5 Monitor Bankowy - ZBP/Pentor 052010 PYTANIA DODATKOWE Ocena przynależności Polski do Unii Europejskiej Od wstąpienia Polski do UE zdecydowana większość bankowców pozytywnie ocenia cele i działalność tej organizacji. Odsetek ocen pozytywnych rósł w latach 2004-2007 z przeszło 60% do ponad 90% i po 10-procentowym spadku odnotowanym w 2008 roku ponownie umocnił się: podobnie jak przed rokiem, działalność UE pozytywnie ocenia ponad 84% bankowców. Jednoznacznie negatywną postawę prezentuje marginalna liczba respondentów. Tak samo jak w 2009 roku, blisko 90% pracowników banków pozytywnie ocenia skutki, jakie Polsce przyniosło członkowstwo w UE, w tym 14% uważa, że korzyści są wyłącznie pozytywne. Jednocześnie jednak nieco uszczuplił się krąg osób postrzegających neutralnie nasze członkowstwo w Unii: z 10% do 8% – te osoby zasiliły grupę sceptyków. Ponad połowa badanych (58%) jest przekonana, że nasze członkowstwo w UE i środki spływające do Polski z Unii ograniczyły odczuwalność skutków światowego kryzysu dla krajowej gospodarki (por. kolejna strona). Kolejne 41% sądzi, że nie miały wpływ na kształtowanie się sytuacji gospodarczej Polski. Zwolennicy naszej obecności w UE stanowią przytłaczającą większość wśród bankowców: ponad 90% ponownie zagłosowałoby za naszą akcesją, nie można jednak nie zauważyć, że w porównaniu z 2009 rokiem wyraźnie wzrósł odsetek, którzy byliby przeciwni takiemu posunięciu (z 3% do 6,5%) – wyższy odsetek przeciwników odnotowano tylko w 2004 roku. Być może wiąże się to z oceną sytuacji na europejskich rynkach finansowych, ze – wspomnianą powyżej – oceną wpływu funduszy unijnych na stan polskiej gospodarki i z postrzeganiem kłopotów niektórych krajów strefy euro. Rozwój banków spółdzielczych Od 2008 roku spada odsetek bankowców uważających, że banki spółdzielcze będą rozwijać się nawet w sytuacji wymogów kapitałowych UE: jeszcze w 2008 roku była o tym przekonana przeszło połowa bankowców, obecnie odsetek ten jest o 12 punktów niższy. Osoby, które zmieniły zdanie, zasiliły – jak się zdaje – krąg osób będących zdania, że banki spółdzielcze czeka w Polsce stagnacja. Odsetek osób przewidujących upadek tego typu banków jest jednak niewielki – wynosi 7% (niewielki wzrost w porównaniu z zeszłym rokiem, ale wynik jest wciąż dwa razy niższy niż w roku akcesji). Najbardziej optymistyczni są w tych ocenach sami zainteresowani: wśród osób zatrudnionych w bankach spółdzielczych odsetek przekonanych o rozwoju tego wycinka rynku wynosi 58%, stagnacji spodziewa się przeszło co trzeci bankowiec, a upadek przewiduje tylko 3% osób. Ważne w tym kontekście jest to, że od 6 lat nie zmienia się jednak postrzegana konkurencyjność banków spółdzielczych w zestawieniu z bankami zachodnimi: ok. 85% bankowców uważa, że są w tej konkurencji skuteczne. Jaka jest, najogólniej rzecz biorąc, Pana(i) opinia o celach i działalności Unii Europejskiej? Członkowstwo w Unii Europejskiej przyniosło Polsce:

6 Od początku stycznia obowiązuje rekomendacja ZBP ułatwiająca klientom przenoszenie rachunku/konta z banku do banku. Czy w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego obserwuje Pan(i) obecnie zwiększoną liczbę przeniesień rachunków w przypadku Pana(i) banku/placówki bankowej? 6 Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 052010 Przenoszenie kont między bankami Podobnie jak w zeszłym miesiącu, w co dziesiątym banku można odczuć skutki wprowadzeni przez ZBP rekomendacji ułatwiającej klientom przenoszenie kont między bankami. Dla działalności blisko 90% banków nie miało to jednak żadnego znaczenia. Tak samo jak w kwietniu, największą mobilność zdają się wykazywać klienci banków notowanych na giełdzie (w 14% placówek zauważono większą niż w analogicznym okresie poprzedniego roku skłonność do przenoszenia kont), najmniejszą – klienci banków spółdzielczych (w 3% placówek zauważono zmianę poziomu aktywności klientów pod tym względem). Skutki kryzysu finansowego Od przeszło pół roku notowany jest powolny spadek wpływu kryzysu finansowego na funkcjonowanie pojedynczych placówek banków w Polsce. Obecnie swoim zasięgiem ma obejmować blisko 45% placówek – jest to wynik o 20 punktów niższy niż w październiku zeszłego roku. Nowe usługi na rynkach finansowych Powszechna jest wśród bankowców znajomość usług typu Cash Back (90%) i bezstykowych kart płatniczych (74%). Ocena szans powodzenia tych usług jest dość wysoka – ok. 60% bankowców ocenia, że mogą na dobre zagościć na rynku. O płatnościach zbliżeniowych za pomocą telefonów komórkowych słyszała mniej niż połowa badanych (46%). W ocenie tej szans powodzenia tej usługi są już większe kontrowersje: blisko 40% bankowców uważa, że z dużym prawdopodobieństwem tego typu płatności rozpowszechnią się, co piąty respondent jest jednak sceptykiem. Znajomość usługi Hal-Cash jest na niskim poziomie rzędu 30%. Mniej niż co czwarty bankowiec jest przekonany o możliwości skutecznego wprowadzenia sługi na rynek, 28% nie wróży jej powodzenia. Częściowo brak przekonania co do zbliżeniowych płatności telefonicznych i usługi Hal-Cash można tłumaczyć z ich relatywnie małą znajomością. Czy obecność Polski w UE i inwestycje współfinansowane przez fundusze unijne ograniczyły w znacznym stopniu skutki światowego kryzysu w Polsce, czy raczej nie miały na to większego wpływu? ŚREDNIA: 1,6 1,7 1,7 1,7 Czy Pana(i) bank / placówka odczuwa realne skutki światowego kryzysu finansowego? N=200 Czy słyszał (a) Pan(i) o nowych typach usług finansowych, takich jak: Jak ocenia Pan(i) szanse upowszechnienia tego rodzaju usług?


Pobierz ppt "1 05/2010 MONITOR BANKOWY PENGAB - wartości trendu cyklu Majowy sondaż w placówkach bankowych został przeprowadzony w dniach 7-14 bm. W telefonicznym sondażu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google