Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie do języka skryptowego PHP Pliki cookie, sesje i system plików.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie do języka skryptowego PHP Pliki cookie, sesje i system plików."— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie do języka skryptowego PHP Pliki cookie, sesje i system plików

2 Pliki cookie Pliki cookie to dane niewielkiej objętości, zapisywane w przeglądarce WWW Pliki umożliwiają identyfikację użytkownika, dzięki czemu można wyświetlić indywidualną treść na stronie WWW, uzależnioną od odwiedzającego Przeglądarka automatycznie wysyła do skryptów pliki cookie Po wylogowaniu i przejściu do innej witryny, pliki cookie są zapamiętywane i odtwarzane przy następnej wizycie

3 Składowe pliku cookie Każdy plik cookie składa się z nazwy i wartości, podobnie jak zmienna PHP, Instrukcja do utworzenia pliku cookie w przeglądarce jest przesyłana jako nagłówek HTTP przed przesłaniem strony WWW, Plik cookie ma datę ważności

4 Przykład nagłówka pliku cookie Set-Cookie: email=pokulewicz@wi.ps.pl; expires=Sat, 31-Dec-2005 23:59:59 GMT

5 Dostęp do plików cookie Tablica $_COOKIE w języku PHP zawiera wszystkie pliki cookie, które zostały przesłane do bieżącego skryptu Wyświetlenie zawartości pliku cookie: echo $_COOKIE[nazwa]

6 Ustawianie plików cookie za pomocą PHP setcookie(nazwa, wartość, time()+offset, [domena], [ścieżka_do_pliku_cookie]); Przykład: setcookie(email, pokulewicz@wi.ps.pl, time() + 3660,.zce.szczecin.pl, /scripts);

7 Usuwanie plików cookie Nie istnieje funkcja usuwająca plik cookie w przeglądarce Można zablokować przesyłanie pliku cookie do serwera WWW, korzystając z funkcji setcookie, w której podajemy: Nazwę pliku cookie Pustą wartość Datę ważności z przeszłości

8 Sesje Sesje umożliwiają przekazywanie wartości pomiędzy stronami w witrynie WWW Dane nie są zapisywane w przeglądarkach, ale na stronie WWW, Do identyfikacji zbioru wartości odpowiadającej określonemu użytkownikowi wykorzystywany jest pojedynczy plik cookie

9 Tworzenie sesji Inicjowanie sesji odbywa się za pomocą funkcji: session_start([nazwa_sesji]); Do zapisywania i odczytywania zmiennych sesji służy tablica: $_SESSION, do której można bezpośrednio przypisywać wartości

10 Przykład: Zastosowanie sesji do śledzenia wizyt na stronie

11 Dostęp do systemu plików Pobieranie informacji o pliku: file_exists(nazwa_pliku) – informuje o tym, czy plik o podanej nazwie istnieje, is_executable – sprawdza, czy plik jest wykonywalny, is_readable – sprawdza, czy plik można odczytać, is_writeable – sprawdza, czy można zapisywać do pliku filesize – zwraca rozmiar pliku w bajtach

12 Przenoszenie i kopiowanie plików copy(plik_źródłowy, plik_docelowy) – kopiowanie plików rename(plik_źródłowy, plik_docelowy) – przenoszenie plików unlink(nazwa_pliku) – usuwanie plików

13 Odczytywanie i zapisywanie plików $zmienna = file_get_contents(nazwa_pliku) – odczytanie zawartości pliku do zmiennej tekstowej file_put_contents(nazwa_pliku, $zmienna) – zrzucenie zawartości zmiennej do pliku

14 Koniec


Pobierz ppt "Wprowadzenie do języka skryptowego PHP Pliki cookie, sesje i system plików."

Podobne prezentacje


Reklamy Google