Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Działania na datach autor: Damian Brűckner.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Działania na datach autor: Damian Brűckner."— Zapis prezentacji:

1 Temat: Działania na datach autor: Damian Brűckner

2

3 Kalendarz juliański - kalendarz słoneczny opracowany na życzenie Juliusza Cezara przez astronoma egipskiego Sozygenesa i wprowadzony w życie w roku 45 p.n.e. jako kalendarz obowiązujący w państwie rzymskim. Kalendarz ten ustalał długość roku na 365 dni plus jeden dzień co 4 lata.

4 Kalendarz juliański Ustalono długość poszczególnych miesięcy: ·Martius (31) ·Aprilis (30) ·Maius (31) ·Iunius (30) ·Quintilis (31) ·Sextilis (30) ·September (31) ·October (30) ·November (31) ·December (30) ·Ianuarius (31) ·Februarius (28)

5 Kalendarz juliański Za czasów cesarza Oktawiana Augusta (9 p.n.e.) zmieniono kolejność miesięcy i ich długość: ·Ianuarius (31) ·Februarius (28) (29 co 4 lata) ·Martius (31) ·Aprilis (30) ·Maius (31) ·Iunius (30) ·Iulius (31) - na cześć Juliusza Cesara ·Augustus (31) - na cześć cesarza Augusta ·September (30) ·October (31) ·November (30) ·December (31)

6 Kalendarz gregoriański Zreformowany kalendarz juliański autorstwa Luigiego Lilio. Odpowiednia bulla została wydana przez papieża Grzegorza XIII w 1582 roku. Zmiany polegają na: usunięcia 10 dni, od 5 do 14 października 1582 roku wprowadzeniu zasady, że lata podzielne przez 100 nie będą przestępne, z wyjątkiem tych podzielnych przez 400

7 Data Juliańska polega na ponumerowaniu wszystkich kolejnych dni. Chwilą początkową tej rachuby jest godzina 12:00 w południe czasu południka zerowego dnia 1 stycznia 4713 r. p.n.e. Rachubę tę wprowadził Joseph Scaliger w r. 1583

8 Zmodyfikowana Data Juliańska MJD = 0 dla daty 17.11. 1858 roku MJD = JD - 2400000,5

9

10 Systemy daty w Excelu

11 Data w Excelu

12

13 Działania na datach w Excelu Odejmowanie dat

14 Działania na datach w Excelu Dodawanie do daty liczby

15 Standardowe funkcje daty ExcelVBA ROK(liczba)Year (liczba) MIESIĄC(liczba)Month(liczba) DZIEŃ(liczba)Day(liczba) DATA(R; M; D) DateSerial (R, M, D) DZIEŃ.TYG(liczba;2) Weekday(liczba,2)

16 Działania na datach w Excelu Wyznaczanie numeru dnia tygodnia

17 Niestandardowe funkcje daty Dzień roku oblicza formuła: data-DATA(ROK(data);1;1) +1

18 Niestandardowe funkcje daty Liczbę dni do końca roku podaje formuła: DATA(ROK(data);12;31)- data

19 Niestandardowe funkcje daty Liczbę dni w miesiącu oblicza formuła: DATA(ROK(data);MIESIĄC(data)+1;1) - DATA(ROK(data);MIESIĄC(data);1)

20 Niestandardowe funkcje daty Liczbę dni do końca miesiąca wyznacza formuła: DATA(ROK(data);MIESIĄC(data)+1;1)- data -1

21 Obliczanie ilości lat, miesięcy i dni pomiędzy dwiema datami Liczbę miesięcy: DATA.RÓŻNICA(dataP;dataK;"ym") Liczbę lat: DATA.RÓŻNICA(dataP;dataK;"y") Liczbę dni: DATA.RÓŻNICA(dataP;dataK;"md")

22 Przykład

23

24

25 Własne funkcje działające na datach rok miesiąc dzień

26 Własne funkcje działające na datach rok miesiąc dzień dzień tygodnia Dla danej liczby oznaczającej liczbę kolejnych dni licząc od 1 stycznia 1583

27 Obliczanie ilości lat, miesięcy i dni pomiędzy dwiema datami data końcowa data początkowa rok miesiąc dzień różnica dat

28 Kalendarz od 1 stycznia 1583 rok miesiąc dzień

29


Pobierz ppt "Temat: Działania na datach autor: Damian Brűckner."

Podobne prezentacje


Reklamy Google