Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Funkcje agregujące FunkcjaOpis MIN Minimum MAX Maksimum AVG Średnia arytmetyczna SUM Suma COUNT Liczba wierszy/wartości VARIANCE Wariancja STDDEV Odchylenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Funkcje agregujące FunkcjaOpis MIN Minimum MAX Maksimum AVG Średnia arytmetyczna SUM Suma COUNT Liczba wierszy/wartości VARIANCE Wariancja STDDEV Odchylenie."— Zapis prezentacji:

1 Funkcje agregujące FunkcjaOpis MIN Minimum MAX Maksimum AVG Średnia arytmetyczna SUM Suma COUNT Liczba wierszy/wartości VARIANCE Wariancja STDDEV Odchylenie standardowe

2 Funkcje tekstowe LOWER(e) Przekazuje napis e z wszystkimi literami zmienionymi na małe. UPPER(e) Przekazuje napis e z wszystkimi literami zmienionymi na wielkie. INITCAP(e) Przekazuje napis e, przy czym litery początkowe wszystkich wyrazów zmienia na wielkie, a pozostałe litery na małe. CONCAT(e1, e2) Przekazuje sklejenie e1 z e2 (równoważne operatorowi ||). SUBSTR(e,m[,n]) Przekazuje n znaków napisu e od pozycji m. Jeśli m jest ujemne, odliczanie rozpoczyna sie od końca e. Jeśli n pominięto, przekazywana są wszystkie znaki do końca e (lub początku gdy n jest ujemne.)

3 Funkcje tekstowe cd LENGTH(e) Przekazuje liczbę znaków w e. INSTR(e,m) Przekazuje liczbę wskazującą położenie znaku m w e. LPAD(e,n,s) Przekazuje napis powstający z uzupełnienia e do n znaków napisem s z lewej strony. RPAD(e,n,s) Przekazuje napis powstający z uzupełnienia e do n znaków napisem s z prawej strony. e LIKE wzorzec ma wartość TRUE wtedy i tylko wtedy, gdy e pasuje do wzorca. W wzorcu: % oznacza dowolny napis; _ oznacza dowolny znak.

4 LOWER('SQL Course') = 'sql course' UPPER('SQL Course') = 'SQL COURSE' INITCAP('SQL Course') = 'Sql Course' CONCAT('Good', 'String') = 'GoodString' SUBSTR('String',1,3) = 'Str' LENGTH('String') = '6' INSTR('String', 'r') = '3' LPAD(sal,10,'*') = '******5000'

5 Funkcje daty Do konwersji data-napis służą funkcje: TO_DATE(napis, format) TO_CHAR(wyrażenie_datowe, format) Drugi argument (format) jest opcjonalny. Jego wartość domyślna to 'DD-MON-YY'. Data i czas pamietają: wiek, rok, miesiąc, dzień, godzinę, minutę, sekundę. Datę i czas bieżący podaje funkcja SYSDATE. format jest napisem, który może zawierać nastepujące elementy: –użycie małych liter w elemencie formatu powoduje wypisanie wyniku małymi literami, uzycie dużych dużymi; –pierwsza litera duża, reszta małe, wtedy wynik zacznie się z dużej litery a potem będą małe; –fm przełącza między występowaniem lub nie dopełniania wyników zerami/odstępami.

6 SCC lub CC Wiek. Jeśli użyto S, to daty ujemne są poprzedzone przez BC. YYYY lub SYYYY Rok. Jeśli użyto S, to daty ujemne są poprzedzone przez BC. YYY lub YY lub Y Ostatnie 3, 2, 1 cyfra (y) roku. Y,YYY Rok z przecinkiem we wskazanym miejscu. IYYY, IYY, IY, I 4-, 3-, 2-, 1-cyfrowy rok zgodnie ze standardem ISO. SYEAR lub YEAR Rok słownie. Jeśli użyto S, to daty ujemne są poprzedzone przez BC. BC lub AD Oznacznik BC/AD B.C. lub A.D. Oznacznik BC/AD z kropkami. Q Kwartał roku. MM Miesiąc dwucyfrowo. MONTH Nazwa miesiąca uzupełniona odstępami do dziewięciu znaków. MON Trzyliterowy skrót nazwy miesiąca. RM Miesiąc cyframi rzymskimi. WW lub W Tydzień roku lub miesiąca. DDD, DD lub D Dzień roku, miesiąca lub tygodnia. DAY Nazwa dnia tygodnia uzupełniona odstępami do dziewięciu znaków DY Trzyliterowy skrót nazwy dnia tygodnia. J Dzień wg kalendarz juliańskiego; liczba dni do 31-12-4713 p.n.e.

7 Do konwersji liczba-napis służą funkcje: TO_CHAR(napis, format) TO_NUMBER(wyrazenie_datowe, format) Drugi argument (format) jest opcjonalny. Format jest napisem, który może zawierać następujące elementy: ElementOpisPrzykładWynik 9 Cyfra (liczba dziewiątek określa szerokość pola) 9999991234 0 Wyświetl wiodące zera 099999001234 $ Ruchomy znak dolara $999999$1234 L Ruchomy znak lokalnej waluty L999999zł1234. Kropka dzisiętna na wskazanej pozycji 9999.991234.00, Przecinek na wskazanej pozycji 999,9991,234 MI Znak minus z prawej strony (przy wartościah ujemnych) 9999MI1234- PR Liczby ujemne w nawiasach 9999PR EEEE Notacja inżynierska (w formacie muszą być cztery E ) 9.9EEEE1.2E+03

8 NVL(x, y) Jeśli x nie jest NULL, to przekazuje x. Jeśli x jest NULL, to przekazuje y. DECODE(e, s1, r1 [, s2, r2,...,] [, defautl]) Jeśli e = s1, to przekazuje r1. Jeśli e = s2, to przekazuje r2. Jeśli e = s3, to przekazuje r3.


Pobierz ppt "Funkcje agregujące FunkcjaOpis MIN Minimum MAX Maksimum AVG Średnia arytmetyczna SUM Suma COUNT Liczba wierszy/wartości VARIANCE Wariancja STDDEV Odchylenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google