Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Maria Zbylut 1, Agnieszka Wnęk 1, Wiesław Kosek 1,2 Seminarium naukowe Wybrane aspekty modelowania zmian poziomu oceanu, Wrocław 14-15.01.2013 1.Wydział

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Maria Zbylut 1, Agnieszka Wnęk 1, Wiesław Kosek 1,2 Seminarium naukowe Wybrane aspekty modelowania zmian poziomu oceanu, Wrocław 14-15.01.2013 1.Wydział"— Zapis prezentacji:

1 Maria Zbylut 1, Agnieszka Wnęk 1, Wiesław Kosek 1,2 Seminarium naukowe Wybrane aspekty modelowania zmian poziomu oceanu, Wrocław Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 2.Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa

2 Zastosowanie FTBPF do wyznaczania amplitud zmian SLA gdzie: - szereg czasowy zależny od szerokości i długości geograficznej - oscylacja szerokopasmowa o centralnej częstotliwości ω - funkcja przenoszenia filtru środkowo-przepustowego - szerokość i długość geograficzna FFT – operator szybkiej transformaty Fouriera Singletona

3 Zastosowanie parabolicznej funkcji przenoszenia - połowa szerokości pasma przenoszenia filtru gdzie: - paraboliczna funkcja przenoszenia - interwał próbkowania danych T - średni okres oscylacji szerokopasmowej

4 Widmo amplitudowe N – liczba danych SLA m=20 – liczba punktów jaką należy obciąć na początku i na końcu danych (wynika z błędów filtru na końcach filtrowanego szeregu czasowego). T=Δt/ω - średnim okresem oscylacji szerokopasmowej o centralnej częstotliwości ω. gdzie:

5 Średnia amplituda oscylacji rocznej

6 Średnia amplituda oscylacji półrocznej

7 Średnia amplituda oscylacji 120-dniowej

8 Średnia amplituda oscylacji 90-dniowej

9 Średnia amplituda oscylacji 62-dniowej

10 Średnia amplituda oscylacji 30-dniowej

11 Średnie amplitudy wszystkich oscylacji ω 2ω 3ω 4ω 6ω 12ω

12 Zmienne w czasie widmo amplitudowe gdzie Zmienne w czasie amplitudy oscylacji rocznej Zmienne w czasie amplitudy oscylacji półrocznej

13 Pierwsze różnice amplitud oscylacji rocznej Drugie różnice amplitud oscylacji rocznej Pierwsze różnice amplitud oscylacji półrocznej Drugie różnice amplitud oscylacji półrocznej Pierwsze i drugie różnice amplitud dla oscylacji rocznej i półrocznej

14 Poprawki do zmian wysokości oceanu ze względu na ruch geocentrum

15 1. Transformacja elipsoidalnych współrzędnych geograficznych do kartezjańskich: promień krzywizny w pierwszym wertykale: kwadrat mimośrodu: 2. Poprawienie współrzędnych kartezjańskich o współrzędne geocentrum Obliczenia należy wykonać dla h= 0 gdzie: x, y, z - model współrzędnych geocentrum wyznaczonych z obserwacji technik SLR lub GNSS gdzie: Wyznaczenie poprawek do zmian SLA ze względu na zmiany środka mas Ziemi

16 3. Transformacja elipsoidalnych współrzędnych kartezjańskich do geograficznych (metodą iteracyjną) oraz wyznaczenie poprawki do zmian poziomu oceanu ze względu na ruch geocentrum Poprawka do SLA ze względu na ruch CoM

17 Poprawki do zmian poziomu oceanu ze względu na ruch geocentrum wyznaczone z danych modelowych współrzędnych środka mas Ziemi obliczonych metodą wavelet based semblance filtering dla progu obcięcia semblancji 0.90

18 Wyznaczanie zmiennych faz z zastosowaniem transformaty Fouriera 1. FTBPF+CD – kombinacja filtru środkowoprzepustowego transformaty Fouriera z zespoloną demodulacją 2. FTBPF+HT – kombinacja filtru środkowoprzepustowego transformaty Fouriera z transformatą Hilberta 3. CD+FTLPF – kombinacja zespolonej demodulacji z filtrem dolnoprzepustowym transformaty Fouriera Plany na najbliższą przyszłość:

19 Wnioski: 1. Amplitudy oscylacji rocznej wyznaczone metodą FTBPF są największe: pomiędzy Australią i Nową Gwineą (morze Arafura), zachodnich rejonach Atlantyku i Pacyfiku na średnich szerokościach geograficznych półkuli północnej, w zatoce Tajlandzkiej, na morzu Czerwonym oraz w rejonach na północny wschód od Falklandów. 2. Amplitudy oscylacji półrocznej są największe: na morzu Bałtyckim, okołorównikowych rejonach oceanów, a w szczególności wschodnich i zachodnich rejonach Oceanu Indyjskiego, zachodnich rejonach Atlantyku i Pacyfiku w średnich szerokościach geograficznych półkuli północnej, na morzu Czerwonym, na północny wschód od Falklandów oraz morzu Norton Sound przy wybrzeżach zachodniej Alaski.

20 3. Na Morzu Bałtyckim amplitudy oscylacji rocznej dochodzą nawet do ok. 20cm w latach , a amplitudy oscylacji półrocznej do ok. 18cm szczególnie w latach oraz W okresach kiedy nie występuje El Niño amplituda oscylacji półrocznej ma największe wartości na Oceanie Indyjskim. W momencie pojawienia się jednego z największych w poprzednim stuleciu El Niño w latach 1997/98 większa część energii oscylacji półrocznej przeniosła się z Oceanu Indyjskiego na okołorównikowy wschodni Pacyfik.

21 5. Pierwsze różnice amplitud oscylacji rocznej i półrocznej są największe w obszarach przybrzeżnych (co może świadczyć o mało dokładnych modelach pływowych w tych rejonach). Osiągają one ponadto duże wartości: w basenach Mórz Arafura, Bałtyckiego, Wschodniosyberyjskiego, w okolicy Archipelagu Malajskiego, Japonii i RPA. W obszarach tych mogą pojawiać się trudności w uzyskaniu dokładnych prognoz zmian poziomu oceanu. 6. Drugie różnice amplitud oscylacji rocznej i półrocznej są najbardziej energetyczne przeważnie tam gdzie pierwsze różnice amplitud tych oscylacji są duże. W miejscach tych mogą występować duże błędy prognozy zmian poziomu oceanu.

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Maria Zbylut 1, Agnieszka Wnęk 1, Wiesław Kosek 1,2 Seminarium naukowe Wybrane aspekty modelowania zmian poziomu oceanu, Wrocław 14-15.01.2013 1.Wydział"

Podobne prezentacje


Reklamy Google