Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GEOSTATYSTYKA Wykład dla III roku Geografii specjalność - geoinformacja Alfred Stach Instytut Paleogeografii i Geoekologii Wydział Nauk Geograficznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GEOSTATYSTYKA Wykład dla III roku Geografii specjalność - geoinformacja Alfred Stach Instytut Paleogeografii i Geoekologii Wydział Nauk Geograficznych."— Zapis prezentacji:

1 GEOSTATYSTYKA Wykład dla III roku Geografii specjalność - geoinformacja Alfred Stach Instytut Paleogeografii i Geoekologii Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

2 Nieprzestrzenna eksploracyjna analiza danych Schemat geostatystycznej analizy danych przestrzennych Podstawowe pojęcia, stosowane skróty i notacja matematyczna Ogólna charakterystyka testowych danych wykorzystywanych w trakcie wykładu (wartości reflektancji w różnych przedziałach widmowych ze zdjęć satelitarnych wykonanych w różnych terminach sensorem Aster z satelity Terra: strefa moreny czołowej lodowca Hörbye na Spitsbergenie Zachodnim) Statystyka opisowa jednej zmiennej –Zmienne jakościowe (klasy, kategorie) –Zmienne ilościowe tabulacja zmiennej i rozkład frekwencji (histogram) skumulowany rozkład frekwencji wykres normalności rozkładu statystyki opisowe wartości ekstremalne i transformacja danych podział na kategorie a statystyki zmiennych ilościowych Statystyki opisowe dwóch zmiennych –Wykres rozrzutu –Miary relacji dwóch zmiennych

3 Typowy przebieg analizy geostatystycznej Pozyskanie i wstępna weryfikacja danych Eksploracja danych: nieprzestrzenna i przestrzenna Budowa probalistycznego modelu struktury przestrzennej analizowanego cechy Weryfikacja modelu. Estymacja i ocena jej jakości. Modelowanie i estymacja rozkładu statystycznego analizowanej cechy. Symulacje

4 Notacja i terminologia 1 Cecha – fizyczna właściwość (parametr) oznaczana kursywą małą literą np. z lub s. Cechy ciągłe takie jak np. stężenia, są oznaczane na skali ilościowej, cechy kategoryzowane mogą przybierać określoną, limitowaną ilość wartości, zazwyczaj nie mających charakteru porządkowego np. typ skał czy kategoria użytkowania terenu Zmienna – jest oznaczana kursywą i duża literą np. Z lub S i oznacza zbiór wartości lub stanów cechy z lub s, które mogą występować na analizowanym obszarze lub w punkcie o wektorze współrzędnych u. W tym wypadku oznaczane zmienna jest oznaczana Z (u) lub S (u).

5 Notacja i terminologia 1 Obiekt – Cecha jest określana (mierzona) na fizycznej próbce, jak na przykład okruch skały, czy rdzeń glebowy itp. W przypadku analizy eksploracyjnej nieprzestrzennej (bez uwzględniania lokalizacji) o próbce mówimy obiekt. We wszystkich innych sytuacjach każda próbka jest związana ze ścisłą lokalizacją miejsca jej poboru, które określamy u Populacja – jest zdefiniowana jako zbiór wszystkich pomiarów interesującej nas cechy, które mogą być dokonane w obrębie obszaru badań. Skończona ilość pomiarów, która dysponujemy to próbka lub podzbiór.

6 Notacja i terminologia 1 Parametr – to stała wartość (nie losowa) charakteryzująca model, na przykład wariancja nuggetowa semiwariogramu, lub średnia rozkładu funkcji prawdopodobieństwa na podstawie której modelujemy teoretyczny histogram Statystyka – jest to wielkość charakteryzująca rozkład, która może dotyczyć jednej lub większej ilości cech, i/lub jednej lub większej ilości lokalizacji w przestrzeni. Jednozmienna, dwuzmienna lub wielozmienna statystyka jest związana z charakterystyką jednej, dwóch lub wielu cech. Terminy statystyka jednopunktowa, dwupunktowa lub wielopunktowa są stosowane są stosowane kiedy odnosi się ona do tej samej cechy w jednej, dwóch lub wielu lokalizacjach. Na przykład współczynnik korelacji jest statystyka dwuzmienną, podczas gdy semiwariogram – dwupunktową. Krossemiwariogram jest statystyką dwuzmienną i dwupunktową, ponieważ uwzględnia dwie różne cechy zarejestrowane w dwóch odmiennych lokalizacjach.

7 Archipelag Spits-bergen (Svalbard) z kosmosu latem

8 EOS-Terra-ASTER Start rakiety z satelitą Rozkładanie ogniw słonecznych Działanie sensora ASTER Wszystkie sensory w akcji

9 Analizowane dane Zdjęcia zostały wykonane 13 lipca 2002 roku o 12:25 z satelity TERRA ( First EOS Polar Orbiting Satellite ) sensorem ASTER ( Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer ). Obejmują one zakres światła widzialnego i bliskiej podczerwieni (VNIR - Visible and Near-InfraRed ), podczerwieni krótkofalowej (SWIR - ShortWave InfraRed ) i podczerwieni termalnej (TIR - Thermal InfraRed ). Zdjęcie przekształcono do odwzorowania UTM na elipsoidzie WGS 84. Obraz satelitarny terenu w świetle widzialnym i bliskiej podczerwieni (VNIR). Zdjęcie przedstawione jest w fałszywych kolorach: R - band 3N (0,78 - 0,86 µm), G - band 2 (0,63 - 0,69 µm), B - band 1 (0,52 - 0,60 µm). Rozdzielczość obrazu - 15 metrów.

10 Lokalizacja na Spitsbergenie – strefa czołowomorenowa lodowca Hörbyebreen (mapa wykonana na podstawie zdjęć lotniczych z lat 60-tych XX wieku)

11 Lokalizacja na Spitsbergenie – strefa czołowomorenowa lodowca Hörbyebreen: obrazy VNIR

12 Lokalizacja na Spitsbergenie – strefa czołowomorenowa lodowca Hörbyebreen: obraz SWIR

13 Lokalizacja na Spitsbergenie – strefa czołowomorenowa lodowca Hörbyebreen

14

15

16

17

18

19

20

21 Obrazy VNIR analizowanego wycinka terenu w różnych terminach 5 VIII 2001 25 VII 2003 13 VII 2002 11 VII 2004

22 Klasyfikacja kanałów VNIR obrazów satelitarnych wykonanych w 4 terminach Inicjalna klasyfikacja Klasyfikacja zgeneralizowana

23 Klasyfikacja 6 kanałów SWIR obrazu satelitarnego z 13 lipca 2002 roku


Pobierz ppt "GEOSTATYSTYKA Wykład dla III roku Geografii specjalność - geoinformacja Alfred Stach Instytut Paleogeografii i Geoekologii Wydział Nauk Geograficznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google