Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FOTOGRAFIA KRYMINALISTYCZNA Wyodrębnienie fotografii kryminalistycznej z fotografii ogólnej jest podyktowane wieloma czynnikami, m. in.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FOTOGRAFIA KRYMINALISTYCZNA Wyodrębnienie fotografii kryminalistycznej z fotografii ogólnej jest podyktowane wieloma czynnikami, m. in."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 FOTOGRAFIA KRYMINALISTYCZNA Wyodrębnienie fotografii kryminalistycznej z fotografii ogólnej jest podyktowane wieloma czynnikami, m. in. 0 - wypracowanie specyficznych metod i sposobów fotografowania, 0 - szczególny rodzaj fotografowanych obiektów, 0 - zasady wykonywania fotografii kryminalistycznej, które są określone przez technikę kryminalistyczną.

11 Za stosowaniem fotografii w kryminalistyce przemawiają jej właściwości, takie jak: - dokładność z jaką utrwalają szczegóły fotografowanych obiektów, przedmiotów, - możliwości rejestrowania zjawisk i przedmiotów względnie niewidocznych, a także zjawisk niepowtarzalnych, - możliwość rekonstrukcji zdarzeń na podstawie zdjęć, - duża trwałość dokumentacyjna. Jednak oprócz zalet można też wskazać na pewne ograniczenia fotografii, które są co prawda coraz mniej liczne, ale mamy z nimi do czynienia.

12 - ograniczona zdolność rozdzielcza optyki i materiałów fotograficznych, - brak trzeciego wymiaru, - niemożność utrwalenia stanu skupienia, zapachu, - błędy fotografującego, takie jak niewłaściwy dobór czasu otwarcia migawki, zastosowanie nieodpowiedniej optyki. Jeżeli weźmiemy pod uwagę takie czynniki jak: cel i zadania stawiane przed fotografią, a także taktykę i technikę wykonywania zdjęć, zasadne staje się podzielenie fotografii kryminalistycznej na: - Fotografię rejestracyjną, - Fotografię dokumentacyjną, - Fotografie badawczą,

13 - Fotografię detektywna. Fotografia rejestracyjna jest niezbędna przy rejestracji wyglądu osób i rzeczy w kartotekach i zbiorach. Ten typ fotografii wymaga przestrzegania ściśle określonych zasad dlatego określany jest jako fotografia sygnalityczna.

14 Fotografia dokumentacyjna Zadaniem tego typu fotografii jest utrwalenie odzwierciedlenia optycznego przedmiotów, zjawisk i zdarzeń zachodzących w świecie. Przy wykonywaniu tej fotografii technik musi mieć na uwadze dokładne odzwierciedlenia przedmiotu tak aby wygląd na fotografii był jak najbardziej zbliżony do rzeczywistego. Wartość fotografii dokumentacyjnej zależy od: doboru tematu zdjęcia, zastosowania odpowiednich metod i rodzajów fotografii, doboru odpowiednich materiałów. Fotografia badawcza Ten rodzaj fotografii ma na celu: - Ujawnienie śladów i zjawisk niewidocznych wzrokowo,

15 - Porównanie śladów i rzeczy, - Rozróżnianie tonalne i barwne obrazu obiektów, - Ujawnienie i utrwalenie niewidocznych lub słabo widocznych materialnych cech fotografowanych obiektów, - Dokonywanie zmian kontrastu w obrazie, - Poprawienie jakości obrazu, - Utrwalenie wyglądu i stanu obiektów poruszających się z dużą prędkością. Fotografia detektywna Jest to szczególny rodzaj fotografii kryminalistycznej dostarczający organom ścigania informacji o osobach, sytuacjach, okolicznościach towarzyszących popełnianiu przestępstw i wykroczeń.

16 W ramach tej fotografii chodzi o sposób fotografowania a nie o rodzaj czynności podczas których zdjęcia są wykonywane. Fotografowanie w sposób dyskretny bez zwracania uwagi osób utrwalanych na zdjęciach, co daje możliwość utrwalenia niniejszych osób w sytuacji swobodnego zachowania przed i w trakcie popełniania czynu zabronionego. Taki sposób fotografowania daje możliwość zarejestrowania faktu kontaktowania się podejrzanych z innymi osobami, przebywania w określonych miejscach. Fotografia detektywna może być wykonywana bezpośrednio przez policjantów podczas obserwacji, wykonywana jest zazwyczaj z ukrycia, ze znacznej odległości. Zdjęcia tego typu muszą spełniać kilka wymogów by można je uznać za pełnowartościowe źródło dowodowe. Treść zdjęcia musi być: - czytelna, dobrej jakości, wyraźna na tyle aby można

17 było rozpoznać osoby i przedmioty, - selektywnie utrwalająca sytuację i zachowanie się osób, które pozostają w związku z działalnością przestępną, - umożliwiać identyfikację zarówno miejsca jak i czasu wykonania zdjęcia. Obiektem fotografii detektywnej mogą być nie tylko osoby, ale także rzeczy, dokumenty, zawartość przesyłek, paczek, schowki, itd. W ramach fotografii oględzinowej możemy wskazać na takie zdjęcia jak: - ogólnoorientacyjne, ukazanie obrazu miejsca wraz z najbliższym otoczeniem w szerokiej perspektywie, - sytuacyjne, przedstawiające miejsce zdarzenia z rozmieszczonymi śladami i przedmiotami,

18 - fragmentaryczne, utrwalają wygląd najważniejszych fragmentów zdarzenia, np. wyłamane drzwi, ognisko pożaru, - szczegółowe, utrwalają podłoże i specyficzne cechy konkretnych przedmiotów i śladów.

19


Pobierz ppt "FOTOGRAFIA KRYMINALISTYCZNA Wyodrębnienie fotografii kryminalistycznej z fotografii ogólnej jest podyktowane wieloma czynnikami, m. in."

Podobne prezentacje


Reklamy Google