Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT PRZEJRZYSTE PRAWO. Efektywność stanowionego prawa Cel strategiczny Zmniejszenie obciążeń administracyjnych i finansowych Optymalizacja obciążeń

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT PRZEJRZYSTE PRAWO. Efektywność stanowionego prawa Cel strategiczny Zmniejszenie obciążeń administracyjnych i finansowych Optymalizacja obciążeń"— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT PRZEJRZYSTE PRAWO

2 Efektywność stanowionego prawa Cel strategiczny Zmniejszenie obciążeń administracyjnych i finansowych Optymalizacja obciążeń po stronie administracji państwowej Zwiększenie skuteczności egzekwowania prawa Budowa świadomości o obowiązkach wynikających z przepisów ochrony środowiska Cele operacyjne 2

3 Cel projektu Analiza obowiązków nakładanych na przedsiębiorców i uproszczenie nadmiernych obciążeń, przy zachowaniu standardów ochrony środowiska 3

4 Zakres projektu Spojrzenie od strony przedsiębiorcy Zdecydowana większość obowiązków administracyjnych (pozwolenia, sprawozdawczość) adresowana jest do przedsiębiorców W praktyce okazuje się, że prawo nakłada na przedsiębiorców nadmierne obowiązki, powodując po ich stronie nieuzasadnione koszty Przepisy ochrony środowiska nie znajdują się w czołówce najbardziej kosztownych, ale są postrzegane jako uciążliwe 4

5 Zakres projektu Obszary tematyczne (zespoły): odpady woda Klimat i powietrze (emisje do powietrza) hałas pola elektromagnetyczne ochrona powierzchni ziemi i kopalin przyroda poważne awarie przeciwdziałanie zanieczyszczeniom zagadnienia ogólne 5

6 Emisje do powietrza Zagadnienia (POŚ) pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza pozwolenia zintegrowane wykonywanie pomiarów emisji zanieczyszczeń raportowanie do Krajowego Rejestru Transferu i Uwalniania Zanieczyszczeń opłaty za korzystanie ze środowiska i zw. z tym sprawozdawczość 6

7 Emisje do powietrza Zagadnienia sprawozdawczość do Krajowej bazy prowadzonej przez KOBIZE (ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji) obowiązki związane z uczestnictwem w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych) obrót substancjami zubożającymi warstwę ozonową (substancje kontrolowane), m.in. obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji substancji, znakowania produktów zawierających substancje kontrolowane 7

8 Harmonogram Etap 0 Organizacja zespołu Prace wstępne Do 7 maja Etap 1 Analiza aktów prawnych Wybór aktów prawnych/obszarów do dalszych prac 4-6 tygodni Etap 2 Identyfikacja obowiązków informacyjnych + analiza obciążeń Konsultacje z przedsiębiorcami Rekomendacje konkretnych zmian w prawie (26-28 tyg.-1 obszar) Etap 3 Wdrożenie rekomendacji tygodni (1 obszar) 8

9 Harmonogram – etap 2 Analiza obowiązków i zw. z tym procesów (wiedza teoretyczna) Konsultacje ze środowiskiem przedsiębiorców (doświadczenie jak przepisy sprawdzają się w praktyce) Opracowanie propozycji ograniczenia obciążeń nakładanych na przedsiębiorców z uwzględnieniem celów ochrony środowiska 9

10 Podmioty zaangażowane Biuro Ministra – zarządzanie + metodyka Departamenty merytoryczne/Departament Prawny – wsparcie merytoryczne Przedsiębiorcy/organizacje przedsiębiorców – wiedza praktyczna Administracja niższego szczebla – wiedza praktyczna 10

11 Klucz do sukcesu Współpraca z przedsiębiorcami – aby podejmowane w projekcie działania odpowiadały na potrzeby biznesu 11

12 kontakt: Adrianna Rotuska – Hryniów kierownik projektu tel: (22) DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PROJEKT PRZEJRZYSTE PRAWO. Efektywność stanowionego prawa Cel strategiczny Zmniejszenie obciążeń administracyjnych i finansowych Optymalizacja obciążeń"

Podobne prezentacje


Reklamy Google