Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE z badań naukowych oraz współpracy naukowo – badawczej z zagranicą w roku 2008 Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater Prorektor ds. Nauki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE z badań naukowych oraz współpracy naukowo – badawczej z zagranicą w roku 2008 Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater Prorektor ds. Nauki."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE z badań naukowych oraz współpracy naukowo – badawczej z zagranicą w roku 2008 Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater Prorektor ds. Nauki

2 Układ prezentacji Działalność naukowo – badawcza Działalność naukowo – badawcza Podział na grupy Podział na grupy Finansowanie w roku 2008 Finansowanie w roku 2008 Współpraca z zagranicą Współpraca z zagranicą Wyjazdy zagraniczne pracowników PL Wyjazdy zagraniczne pracowników PL Przyjazdy naukowe cudzoziemców Przyjazdy naukowe cudzoziemców Programy międzynarodowe Programy międzynarodowe Podsumowanie Podsumowanie

3 Działalność naukowo - badawcza Podział na grupy w zależności od sposobu finansowania (1) badania wynikające z działalności statutowej Uczelni w dziedzinie nauki; badania wynikające z działalności statutowej Uczelni w dziedzinie nauki; badania własne podporządkowane rozwojowi i doskonaleniu kadry realizowane poprzez tzw. granty wewnętrzne; badania własne podporządkowane rozwojowi i doskonaleniu kadry realizowane poprzez tzw. granty wewnętrzne; projekty badawcze własne, promotorskie, habilitacyjne MNiSzW; projekty badawcze własne, promotorskie, habilitacyjne MNiSzW; projekty badawcze celowe MNiSzW, projekty badawcze celowe MNiSzW, projekty badawcze rozwojowe MNiSzW; projekty badawcze rozwojowe MNiSzW;

4 Działalność naukowo - badawcza Podział na grupy w zależności od sposobu finansowania (2) projekty badawcze zamawiane MNiSzW; projekty badawcze zamawiane MNiSzW; projekty badawcze specjalne; projekty badawcze specjalne; badania naukowe realizowane w ramach umów z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i międzynarodowych programów edukacyjnych; badania naukowe realizowane w ramach umów z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i międzynarodowych programów edukacyjnych; prace naukowo-badawcze wykonywane na zamówienie podmiotów gospodarczych. prace naukowo-badawcze wykonywane na zamówienie podmiotów gospodarczych.

5 Działalność naukowo - badawcza Działalność statutowa

6 Działalność naukowo - badawcza Badania własne – liczba, rodzaj i wartość

7 Działalność naukowo - badawcza Badania własne – zestawienie kosztów

8 Działalność naukowo - badawcza Badania własne – wg aktywności naukowej

9 Działalność naukowo - badawcza Badania własne – historia rok 2002 – zł, rok 2002 – zł, rok 2003 – zł, rok 2003 – zł, rok 2004 – zł, rok 2004 – zł, rok 2005 – zł, rok 2005 – zł, rok zł, rok zł, rok 2007 – zł, rok 2007 – zł, rok 2008 – zł. rok 2008 – zł.

10 Działalność naukowo - badawcza Projekty badawcze własne, promotorskie i habilitacyjne (2008 r.)

11 Działalność naukowo - badawcza Liczba projektów badawczych

12 Działalność naukowo - badawcza Projekty celowe

13 Działalność naukowo - badawcza Projekty rozwojowe

14 Działalność naukowo - badawcza Inicjatywa technologiczna

15 Działalność naukowo - badawcza Projekty zamawiane

16 Działalność naukowo - badawcza Prace wykonane na zlecenie przedsiębiorców lub innych podmiotów

17 Działalność naukowo - badawcza Zestawienie kosztów działalności

18 Efekty działalności naukowej Publikacje i cytowania Publikacje z listy filadelfijskiej Publikacje z listy filadelfijskiej 149 – rok – rok – rok – rok – rok – rok – rok – rok – rok – rok – rok – rok 2003 Cytowania Cytowania 265 opracowań cytowanych w 2008 r. 265 opracowań cytowanych w 2008 r.

19 Działalność naukowo - badawcza Nowości Konkurs nr 36 Konkurs nr 36 Złożono 31 wniosków Złożono 31 wniosków Zakwalifikowano 12 (7- promotorskich i 5 własnych) – sprawność 38,7%; Zakwalifikowano 12 (7- promotorskich i 5 własnych) – sprawność 38,7%; Konkurs nr 37 Konkurs nr 37 Złożono 39 wniosków Złożono 39 wniosków Projekty rozwojowe Projekty rozwojowe Złożono 10 wniosków Złożono 10 wniosków Dolina Lotnicza – Aeronet Dolina Lotnicza – Aeronet

20 Współpraca z zagranicą Wyjazdy zagraniczne pracowników PL (1) Wydział Staże naukowe i naukowo- badawcze Udział w imprezach naukowych (konferencje) Wyjazdy w ramach program ó w UE Na podstawie um ó w i porozumień Wymiana Międzyuczel. Razem Liczba wyjazd ó w na 1 pracownika nauk.-dyd. M (7 PR) 7 (BISNEP) 28 (Erasmus) ,27 EiI (7 PR) 4 (Erasmus) 6 (Tempus) 5 (RIS LUBELSKIE) ,54 IBiS (MCMACM) 4 (Erasmus) ,44 PT (Erasmus) 2 (7PR) 3 (Polonium) 2 (PVs in BLOOM) ,59 Z -7 1 (Rapido) 4 (Erasmus) 3 (7PR) ,20 IŚ (CEEPUS) 3 (WasteSafeII) 5 (Erasmus) ,00 RAZEM ,69

21 Współpraca z zagranicą Wyjazdy zagraniczne pracowników PL (2)

22 Współpraca z zagranicą Wyjazdy zagraniczne pracowników PL (3) Źr ó dła finansowania Narzuty z działalności badawczej i studi ó w podyplomowych , , , ,02 Prace zlecone , ,40 Wpływy z organizacji konferencji i studi ó w podyplomowych oraz program ó w międzyn. (Erasmus, IRC, PVs in Bloom, Rapido, Tempus, 6 PR, Bisnep) , , , ,42 Zarząd uczelni , , , ,25 Działalność naukowo-badawcza, w tym: , , , ,46 SPUB ,10 Projekty celowe , , ,04 Granty MNiSW / KBN , , , ,66 Działalność statutowa , , , ,95 Badania własne , , , ,71 RAZEM , , , ,55

23 Współpraca z zagranicą Przyjazdy naukowe cudzoziemców (1) Wydział Staże naukowe na podst. wymiany międzyucz Konsultacje naukowe, cykl wykładów w ramach wymiany międzyuczelnianej, programu Erasmus i projektów UE Udział w imprezach naukowych (konferencje, sympozja) Studia wyższe M- 5 (projekty UE) 3 (Erasmus) 51 EiI- 6 (Tempus) 8 (wymiana uczelniana) 101 IBiS- 17 (projekty UE) 5- PT- 3 (wymiana uczelniana) 2 (Polonium) -- Z-- 11 IŚ1 11 (wymiana uczelniana) 3 (umowa dwustronna rządu RP i Republiki Czeskiej) 2 (Erasmus), 2 (CEEPUS) 5- RAZEM162263

24 Współpraca z zagranicą Przyjazdy naukowe cudzoziemców (2) Źródła finansowania Narzuty z działalności badawczej, studiów podyplom. i konferencji naukowych 605,00910, ,00695, , ,00 Zarząd Uczelni 207,50680, ,00- Działalność statutowa 8.795, , , , , ,00 Granty MNiSW -870,00-165, , ,00 Badania własne ,00585,00505,00-220,00 Programy Ramowe UE , ,16 Projekt – badania zamawiane ,00 RAZEM 9.607, , , , , ,16

25 Współpraca z zagranicą Wyjazdy i przyjazdy - porównanie

26 Współpraca z zagranicą Programy międzynarodowe (1) 6 PR: Transfer of Knowledge - MCMACM Modern Composite Materials Applied in Aerospace, Civil and Mechanical Engineering: Theoretical Modelling and Experimental Verification – ,44 zł ; 6 PR: Transfer of Knowledge - MCMACM Modern Composite Materials Applied in Aerospace, Civil and Mechanical Engineering: Theoretical Modelling and Experimental Verification – ,44 zł ; 6 PR: NEPIRC – ,00 zł 6 PR: NEPIRC – ,00 zł 6 PR: RIS LUBELSKIE Rozwój Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Lubelskiego – ,25 zł 6 PR: RIS LUBELSKIE Rozwój Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Lubelskiego – ,25 zł 6 PR: BISNEP Business and Innovation Suport for North – East Poland – ,40 zł 6 PR: BISNEP Business and Innovation Suport for North – East Poland – ,40 zł

27 Współpraca z zagranicą Programy międzynarodowe (2) WASTESAFE - II Safe and Sustainable Management of Municipal Solid Wastes in Bangladesh through the Practical Application of WasteSafe Proposal – ,21 zł WASTESAFE - II Safe and Sustainable Management of Municipal Solid Wastes in Bangladesh through the Practical Application of WasteSafe Proposal – ,21 zł RAPIDO Rural Areas, People & Innovative Development – ,52 zł RAPIDO Rural Areas, People & Innovative Development – ,52 zł PVs in BLOOM Farming photovoltaic flowers: a new challenge for land valorization within a strategic eco- sustainable approach to local development ,16 zł PVs in BLOOM Farming photovoltaic flowers: a new challenge for land valorization within a strategic eco- sustainable approach to local development ,16 zł

28 Przychody z programów międzynarodowych (lata 2003 – 2008) Programy Międzynarodowe Marie Curie – 6 PR UE , , ,44 Marie Curie - MNiSzW , , ,00 MOWOM – 5 PR UE , NEPIRC – 6 PR UE , , , , ,00 NEPIRC - MNiSzW , , , ,00 ASPPECT – 5 PR UE , , , ,77 ASPPECT - MNiSzW , , ,00--- RIS LUBELSKIE – 6 PR UE , ,25 WASTESAFE – II , ,21 PVs in BLOOM ,16 Socrates/ Erasmus53.520, , , , , ,00 Leonardo da Vinci ,90-- RAPIDO , ,52 TEMPUS , ,58 BISNEP – 6 PR UE ,97 BISNEP - PARP ,43 Współpraca z Zagranicą ,00 -- Refundacja części kosztów przygotowania wniosków do 5 PR, 6 PR,…- MNiSzW , , ,00--- RAZEM ,33

29 Współpraca z zagranicą Wyjazdy zagraniczne w ramach programu Socrates/Erasmus w latach / / / / / / / / / 2008 TM - Liczba wyjazdów pracowników naukowych PL SM – Liczba wyjazdów studentów PL

30 Współpraca z zagranicą Koszty podróży zagranicznych, a przychody z programów międzynarodowych

31 Współpraca z zagranicą Publikacje będące wynikiem współpracy z zagranicą Lp.Wydział PLLiczba publikacji 1.Wydział Mechaniczny Wydział Elektrotechniki i Informatyki Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Wydział Podstaw Techniki Wydział Zarządzania Wydział Inżynierii Środowiska 7 RAZEM : 91

32 Współpraca z zagranicą Słabe strony ciągle nieznaczny udział w programach międzynarodowych, bardzo mała oferta studiów dla cudzoziemców, mała liczba wyjazdów na staże naukowe za granicę młodych pracowników nauki, mała liczba publikacji w obiegu międzynarodowym.

33 Współpraca z zagranicą Mocne strony realizacja siedmiu projektów naukowo-badawczych UE: Marii Curie – Przekaz Wiedzy prof. T. Sadowskiego (największy projekt w regionie w ramach 6 PR), RIS LUBELSKIE, prof. W. Wójcika, NEPIRC iBISNEP prof. S. Płaski, WasteSafe-II prof. W. Stępniewskiego,RAPIDO prof. S. Skowrona, PVs in BLOOM prof. J. Olchowika oraz siedmiu programów edukacyjnych UE: LLP-Erasmus, program Bałtycki, EMDiReB – Program Europejskie Magisterium w dziedzinie diagnostyki i odnowy budynków (Erasmus –Mundus), Leonardo da Vinci, CEEPUS, Polonium oraz program Tempus; około 20% wzrost przychodów ze źródeł zagranicznych i związanego z tym wsparcia krajowego (w stosunku do roku poprzedniego), których udział w kosztach działalności naukowej wynosi ponad 25,5%; prawie 2-krotny wzrost ilości środków pozyskanych w programie Erasmus oraz wysoki stopień mobilności nauczycieli akademickich i studentów PL; znaczna liczba publikacji (91) będących wynikiem współpracy z zagranicą; ponad 6-krotnie większa kwota środków pozyskanych z programów międzynarodowych i wspierających je programów specjalnych niż poniesione koszty podróży zagranicznych.

34 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE z badań naukowych oraz współpracy naukowo – badawczej z zagranicą w roku 2008 Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater Prorektor ds. Nauki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google