Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE z badań naukowych oraz współpracy naukowo – badawczej z zagranicą w roku 2008 Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater Prorektor ds. Nauki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE z badań naukowych oraz współpracy naukowo – badawczej z zagranicą w roku 2008 Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater Prorektor ds. Nauki."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE z badań naukowych oraz współpracy naukowo – badawczej z zagranicą w roku 2008 Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater Prorektor ds. Nauki

2 Układ prezentacji Działalność naukowo – badawcza Działalność naukowo – badawcza Podział na grupy Podział na grupy Finansowanie w roku 2008 Finansowanie w roku 2008 Współpraca z zagranicą Współpraca z zagranicą Wyjazdy zagraniczne pracowników PL Wyjazdy zagraniczne pracowników PL Przyjazdy naukowe cudzoziemców Przyjazdy naukowe cudzoziemców Programy międzynarodowe Programy międzynarodowe Podsumowanie Podsumowanie

3 Działalność naukowo - badawcza Podział na grupy w zależności od sposobu finansowania (1) badania wynikające z działalności statutowej Uczelni w dziedzinie nauki; badania wynikające z działalności statutowej Uczelni w dziedzinie nauki; badania własne podporządkowane rozwojowi i doskonaleniu kadry realizowane poprzez tzw. granty wewnętrzne; badania własne podporządkowane rozwojowi i doskonaleniu kadry realizowane poprzez tzw. granty wewnętrzne; projekty badawcze własne, promotorskie, habilitacyjne MNiSzW; projekty badawcze własne, promotorskie, habilitacyjne MNiSzW; projekty badawcze celowe MNiSzW, projekty badawcze celowe MNiSzW, projekty badawcze rozwojowe MNiSzW; projekty badawcze rozwojowe MNiSzW;

4 Działalność naukowo - badawcza Podział na grupy w zależności od sposobu finansowania (2) projekty badawcze zamawiane MNiSzW; projekty badawcze zamawiane MNiSzW; projekty badawcze specjalne; projekty badawcze specjalne; badania naukowe realizowane w ramach umów z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i międzynarodowych programów edukacyjnych; badania naukowe realizowane w ramach umów z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i międzynarodowych programów edukacyjnych; prace naukowo-badawcze wykonywane na zamówienie podmiotów gospodarczych. prace naukowo-badawcze wykonywane na zamówienie podmiotów gospodarczych.

5 Działalność naukowo - badawcza Działalność statutowa

6 Działalność naukowo - badawcza Badania własne – liczba, rodzaj i wartość

7 Działalność naukowo - badawcza Badania własne – zestawienie kosztów

8 Działalność naukowo - badawcza Badania własne – wg aktywności naukowej

9 Działalność naukowo - badawcza Badania własne – historia rok 2002 – 1.363.000 zł, rok 2002 – 1.363.000 zł, rok 2003 – 823.000 zł, rok 2003 – 823.000 zł, rok 2004 – 806.000 zł, rok 2004 – 806.000 zł, rok 2005 – 780.000 zł, rok 2005 – 780.000 zł, rok 2006 - 780.000 zł, rok 2006 - 780.000 zł, rok 2007 – 818.000 zł, rok 2007 – 818.000 zł, rok 2008 – 834.000 zł. rok 2008 – 834.000 zł.

10 Działalność naukowo - badawcza Projekty badawcze własne, promotorskie i habilitacyjne (2008 r.)

11 Działalność naukowo - badawcza Liczba projektów badawczych

12 Działalność naukowo - badawcza Projekty celowe

13 Działalność naukowo - badawcza Projekty rozwojowe

14 Działalność naukowo - badawcza Inicjatywa technologiczna

15 Działalność naukowo - badawcza Projekty zamawiane

16 Działalność naukowo - badawcza Prace wykonane na zlecenie przedsiębiorców lub innych podmiotów

17 Działalność naukowo - badawcza Zestawienie kosztów działalności

18 Efekty działalności naukowej Publikacje i cytowania Publikacje z listy filadelfijskiej Publikacje z listy filadelfijskiej 149 – rok 2008 149 – rok 2008 78 – rok 2007 78 – rok 2007 74 – rok 2006 74 – rok 2006 55 – rok 2005 55 – rok 2005 62 – rok 2004 62 – rok 2004 68 – rok 2003 68 – rok 2003 Cytowania Cytowania 265 opracowań cytowanych w 2008 r. 265 opracowań cytowanych w 2008 r.

19 Działalność naukowo - badawcza Nowości Konkurs nr 36 Konkurs nr 36 Złożono 31 wniosków Złożono 31 wniosków Zakwalifikowano 12 (7- promotorskich i 5 własnych) – sprawność 38,7%; Zakwalifikowano 12 (7- promotorskich i 5 własnych) – sprawność 38,7%; Konkurs nr 37 Konkurs nr 37 Złożono 39 wniosków Złożono 39 wniosków Projekty rozwojowe Projekty rozwojowe Złożono 10 wniosków Złożono 10 wniosków Dolina Lotnicza – Aeronet Dolina Lotnicza – Aeronet

20 Współpraca z zagranicą Wyjazdy zagraniczne pracowników PL (1) Wydział Staże naukowe i naukowo- badawcze Udział w imprezach naukowych (konferencje) Wyjazdy w ramach program ó w UE Na podstawie um ó w i porozumień Wymiana Międzyuczel. Razem Liczba wyjazd ó w na 1 pracownika nauk.-dyd. M 1395 3 (7 PR) 7 (BISNEP) 28 (Erasmus) 55 1561,27 EiI 635 1 (7 PR) 4 (Erasmus) 6 (Tempus) 5 (RIS LUBELSKIE) 35 650,54 IBiS 62323 3 (MCMACM) 4 (Erasmus) -- 380,44 PT 416 1 (Erasmus) 2 (7PR) 3 (Polonium) 2 (PVs in BLOOM) 410 420,59 Z -7 1 (Rapido) 4 (Erasmus) 3 (7PR) -- 150,20 IŚ 524 2 (CEEPUS) 3 (WasteSafeII) 5 (Erasmus) -- 391,00 RAZEM 343420089121220203550,69

21 Współpraca z zagranicą Wyjazdy zagraniczne pracowników PL (2)

22 Współpraca z zagranicą Wyjazdy zagraniczne pracowników PL (3) Źr ó dła finansowania 2005200620072008 Narzuty z działalności badawczej i studi ó w podyplomowych 67.348,43104.044,4385.005,6180.303,02 Prace zlecone --8.374,225.183,40 Wpływy z organizacji konferencji i studi ó w podyplomowych oraz program ó w międzyn. (Erasmus, IRC, PVs in Bloom, Rapido, Tempus, 6 PR, Bisnep) 88.416,93131.052,74183.091,59269.869,42 Zarząd uczelni 21.527,9628.829,5127.580,8441.951,25 Działalność naukowo-badawcza, w tym: 424.062,53352.143,36331.413,12268.827,46 SPUB --- 12.811,10 Projekty celowe 26.276,202.169,61- 803,04 Granty MNiSW / KBN 90.187,22131.145,19106.186,90 101.974,66 Działalność statutowa 190.054,32162.089,15136.572,80 83.043,95 Badania własne 117.544,7956.739,4188.653,42 70.194,71 RAZEM 601.355,85616.070,04635.465,38666.134,55

23 Współpraca z zagranicą Przyjazdy naukowe cudzoziemców (1) Wydział Staże naukowe na podst. wymiany międzyucz Konsultacje naukowe, cykl wykładów w ramach wymiany międzyuczelnianej, programu Erasmus i projektów UE Udział w imprezach naukowych (konferencje, sympozja) Studia wyższe M- 5 (projekty UE) 3 (Erasmus) 51 EiI- 6 (Tempus) 8 (wymiana uczelniana) 101 IBiS- 17 (projekty UE) 5- PT- 3 (wymiana uczelniana) 2 (Polonium) -- Z-- 11 IŚ1 11 (wymiana uczelniana) 3 (umowa dwustronna rządu RP i Republiki Czeskiej) 2 (Erasmus), 2 (CEEPUS) 5- RAZEM162263

24 Współpraca z zagranicą Przyjazdy naukowe cudzoziemców (2) Źródła finansowania 200320042005200620072008 Narzuty z działalności badawczej, studiów podyplom. i konferencji naukowych 605,00910,006.284,00695,005.923,013.319,00 Zarząd Uczelni 207,50680,50--480,00- Działalność statutowa 8.795,0010.682,407.678,505.265,005.484,507.725,00 Granty MNiSW -870,00-165,006.650,005.970,00 Badania własne -3.385,00585,00505,00-220,00 Programy Ramowe UE ----24.364,4811.414,16 Projekt – badania zamawiane -----455,00 RAZEM 9.607,5016.527,9014.547,506.630,0042.901,9929.103,16

25 Współpraca z zagranicą Wyjazdy i przyjazdy - porównanie

26 Współpraca z zagranicą Programy międzynarodowe (1) 6 PR: Transfer of Knowledge - MCMACM Modern Composite Materials Applied in Aerospace, Civil and Mechanical Engineering: Theoretical Modelling and Experimental Verification – 1.713.020,44 zł ; 6 PR: Transfer of Knowledge - MCMACM Modern Composite Materials Applied in Aerospace, Civil and Mechanical Engineering: Theoretical Modelling and Experimental Verification – 1.713.020,44 zł ; 6 PR: NEPIRC – 67.823,00 zł 6 PR: NEPIRC – 67.823,00 zł 6 PR: RIS LUBELSKIE Rozwój Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Lubelskiego – 57.397,25 zł 6 PR: RIS LUBELSKIE Rozwój Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Lubelskiego – 57.397,25 zł 6 PR: BISNEP Business and Innovation Suport for North – East Poland – 496.688,40 zł 6 PR: BISNEP Business and Innovation Suport for North – East Poland – 496.688,40 zł

27 Współpraca z zagranicą Programy międzynarodowe (2) WASTESAFE - II Safe and Sustainable Management of Municipal Solid Wastes in Bangladesh through the Practical Application of WasteSafe Proposal – 68.023,21 zł WASTESAFE - II Safe and Sustainable Management of Municipal Solid Wastes in Bangladesh through the Practical Application of WasteSafe Proposal – 68.023,21 zł RAPIDO Rural Areas, People & Innovative Development – 15.297,52 zł RAPIDO Rural Areas, People & Innovative Development – 15.297,52 zł PVs in BLOOM Farming photovoltaic flowers: a new challenge for land valorization within a strategic eco- sustainable approach to local development - 136 530,16 zł PVs in BLOOM Farming photovoltaic flowers: a new challenge for land valorization within a strategic eco- sustainable approach to local development - 136 530,16 zł

28 Przychody z programów międzynarodowych (lata 2003 – 2008) Programy Międzynarodowe 200320042005200620072008 Marie Curie – 6 PR UE--925.604,70-1.652.071,901.272.412,44 Marie Curie - MNiSzW---1.563.240,00413.162,00440.608,00 MOWOM – 5 PR UE-37.177,85---- NEPIRC – 6 PR UE-57.857,1926.117,8471.363,8756.659,1961.153,00 NEPIRC - MNiSzW--90.190,0034.340,0032.850,006.670,00 ASPPECT – 5 PR UE400.821,7210.028,9167.003,40--44.400,77 ASPPECT - MNiSzW308.221,0230.997,0228.784,00--- RIS LUBELSKIE – 6 PR UE---451.565,10-57.397,25 WASTESAFE – II-----59.038,0068.023,21 PVs in BLOOM-----136.530,16 Socrates/ Erasmus53.520,74174.470,0325.573,58387.394,43704.053,231.372.109,00 Leonardo da Vinci---13.073,90-- RAPIDO----56.711,3015.297,52 TEMPUS----71.911,7835.862,58 BISNEP – 6 PR UE-----317.798,97 BISNEP - PARP-----178.889,43 Współpraca z Zagranicą-10.000,00 -- Refundacja części kosztów przygotowania wniosków do 5 PR, 6 PR,…- MNiSzW 60.000,00151.000,062.000,00--- RAZEM822.563871.2601 835 2732.530.9773.046.4574.007.152,33

29 Współpraca z zagranicą Wyjazdy zagraniczne w ramach programu Socrates/Erasmus w latach 1999-2009 1999/ 2000 2000/ 2001 2001/ 2002 2002/ 2003 2003/ 2004 2004/ 2005 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 TM - Liczba wyjazdów pracowników naukowych PL 226471218244046 SM – Liczba wyjazdów studentów PL 133128 33625489129

30 Współpraca z zagranicą Koszty podróży zagranicznych, a przychody z programów międzynarodowych

31 Współpraca z zagranicą Publikacje będące wynikiem współpracy z zagranicą Lp.Wydział PLLiczba publikacji 1.Wydział Mechaniczny 3030 2.Wydział Elektrotechniki i Informatyki 1414 3.Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej 29 4. Wydział Podstaw Techniki 1010 5.Wydział Zarządzania 1 6.6.Wydział Inżynierii Środowiska 7 RAZEM : 91

32 Współpraca z zagranicą Słabe strony ciągle nieznaczny udział w programach międzynarodowych, bardzo mała oferta studiów dla cudzoziemców, mała liczba wyjazdów na staże naukowe za granicę młodych pracowników nauki, mała liczba publikacji w obiegu międzynarodowym.

33 Współpraca z zagranicą Mocne strony realizacja siedmiu projektów naukowo-badawczych UE: Marii Curie – Przekaz Wiedzy prof. T. Sadowskiego (największy projekt w regionie w ramach 6 PR), RIS LUBELSKIE, prof. W. Wójcika, NEPIRC iBISNEP prof. S. Płaski, WasteSafe-II prof. W. Stępniewskiego,RAPIDO prof. S. Skowrona, PVs in BLOOM prof. J. Olchowika oraz siedmiu programów edukacyjnych UE: LLP-Erasmus, program Bałtycki, EMDiReB – Program Europejskie Magisterium w dziedzinie diagnostyki i odnowy budynków (Erasmus –Mundus), Leonardo da Vinci, CEEPUS, Polonium oraz program Tempus; około 20% wzrost przychodów ze źródeł zagranicznych i związanego z tym wsparcia krajowego (w stosunku do roku poprzedniego), których udział w kosztach działalności naukowej wynosi ponad 25,5%; prawie 2-krotny wzrost ilości środków pozyskanych w programie Erasmus oraz wysoki stopień mobilności nauczycieli akademickich i studentów PL; znaczna liczba publikacji (91) będących wynikiem współpracy z zagranicą; ponad 6-krotnie większa kwota środków pozyskanych z programów międzynarodowych i wspierających je programów specjalnych niż poniesione koszty podróży zagranicznych.

34 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE z badań naukowych oraz współpracy naukowo – badawczej z zagranicą w roku 2008 Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater Prorektor ds. Nauki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google