Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAGŁADA ŻYDÓW W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAGŁADA ŻYDÓW W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ"— Zapis prezentacji:

1 ZAGŁADA ŻYDÓW W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

2 Holocaust Holocaust, (z gr. holo-kautóo – spalam ofiarę w całości), spolszczenie: Holokaust – określenie stosowane do prześladowań i zagłady milionów Żydów przez władze III Rzeszy oraz jej sojuszników w okresie II wojny światowej. Jest synonimem pojęcia Szoa (hebr. שואה – całkowita zagłada, zniszczenie),

3 Sytuacja Żydów w państwach pod kontrolą nazistów
Zabroniono im chodzenia po chodnikach, jazdy na rowerze, przebywania w parku, wejścia do kawiarni, restauracji, korzystania z komunikacji miejskiej i kolejowej, Nakazano im noszenie opasek na ramieniu z gwiazdą Dawida Pozbawiono ich godziwej pracy Musieli uczęszczać do specjalnych szkół Nie mogli opuszczać swojego miejsca zamieszkania Demolowano sklepy, synagogi, a także uniemożliwiono obchodzenia świąt żydowskich W 1939 r. od października zaczęto tworzyć getta (dzielnice dla żydów), które z czasem zaczęto otaczać murem i drutem kolczastym Od 1941r. opuszczenie getta bez pozwolenia było karane śmiercią W gettcie szerzyły się groźne epidemie na wskutek czego umierali tysiące ludzi. W ciągu trzech lat umarło lub zostało zabitych ok. 100 tyś. Żydów.

4 Obozy koncentracyjne

5 27 kwiecień 1940 r. powstanie obozu na rozkaz Heinricha Himmlera,
Znajdowało się tam 21 budynków ceglanych Wokół obozu utworzono mały i duży łańcuch straży oraz wyludniony tzw. obszar interesów obozu (40 km2) Pierwsze prace porządkowe na terenie obozu Auschwitz były prowadzone z udziałem około 300 skierowanych tam przymusowo oświęcimskich Żydów

6 Październik 1941 r. powstał obóz w Lublinie na rozkaz Heinrich Himmler.
Miał pomieścić od 20 do 25 tyś. więźniów Jesienią 1941 roku przyszedł rozkaz o natychmiastowej budowie obozu mogącego pomieścić 50 tys. jeńców radzieckich. Zaplanowano budowę ponad 200 baraków więziennych, które wybudowali Żydzi Zimą 1942 roku przystąpiono do kolejnej rozbudowy obozu, planując powiększyć jego powierzchnię do 516 ha. Obóz był planowany na 250 tys. więźniów. Szacuje się, że przez obóz koncentracyjny Majdanek przeszło 300 tys.-360 tys. więźniów. Zginęło 230 tys. ludzi, w tym ponad 103 tys. Żydów.

7 1942 r. powstanie obozu zagłady w Sobiborze
Teren obozu miał kształt prostokąta o powierzchni 58 hektarów Otoczony trzema rzędami drutów kolczastych sięgających wysokości 2 m Druty poprzeplatano sosnowymi gałązkami, aby nic nie było poprzez nie widać. Wierze strażnicze Za drutami, była fosa o głębokości 3 m wypełniona woda Obóz składał się, z czterech części ponumerowanych kolejno : LAGER I, II, III i IV

8 Ośrodek zagłady żydów powstały w 1941 r. we wsi Chełmno
ofiary mordowano przez zagazowanie spalinami w ciężarówkach. . Ciała wpierw grzebano w masowych fosach, które rozkopano latem 1942 r. aby ciała spalić. 7 kwietnia 1943 zaniechano dalszych mordów w tym miejscu, wysadzono zabudowania Lokalizacja obozu została obrana ze względu na warunki szczególnie sprzyjające mechanice zbrodni - w miejscu zalesionym, odludnym, na piaszczystych gruntach, centralnie położone w "Kraju Warty" oraz posiadające dobre połączenia drogowe i kolejowe.

9 Bełżec powstał w marcu 1942 r.
W ciągu dziesięciu miesięcy Niemcy zabili ok. 550 tys. Żydów Zwłoki pomordowanych wydobyto z masowych mogił, po czym je palono, a kości starto w specjalnej maszynie na nawóz. Na miejscu obozu zasadzono las, zacierając wszelkie ślady masowej zbrodni. W tym obozie przeżyła tylko 1 osoba, w czym 5 osób uciekło (Wśród nich znajdowały się dwie kobiety deportowane z Żółkwi, które bezpośrednio po przywiezieniu ukryły się i po kilku godzinach wydostały się na zewnątrz. Powróciły one do Żółkwi i niestety ponownie trafiły w ręce Niemców - zginęły. Trzecim uciekinierem był dentysta Bachner z Krakowa, który również nie doczekał dnia wyzwolenia. Czwarty, Chaim Hirszman zginął w Polsce już po zakończeniu wojny. Jedynym ocalałym był Rudolf Reder, który pracował przy usuwaniu zwłok z komór gazowych i ich grzebaniu w zbiorowych mogiłach.

10

11 Gaz spalinowy – więźniów zamykano w ciężarówkach gdzie ulatniał się gaz
Waldkommando- Była to bardzo ciężka psychicznie praca, bardzo często ludzie pracujący w tych zakładach grzebali własne rodziny, dzieci i najbliższych przyjaciół. Mało kto z tych więźniów trwał przy życiu więcej niż kilkanaście dni. Byli mordowani przy najmniejszych uchybieniach, niejednokrotnie sami decydowali się na zakończenie swego obłędnego życia na trupach. Hauskommando - w lżejszych warunkach od poprzedniego, zajmujące się sortowaniem ubrań oraz przedmiotów pozostałych po ofiarach gazowania. Pracowali w dużym pośpiechu, aby kolejny transport nie widział przedmiotów pochodzących z poprzedniego. Nocowali w pałacowej piwnicy. Co pewien czas byli mordowani gazem, a na ich miejsce typowano kolejnych mężczyzn z następnych transportów. W ten sposób zacierano ślady i usuwano świadków zbrodni. Komory gazowe - urządzenie do wykonywania wyroków śmierci przez uśmiercenie człowieka trującym gazem. Ma postać hermetycznej komory lub pomieszczenia, wyposażonego w instalację umożliwiająca przeprowadzenie reakcji chemicznej, w wyniku której powstaje śmiercionośny gaz – zwykle cyjanowodór – oraz usunięcie i neutralizację tego gazu. Zwykle istnieją w niej okna, aby świadkowie mogli obserwować przebieg egzekucji.

12 Szacuje się, że z 8-9 milionów ludności żydowskiej mieszkającej w Europie w obozach zginęło około 5-6 milionów. Przeżyli głównie młodzi i silni, których Niemcy do ostatniej chwili wykorzystywali do prac.

13 Polskie Państwo Podziemne wobec eksterminacji Żydów

14 Armia Krajowa nawiązała kontakt z organizacją bojową w getcie warszawskim - ŻOB (Żydowska Organizacja Bojowa). Była to konspiracyjna grupa wojskowa powstała z inicjatywy lewicy syjonistycznej, Bundu i PPR-u. W AK w grudniu 1942 roku powstała Rada Pomocy Żydom zwana "Żegotą". Żydom pomagała również ludność cywilna: głównie udzielając schronienia, za co groziła kara śmierci zarówno dla ukrywającego się Żyda, jak i dla Polaka, który mu pomagał. Jednakże postawa Polaków nie była jednolita. Z jednej strony chętnie udzielano im schronienia, a z drugiej wydawano bądź szantażowano, w najlepszym razie obojętnie patrzono na ich los.

15 Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata

16 Ogród Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata w Yad Vashem
Medal Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata WARUNKI DOSTANIA MEDALU: Uratowany musi być Żydem, a tym, który ocalił mu życie, musi być nie-Żyd. Z uratowaniem życia nie mogła się wiązać jakakolwiek rekompensata dla wybawcy. Pospieszenie na ratunek musiało wiązać się z jakimś ryzykiem dla życia lub wolności wybawcy. Statystyka dostawania medali na stan z 1 stycznia 2008r.

17 Lista Polaków odznaczonych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata mających swoje strony na serwerze Yad Vashem Dr Jan Żabiński i jego żona Antonina Wacław Nowiński Andrzej Garbuliński Antoni Gawryłkiewicz Kystyna Dańko Stanisław Jasiński i jego córka Emilia Słodkowska Irena Sendlerowa Stefan Jagodziński Maria Kotarba Tadeusz i Władysława Korsak oraz Jan i Maria Michałowski Maria Burdowa Józef Zwonarz

18 Ludzie, którzy nie bali się pomóc !
Andre Trocme Raoul Wallenberg Kliknij tutaj, a zobaczysz interesujący życiorysy

19 Modlitwa w intencji narodu żydowskiego
Jan Paweł II Boże Abrahama, Boże Proroków, Boże Jezusa Chrystusa W Tobie zawarte jest wszystko, Do Ciebie zmierza wszystko, Ty jesteś kresem wszystkiego. Wysłuchaj naszych modlitw, jakie zanosimy za naród żydowski, który - ze względu na swoich przodków - jest Tobie nadal bardzo drogi. Wzbudzaj w nim nieustanne coraz żywsze pragnienie zgłębienia Twojej prawdy i Twojej miłości. Wspomagaj go, by zabiegając o pokój i sprawiedliwość mógł objawiać światu moc Twego błogosławieństwa. Wspieraj go, aby doznawał szacunku i miłości ze strony tych, którzy jeszcze nie rozumieją wielkości doznanych przez niego cierpień, oraz tych, którzy solidarnie, w poczuciu wzajemnej troski, wspólnie odczuwają ból zadanych mu ran. Pamiętaj o nowych pokoleniach, o młodzieży i dzieciach, aby niezmiennie wierne Tobie trwały w tym, co stanowi szczególną tajemnicę ich powołania. Umocnij wszystkie pokolenia, aby dzięki ich świadectwu ludzkość pojęła, że Twój zbawczy zamiar rozciąga się na całą ludzkość i że Ty, Boże, jesteś dla wszystkich narodów początkiem, i ostatecznym celem. Amen

20 "Tego nie da się zapomnieć..."
W historii ludzkości wiele było wydarzeń, o których chcielibyśmy zapomnieć. Niektóre jednak wywarły na życiu ludzi tak wpływ, że będą pamiętane do końca świata. Jednym z nich jest Holokaust. Powiedzenie, iż ,,czas leczy rany” jest w tym wypadku nierealne. Trudno uzmysłowić sobie liczbę Żydów, która straciła życie za to, że się w ogóle urodziła. Holokaust oznacza ofiarę całopalną. Odnosił się masowych mordów ludności żydowskiej podczas II Wojny Światowej. Niektórzy historycy zagładę żydowską nazywają ,, ,,szoa”, co oznacza całkowite zniszczenie. Osobiście uważam, iż na to wydarzenie z przed kilkudziesięciu lat nie można znaleźć odpowiedniego słowa. Niemcy nie mieli litości dla narodu żydowskiego. Mordowano wszystkich bez względu na wiek, płeć pochodzenie czy wyznanie religijne. Nie sposób wymienić wszystkich zbrodni, jakich dopuszczono się podczas eksterminacji Żydów. Hitler uważał ich za wszy i wszelkimi sposobami próbował wytępić je co do jednej. Poniżanie na ulicy było na porządku dziennym. Budowano dla nich specjalne dzielnice zwane ,,gettami”. Były to obszary izolujące ich całkowicie od reszty społeczeństwa. Śmiertelność była szokująca. Ludzie konali z braku jedzenia, brudu czy chorób, które nie były leczone.

21 Wykonali: Dominika Wyczesany Rafał Janas Martyna Bołoz
Patrycja Weprzędz Klaudia Cięciwa


Pobierz ppt "ZAGŁADA ŻYDÓW W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google