Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kasy oszczędnościowo-budowlane w Europie Europejska Federacja Kas Oszczędnościowo-Budowlanych Bruksela, styczeń 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kasy oszczędnościowo-budowlane w Europie Europejska Federacja Kas Oszczędnościowo-Budowlanych Bruksela, styczeń 2015."— Zapis prezentacji:

1 Kasy oszczędnościowo-budowlane w Europie Europejska Federacja Kas Oszczędnościowo-Budowlanych Bruksela, styczeń 2015

2 Prezentacja oparta na danych dostarczonych przez 37 kas budowlanych GESAMT: 37 BAUSPARKASSEN

3 Oszczędzanie w niemieckich kasach budowlanych Verband der privaten Bausparkassen LBS Gruppe Nowe umowy 20122013% do 2012 Nowo zawarte umowy oszczędnościowe Liczba nowych umów 3.465.1823.533.4832,0% Łączna wartość nowo zawartych umów 102.626.583106.110.0453,4% Finansowanie przez kasy budowlane Łączna kwota wypłaconych środków 33.318.03433.610.3110,9% Oszczędzający w kasach 20122013% do 2012 Liczba klientów oszczędzających Liczba umów oszczędnościowych 29.981.63130.236.6100,9% Łączna wartość umów 824.708.736847.909.1732,8% Zgromadzone oszczędności 144.409.303151.946.0545,2% Wysokość obsługiwanych kredytów 117.735.933118.786.3780,9% Suma bilansowa 201.752.410206.356.0092,3% Liczba zatrudnionych 10.85710.680-1,6%

4 Oszczędzanie w czeskich kasach budowlanych Assoziation der tschechischen Bausparkassen Nowe umowy 20122013% do 2012 Nowo zawarte umowy oszczędnościowe Liczba nowych umów 580.262611.4045,4% Łączna wartość nowo zawartych umów 7.814.9037.586.167-2,9% Finansowanie przez kasy budowlane Łączna kwota wypłaconych środków 1.657.6981.505.121-9,2% Oszczędzający w kasach 20122013% do 2012 Liczba klientów oszczędzających Liczba umów oszczędnościowych 4.316.9994.066.684-5,8% Łączna wartość umów 62.085.07855.510.576-10,6% Zgromadzone oszczędności 17.302.55815.646.667-9,6% Wysokość obsługiwanych kredytów 11.225.8259.531.856-15,1% Suma bilansowa 18.732.33616.974.929-9,4% Liczba zatrudnionych 1.7601.7771,0%

5 Oszczędzanie w austriackich kasach budowlanych Allgemeine Bausparkasse Bausparkasse der Österreichischen Sparkassen Raiffeisen Bausparkasse Bausparkasse Wüstenrot Nowe umowy 20122013% do 2012 Nowo zawarte umowy oszczędnościowe Liczba nowych umów 907.702936.8683,2% Łączna wartość nowo zawartych umów 18.658.99718.920.9751,4% Finansowanie przez kasy budowlane Łączna kwota wypłaconych środków 3.069.1712.380.982-22,4% Oszczędzający w kasach 20122013% do 2012 Liczba klientów oszczędzających Liczba umów oszczędnościowych 5.124.6845.090.189-0,7% Łączna wartość umów 97.009.01997.149.3610,1% Zgromadzone oszczędności 19.958.64120.346.6791,9% Wysokość obsługiwanych kredytów 19.315.13019.086.343-1,2% Suma bilansowa 22.771.79322.990.4201,0% Liczba zatrudnionych 1.7381.538-11,5%

6 Oszczedzanie w słowackich kasach budowlanych Prvá stavebná sporitelna Wüstenrot stavebná sporiteln‘ňa Nowe umowy 20122013% do 2012 Nowo zawarte umowy oszczędnościowe Liczba nowych umów 198.561174.280-12,2% Łączna wartość nowo zawartych umów 1.820.6121.961.8977,8% Finansowanie przez kasy budowlane Łączna kwota wypłaconych środków 504.830493.771-2,2% Oszczędzający w kasach 20122013% do 2012 Liczba klientów oszczędzających Liczba umów oszczędnościowych 955.090946.290-0,9% Łączna wartość umów 12.646.85712.852.2571,6% Zgromadzone oszczędności 2.318.2172.461.4856,2% Wysokość obsługiwanych kredytów 2.123.7792.176.5682,5% Suma bilansowa 2.659.7172.800.7335,3% Liczba zatrudnionych 6056324,5%

7 Oszczędzanie w chorwackich kasach budowlanych Nowe umowy 20122013% do 2012 Nowo zawarte umowy oszczędnościowe Liczba nowych umów 66.64427.716-58,4% Łączna wartość nowo zawartych umów 459.816178.814-61,1% Finansowanie przez kasy budowlane Łączna kwota wypłaconych środków 38.12229.038-23,8% Oszczędzający w kasach 20122013% do 2012 Liczba klientów oszczędzających Liczba umów oszczędnościowych 346.532148.661-57,1% Łączna wartość umów 2.601.7721.024.419-60,6% Zgromadzone oszczędności 386.844195.326-49,5% Wysokość obsługiwanych kredytów 285.317174.911-38,7% Suma bilansowa 497.125226.418-54,5% Liczba zatrudnionych 235182-22,6% Wüstenrot stambena stedionica Raiffeisen stambena stedionica Wüstenrot stambena stedionica

8 Oszczędzanie w węgierskich kasach budowlanych Fundamenta – Lakáskassza Bausparkasse Nowe umowy 20122013% do 2012 Nowo zawarte umowy oszczędnościowe Liczba nowych umów 116.374124.0796,6% Łączna wartość nowo zawartych umów 1.064.8711.190.12711,8% Finansowanie przez kasy budowlane Łączna kwota wypłaconych środków 288.025288.5710,2% Oszczędzający w kasach 20122013% do 2012 Liczba klientów oszczędzających Liczba umów oszczędnościowych 620.753644.4293,8% Łączna wartość umów 5.284.0025.682.4717,5% Zgromadzone oszczędności 1.002.8011.124.55712,1% Wysokość obsługiwanych kredytów 358.556457.66427,6% Suma bilansowa 1.101.9511.240.98212,6% Liczba zatrudnionych 3583847,3%

9 Oszczędzanie w rumuńskich kasach budowlanych. BCR Banca pentru Locuinte Raiffeisen Banca pentru Locuinte Nowe umowy 20122013% do 2012 Nowo zawarte umowy oszczędnościowe Liczba nowych umów 125.81598.173-22,0% Łączna wartość nowo zawartych umów 834.031650.195-22,0% Finansowanie przez kasy budowlane Łączna kwota wypłaconych środków 18.32222.97525,4% Oszczędzający w kasach 20122013% do 2012 Liczba klientów oszczędzających Liczba umów oszczędnościowych 481.117523.6958,8% Łączna wartość umów 3.001.3823.339.87011,3% Zgromadzone oszczędności 371.830517.88039,3% Wysokość obsługiwanych kredytów 23.21640.07372,6% Suma bilansowa 416.812571.74237,2% Liczba zatrudnionych 1531636,5%

10 Liczba nowo zawartych umów oszczędnościowo-kredytowych 20122013% do 2012 Niemcy3.465.1823.533.4832,0% Czechy580.262611.4045,4% Austria907.702936.8683,2% Słowacja198.561174.280-12,2% Węgry116.374124.0796,6% Rumunia125.81598.173-22,0% Łącznie5.393.8965.478.2871,6%

11 Wartość nowo zawartych umów oszczędnościowo-kredytowych (tys. € ) 20122013% do 2012 Niemcy 102.626.583106.110.0453,4% Czechy7.814.9037.586.167-2,9% Austria18.658.99718.920.9751,4% Słowacja1.820.6121.961.8977,8% Węgry1.064.8711.190.12711,8% Rumunia834.031650.195-22,0% Łącznie132.819.997136.419.4062,7%

12 Liczba obsługiwanych umów oszczędnościowo-kredytowych 20122013% do 2012 Niemcy29.981.63130.236.6100,9% Czechy4.316.9994.066.684-5,8% Austria5.124.6845.090.189-0,7% Słowacja955.090946.290-0,9% Węgry620.753644.4293,8% Rumunia481.117523.6958,8% Łącznie41.480.27441.507.8970,1%

13 Wartość obsługiwanych umów oszczędnościowo-kredytowych (tys. € ) 20122013% do 2012 Niemcy 824.708.736847.909.1732,8% Czechy62.085.07855.510.576-10,6% Austria97.009.01997.149.3610,1% Słowacja12.646.85712.852.2571,6% Węgry5.284.0025.682.4717,5% Rumunia3.001.3823.339.87011,3% Łącznie1.004.735.0741.022.443.7081,8%

14 Wartość oszczędności w kasach oszczędnościowo-budowlanych (tys. € ) 20122013% do 2012 Niemcy 144.409.303151.946.0545,2% Czechy17.302.55815.646.667-9,6% Austria19.958.64120.346.6791,9% Słowacja2.318.2172.461.4856,2% Węgry1.002.8011.124.55712,1% Rumunia371.830517.88039,3% Łącznie185.363.350192.043.3223,6%

15 Liczba umów w kasach budowlanych ( 2013) Liczba ludnościUdział % Zmiana do 2012 Niemcy30.236.61082.100.00036,8%0,6% Czechy 4.066.68410.500.00038,7%-5,8% Austria5.090.1898.500.00059,9%-0,7% Słowacja946.2905.400.00017,5%-1,0% Węgry 644.4299.900.0006,5%3,3% Rumunia523.69520.122.0002,6%13,2% Łącznie41.507.897136.522.00030,4%3,1% Popularność oszczędzania w kasach oszczędnościowo-budowlanych

16 Zmiana poziomu popularności oszczędzania w kasach oszczędnościowo-budowlanych

17 Wartość nowo wypłaconych kredytów (tys. € ) 20122013% do 2012 Niemcy33.318.03433.610.3110,9% Czechy1.657.6981.505.121-9,2% Austria3.069.1712.380.982-22,4% Słowacja504.830493.771-2,2% Węgry288.025288.5710,2% Rumunia18.32222.97525,4% Łącznie38.856.08038.301.731-1,4%

18 Wartość kredytów w kasach budowlanych (tys. € ) 20122013% do 2012 Niemcy117.735.933118.786.3780,9% Czechy11.225.8259.531.856-15,1% Austria19.315.13019.086.343-1,2% Słowacja2.123.7792.176.5682,5% Węgry358.556457.66427,6% Rumunia23.21640.07372,6% Łącznie150.782.439150.078.882-0,5%

19 Suma bilansowa kas budowlanych (tys. € ) 20122013% do 2012 Niemcy 201.752.410206.356.0092,3% Czechy18.732.33616.974.929-9,4% Austria22.771.79322.990.4201,0% Słowacja2.659.7172.800.7335,3% Węgry1.101.9511.240.98212,6% Rumunia416.812571.74237,2% Łącznie247.435.019250.934.8151,4%

20 Liczba pracowników kas budowlanych 20122013% do 2012 Niemcy 10.85710.680-1,6% Czechy1.7601.7771,0% Austria1.7381.538-11,5% Słowacja6056324,5% Węgry1531636,5% Rumunia3583847,3% Łącznie15.47115.174-1,9%

21 Opracowanie dla ZBP Europejska Federacja Kas Oszczędnościowo-Budowlanych Bruksela, styczeń 2015


Pobierz ppt "Kasy oszczędnościowo-budowlane w Europie Europejska Federacja Kas Oszczędnościowo-Budowlanych Bruksela, styczeń 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google