Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku"— Zapis prezentacji:

1 Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
"Bezpieczna droga do szkoły/domu" Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

2 Rozpoczynający się rok szkolny
jest okresem, w którym w sposób szczególny należy zadbać o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom – zwłaszcza najmłodszym, dla których pójście do szkoły będzie zupełnie nowym doświadczeniem...

3 Małoletni z uwagi na swoje psychologiczne predyspozycje – są bardzo łatwowierni, a przez to stanowią grupę najbardziej narażoną na stanie się ofiarą przestępstw, czy też nieszczęśliwych wypadków!

4 To na osobach dorosłych: rodzicach, opiekunach i nauczycielach spoczywa obowiązek chronienia dzieci – przewidywania zagrożeń oraz zapobiegania im. Powinni oni wyposażyć najmłodszych w elementarną wiedzę dotyczącą ich unikania oraz nauczyć bezpiecznych zachowań w określonych sytuacjach życiowych. Od ich przezorności, rozwagi i zapobiegliwości zależeć będzie bezpieczeństwo każdego młodego człowieka!

5 pod nieobecność rodziców –
Zagrożenia: w szkole w drodze do szkoły pod nieobecność rodziców – w domu lub na podwórku

6 Agresja i przemoc...

7 Dokonywana analiza zdarzeń przestępczych
z udziałem nieletnich wskazuje na niepokojący wzrost agresji wśród młodzieży – zwłaszcza gimnazjalnej. Coraz częściej przybiera ona bardzo brutalne formy – również na terenie szkół…

8 narazili na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia...
na terenie szkoły - dwaj uczniowie dokonali pobicia 11-latka, uderzając go pięściami po głowie oraz kopiąc – narazili na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia... na posesji szkoły podstawowej – czterech uczniów kopało po całym ciele i uderzało pięściami swojego szkolnego kolegę, w wyniku czego doznał on urazu twarzy i nóg... na terenie gimnazjum 14-latek uderzył kamieniem w głowę 15-latka, a następnie kopał go po całym ciele... dwie 15-latki na terenie szkoły skopały dotkliwie swoją koleżankę... podczas nieobecności nauczyciela na lekcji – uczeń III klasy gimnazjum został uderzony głowę w nos przez swojego kolegę z klasy, w wyniku czego doznał obrażeń ciała w postaci złamania nosa i wstrząśnienia mózgu... trzech nieletnich w czasie powrotu ze szkoły, dokonało pobicia swojego kolegi, powodując u niego złamanie nosa...

9 KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU:
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU: W 2007 roku na terenie woj. podlaskiego ujawniono nieletnich sprawców, którzy popełnili czyny karalne. statystyka: KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU: Izolowanie, zjawisko tzw. „kozła ofiarnego” oraz zastraszanie to zagrożenia, których częstotliwość występowania w szkołach jest największa. Pobicia (55% szkół) i kradzieże (42% szkół) należą do najczęściej występujących zdarzeń krytycznych w gimnazjach. Istnieje powszechność przemocy fizycznej i psychicznej w relacjach między uczniami oraz duży stopień przyzwolenia rówieśniczego na jej występowanie w szkole.

10 Obserwuje się znaczący wzrost agresywnych zachowań
wśród nieletnich dziewcząt. W 2007 roku – liczba zdarzeń z ich udziałem wzrosła blisko o 20%.

11 OBRACZ UBRAŃ - NICZEGO NIE ZOSTAWIAJ W SZKOLNEJ SZATNI!
PORADY: STARANNIE DOBIERAJ SOBIE PRZYJACIÓŁ, ABYŚ ZAWSZE MÓGŁ NA NICH POLEGAĆ. ZAMIAST OSÓB, KTÓRE LUBIĄ CIE ZA TO CO MASZ – WYBIERAJ TYCH, KTÓRZY CENIĄ CIĘ ZA TO – JAKI JESTEŚ! NIE BĄDŹ OBOJĘTNY, KIEDY ZOBACZYSZ, ŻE KOMUŚ DZIEJE SIĘ KRZYWDA – BYĆ MOŻE ON TEŻ ZAREAGUJE, KIEDY TY BĘDZIESZ POTRZEBOWAŁ POMOCY! ROZWIJAJ SWOJE ZAINTERESOWANIA I KORZYSTAJ ZE SZKOLNEJ OFERTY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH! NIE PRZYNOŚ DO SZKOŁY WIĘKSZYCH KWOT PIENIĘDZY, ANI ŻADNCH WARTOŚCIOWYCH PRZEDMIOTÓW! OBRACZ UBRAŃ - NICZEGO NIE ZOSTAWIAJ W SZKOLNEJ SZATNI! JEŚLI BĘDZIESZ MIAŁ PROBLEM – NIE UKRYWAJ TEGO – POROZMAWIAJ O NIM Z ZAUFANYM NAUCZYCIELEM LUB PEDAGOGIEM SZKOLNYM!

12 telefonów komórkowych...
Kradzieże telefonów komórkowych...

13 rozboje – także z użyciem niebezpiecznych narzędzi
statystyka: Wg danych policyjnych szacuje się, iż na terenie Podlasia ginie rocznie średnio telefonów. kradzieże – również tzw. wyrwy wymuszenia rozbójnicze rozboje – także z użyciem niebezpiecznych narzędzi

14 Z codziennej praktyki wynika, iż około 30% popełnianych przestępstw – to tzw. przestępstwa okazjonalne, będące zwykle następstwem braku wyobraźni, roztargnienia, lekkomyślności, a także chęci zaimponowania innym. Niestety mają również miejsce na terenie szkół, gdzie telefony komórkowe przynoszą już nawet najmłodsi uczniowie...

15 po czym dokonały zaboru telefonu komórkowego...
dwaj nieznani sprawcy zaatakowali 15-latka – przewrócili go na ziemię, a następnie przystawili do klatki piersiowej nóż i zażądali wydania telefonu komórkowego... w centrum miasta dwóch 20–latków podeszło do dwóch 16-latków i podając się za policjantów zażądali wydania telefonów komórkowych celem sprawdzenia, czy nie figurują jako kradzione, po czym dokonali ich przywłaszczenia... sześć dziewcząt w wieku lat podeszło do stojącej na przystanku 12-latki, zaczęły ją wyzywać oraz bić po głowie, a następnie przewróciły na ziemię i kopały po całym ciele, po czym dokonały zaboru telefonu komórkowego... na terenie szkoły 13-latek pod pretekstem odczytania sms-ów ze swojej karty - pożyczył telefon od 15-letniej koleżanki, po czym już go nie oddał… 16-latek podczas lekcji wf-u przekazał pod opiekę telefon swojemu koledze z klasy, którego już z powrotem nie odzyskał...

16 NIE KUPUJ TELEFONU Z USZKODZONĄ LUB ZDARTĄ NAKLEJKĄ!
zanim staniesz się posiadaczem telefonu... PORADY: PAMIĘTAJ, ŻE NABYWAJĄC TELEFON POCHODZĄCY Z PRZESTĘPSTWA – TY TEŻ POPEŁNIASZ PRZESTĘPSTWO! DLATEGO KUPUJĄC TELEFON Z „DRUGIEJ RĘKI” – POTWIERDZIĆ LEGALNOŚĆ JEGO POSIADANIA PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO: SPRAWDŹ, CZY POSIADA ON ORYGINALNE PUDEŁKO I AKCESORIA ORAZ DOKUMENTY I RACHUNEK ZAKUPU TELEFONU. SPRAWDŹ, JAKI NUMER IMEI WYŚWIETLI SIĘ W APARACIE PO WPROWADZENIU KODU *#06#. PORÓWNAJ GO Z NUMEREM ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA PUDEŁKU ORAZ NA NAKLEJCE OD ŚRODKA – POWINNY BYĆ TAKIE SAME! NIE KUPUJ TELEFONU Z USZKODZONĄ LUB ZDARTĄ NAKLEJKĄ! POPROŚ SPRZEDAJĄCEGO O WYSTAWIENIE RACHUNKU POTWIERDZAJĄCEGO TRANSAKCJĘ SPRZEDAŻY. BĄDŹ OSTROŻNY PRZY DOKONYWANIU ZAKUPÓW NA BAZARACH ORAZ PRZEZ INTERNET – ZWŁASZCZA KIEDY OFERTA SPRZEDAJĄCEGO JEST BARDZO KORZYSTNA!

17 PORADY: ZAPISZ NUMER SERYJNY SWOJEGO APARATU ORAZ PIĘTNASTOCYFROWY NUMER IMEI – ICH ZNAJOMOŚĆ MOŻE UŁATWIĆ CI WIELE SPRAW W SYTUACJI, KIEDY TWÓJ TELEFON ZOSTANIE SKRADZIONY! PAMIĘTAJ! W TWOIM OTOCZENIU ZAWSZE MOŻE ZNALEŹĆ SIĘ OSOBA, KTÓRA ZAINTERESUJE SIĘ TWOIM TELEFONEM, DLATEGO CHCĄC UNIKNĄĆ KRADZIEŻY - NIGDY: NIE AFISZUJ SIĘ JEGO POSIADANIEM ZARÓWNO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH JAK RÓWNIEŻ PRZED SWOIMI KOLEGAMI! JEŚLI NIE MUSISZ – NIE PRZYNOŚ GO DO SZKOŁY! POD ŻADNYM PRETEKSTEM - NIKOMU GO NIE UŻYCZAJ! NIE POZOSTAWIAJ GO BEZ NADZORU - W TORNISTRZE, NA ŁAWCE, W KIESZENI KURTKI W SZATNI SZKOLNEJ, W SAMOCHODZIE…!

18 Wypadki komunikacyjne...

19 Grupę najbardziej narażoną na stanie się ofiarą wypadków drogowych
stanowią dzieci z terenów wiejskich, które często uczęszczają do szkoły - znacznie oddalonej od ich miejsca zamieszkania. Zmuszone są wtedy poruszać się poboczem drogi - często po zapadnięciu zmroku.

20 Błyszczące w świetle reflektorów samochodu odblaski
art. 43 ust. 2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku „Prawo o ruchu drogowym”: „Każde dziecko do lat 15, poruszające się po drodze po zapadnięciu zmierzchu poza obszarem zabudowanym, obowiązane jest używać elementów dblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu”. Błyszczące w świetle reflektorów samochodu odblaski zmniejszają ryzyko ewentualnego potrącenia dziecka, pozwalając kierowcy na zauważenie go już z odległości 150 m, a nie dopiero 30 m – co ma miejsce w przypadku ich braku!

21 PORADY: PRZEZ ULICĘ PRZECHODŹ W MIEJSCACH DO TEGO WYZNACZONYCH!
ZANIM PRZEJDZIESZ NA DRUGĄ STRONĘ ULICY – SPÓJRZ W LEWO - Z TEJ STRONY NADJEŻDŻAJĄ SAMOCHODY, NASTĘPNIE W PRAWO I PONOWNIE W LEWO – UPEWNIJ SIĘ, CZY ŻADEN POJAZD NIE NADJECHAŁ! NIGDY NIE WBIEGAJ NA JEZDNIĘ ZZA STOJĄCYCH AUTOBUSÓW LUB INNYCH POJAZDÓW! ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ PRZY WYJAZDACH Z PARKINGÓW ORAZ GARAŻY! POZA MIASTEM – CHODŹ ZAWSZE LEWĄ STRONĄ DROGI, ABY WIDZIEĆ POJAZDY NADJĘŻDŻAJĄCE Z NAPRZECIWKA! NOŚ ELEMENTY ODBLASKOWE!

22 Osoby obce...

23 w domu i poza nim, w szkole oraz w drodze do niej...
Mogą pojawić się wszędzie… w domu i poza nim, w szkole oraz w drodze do niej...

24 PORADY: NIGDY NIE UFAJ OBCYM I NIE NAWIĄZUJ Z NIMI KONTAKTU!
NIE UDZIELAJ INFORMACJI O MIEJSCU SWOJEGO ZAMIESZKANIA ORAZ STANIE POSIADANIA! NIE PRZYJMUJ ŻADNYCH PREZENTÓW, SŁODYCZY, PIENIĘDZY...!     POD ŻADNYM POZOREM NIE IDŹ Z OSOBĄ NIEZNAJOMĄ ANI NIE WPUSZCZAJ JEJ DO DOMU! UNIKAJ MIEJSC ODLUDNYCH ORAZ SŁABO OŚWIETLONYCH! POINFORMUJ RODZICÓW KIEDY OSOBA OBCA ZADZWONI DO CIEBIE, ZACZEPI CIĘ LUB ZAPUKA DO TWOICH DRZWI!

25 Agresywnie zachowujące się psy...

26 W sytuacji zagrożenia – dzieci są najbardziej bezbronne i nie zawsze wiedzą, jak mają się zachować. Dlatego należy możliwie jak najwcześniej przygotować je do bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami, tak aby: się nie bały znały zasady postępowania z nimi wiedziały jak unikać niebezpiecznych sytuacji potrafiły zachować się w sposób minimalizujący tragiczne skutki ataku

27 statystyka: Wg danych policyjnych – w ciągu dwóch ostatnich lat, tj łącznie na terenie Podlasia pogryzione zostały 234 osoby. Mając na uwadze ograniczenie liczby tych negatywnych zdarzeń – sam zacznij dbać o to, aby Twój pies nie zrobił nikomu krzywdy. Zawsze wyprowadzaj go na smyczy i w kagańcu!

28 PORADY: KROK 1 - Unikaj zagrożenia:
PAMIĘTAJ! PIES REAGUJE ODRUCHOWO NA WSZYSTKO CO SIĘ WOKÓŁ NIEGO DZIEJE, KIERUJĄC SIĘ WRODZONYMI INTYNKTAMI I POPĘDAMI, DLATEGO TEŻ NIGDY NIE STWARZAJ SYTUACJI, W KTÓRYCH MÓGŁBY CIĘ ZAATAKOWAĆ: NIE WCHODŹ NA OBCY TEREN PILNOWANY PRZEZ PSA! NIE STRASZ I NIE DRAŻNIJ PSA! NIE GRAJ W PRZY NIM W PIŁKĘ! NIE PRZESZKADZAJ PSU W JEDZENIU! NIE ZABIERAJ PILNOWANYCH PRZEZ NIEGO PRZEDMIOTÓW! NIE ZBLIŻAJ SIĘ DO SUKI ZE SZCZENIĘTAMI! NIE ZACZEPIAJ I NIE GŁASZCZ OBCYCH I BEZPAŃSKICH PSÓW!

29 ZWŁASZCZA JEŚLI JEST DUŻY!
KROK 2: Kiedy spotkasz psa: STAŃ, NIE UCIEKAJ! POSTARAJ SIĘ NIE OKAZYWAĆ STRACHU – POMIMO, IŻ NIE JEST TO ŁATWE! NIE PATRZ PSU PROSTO W OCZY!   USTAW SIĘ DO PSA BOKIEM NA LEKKO ROZSTAWIONYCH NOGACH - TO POZWOLI LEPIEJ UTRZYMAĆ RÓWNOWAGĘ! DŁONIE ZWIŃ W PIĘŚCI I SCHOWAJ POD BRODĄ, OSŁANIAJĄC SZYJĘ! NIGDY NIE ODWRACAJ SIĘ DO PSA TYŁEM, ZWŁASZCZA JEŚLI JEST DUŻY!

30 PRZYJMIJ POZYCJĘ ŻÓŁWIA !!!
KROK 3 - Kiedy pies zaatakuje: SPLEĆ DŁONIE DO WEWNĄTRZ SCHOWAJ KCIUKI DO ŚRODKA ZAŁÓŻ RĘCE NA KARK I OSŁOŃ NIMI USZY UKLĘKNIJ – NIE KUCAJ GŁOWĘ PRZYCIĄGNIJ DO KOLAN PRZYJMIJ POZYCJĘ ŻÓŁWIA !!!

31 Zagrożenia w domu...

32 Dlatego, zanim cokolwiek zrobi – powinno się zastanowić:
Podczas nieobecności rodziców w domu każde dziecko powinno wiedzieć, jak samemu należycie zadbać o własne bezpieczeństwo. Dlatego, zanim cokolwiek zrobi –  powinno się zastanowić: CZY JEST TO BEZPIECZNE? CZY RODZICE ZGODZILIBY SIĘ NA TO? JAK BĘDĘ SIĘ CZUŁ, KIEDY TO ZROBIĘ?

33 PORADY: w domu... NIE WPUSZCZAJ OSÓB OBCYCH DO DOMU!
NIE DOTYKAJ MOKRYMI RĘKOMA URZĄDZEŃ BĘDĄCYCH POD NAPIĘCIEM! NIE BAW SIĘ ZAPAŁKAMI ORAZ NIE UŻYWAJ KUCHENKI GAZOWEJ! NIGDY SAM NIE SIĘGAJ PO LEKI! UWAŻAJ NA OSOBY, KTÓRE POZNAJESZ PRZEZ INTERNET – NIGDY NIE PODAWAJ IM SWOJEGO NAZWISKA, ANI ADRESU! NIE WYCHYLAJ SIĘ PRZEZ OTWARTE OKNA ORAZ BARIERKI BALKONU ANI NICZEGO PRZEZ NIE - NIE WYRZUCAJ! WYCHODZĄC Z DOMU – SPRAWDŹ, CZY WYŁĄCZONE SĄ URZĄDZENIA GAZOWE I ELEKTRYCZNE ORAZ DOKŁADNIE ZAMKNIJ DRZWI I OKNA!

34 PORADY: wychodząc z domu...
PAMIĘTAJ, ŻE TWOI RODZICE ZAWSZE POWINNI WIEDZIEĆ – GDZIE I Z KIM PRZEBYWASZ ORAZ O KIEDY DO DOMU WRÓCISZ! NAWET WYCHĄDZĄC TYLKO NA CHWILĘ – NIE ZOSTAWIAJ OTWARTEGO MIESZKANIA! DO ZABAWY WYBIERAJ JEDYNIE MIEJSCA BEZPIECZNE – UNIKAJ ULIC, OPUSZCZONYCH BUDYNKÓW, PIWNIC ORAZ STRYCHÓW. UWAŻAJ NA PSY I OSOBY OBCE! NIE RÓB NIKOMU KRZYWDY ORAZ NICZEGO NIE NISZCZ – ZA TWOJE WYBRYKI ODPOWIEDZĄ RODZICE! NIGDY NIE BIERZ PRZYKŁADU Z KOLEGÓW, KTÓRZY ROBIĄ COŚ ZŁEGO I POROZMAWIAJ O TYM Z RODZICAMI!

35 Ważne numery telefonu:
997 Policja z tel. komórkowego -112 Straż Pożarna 998 Pogotowie Ratunkowe 999

36 Wszystkim uczniom życzymy
zawsze bezpiecznej drogi do szkoły !!! podlaska Policja

37 Prezentację opracowały:
mł. asp. Ewa Puciłowska i mł. asp. Aneta Łukowska z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku koordynujące realizację programu na terenie woj. podlaskiego kontakt: 085/


Pobierz ppt "Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google