Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problemy metodologiczne i kierunki rozwojowe wydobywania wiedzy z danych Juliusz L. Kulikowski Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problemy metodologiczne i kierunki rozwojowe wydobywania wiedzy z danych Juliusz L. Kulikowski Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M."— Zapis prezentacji:

1 Problemy metodologiczne i kierunki rozwojowe wydobywania wiedzy z danych Juliusz L. Kulikowski Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN, ul. Ks, Trojdena 4, 02-109 Warszawa

2 Plan prezentacji 1. Wstęp – systemy informacji 2. Zasoby informacji 3. Jakość informacji 4. Organizacja logiczna zasobów informacji 5. Semantyczne przetwarzanie informacji 6. Problemy budowy systemów eksploracji i wydobywania wiedzy z danych 7. Wnioski końcowe Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 20112

3 Systemy informacji Systemem informacji nazywamy zespół elementów: S = [Z I, Z S, Z LP, Z O ], gdzie: Z I – zasoby informacyjne, Z S – zasoby sprzętowe, Z LP – zasoby logiczno-programowe, Z O – zasady organizacji, działający w sposób umożliwiający gromadzenie określonego rodzaju informacji i ich udostępnianie użytkownikom. Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 20113

4 Taksonomia systemów informacyjnych Zasoby informacyjne monotematyczne wielotematyczne Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 20114

5 Taksonomia systemów informacyjnych Zasoby informacyjne monotematyczne wielotematyczne Zasoby sprzętowe scentralizowane rozproszone Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 20115

6 Taksonomia systemów informacyjnych Zasoby informacyjne monotematyczne wielotematyczne Zasoby sprzętowe scentralizowane rozproszone Zasoby logiczno-programowe ubogie (brak automatyzacji) średnie (automatyzacja częściowa) bogate (wysoki poziom automatyzacji Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 20116

7 Taksonomia systemów informacyjnych Zasoby informacyjne monotematyczne wielotematyczne Zasoby sprzętowe scentralizowane rozproszone Zasoby logiczno-programowe ubogie (brak automatyzacji) średnie (automatyzacja częściowa) bogate (wysoki poziom automatyzacji Zasady organizacyjne jednorodne zróżnicowane Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 20117

8 Zasoby informacyjne Zasobów informacyjnych nie traktujemy jako prosty zbiór zapisów w bazach danych, lecz także jako system, który tworzą zapisy lub dokumenty informacyjne i wiążące je relacje typu logicznego i semantycznego. Projektowanie zasobów informacyjnych systemów jest przedmiotem intensywnie obecnie rozwijanej dyscypliny naukowo-technicznej zwanej inżynierią wiedzy. Inżynieria wiedzy koncentruje uwagę na strukturze logicznej, zawartości semantycznej i wartości użytkowej zasobów informacyjnych baz wiedzy. Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 20118

9 Kryteria oceny zasobów informacyjnych. Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 20119

10 Jakość informacji Jakość informacji jest cechą wieloaspektową obejmującą takie właściwości jak: Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201110

11 Jakość informacji Jakość informacji jest cechą wieloaspektową obejmującą takie właściwości jak: Relewantność, Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201111

12 Jakość informacji Jakość informacji jest cechą wieloaspektową obejmującą takie właściwości jak: Relewantność, Wiarogodność, Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201112

13 Jakość informacji Jakość informacji jest cechą wieloaspektową obejmującą takie właściwości jak: Relewantność, Wiarogodność, Dokładność i precyzja, Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201113

14 Jakość informacji Jakość informacji jest cechą wieloaspektową obejmującą takie właściwości jak: Relewantność, Wiarogodność, Dokładność i precyzja, Aktualność, Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201114

15 Jakość informacji Jakość informacji jest cechą wieloaspektową obejmującą takie właściwości jak: Relewantność, Wiarogodność, Dokładność i precyzja, Aktualność, Kompletność, Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201115

16 Jakość informacji Jakość informacji jest cechą wieloaspektową obejmującą takie właściwości jak: Relewantność, Wiarogodność, Dokładność i precyzja Aktualność, Kompletność Czytelność, itp. Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201116

17 Jakość informacji Uwaga ogólna Cechy jakości informacji w bazach danych faktograficznych trzeba rozumieć nieco inaczej niż przyjęto w ocenie danych bibliograficznych Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201117

18 Relewantność danych Przydatność danych, ze względu na ich treść, dla określonego użytkownika Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201118

19 Relewantność danych Przydatność danych, ze względu na ich treść, dla określonego użytkownika Problemy: l Potrzeby potencjalnych użytkowników nie są a priori znane twórcom baz danych; Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201119

20 Relewantność danych Przydatność danych, ze względu na ich treść, dla określonego użytkownika Problemy: l Potrzeby potencjalnych użytkowników nie są a priori znane twórcom baz danych; l Potrzeby użytkowników zmieniają się i nie są przez nich w pełni skonkretyzowane; Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201120

21 Relewantność danych Przydatność danych, ze względu na ich treść, dla określonego użytkownika Problemy: l Potrzeby potencjalnych użytkowników nie są a priori znane twórcom baz danych; l Potrzeby użytkowników zmieniają się i nie są przez nich w pełni skonkretyzowane; l Potrzeby różnych użytkowników mogą być różne; Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201121

22 Relewantność danych Przydatność danych, ze względu na ich treść, dla określonego użytkownika Problemy: l Potrzeby potencjalnych użytkowników nie są a priori znane twórcom baz danych; l Potrzeby użytkowników zmieniają się i nie są przez nich w pełni skonkretyzowane; l Potrzeby różnych użytkowników mogą być różne; l Niektóre potrzeby użytkowników mogą być niezgodne z interesem twórców baz danych lub sprzeczne z prawem Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201122

23 Wiarogodność danych Poziom zaufania użytkownika do twórcy bazy danych, iż nie oferuje on danych wadliwych lub tendencyjnych Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201123

24 Wiarogodność danych Poziom zaufania użytkownika do twórcy bazy danych, iż nie oferuje on danych wadliwych lub tendencyjnych Problemy: l Wiarogodność danych może stwierdzić jedynie jednostka niezależna od ich twórcy i dysponenta bazy danych; Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201124

25 Wiarogodność danych Poziom zaufania użytkownika do twórcy bazy danych, iż nie oferuje on danych wadliwych lub tendencyjnych Problemy: l Wiarogodność danych może stwierdzić jedynie jednostka niezależna od ich twórcy i dysponenta bazy danych; l Potwierdzenie wiarogodności może być procesem złożonym i kosztownym; powstaje problem, na kim powinien spoczywać obowiązek jego prowadzenia. Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201125

26 Dokładność i precyzja danych Dokładność jest cechą związaną zależnością odwrotną do statystycznego błędy wyznaczenia wartości danej. Precyzja jest dokładnością zapisu danej. Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201126 Dokładność PrecyzjaBłąd wypadkowy

27 Dokładność i precyzja danych Przykłady 1) Niska precyzja, niska dokładność: 2 2) Wysoka precyzja, niska dokładność: 2.75684 2.5 3) Niska precyzja, wysoka dokładność : 2 0.05 4) Wysoka precyzja, wysoka dokładność: 2,75684 0.00002 Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201127

28 Dokładność i precyzja danych Problemy 1) Nieznajomość istoty różnicy między dokładnością i precyzją danych; Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201128

29 Dokładność i precyzja danych Problemy 1) Przedstawianie danych liczbowych bez podania ich dokładności; 2) Nieznajomość istoty różnicy między dokładnością i precyzją danych (ich utożsamianie); Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201129

30 Dokładność i precyzja danych Problemy 1) Przedstawianie danych liczbowych bez podania ich dokładności; 2) Nieznajomość istoty różnicy między dokładnością i precyzją danych (ich utożsamianie); 3) Nieznajomość zasad kumulowania błędów przy ocenie (wyliczaniu) błędów wyrażeń zależnych od wielu czynników obarczonych błędami. Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201130

31 Dokładność i precyzja danych Ostrzeżenie Prawo Dunsa Scotta: Z nieprawdziwych przesłanej można wysnuć wszelkie prawdziwe, jak i nieprawdziwe wnioski Wniosek: Nie ma metody pozwalającej logicznie uzasadnić prawdziwość wniosków wysnutych na podstawie niepoprawnych danych lub danych o niedostatecznej dokładności Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201131

32 Aktualność danych Aktualność bieżąca danej oznacza, że z dokładnością do określonego przedziału czasowego odnosi się ona do rzeczywistości w chwili pobierania danej przez użytkownika; Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201132

33 Aktualność danych Aktualność bieżąca (względna) danej oznacza, że z dokładnością do określonego przedziału czasowego odnosi się ona do rzeczywistości w chwili pobierania danej przez użytkownika; Aktualność absolutna danej oznacza, że odnosi się ona do stanu wiedzy o rzeczywistości w dowolnie określonym okresie czasu (w przeszłości). Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201133

34 Aktualność danych Problemy 1) Dane aktualne bieżąco są najbardziej cenne dla bieżącego podejmowania decyzji, ale zmieniają się w czasie; Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201134

35 Aktualność danych Problemy 1) Dane aktualne bieżąco są najbardziej cenne dla bieżącego podejmowania decyzji, ale zmieniają się w czasie; 2) Dane aktualne bieżąco mogą być niejednoznaczne, jeśli pochodzą z wielu źródeł, a dotyczą tego samego problemu; Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201135

36 Aktualność danych Problemy 1) Dane aktualne bieżąco są najbardziej cenne dla bieżącego podejmowania decyzji, ale zmieniają się w czasie; 2) Dane aktualne bieżąco mogą być niejednoznaczne, jeśli pochodzą z wielu źródeł, a dotyczą tego samego problemu; 3) Większość baz danych dostępnych sieciowo sugeruje ich aktualność bieżącą, ale jej nie gwarantuje (np. nie określa częstości aktualizacji). Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201136

37 Czytelność danych Czytelność danych oznacza możliwość ich użytkowania bez konieczności transkrypcji, translacji, przeformatowania lub jakiejkolwiek innej formy przystosowania do wymagań systemu użytkownika. Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201137

38 Kompletność danych Kompletność danych oznacza, że obejmują one: 1) Pełny zakres tematyczny interesujący użytkownika, 2) Liczbę wystąpień danych wystarczającą do rozwiązania problemu użytkownika, 3) Pełny opis danych (z meta-danymi) umożliwiający ich użycie. Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201138

39 Kompletność danych Problemy 1) Kompletność danych w wyżej podanym sensie w pojedynczej bazie danych można uzyskać tylko w zakresie potrzeb wynikających z wąskich problemów użytkownika; Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201139

40 Kompletność danych Problemy 1) Kompletność danych w wyżej podanym sensie w pojedynczej bazie danych można uzyskać tylko w zakresie potrzeb wynikających z wąskich problemów użytkownika; 2) W innych przypadkach użytkownik musi ponosić trud kompletowania danych pochodzących z wielu baz lokalnych, oceny ich jakości, ujednolicania formatów itp. Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201140

41 Czytelność danych Czytelność danych oznacza możliwość ich użytkowania bez konieczności transkrypcji, translacji, przeformatowania lub jakiejkolwiek innej formy przystosowania do wymagań systemu użytkownika. Problem: wysoka czytelność danych wymaga średniego lub wysokiego poziomu organizacji systemu informacyjnego. Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201141

42 Poziom organizacji logicznej Organizacja logiczna zasobów informacyjnych obejmuje takie cechy jak: Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201142

43 Poziom organizacji logicznej Organizacja logiczna zasobów informacyjnych obejmuje takie cechy jak: formaty jednostek informacyjnych (rekordów lub dokumentów), Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201143

44 Poziom organizacji logicznej Organizacja logiczna zasobów informacyjnych obejmuje takie cechy jak: formaty jednostek informacyjnych (rekordów lub dokumentów), sposoby ich indeksowania, Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201144

45 Poziom organizacji logicznej Organizacja logiczna zasobów informacyjnych obejmuje takie cechy jak: formaty jednostek informacyjnych (rekordów lub dokumentów), sposoby ich indeksowania, relacje formalne między jednostkami informacyjnymi, Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201145

46 Organizacja logiczna Organizacja logiczna zasobów informacyjnych obejmuje takie cechy jak: formaty jednostek informacyjnych (rekordów lub dokumentów), sposoby ich indeksowania, relacje formalne między jednostkami informacyjnymi, narzędzia programowe wykorzystujące w/w środki celem dostępu do informacji Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201146

47 Poziomy organizacji logicznej I. Poziom niski: różnorodność formatów i metod indeksowania j.i. oraz mechanizmów dostępu do nich i brak możliwości ich łącznego użytkowania; Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201147

48 Poziomy organizacji logicznej I. Poziom niski: różnorodność formatów i metod indeksowania j.i. oraz mechanizmów dostępu do nich i brak możliwości ich łącznego użytkowania; II. Poziom pośredni: różnorodność formatów i metod indeksowania, j.i. oraz mechanizmów dostępu do nich, lecz istnieją mechanizmy ich łącznego użytkowania; Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201148

49 Poziomy organizacji logicznej I. Poziom niski: różnorodność formatów i metod indeksowania j.i. oraz mechanizmów dostępu do nich i brak możliwości ich łącznego użytkowania; II. Poziom pośredni: różnorodność formatów i metod indeksowania, j.i. oraz mechanizmów dostępu do nich, lecz istnieją mechanizmy ich łącznego użytkowania; III. Poziom wysoki: pełna jednorodność formatów i metod indeksowania j.i. oraz mechanizmów dostępu do nich, nie wymagająca żadnych środków ich dopasowywania. Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201149

50 Organizacja logiczna - problemy 1) Niski lub średni poziom organizacji logicznej nie gwarantuje użytkownikom wysokiej wiarogodności i dokładności danych; Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201150

51 Organizacja logiczna - problemy 1) Niski lub średni poziom organizacji logicznej nie gwarantuje użytkownikom wysokiej wiarogodności i dokładności danych; 2) Wysoki poziom organizacji logicznej trudno pogodzić ze spontanicznością rozwoju baz danych ogólnego dostępu. Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201151

52 Przetwarzanie semantyczne zasobów informacji 1. Ujednolicenie lub ustalenie równoważności jednostek, symboliki i terminologii w ramach danego języka; Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201152

53 Przetwarzanie semantyczne zasobów informacji 1. Ujednolicenie lub ustalenie równoważności jednostek, symboliki i terminologii w ramach danego języka; 2. Streszczenie lub indeksowanie; Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201153

54 Przetwarzanie semantyczne zasobów informacji 1. Ujednolicenie lub ustalenie równoważności jednostek, symboliki i terminologii w ramach danego języka; 2. Streszczenie lub indeksowanie; 3. Translacja; Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201154

55 Przetwarzanie semantyczne zasobów informacji 1. Ujednolicenie lub ustalenie równoważności jednostek, symboliki i terminologii w ramach danego języka; 2. Streszczenie lub indeksowanie; 3. Translacja; 4. Eksploracja danych; Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201155

56 Przetwarzanie semantyczne zasobów informacji 1. Ujednolicenie lub ustalenie równoważności jednostek, symboliki i terminologii w ramach danego języka; 2. Streszczenie lub indeksowanie; 3. Translacja; 4. Eksploracja danych; 5. Wydobywanie wiedzy; Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201156

57 Przetwarzanie semantyczne zasobów informacji 1. Ujednolicenie lub ustalenie równoważności jednostek, symboliki i terminologii w ramach danego języka; 2. Streszczenie lub indeksowanie; 3. Translacja; 4. Eksploracja danych; 5. Wydobywanie wiedzy; 6. Systematyzacja wiedzy Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201157

58 Przetwarzanie semantyczne zasobów informacji Cele ogólne 1) Zmniejszenie redundancji zasobów informacyjnych; Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201158

59 Przetwarzanie semantyczne zasobów informacji Cele ogólne 1) Zmniejszenie redundancji zasobów informacyjnych; 2) Ułatwienie podejmowania decyzji; Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201159

60 Przetwarzanie semantyczne zasobów informacji Cele ogólne 1) Zmniejszenie redundancji zasobów informacyjnych; 2) Ułatwienie podejmowania decyzji; 3) Wzbogacenie ogólnych zasobów wiedzy. Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201160

61 Eksploracja danych Eksploracja danych (ang. data mining, DM) - dział informatyki zajmujący się metodami i środkami programowymi wydobywania istotnych (z punktu widzenia określonego użytkownika) informacji zawartych w niejawnej formie w zbiorach danych. Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201161

62 Eksploracja danych Eksploracja danych (ang. data mining, DM) - dział informatyki zajmujący się metodami i środkami programowymi wydobywania istotnych (z punktu widzenia określonego użytkownika) informacji zawartych w niejawnej formie w zbiorach danych. Dotyczy ona danych: Istotnych dla użytkownika; Nie występujących w postaci jawnej; Występujących w dokumentach w różnorodnej postaci lub w dokumentach różnych typów Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201162

63 Efekty eksploracji danych §Wyselekcjonowane podzbiory elementów (np. obiektów wzorcowych); §Relacje dwu- lub wieloargumentowe (podobieństwa, uporządkowania, drzewiastych struktur klasyfikacyjnych itp.), hiper-relacje; §Implikacje logiczne; §Modele geometryczne; §Zależności funkcyjne; §Widma harmoniczne(lub inne, funkcyjne); §Histogramy i ich parametry (wartości średnie, wariancje, momenty wyższego rzędu, macierze kowariancji itp.) oraz oparte na nich aproksymujące rozkłady prawdopodobieństwa, funkcje regresji itp.; §Funkcje przynależności do zbiorów rozmytych, relacji rozmytych itp.; §Stwierdzenia formułowane w kategoriach logik nieklasycznych (wielowartościowych, modalnych, relatywnych, czasowych itp.). Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201163

64 Wydobywanie wiedzy Wydobywanie wiedzy z danych (ang. knowledge discovery in databases, KDD) - zorganizowane działanie zmierzające do wykrywania w dużych i złożonych zbiorach danych obiektywnie w nich występujących, wcześniej nierozpoznanych, praktycznie użytecznych i łatwo przez użytkownika interpretowalnych struktur danych. Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201164

65 Zaawansowana analiza semantyczna Przykład I.Eksploracja danych: ujawnienie i wyliczenie korelacji między zawartością cholesterolu LDL w krwi pacjentów i ich średnim wynagrodzeniem; II.Wydobywanie wiedzy: podział pacjentów na kategorie pracownicze (wg. zawodu i poziomu wykształcenia) i wykazanie, że na poziom cholesterolu LDL bezpośredni wpływ ma różny tryb życia domowego w poszczególnych kategoriach pracowniczych; III.Systematyzacja: konfrontowanie wydobytych elementów wiedzy z innymi, łączenie ich w jednostki nadrzędne i uogólnianie. Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201165

66 Metodologia projektowania systemu eksploracji danych Przykład: system CRISP-DM Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201166 Analiza sytuacyjna Analiza danych Przygotowanie danych Budowa modelu Ocena modelu Upowszechnienie modelu

67 Projektowanie systemu eksploracji danych Problemy 1) Analiza sytuacyjna wymaga oceny aktualnych i przyszłych potrzeb informacyjnych środowiska użytkowników; 2) Analiza danych wymaga krytycznej oceny dostępnych danych pod kątem poprzednio omówionych cech ich jakości; 3) Przygotowanie danych oznacza ich zbieranie, selekcję i dostosowywanie do formalnych wymagań modelu przetwarzania. Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201167

68 Modele eksploracji danych Środki używane do budowy modeli: §Klasyczna teoria zbiorów i relacji; § Klasyczny rachunek zdań; § Geometria analityczna; § Analiza harmoniczna; § Teoria aproksymacji; § Statystyka matematyczną; § Teoria zbiorów rozmytych i przybliżonych; § Logiki nieklasyczne § inne. Gdańi, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201168

69 Typowe błędy popełniane przy eksploracji danych §przenoszenie statystycznych modeli regresji, estymacji lub weryfikacji hipotez opracowanych dla zmiennych losowych o rozkładzie normalnym na zmienne, których rozkład ewidentnie odbiega od normalnego (na przykład, odznacza się silną asymetrią); §stosowanie metod klasyfikacji obiektów opartych na miarach odległości (np. euklidesowej, Manhattan, Czebyszewa i in.) do obiektów o cechach mających różne miana fizyczne i mogą być wyrażane w różnie dobieranych jednostkach (co wpływa na relatywny wpływ różnych składowych na wynik klasyfikacji); §niewłaściwa interpretacja niektórych modeli (np. krzywej regresji jako przyczynowo-skutkowej zależności pary zmiennych, gdy są one jedynie współzależne od trzeciej zmiennej). Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201169

70 Wnioski końcowe 1)Systemy eksploracji danych i wydobywania wiedzy odgrywają coraz większą rolę w badaniach naukowych i w licznych zastosowaniach; Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201170

71 Wnioski końcowe 1 ) Systemy eksploracji danych i wydobywania wiedzy odgrywają coraz większą rolę w badaniach naukowych i w licznych zastosowaniach; 2) Pełna przydatność takich systemów w istotny sposób zależy od zapewnienia wysokiej jakości danych wejściowych Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201171

72 Wnioski końcowe 1 ) Systemy eksploracji danych i wydobywania wiedzy odgrywają coraz większą rolę w badaniach naukowych i w licznych zastosowaniach; 2) Pełna przydatność takich systemów w istotny sposób zależy od zapewnienia wysokiej jakości danych wejściowych 3) Zapewnienie wysokiej jakości danych wejściowych wymaga opracowania i wdrożenia odpowiednich środków technicznych, norm, a także użycia środków organizacyjnych i administracyjnych. Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201172

73 Wnioski końcowe 1 ) Systemy eksploracji danych i wydobywania wiedzy odgrywają coraz większą rolę w badaniach naukowych i w licznych zastosowaniach; 2) Pełna przydatność takich systemów w istotny sposób zależy od zapewnienia wysokiej jakości danych wejściowych 3) Zapewnienie wysokiej jakości danych wejściowych wymaga opracowania i wdrożenia odpowiednich środków technicznych, norm, a także użycia środków organizacyjnych i administracyjnych. 4) Działalność komitetów CODATA może w istotny sposób przyczynić się do opracowania i wdrożenia takich środków. Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201173

74 Dziękuję za uwagę! Gdańsk, 5-7.09.2011J.L. Kulikowski - INFOBAZY 201174


Pobierz ppt "Problemy metodologiczne i kierunki rozwojowe wydobywania wiedzy z danych Juliusz L. Kulikowski Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M."

Podobne prezentacje


Reklamy Google