Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publicznemu Gimnazjum w Drawsku imienia Ziemi Nadnoteckiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publicznemu Gimnazjum w Drawsku imienia Ziemi Nadnoteckiej"— Zapis prezentacji:

1 Publicznemu Gimnazjum w Drawsku imienia Ziemi Nadnoteckiej
Projekt nadania Publicznemu Gimnazjum w Drawsku imienia Ziemi Nadnoteckiej

2 ZIEMIA NADNOTECKA TO MY NASZA MAŁA OJCZYZNA
żadne słowa nie są w stanie wyrazić tego, jak wielką wartością dla człowieka jest Ziemia, Człowiek, jego życie i dobra doczesne przeminą, a ona będzie tu trwać wiecznie, zapisując w swej historii dzieje wielu pokoleń, miarą człowieczeństwa jest jego stosunek do zwierząt i przyrody. Oddajemy więc hołd, temu co przez całe stulecia swego istnienia, walczyło i odradzało się dla nas, abyśmy mogli dziś cieszyć się spokojem i pięknem krajobrazu Ziemi Nadnoteckiej.

3 CELE OGÓLNE Poznanie historii Ziemi Nadnoteckiej.
Pogłębienie wiedzy na temat zwyczajów i obrzędów, które przetrwały do dziś. Wzbogacanie słownictwa o dialekty gwarowe popularne w mowie potocznej regionu. Poznanie etymologii nazw okolicznych miejscowości. Zapoznanie się z historią powstania i rozwoju szkoły w Drawsku. Przybliżenie współczesnych i zanikających zawodów, charakterystycznych dla regionu nadnoteckiego. Kształtowanie poczucia wartości dla tradycji narodowej. Pobudzanie własnej inwencji twórczej – literackiej i plastycznej.

4 CELE OGÓLNE Poznanie piękna i bogactwa Z. Nadnoteckiej.
Opanowanie umiejętności komunikowania się. Integracja społeczności uczniowskiej Nawiązywanie współpracy z różnymi organizacjami lokalnymi. Usystematyzowanie poznanej i zgromadzonej wiedzy Zorganizowanie cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi naszego regionu. Poznanie okolicznych szlaków turystycznych Propagowanie miejsc i form ochrony przyrody obszaru nadnoteckiego

5 CELE SZCZEGÓŁOWE Wzbogacanie wiedzy historycznej i współczesnej na temat Ziemi Nadnoteckiej. Wdrażanie szacunku dla tradycji i obrzędowości. Gromadzenie i bogacenie słownika językowego. Rozwijanie własnej osobowości. Wdrażanie umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich w grupie rówieśniczej i osób dorosłych. Poznanie bogactw naturalnych naszego regionu i sposobów ich wykorzystywania. Poszerzanie wiedzy botanicznej i zoologicznej. Poznanie pomników przyrody, okazów fauny i flory podlegającej ochronie gatunkowej. Rozwijanie inwencji w różnych dziedzinach twórczości artystycznej.

6 CELE SZCZEGÓŁOWE Doskonalenie umiejętności fotograficznych, stosowanie wybiórczości i atrakcyjności obrazu. Organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych rowerowych i autokarowych do pobliskich muzeów etnograficznych, archeologicznych Ziemi Nadnoteckiej (Osiek, Drezdenko, Czarnków, Piła) Poznanie strojów i tańców regionalnych. Współpraca z IZBĄ PAMIĘCI NARODOWEJ. Organizacja konkursów opiewających piękno regionu nadnoteckiego. Współudział w wyborze i całokształcie prac przygotowujących rzeszę młodzieży szkolnej, do nadania Publicznemu Gimnazjum w Drawsku imienia Ziemi Nadnoteckiej. Rozwijanie umiejętności prezentowania i dzielenia się przygotowanym materiałem

7 PRZYDZIAŁ ZADAŃ DO REALIZACJI NA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTACH

8 JĘZYK POLSKI Dialektyzacja i gwara-konkurs scenki artystycznej, słowniczek gwarowy. Mity i legendy regionu. Zwyczaje i obrzędy. Konkurs literacko-poetycki twórczości własnej. Etymologia nazw własnych. Opis stroju regionalnego.

9 Nazewnictwo pochodzenia niemieckiego w gwarze regionu nadnoteckiego.
JĘZYK NIEMIECKI Nazewnictwo pochodzenia niemieckiego w gwarze regionu nadnoteckiego.

10 HISTORIA Gromadzenie staroci - przedmiotów użytecznych z dawnych lat.
Wystawa staroci. Historia regionu nadnoteckiego na przestrzeni dziejów. Zanikające i współczesne zawody rzemieślnicze: -praca piekarza -praca kowala -praca szewca -praca drwala -praca bednarza -praca rymarza -praca młynarza -praca bartnika -hodowca koni

11 BIOLOGIA / CHEMIA Konkurs ekologiczny pod hasłem : Z. Nadnotecka.
Konkurs fotograficzny : Tajniki piękna Ziemi Nadnoteckiej, Fauna i Flora. Formy ochrony przyrody regionu nadnoteckiego. Atrakcje Ziemi Nadnoteckiej – folder. Puszcza Notecka w krajobrazie Z. Nadnoteckiej - plakat. Rzeka Noteć w krajobrazie i nazwie – plakat.

12 Piękno Ziemi Nadnoteckiej – prezentacja na stronie internetowej.
INFORMATYKA Piękno Ziemi Nadnoteckiej – prezentacja na stronie internetowej.

13 GEOGRAFIA Makieta ziemi drawskiej – gm. Drawsko.
Bogactwa naturalne i ich wykorzystanie. Makieta Z. Nadnoteckiej.

14 PLASTYKA Pory roku w krajobrazie Z. Nadnoteckiej – praca malarska.
Rzeźba w drewnie. Gmina w starej fotografii. Strój regionalny – praca malarska.

15 TECHNIKA / BIOLOGIA Tradycyjne potrawy regionalne.
Hafty i koronki – wystawa prac dziecięcych i staroci.

16 MUZYKA Przyśpiewki i pieśni regionalne w twórczości dziecięcej.
Nauka tańców regionalnych.

17 WYCHOWANIE FIZYCZNE Pokaz tradycyjnych gier i zabaw regionalnych.
Gry i zabawy drawskie – broszurka zasad i regulaminów.

18 Opracowanie monografii szkoły w Drawsku – gazetka.
ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE Opracowanie monografii szkoły w Drawsku – gazetka.

19 LEKCJE DO DYSPOZYCJI Cykl spotkań z przedstawicielami dawnych zawodów rzemieślniczych. Cykl spotkań z ciekawymi ludźmi, np. z przedstawicielami władz lokalnych . Wycieczki turystyczno – krajoznawcze po okolicy. Wycieczka do Muzeum Z. Nadnoteckiej w Pile i Drezdenku. Wycieczka do Muzeum Etnograficzno – Archeologicznego w Osieku. Zapoznanie się z historią regionu nadnoteckiego.

20 FORMY REALIZACJI ZADAŃ

21 KONKURSY Malarski:Pory roku w krajobrazie Z. Nadnoteckiej
Fotograficzny: Fauna i floraTajniki piękna Z. Nadnoteckiej Literacko-poetycki twórczości własnej Rzeźby w drewnie Ekologiczny Scenki artystyczne krzewiące gwarę regionu

22 REFERATY I PRACE PISEMNE
Mity i legendy regionu Etymologia nazw własnych Zwyczaje i obrzędy Bogactwa naturalne i ich wykorzystanie Przyśpiewki i pieśni regionalne Gry i zabawy drawskie Historia regionu na przestrzeni dziejów Opis stroju regionalnego Nazewnictwo pochodzenia niemieckiego w gwarze językowej Piękno Ziemi Nadnoteckiej-prezentacja internetowa Puszcza Notecka w krajobrazie Z. Nadnoteckiej

23 WYSTAWA PRAC ARTYSTYCZNYCH I EKSPONATÓW
Makieta Ziemi Nadnoteckiej Fotografika współczesnych zawodów regionu nadnoteckiego Makieta ziemi drawskiej Gmina w starej fotografii Monografia szkoły w Drawsku Prezentacja staroci, haftów i koronek Strój regionalny Atrakcje turystyczno-krajoznawcze Z. Nadnoteckiej Formy ochrony przyrody regionu nadnoteckiego Rzeka Noteć w krajobrazie i nazwie Tradycyjne potrawy regionalne

24 WYCIECZKI Muzea:Ziemi Nadnoteckiej – Piła, Drezdenko, Czarnków
Turystyczno-krajoznawcze po regionie i okolicy Etnograficzno-Archeologiczne - Osiek

25 REALIZACJA Apel Zebranie eksponatów do 15.04.2003r.
Złożenie prac konkursowych do r. Konkursy – r. Uroczysta akademia – r. : Apel Nadanie Publicznemu Gimnazjum w Drawsku imienia Ziemi Nadnoteckiej Sesja prezentacji prac artystycznych

26 PROGRAM PREZENTACJI DOROBKU I NADANIA SZKOLE IMIENIA 31.05.2003r.

27 Otwarcie uroczystości
Uroczysty apel Nadanie Szkole imienia Prezentacja dorobku Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu literackiego konkursu plastycznego konkursu fotograficznego konkursu ekologicznego Zakończenie apelu Wystawa prac i eksponatów

28 Autorzy projektu: mgr C. Jagiełka mgr E. Kielczyk mgr J. Szmuga
mgr I. Nowak mgr K. Mumot prezentację przygotowała mgr Julita Szmuga


Pobierz ppt "Publicznemu Gimnazjum w Drawsku imienia Ziemi Nadnoteckiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google