Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Dynamika procesów cieplnych

Коpie: 1
FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Dynamika procesów cieplnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Dynamika procesów cieplnych"— Zapis prezentacji:

1 FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Dynamika procesów cieplnych

2 Jak zamienić ciepło w pracę?
Jak powinien przebiegać cykl termodynamiczny o teoretycznie największej sprawności? substancją roboczą jest gaz doskonały, silnik cieplny w postaci cylindra z tłokiem, przez ścianki cylindra możemy dostarczać i odbierać ciepło, dzięki ruchowi tłoka możemy pobierać i dostarczać pracę, substancja robocza pracuje w cyklu zamkniętym, a poszczególne przemiany są kwazistatyczne, czyli odwracalne, w jednym cyklu pracy silnika można dostarczyć określoną ilość ciepła Qp, temperatura substancji roboczej nie może przekroczyć zakresu pewnych ustalonych wartości.

3 Cykl Carnota V p A B W T1 T2 V p dostępny obszar

4 Cykl Carnota Przemiana AB: p A B T1 T2 V T = const = T1 U1= 0
U1= W1 + Q1 W1 = - Q1 W1 < 0 (praca jest odbierana od układu), Q1 > 0 (ciepło jest dostarczane do układu)

5 Cykl Carnota Przemiana BC: p A B T1 T2 C V Q2= 0 U2= W2 < 0
W2 < 0 (praca jest odbierana od układu),

6 Cykl Carnota Przemiana CD: p A B T1 D T2 C V T = const = T2 U3= 0
U3= W3 + Q3 W3 = - Q3 W1 > 0 (praca jest dostarczana do układu), Q1 < 0 (ciepło jest odbierane od układu)

7 Cykl Carnota p Przemiana DA: A B T1 D T2 C V Q4= 0 U4= W4 > 0
W4 > 0 (praca jest dostarczana do układu), Sprawność cyklu:

8 Cykl Carnota                                                                                                                                                                   

9 Cykl Carnota Cykl Carnota jest cyklem o sprawności największej z możliwych. Ciepło pobrane: Ciepło oddane: Sprawność:

10 Cykl Carnota Dla przemian adiabatycznych:

11 Cykl Carnota Sprawność cyklu odwracalnego:
Sprawność cyklu nieodwracalnego: Twierdzenia Carnota: 1. Wszystkie silniki pracujące w cyklu odwracalnym pomiędzy tymi samymi temperaturami mają tę samą sprawność. 2. Sprawność cyklu nieodwracalnego jest zawsze mniejsza od sprawności cyklu odwracalnego

12 Cykl odwrotny Qp < Qod Qod - ciepło oddane grzejnikowi
Qp - ciepło pobrane od chłodnicy Temperatura chłodnicy maleje, temperatura grzejnika rośnie kosztem pracy wykonanej nad układem - lodówka

13 Entropia Ciepło zredukowane

14 Entropia Dla dowolnego cyklu odwracalnego: Funkcja stanu Entropia S:

15 Entropia Entropia S: Jaki jest związek między tymi pojęciami?
Obliczmy zmianę entropii 1 mola gazu doskonałego, który rozprężył się izotermicznie od objętości V1 do objętości V2. dU = 0 p = RT/V

16 Entropia To samo ze wzoru :
W2 = 1 – prawdopodobieństwo, że po rozprężeniu wszystkie cząstki są w objętości V2 W1 – prawdopodobieństwo, że po rozprężeniu wszystkie cząstki są w objętości V1 Prawdopodobieństwo, że 1 cząstka znajdzie się w objętości V1 : Prawdopodobieństwo, że NA cząstek znajdzie się w objętości V1 :

17 Entropia

18 Entropia Dla kołowego procesu odwracalnego:
Dla przemiany przeprowadzającej w sposób odwracalny układ ze stanu A do stanu B: Entropię można wyznaczyć z dokładnością do stałej

19 Entropia Addytywność entropii: entropia układu jest sumą entropii podukładów W przemianie adiabatycznej: przemiana adiabatycznej - proces izoentropowy

20 Entropia Sprawność silników nieodwracalnych jest mniejsza niż odwracalnego silnika Carnota: Uogólnienie: nierówność Clausiusa

21 Entropia B V p A Rozpatrzmy cykl kołowy, w którym przemiana ze stanu A do B jest nieodwracalna, a przemiana z B do A jest odwracalna. Dla przemiany odwracalnej:

22 Entropia Dla układu  izolowanego: Entropia układu izolowanego, w którym zachodzą procesy nieodwracalne może tylko rosnąć.

23 W jakich procesach entropia maleje?

24 II zasada termodynamiki
Clausius (1850r): Niemożliwe jest przekazywanie ciepła przez ciało o temperaturze niższej ciału o temperaturze wyższej bez wprowadzenia innych zmian w obu ciałach i w otoczeniu. 2. Kelvin (1851r.): Niemożliwe jest pobieranie ciepła z jednego termostatu i zamiana go na pracę bez wprowadzania innych zmian w układzie i w otoczeniu. Skonstruowanie perpetuum mobile drugiego rodzaju jest niemożliwe. Entropia układu izolowanego nie może maleć.


Pobierz ppt "FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Dynamika procesów cieplnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google