Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jesteśmy z Lipna Nasza grupa składa się z 20 członków. Czuwa nad nami pani Barbara Dopiera. Wszyscy chodzimy do gimnazjum im. gen. Dezyderego Chłapowskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jesteśmy z Lipna Nasza grupa składa się z 20 członków. Czuwa nad nami pani Barbara Dopiera. Wszyscy chodzimy do gimnazjum im. gen. Dezyderego Chłapowskiego."— Zapis prezentacji:

1 Jesteśmy z Lipna Nasza grupa składa się z 20 członków. Czuwa nad nami pani Barbara Dopiera. Wszyscy chodzimy do gimnazjum im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Lipnie. Wybraliśmy temat „Siłą fizyki jest siła”, ponieważ uznaliśmy go za ciekawy i najbardziej odpowiedni dla nas. Zajęcia dotyczące tego tematu były interesujące i zachęcały nas do poznawania zasad fizyki.

2 „Siłą fizyki jest siła”
Przedstawia grupa pani B. Dopiery

3 Newton - człowiek fizyki
Sir Isaac Newton – (ur.16 stycznia 1643r., zm. 31 marca 1727r.) angielski fizyk, matematyk, astronom, filozof, historyk, badacz Biblii i alchemik. W swoim słynnym dziele Philosophia Naturalis Principia Mathemathica (1687r.) przedstawił prawo powszechnego ciążenia, a także prawa ruchu leżące u podstaw mechaniki klasycznej. Niezależnie od Gottfrieda Leibniza przyczynił się do rozwoju rachunku różniczkowego i całkowego. „Nic się nie zdarzy, dopóki nie zadziała siła” I. Newton

4 Siła jako wielkość wektorowa
Siła jest wektorem, w związku z tym ma cztery cechy: kierunek, zwrot, wartość i punkt przyłożenia. W zależności od rodzaju oddziaływania wyróżniamy różne rodzaje siły, np.: ciężkości, tarcia, grawitacyjna, wyporu itd.

5 Aby dokonać pomiaru siły, można użyć siłomierza lub też obliczyć.
Miara siły Aby dokonać pomiaru siły, można użyć siłomierza lub też obliczyć.

6 Do obliczenia siły korzystamy ze wzoru:
Obliczanie siły Do obliczenia siły korzystamy ze wzoru: Gdzie: - Siła - masa - przyspieszenie

7 Jednostką siły w układzie Si jest niuton [1N]
Jednostka siły Jednostką siły w układzie Si jest niuton [1N] Na podstawie wzoru na siłę można stwierdzić, że: 1 N to siła, z jaką trzeba działać na ciało o masie 1kg, aby nadać mu przyspieszenie równe 1 m/s².

8 Zmierzenie siły dynamometrem
Do pomiaru siły wykorzystujemy siłomierz (dynamometr).

9 Konkurs plastyczny „Siła”
Jesienią w naszej szkole zorganizowaliśmy konkurs plastyczny dla uczniów gimnazjum pt. „Siła”, aby dowiedzieć się jakie talenty kryją się w uczniach naszego gimnazjum. Nie byliśmy zawiedzeni pracami naszych kolegów.

10 Siła wypadkowa – zastępuje ona działanie kilku sił składowych:

11 Równowaga sił Równowaga sił – gdy na ciało działa kilka sił, których siła wypadkowa wynosi 0N mówimy wówczas, że siły się równoważą:

12 Siły wyporu Siła wyporu – działa ona na każde ciało zanurzone w cieczy lub gazie. Jest skierowana pionowo ku górze. Wartość siły wyporu jest równa ciężarowi płynu wypartego przez ciało. Wzór: Gdzie: - siła wyporu - gęstość cieczy - objętość wypartej cieczy - przyspieszenie ziemskie

13 Oddziaływania i ich skutki
Wyróżniamy cztery rodzaje oddziaływań: Grawitacyjne Elektrostatyczne Magnetyczne Mechaniczne Oddziaływaniom towarzyszą również skutki: Dynamiczne (związane z prędkością ciała) Statyczne (związane z odkształceniem ciała) Wszystkie oddziaływania są wzajemne.

14 I zasada dynamiki Newtona
Jeśli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

15 II zasada dynamiki Newtona
Jeżeli na ciało działa niezrównoważona siła, to ciało porusza się ruchem zmiennym (przyspieszonym lub opóźnionym).

16 Spadek swobodny Podczas spadku swobodnego na ciało nie działa żadna siła oprócz grawitacji (siły ciężkości). Spadające swobodnie ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym. Przyspieszenie z jakim porusza się swobodnie spadające ciało nazywa się przyspieszeniem ziemskim, które wynosi:

17 III zasada dynamiki Newtona
Jeżeli ciało A działa na ciało B pewną siłą F to ciało B działa na ciało A siłą F o tej samej wartości, o tym samym kierunku, ale przeciwnym zwrocie. III zasada dynamiki Newtona nazywana jest też zasadą akcji i reakcji lub zasadą działania i przeciwdziałania.

18 Pęd i zasada zachowania pędu
Pęd – w mechanice wielkość fizyczna określająca prędkość ciała. Zasada zachowania pędu: Jeżeli na ciało nie działają siły (oddziaływania) zewnętrzne, wtedy ciało to ma stały pęd.

19 Siła ciężkości, ciężar ciała
Siłą ciężkości (ciężarem ciała) nazywamy siłę, z jaką Ziemia lub inne ciało niebieskie przyciąga dane ciało. Kierunek ciężaru jest zgodny z kierunkiem siły grawitacji. Wzór na siłę ciężkości: - Siła ciężkości (grawitacji) - Masa - Przyspieszenie ziemskie

20 Maszyny proste Maszynami prostymi nazywamy uproszczone mechanizmy, dzięki którym można za pomocą mniejszej siły podnieść lub przesunąć większy ciężar. Wykorzystujemy je praktycznie wszędzie: w domu, szkole, pracy, na budowie…

21 Dźwignia dwustronna Więc:
W dźwigni dwustronnej (dwuramiennej) siły działają po przeciwnych stronach osi obrotu. Odległość od miejsca przyłożenia siły do osi nazywa się ramieniem dźwigni. Więc: , Działające siły , Ramiona dźwigni

22 Dźwignia jednostronna
Dźwignia jednostronna (jednoramienna) różni się od dwustronnej miejscem położenia osi obrotu względem sił. Wzór odnoszący się do dźwigni dwustronnej odnosi się również do tej dźwigni.

23 Bloki nieruchome Bloki nieruchome służą do podnoszenia przedmiotów na duże wysokości, jednak ich masa nie może przekraczać masy osoby podnoszącej ten przedmiot.

24 Bloki ruchome Blok ruchomy zmniejsza siłę niezbędną do poruszenia przedmiotu. Równość, która tu zachodzi:

25 Wzór odnoszący się do dźwigni odnosi się również do kołowrotu.
Kołowrót Kołowrót służy do podnoszenia i opuszczania ładunku zawieszonego na linie (lub łańcuchu) przez nawijanie jej na obracający się wał, napędzany korbą. Wzór odnoszący się do dźwigni odnosi się również do kołowrotu.

26 Siła tarcia Gdyby tarcia na świecie nie było, nie byłoby też ruchu.
Tarcie jest siłą, która hamująco wpływa na ruch ciała. Ze względu na tarcia, wprowadzone w ruch ciała hamują gdy przebędą jakiś odcinek drogi, jeżeli nie działają siły, które pokonają tarcie. Gdyby tarcia na świecie nie było, nie byłoby też ruchu.

27 Wyznaczanie środka ciężkości
W przypadku ciał symetrycznych - np. k walca, sześcianu itp., środek ciężkości znajduje się w środku geometrycznym ciała. Natomiast w ciałach, w których masa jest rozłożona nierównomiernie, środek ciężkości jest trudniej wyznaczyć.

28 Przewróć słupek z papieru zgodnie z filmem.
Środek ciężkości Środek ciężkości to punkt ciała, w którym przyłożona jest wypadkowa siła ciężkości działająca na ciało. Zadanie: Przewróć słupek z papieru zgodnie z filmem. Kliknij tutaj:

29 „Siłą fizyki jest siła”- zakończenie
Omawiając ten temat w projekcie „Z matematyką, fizyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat” poznaliśmy wiele interesujących i ciekawych zasad fizyki. Mamy nadzieję, że kolejny temat będzie równie bogaty w nowe informacje. Grupa z Lipna pod przewodnictwem pani Barbary Dopiery


Pobierz ppt "Jesteśmy z Lipna Nasza grupa składa się z 20 członków. Czuwa nad nami pani Barbara Dopiera. Wszyscy chodzimy do gimnazjum im. gen. Dezyderego Chłapowskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google